Decision № 59515165, 08.08.2016, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
08.08.2016
Case No.
904/5319/16
Document №
59515165
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.08.16р. Справа № 904/5319/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. при секретарі судового засідання Яковлєвій А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Хенкель Баутехнік (Україна)", м. Вишгород, Київська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експрес-Тітанік 2014", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про стягнення суми основного боргу у розмірі 694520грн.38коп.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, дов. №16/24-1 від 01.01.2016р.

Від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес-Тітанік 2014» м. Кривий Ріг з позовом про стягнення суми боргу в розмірі 694520грн.38коп.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем зобовязань щодо своєчасної оплати поставленої продукції на підставі договору №05/06 від 19.06.2014р. за видатковими накладними №3710478620 від 22.01.2015р., №3710479056 від 23.01.2015р., №3710479056 від 26.01.2016р., №3710479084 від 26.01.2016р., №3710479124 від 27.01.2016р., №3710479178 від 27.01.2016р., №3710479179 від 27.01.2016р., №3710479433 від 29.01.2016р., №3710479434 від 29.01.2016р. та договору №219/01 від 01.02.2015р. за видатковими накладними №3710511484 від 15.08.2015р., №3710511485 від 15.08.2015р., №3710511949 від 18.08.2015р., №3710511950 від 18.08.2015р.; акт звіряння розрахунків від 31.03.2015р., претензію №3280/271 від 19.10.2015р., відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №338(33) 2015р.

Позивач зазначає, що на виконання укладених сторонами договорів №05/06 від 19.06.2014р. та №219/01 від 01.02.2015р. відповідачу було поставлено продукцію, яка не сплачена в повному обсязі відповідачем. Внаслідок цього виникла заборгованість на загальну суму 694520грн.38коп.

Також позивач зазначає, що договори укладались з ТОВ «Будекспрес 2014» (код ЄДРПОУ 39128659).

Посилаючись на пункт 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України №118 від 22.01.1996р., позивач вказує, що ідентифікаційний код зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним. У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.

Згідно архіву оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №338(33) 2015р. наявне повідомлення за №4133 про зміну назви ТОВ «Будекспрес 2014» на ТОВ «Експрес-Тітанік 2014» з 09.12.2015р. При цьому, ідентифікаційний код юридичної особи залишився незмінним.

Ухвалою господарського суду дніпропетровської області від 01.07.2016р. було порушено провадження та призначене судове засідання.

У зв'язку з нез'явленням представника відповідача в судові засідання та необхідністю витребування додаткових документів, розгляд справи відкладався.

За приписами ст.65 Господарського процесуального кодексу України ухвала про порушення провадження у справі надсилається учасникам судового процесу за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

При цьому, до повноважень господарських судів не віднесено встановлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Статтею 93 Цивільного кодексу України встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Згідно із ч.4 статті 89 Цивільного кодексу України до Єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом..

Частиною 1 ст.16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

За змістом наявного у матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходженням відповідача на теперішній час є: 50029, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Невська, буд.14, офіс 51.

З метою виконання приписів Господарського процесуального кодексу України на вказану адресу судом було скеровано ухвали від 01.07.2016р., від 13.07.2016р. з метою повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи.

Як вбачається з матеріалів справи, поштові відправлення були повернені органом поштового звязку з приміткою «За спливом строку зберігання»

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 Господарського процесуального кодексу України.

На день розгляду справи у судовому засіданні 03.08.2016р. будь-яких письмових заяв та клопотань від відповідача щодо відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Враховуючи, що від відповідача повідомлення щодо неможливості участі у судовому засіданні 03.08.2016р. до господарського суду Дніпропетровської області не надходило, відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

При цьому, згідно зі статтею 38 Господарського процесуального кодексу України визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Заслухавши доводи позивача, дослідивши наявні докази у справі, ознайомившись з правовою позицією позивача, що викладена письмово, наявна у матеріалах справи, господарський суд встановив наступне.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Хенкель Баутехнік (Україна)» (далі постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будекспрес 2014» (далі покупець) був підписаний договір №05/06 від 19.06.2014р.(далі договір від 19.06.2014р.), згідно якого постачальник зобовязується впродовж дії даного договору постачати і передавати у власність покупця продукцію, а покупець зобовязується приймати цей товар та своєчасно здійснювати оплату вартості товару на умовах даного договору.

Відповідно до пункту 1.2 договору від 19.06.2014р. предметом постачання є товар, виробництво та /або реалізацію якого здійснює постачальник та перелік якого зазначений в специфікації до даного договору, яка є додатком до договору та становить його невідємну частину. До матеріалів справи позивачем додані специфікації, які є додатком до договору від 19.06.2014р.

Згідно пункту 1.3 договору від 19.06.2014р. в специфікації визначаються найменування (асортимент) та артикул товару, ТУ, країна виробник, розмір пакування. Упаковка, кількість штук на палеті, ціна без ПДВ та з ПДВ.

Пунктом 10.1 договору від 19.06.2014р. встановлено, що даний договір набирає чинності 19.06.2014р. та діє до 31.12.2014р.

Додатковою угодою від 16.12.2014р. до договору сторони виклали пункт 10.1 в новій редакції та визначили, що договір набирає чинності 19.06.2014р. та діє до 31.12.2015р.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання положень договору від 19.06.2014р. згідно видаткових накладних №3710478620 від 22.01.2015р., №3710479056 від 23.01.2015р., №3710479056 від 26.01.2016р., №3710479084 від 26.01.2016р., №3710479124 від 27.01.2016р., №3710479178 від 27.01.2016р., №3710479179 від 27.01.2016р., №3710479433 від 29.01.2016р., №3710479434 від 29.01.2016р. позивачем було поставлено, а відповідачем прийнято продукцію на загальну суму 513593грн.43коп.

Сторони узгодили в пункті 9.1 договору від 19.06.2014р., що розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку у термін, визначений в додатку №2 до даного договору. Згідно вказаного додатку, оплата товару здійснюється на умовах попередньої оплати. Відповідачем попередня оплата здійснена не була.

Позивач зазначає про зміну умов оплати та надання відповідачу відстрочення платежу 30 днів від дати накладної, про що вказано у видаткових накладних, підписаних обома сторонами.

Як вбачається з матеріалів справи, в грудні 2015р. відбулась зміна найменування відповідача з ТОВ «Будекспрес 2014» на ТОВ «Експрес-Тітанік 2014» При цьому, ідентифікаційний код юридичної особи залишився незмінним.

Відповідно до пункту 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №118 від 22.01.1996р.(із змінами та доповненнями), ідентифікаційний код зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним. У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код. Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес-Тітанік 2014» м. Кривий Ріг (ідентифікаційний код 39128659) є належним відповідачем.

За статтями 628 - 629 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобовязання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

З огляду на матеріали справи, строк виконання відповідачем зобовязання з оплати поставленого товару за видатковими накладними №3710478620 від 22.01.2015р., №3710479056 від 23.01.2015р., №3710479056 від 26.01.2016р., №3710479084 від 26.01.2016р., №3710479124 від 27.01.2016р., №3710479178 від 27.01.2016р., №3710479179 від 27.01.2016р., №3710479433 від 29.01.2016р., №3710479434 від 29.01.2016р. є таким, що настав.

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобовязання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обовязковості договору для виконання сторонами.

Згідно статті 202 Господарського кодексу України та статті 598 Цивільного кодексу України зобовязання припиняються виконанням, проведеним належним чином. Відповідачем не були виконані грошові зобовязання, доказів припинення відповідних зобовязань перед позивачем у будь-який інший передбачений законом спосіб, відповідачем до матеріалів справи не надано.

Враховуючи викладене, суд задовольняє позовні вимоги про стягнення з відповідача суми боргу в розмірі 513593грн.43коп. за договором №05/06 від 19.06.2014р.

Крім того, між сторонами був укладений договір №219/01 від 01.02.2015р.(далі договір від 01.02.2015р.), згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Хенкель Баутехнік (Україна)» (далі постачальник) зобовязується впродовж дії даного договору постачати і передавати у власність Товариства з обмеженою відповідальністю «Будекспрес 2014» (далі покупець) продукцію, а покупець зобовязується приймати цей товар та своєчасно здійснювати оплату вартості товару на умовах даного договору.

Відповідно до пункту 1.2 договору від 01.02.2015р.предметом постачання є товар, виробництво та /або реалізацію якого здійснює постачальник та перелік якого зазначений в специфікації до даного договору, яка є додатком до договору та становить його невідємну частину. До матеріалів справи позивачем додані специфікації, які є додатком до договору від 01.02.2015р.

Згідно пункту 1.3 договору від 01.02.2015р. в специфікації визначаються найменування(асортимент) та артикул товару, ТУ, країна виробник, розмір пакування. Упаковка, кількість штук на палеті, ціна без ПДВ та з ПДВ.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання положень договору №219/01 від 01.02.2015р. згідно видаткових накладних №3710511484 від 15.08.2015р., №3710511485 від 15.08.2015р., №3710511949 від 18.08.2015р., №3710511950 від 18.08.2015р. позивач поставив, а відповідач прийняв товар на загальну суму 180926грн.95коп.

Сторони узгодили в пункті 9.1 договору від 01.02.2015р., що розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку у термін, визначений в додатку №2 до даного договору. Згідно вказаного додатку, оплата товару здійснюється з урахуванням терміну відстрочки оплати 30 календарних днів від дати накладної. Відповідачем оплата здійснена не була.

Як вбачається з матеріалів справи, в грудні 2015р. відбулась зміна найменування відповідача з ТОВ «Будекспрес 2014» на ТОВ «Експрес-Тітанік 2014» При цьому, ідентифікаційний код юридичної особи залишився незмінним.

Відповідно до пункту 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №118 від 22.01.1996р.(із змінами та доповненнями), ідентифікаційний код зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним. У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код. Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес-Тітанік 2014» м. Кривий Ріг (ідентифікаційний код 39128659) є належним відповідачем.

За статтями 628 - 629 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобовязання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

З огляду на матеріали справи, строк виконання відповідачем зобовязання з оплати поставленого товару за видатковими накладними №3710511484 від 15.08.2015р., №3710511485 від 15.08.2015р., №3710511949 від 18.08.2015р., №3710511950 від 18.08.2015р. є таким, що настав.

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобовязання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обовязковості договору для виконання сторонами.

Згідно статті 202 Господарського кодексу України та статті 598 Цивільного кодексу України зобовязання припиняються виконанням, проведеним належним чином. Відповідачем не були виконані грошові зобовязання, доказів припинення відповідних зобовязань перед позивачем у будь-який інший передбачений законом спосіб, відповідачем до матеріалів справи не надано.

Враховуючи викладене, суд задовольняє позовні вимоги про стягнення з відповідача суми боргу в розмірі 180926грн.95коп. за договором №219/01 від 01.02.2015р.

Судові витрати підлягають розподілу відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись положеннями статей Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, нормами Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №118 від 22.01.1996р.(із змінами та доповненнями), статтями 1, 2, 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 21, 22, 33, 34, 36, 49, 75, 82, 83, 84, 85, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород до Товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес-Тітанік 2014» м. Кривий Ріг про стягнення суми боргу в розмірі 694520грн.38коп. задовольнити

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес-Тітанік 2014» м. Кривий Ріг (ОСОБА_1 ЄДРПОУ: 39128659; місцезнаходження: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Невська, 14, оф. 51) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Хенкель Баутехнік (Україна)» м. Вишгород (ОСОБА_1 ЄДРПОУ: 21685172; місцезнаходження: 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2) суму боргу в розмірі 694520грн.38коп. та витрати, повязані зі сплатою судового збору в розмірі 10417грн.81коп.

Видати наказ після набрання чинності рішенням.

В судовому засіданні від 03.08.2016р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст підписаний 08.08.2016р.

Суддя ОСОБА_2

Previous document : 59515164
Next document : 59515166