Decision № 57897037, 16.05.2016, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
16.05.2016
Case No.
910/2564/16
Document №
57897037
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2016Справа №910/2564/16

За позовом Корпорації «Артеріум»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Альфа Гранд»

про стягнення 85 535,53 доларів США, що еквівалентно 2 218 892,58 грн

Суддя Спичак О.М

Представники сторін:

від позивача: Задорожна Л.Г. - представник за довіреністю;

від відповідача: не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Корпорація «Артеріум» звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Альфа Гранд» про стягнення заборгованості в розмірі 85 535,53 доларів США, що еквівалентно 2 218 892,58 грн за контрактом №EXP-172/15.

Ухвалою суду від 17.02.2016 порушено провадження у справі №910/2564/16, розгляд справи призначено на 15.04.2016. 12.04.2016 представник позивача подав документи на виконання вимог ухвали суду.

Ухвалою суду від 18.04.2016 розгляд справи № 910/2564/16 було зупинено, у зв'язку зі зверненням господарського суду із судовим дорученням про вручення судових документів відповідачу до Арбітражного суду міста Москви.

Ухвалою суду від 14.04.2016, у зв'язку з тим, що відпали обставини, які зумовили зупинення провадження розгляду справи № 910/2564/16, господарським судом поновлено провадження у даній справі.

У зв'язку з тим, що суддя Спичак О.М. 15.04.2016 знаходився на лікарняному, судове засідання 15.04.2016 не відбулося.

Ухвалою суду від 18.04.2016 справу призначено до розгляду на 16.05.2016.

В судовому засіданні 16.05.2016 представник позивача надав усні пояснення відповідно до яких позовні вимоги підтримав, просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання 16.05.2016 не з'явився, проте 12.04.2016 до канцелярії суду подав документи на виконання вимог ухвали суду.

Крім того, разом з клопотанням про долучення доказів до матеріалів справи відповідач подав письмові пояснення, відповідно до яких позовні вимоги про стягнення заборгованості в розмірі 85 535,53 доларів США, що еквівалентно 2 218 892,58 грн за контрактом №EXP-172/15 визнав, просив суд розглядати справу у відсутності представника відповідача.

Відповідно до положень статті 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 16.05.2016 на підставі ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2015 між Корпорацією «Артеріум» (продавець, позивач), та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД «Альфа Гранд» (покупець, відповідач) був укладений контракт №EXP-172/15 відповідно до п. 1.1 якого, продавець зобов'язується передати у власність покупця на умовах, в обсягу та в порядку, передбаченим даним контрактом медикаменти (товар), а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його згідно даного контракту.

Згідно з п. 1.2 контракту поставка товару здійснюється на основі специфікацій, які підписуються повноважними представниками сторін на кожну партію товару та є невід'ємною частиною даного контракту.

Пунктом 3.1 контракту сторони погодили, що оплата за поставлений товар здійснюється на підставі специфікації та рахунку, в доларах США по курсу Центрального Банку Російської Федерації на день здійснення платежу, по реквізитам продавця в наступному порядку: з відстрочкою платежу 60 (шістдесят) календарних днів, від дати складання міжнародної транспортної накладної (CMR) у м. Києві.

Відповідно до специфікації на поставку товару №32 від 23.11.2015 сторони погодили поставку товару на суму 6 763 400,00 рублів.

На виконання умов контракту №EXP-172/15 та специфікації №32 до контракту позивач здійснив поставку товару відповідачу на суму 6 763 400,00 рублів, що підтверджується: декларацією на товари №10130032/301115/0009717, електронною декларацією №125130003/2015/503545, міжнародною товарно-транспортною накладною №0803186.

Проте, як зазначав позивач та, що не заперечував відповідач, останній свої зобов'язання з оплати поставленого позивачем товару не виконав, у зв'язку з чим його заборгованість становить 85 535,53 доларів США (6 763 200,00 рублів по курсу Центрального Банку Російської Федерації російського рубля до долару США).

З огляду на викладене, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 85 535,53 доларів США, що еквівалентно 2 218 892,58 грн.

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим до виконання сторонами.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Умовою виконання зобов'язання - є строк (термін) його виконання. Дотримання строку виконання є одним із критеріїв належного виконання зобов'язання, оскільки прострочення є одним із проявів порушення зобов'язання. Строк (термін) виконання зобов'язання за загальним правилом, узгоджується сторонами в договорі.

З матеріалів справи вбачається, що позивач на виконання умов контракту №EXP-172/15 та специфікації №32 до контракту здійснив поставку товару відповідачу на суму 6 763 400,00 рублів, що підтверджується: декларацією на товари №10130032/301115/0009717, електронною декларацією №125130003/2015/503545, міжнародною товарно-транспортною накладною №0803186, проте, відповідач поставлений позивачем товар не оплатив, у зв'язку з чим його заборгованість за контрактом №EXP-172/15 становить 85 535,53 доларів США.

Таким чином, враховуючи, що відповідач в установленому порядку обставини, які повідомлені позивачем, не спростував, розміру позовних вимог не оспорив та належних доказів на заперечення відомостей повідомлених позивачем не надав, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню повністю в сумі 85 535,53 доларів США, що еквівалентно 2 218 892,58 грн.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись, ст.ст. 32, 33, 49, 82-85 ГПК України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Альфа Гранд» (109316, Російська Федерація, м. Москва, Проїзд Остаповський, б. 5, буд. 1) на користь Корпорації "Артеріум" (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 139, код ЄДРПОУ 33406813) 85 535 (вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) доларів США 53 центи, що еквівалентно 2 218 892 (два мільйони двісті вісімнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дві) грн 58 коп. - заборгованості, 33 283 (тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) грн 39 коп. - судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено

23.05.2016

Суддя Спичак О.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 57897037 ?

Документ № 57897037 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 57897037 ?

Дата ухвалення - 16.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57897037 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 57897037 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 57897036
Next document : 57897039