Court decree № 57398280, 25.04.2016, Commercial Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
25.04.2016
Case No.
5008/1625/2011
Document №
57398280
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 88000, м.Ужгород, вул.Коцюбинського, 2-а тел.: 61-72-21

______________________________

УХВАЛА

25.04.2016 Справа № 5008/1625/2011

Суддя Йосипчук О.С., розглянувши заяву від 25.03.2016р. №3.63 про заміну кредитора ПАТ "ВТБ Банк" його правонаступником ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ

у справі № 5008/1625/2011

за заявою Хустської об"єднаної державної податкової інспекції, м. Хуст

та Управління Пенсійного фонду України в м. Хуст та Хустському районі, м. Хуст

до Відкритого акціонерного товариства "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст

про визнання банкрутом

За участі представників сторін:

від ініціюючого кредитора (Хустської ОДПІ) - Беззаботнов В. В., представник по дов. від 21.03.2016р. №304/8/07-15-10-00-08

від ініціюючого кредитора (Управління ПФУ в. м. Хуст та Хустському районі) - не з"явився

від боржника - не з"явився

ліквідатор - не з"явився

від заявника (ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс") - Орлов П. О., представник по дов. від 17.03.2016р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 30.01.2012р. по справі №5008/1625/2011 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст, згідно з яким затверджено вимоги ПАТ "ВТБ Банк" (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26, код 14359319) у сумі 218 553,81 грн., які визначено, що підлягають задоволенню у четвертій черзі, та в сумі 11 908,98грн., які підлягають задоволенню у шостій черзі.

Далі, постановою господарського суду Закарпатської області від 18.06.2012р. Відкрите акціонерне товариство "Хустське автотранспортне підприємство - 12142" (м. Хуст, вул. Львівська, 190, код 03114052) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142" призначено арбітражного керуючого Лошак Олега Васильовича (ліцензія серія АВ №456404 від 26.03.2009р.; АДРЕСА_1.).

31.03.2016р. до господарського суду Закарпатської області надійшла заява від товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ про заміну кредитора боржника у цій справі ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ його правонаступником - ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ згідно з вимогами ст. 25 ГПК України.

В обгрунтування поданої заяви посилається на те, що відповідно до договору про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за фінансовими кредитами № 21МБ від 18.11.2015р., який був укладений між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" передало заявнику свої права вимоги до ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст, що визнаний банкрутом у справі №5008/1625/2011 по кредитному Договору №36/01/06 від 04.08.2006р., укладеному між банком та ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст.

Зазначає також, що згідно з Додатком №1 (Реєстр прав вимоги №1) до Додаткової угоди №4 від 26.02.2016р. до Договору про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за фінансовими кредитами № 21МБ від 18.11.2015р., до заявника - ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ перейшло право грошових вимог до боржника ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142" згідно з вказаним вище кредитним договором.

Отже, зазначає, що передбачене п. 3.1.3 вказаного вище договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18.11.2015р., право вимоги по грошових зобов'язаннях переходить до ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ з моменту підписання сторонами відповідної Додаткової угоди до даного Договору та Реєстру прав вимог і зарахування коштів у розмірі ціни додаткової угоди до Договору на рахунок ПАТ "ВТБ Банк", після чого ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс" стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованостей по кредитним договорам, зазначених у відповідному Реєстрі прав вимоги, а також їх зобов"язань по договорам забезпечення.

У зв"язку з наведеними обставинами просить суд задоволити подану заяву і замінити кредитора у справі №5008/1625/2011 про банкрутство ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст, а саме замінити Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ його правонаступником ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ.

Відповідно до ухвали суду від 01.04.2016р. по справі №5008/1625/2011 вказана вище заява ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ від 25.03.2016р. №3.63 прийнята судом та призначена до розгляду на 25.04.2016р. на 10 год. 30хв.

У судове засідання з'явився представник заявника (ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс"), який підтримав подану суду заяву з мотивів, викладених у ній, та просить замінити кредитора боржника у цій справі, а саме замінити ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ його правонаступником ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ.

Присутній в судовому засіданні представник Хустської ОДПІ не заперечував проти проведення заміни кредитора боржника ПАТ "ВТБ Банк" його правонаступником - ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс".

Інші учасники процесу в судове засідання не з'явилися, не повідомили суд про причини неприбуття незважаючи на те, що були належним чином повідомлені про час і місце судового розгляду даної заяви.

Ліквідатор боржника в судове засідання також не з"явився, однак надіслав лист від 25.04.2016р., згідно з яким повідомив суд про те, що не заперечує проти заміни кредитора боржника ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Закарпатська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ.

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ від 25.03.2016р. №3.63 про заміну кредитора ПАТ "ВТБ Банк" його правонаступником ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ по справі № 5008/1625/2011, суд приходить до висновку про її задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права, які мали місце.

Матеріалами заяви ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ підтверджується факт відступлення на його користь права вимоги за Кредитним договором № 36/01/06 від 04.08.2006р. до боржника - ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст.

Зокрема, зазначений факт підтверджується укладеним між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк", м. Київ (Первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія "Поліс", м. Київ (Новий кредитор) договором про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18.11.2015р., на підтвердження якого суду подано засвідчену копію цього договору, копією Додаткової угоди №4 до цього Договору від 26.02.2016р. та копією Витягу з Додатку №1 до Додаткової угоди № 4 від 26.02.2016р., що засвідчені підписами і скріплені печатками цих сторін, а також підтверджено й поданими суду засвідченими копіями виписок по рахунку банку від 27.11.2015р., від 24.12.2015р. і від 26.02.2016р. щодо оплати коштів у розмірі ціни додаткової угоди до Договором про перехід права вимоги.

Згідно з п. п.2.1, 2.2 Договору про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18.11.2015р. у відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до боржників, а Новий кредитор набуває права вимоги Первісного кредитора за Кредитними договорами та Договорами забезпечення до них і сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі, що дорівнює ціні Договору у порядку та строки, встановлені цим Договором. Новий кредитор зобов"язаний набувати права вимоги шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до даного Договору із зазначенням ціни додаткової угоди до Договору, розміру заборгованостей боржників та підписанням Реєстру прав вимог і акту приймання-передачі документації. Розмір заборгованостей боржників, права вимоги до яких відступається згідно з Реєстром прав вимог, вказується у кожній окремій Додатковій угоді до цього Договору.

Пунктом 3.1.3 цього Договору передбачено, що право вимоги по грошових зобов'язаннях переходить до ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ з моменту підписання сторонами відповідної Додаткової угоди до даного Договору та Реєстру прав вимог і зарахування коштів у розмірі ціни додаткової угоди до Договору на рахунок ПАТ "ВТБ Банк", після чого ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс" стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованостей по кредитним договорам, зазначених у відповідному Реєстрі прав вимоги, а також їх зобов"язань по договорам забезпечення.

Згідно з Додатковою угодою №4 від 26.02.2016р. до Договору про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18.11.2015р. та Реєстром прав вимоги №1 до цієї Додаткової угоди №4 від 26.02.2016р., що підписані сторонами і скріплені їх печатками, ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ став новим кредитором ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст за Кредитним договором №36/01/06 від 04.08.2006р., який був укладений між ним та ПАТ "ВТБ Банк", м.Київ.

Отже, судом встановлено факт заміни кредитора у зобов"язанні та передачі своїх прав вимоги за Кредитним договором №36/01/06 від 04.08.2006р., що був укладений між ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ та боржником у цій справі - ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст, а саме передачі прав вимоги до боржника від ПАТ "ВТБ Банк" до ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ.

Згідно з ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України відступлення права вимоги визначено як одну з підстав заміни кредитора у зобов'язанні, яка полягає у передачі кредитором своїх прав іншій особі за правочином.

Частиною 1 ст. 513 Цивільного кодексу України визначено, що правочини щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняються у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що були на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено цим договором чи законом.

Таким чином, з огляду на наведене вище новий кредитор - ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ відповідно до умов договору про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18.11.2015р. став правонаступником всіх прав первісного кредитора за цим договором щодо вимоги до боржника у цій справі за Кредитним договором №36/01/06 від 04.08.2006р., з огляду на що заява ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ про заміну кредитора по справі №5008/1625/2011 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 5, 22-25, 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції чинній до 18.01.2013р., ст. ст. 4-1, 25, 86 Господарського процесуального кодексу України,

СУД УХВАЛИВ:

1. Заяву від 25.03.2016р. №3.63 ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ про заміну кредитора ПАТ "ВТБ Банк" його правонаступником - ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс", м. Київ у справі №5008/1625/2011 про банкрутство ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142", м. Хуст - задоволити.

2. Замінити кредитора - публічне акціонерне товариство „ВТБ Банк" (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26, код 14359319) на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Поліс" (01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офіс 1В, код ЄДРПОУ:38994463) у справі №5008/1625/2011 про банкрутство ВАТ "Хустське автотранспортне підприємство - 12142" (м. Хуст, вул. Львівська, 190, код 03114052).

3. Копію даної ухвали надіслати боржнику, кредиторам, ліквідатору та ТОВ "Фінансова Компанія "Поліс" (01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офіс 13-В).

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя О. С. Йосипчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 57398280 ?

Документ № 57398280 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57398280 ?

Дата ухвалення - 25.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57398280 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 57398280 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 57398280, Commercial Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 57398280, Commercial Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 25.04.2016. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 57398280 refers to case No. 5008/1625/2011

This decision relates to case No. 5008/1625/2011. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 57398278
Next document : 57398283