Decree № 57867930, 20.05.2016, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
20.05.2016
Case No.
923/2107/15
Document №
57867930
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м.Херсон, вул. Театральна, 18

тел. /0552/ 49-31-78

Веб сторінка : ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_________________ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2016 р. Справа № 923/2107/15

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г., при секретарі Івлевій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу порушену

за заявою: Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом " в особі відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" місцезнаходження м.Енергодар, Запорізької області, код ЄДРПОУ 19355964

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Цепта" місцезнаходження : вул. Леніна, буд. 41, м. Херсон , код ЄДРПОУ 32350959

про визнання банкрутом

За участю представників -

від кредитора - Погосян С.Г., дов. №503 від 28.04.2016р.;

від боржника - не з'явився

Розпорядник майна арбітражний керуючий Рабан М.Т.- не прибув

Кредитор Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом " в особі відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" місцезнаходження м.Енергодар, Запорізької області звернувся до господарського суду Херсонської області з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Цепта"(місцезнаходження: вул. Леніна, буд. 41, м. Херсон, код ЄДРПОУ 32350959), мотивуючи свої вимоги неспроможністю боржника задовольнити протягом трьох місяців вимоги, безспірний розмір яких сукупно становить більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ухвалою господарського суду Херсонської області від 04.01.2016р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду, зобов'язано боржника надати відзив на заяву про порушення справи про банкрутство, арбітражного керуючого Рабан М.Т. кандидатуру якого визначено автоматизованою системою, надати заяву про участь у справі.

Ухвалою від 01 лютого 2016р. суд порушив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Цепта", визнав вимоги кредитора до боржника, ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, відкрив процедуру розпорядження майном, призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рабан М.Т. (свідоцтво № 309 від 28.02.2013р., поштова адреса: АДРЕСА_1) та зобов'язав його у найкоротші строки надати до суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду їх вимог та докази їх отримання кредиторами, скласти реєстр вимог кредиторів для затвердження, докази організації та проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості, відомості про результати проведеної інвентаризації.

Ухвалою від 05.04.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів. Визнано вимоги кредитора Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом " в особі відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" до Боржника в сумі 3013952,37 грн. Інших кредиторів з вимогами до боржника не виявлено.

Цією ж ухвалою суд призначив судове засідання для розгляду питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника.

До дня судового засідання суд зобов'язав надати:

- розпорядника майном боржника: звіт про процедуру розпорядження майном боржника з аналізом фінансово-господарської діяльності боржника;

- комітет кредиторів: рішення комітету кредиторів щодо подальшої процедури у справі.

Дослідивши матеріали заяви, заслухавши пояснення представників учасників провадження, господарський суд -

в с т а н о в и в:

Сторони належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, ухвала про призначення засідання направлена сторонам рекомендованою поштою.

Боржник у судове засідання не прибув, про причини неприбуття суду не повідомив.

Оскільки боржник своїм правом на участь у судовому засіданні не скористався, про дату, час і місце розгляду справи належним чином повідомлені, що підтверджується витягом з реєстру на відправку рекомендованої пошти господарського суду Херсонської області, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника боржника за наявними в справі матеріалами.

Відповідно до пункту 4 статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" відсутність відзиву на заяву про порушення справи про банкрутство не перешкоджає провадженню у справі.

На вимогу суд надійшли документи :

від розпорядника майна звіт про хід проведення процедури розпорядження майном, клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат. Доказів погашення заборгованості або укладення мирової угоди з кредиторами до суду не подано.

У судовому засідання представник ініціюючого кредитора підтримав клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури, оскільки станом на день розгляду справи у боржник відсутні майнові активи за рахунок, яких можливо здійснити погашення існуючої заборгованості.

До суду надано протокол зборів комітету кредиторів від 16.05.2016р. з прийнятим рішенням про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури відносно боржника та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Рабана М.Т.

В силу пункту 8 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" саме до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Пунктом 2 статті 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов'язані прийняти одне з таких рішень:

схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації;

подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником;

подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди.

Від розпорядника майна надійшло клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття щодо нього ліквідаційної процедури, до суду надано протокол засідання комітету кредиторів №2 від 16.05.2016р. з прийнятим рішенням про відкриття ліквідаційної процедури відносно боржника та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Рабана М.Т..

На момент винесення даної постанови будь-яких звернень про санацію боржника чи пропозицій щодо укладення мирової угоди на адресу арбітражного керуючого, комітету кредиторів і господарського суду не надходило.

З дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури санації, або затвердження мирової угоди процедура розпорядження майном та повноваження розпорядника майна припиняються відповідно до пункту 8 статті 27 Закону.

Матеріали справи та зроблений розпорядником майна аналіз фінансового та майнового стану боржника свідчать про те, що підприємницька діяльність боржника відсутня протягом тривалого часу, боржник неспроможний провести розрахунок з кредиторами без визнання його банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, відсутні будь-які активи для відновлення підприємницької діяльності боржника.

Згідно статті 209 Господарського кодексу України, у разі нездатності суб'єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов'язання перед іншими особами або державою інакше як через відновлення його платоспроможності, цей суб'єкт відповідно до частини четвертої статті 205 цього Кодексу визнається неспроможним. Нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.

Відповідно ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ", з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури :

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

3 дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута .

Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури повинні містити:

- найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

- найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;

- дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію)

Відповідно до п.6 ст. 41 Закону, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови в присутності представника сторони.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 26-27, ст.ст. 37 - 47 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом "(у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI), ст.ст. 209 - 215 Господарського кодексу України, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Припинити процедуру розпорядження майном боржника ТОВ "Цепта" (місцезнаходження: м.Херсон, вул. Леніна, буд. 41, код ЄДРПОУ 32350959) та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рабан М.Т.

2. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Цепта" (місцезнаходження: м.Херсон, вул. Леніна, буд. 41, код ЄДРПОУ 32350959) банкрутом та відкрити щодо нього ліквідаційну процедуру.

3. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Рабан Микиту Тарасовича (свідоцтво № 309 від 28.02.2013р., поштова адреса: АДРЕСА_1) та зобов'язати його здійснити повноваження ліквідатора згідно ст.ст. 37 - 47 Закону, щомісяця надавати повні звіти суду (без нарастаючого підсумку) та кредиторам, після закінчення ліквідаційної процедури по готовності подати суду звіт та ліквідаційний баланс боржника згідно ст. 46 Закону.

4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Цепта" (місцезнаходження: м.Херсон, вул. Леніна, буд. 41, код ЄДРПОУ 32350959), текст якого додається.

5. Вимоги та зобов'язання боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

6. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, припинити повноваження власників майна банкрута.

7. Зобов'язати посадових осіб банкрута не пізніше 15- денного строку передати всі документи, печатки, штампи банкрута і його активи ліквідатору. Один примірник акту надати до суду.

8. Зобов'язати ліквідатора Рабан М.Т. у разі невиконання посадовими особами боржника - банкрута вимоги Закону і суду про передачу всіх документів та активів, звернутись до правоохоронних органів із заявою про притягнення зазначених осіб до встановленої відповідальності за незаконні дії у разі банкрутства. Копію заяви надати до суду.

9. Витребувати від ДПІ ДФС у Дніпропетровській області відомості :

- чи перебувало на податковому обліку у м.Дніпропетровськ підприємство юридична особа товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтобудсервіс", мало місцезнаходження м.Дніпропетровськ ж/м Сокіл, буд.1, копус 8, кв. 63 , код ЄДРПОУ 32350959 ,

- коли та за яких обставин дане підприємство знілось з податкового обліку

- чи існує податковий борг у товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтобудсервіс", мало місцезнаходження м.Дніпропетровськ ж/м Сокіл, буд.1, копус 8, кв. 63 , код ЄДРПОУ 32350959 ,

- чи наявні відомості про зміну назви підприємства.

9. Постанову направити: кредитору, боржнику, ліквідатору Рабан М.Т., ВДВС Комсомольського РУЮ м.Херсон, державному реєстратору, державному органу з питань банкрутства.

Суддя Т.Г. Пінтеліна

Previous document : 57867924
Next document : 57867931