№ 56675137, 01.03.2016, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
01.03.2016
Case No.
826/25316/15
Document №
56675137
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

01 березня 2016 року 16 год. 15 хв. № 826/25316/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Данилишина В.М. розглянув у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сортіс Естет Менеджмент" про стягнення з відповідача коштів.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - позивач) до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сортіс Естет Менеджмент" (далі - відповідач) про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 3400,00 грн.

Відповідною ухвалою суду, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), відкрито скорочене провадження в адміністративній справі.

Протягом судового розгляду справи письмові заперечення проти позову та докази на їх обґрунтування, або письмова заява про визнання позову від відповідача до суду не надійшли.

Оцінивши належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд -

ВСТАНОВИВ:

Відповідною постановою позивача від 07 квітня 2015 року відносно відповідача порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів.

20 квітня 2015 року позивачем складено акт №163-ЦА-УП-КУА про правопорушення на ринку цінних паперів, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідач порушив вимоги п. 1 розділу ІІ та ІІІ Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року №1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за №1764/22076 (далі - Положення), в частині неподання до Комісії річної інформації щодо фінансового стану компанії станом на 31 січня 2015 року та 28 лютого 2015 року, а також щорічної інформації щодо результатів діяльності пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Гарант-Розвиток" закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331089) та пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Перспективні інвестиції" закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331088) станом на 31 грудня 2014 року та щомісячної інформації щодо результатів діяльності пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Гарант-Розвиток" закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331089) та пайового не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Перспективні інвестиції" закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331088) станом на 31 січня 2015 року та 28 лютого 2015 року.

Згідно з п. 1 розділу ІІ Положення, компанія подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану:

- річну - до 1 березня року, наступного за звітним;

- місячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації.

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Положення, компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування:

- щорічну не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним;

- щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної.

Станом на час звернення до суду, відповідач не усунув порушення п. 1 розділу ІІ та п. 3 розділу ІІІ Положення та не подав до відповідача інформацію, передбачену законом.

14 травня 2015 року позивачем прийнято постанову №153-ЦА-УП-КУА про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою за вказане правопорушення, а саме неподання інформації до Комісії, у відношенні відповідача застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 3400,00 грн.

Копії постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акту та постанови про накладення санкції на адресу відповідача направлено засобами поштового зв'язку, що підтверджується наявними у матеріалах справи копіями списків групованих рекомендаційних відправлень, що пересилаються в межах України.

На час судового розгляду справи штраф у розмірі 3400,00 грн. відповідачем у добровільному порядку не сплачено.

Суд погоджується з доводами позивача щодо наявності підстав для задоволення позову, виходячи з оцінки наявних у матеріалах справи доказів та аналізу наступних норм і обставин.

Так, згідно зі ст. 1, ч. 1 ст. 5, п. 3 ч. 1, ст. 7, п. 14 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є: здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право: накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи викладене та зважаючи, що факт допущення правопорушення на ринку цінних паперів відповідачем не заперечується, суд прийшов до висновку про наявність підстав та, як наслідок, необхідність стягнення з відповідача штрафу у розмірі 3400,00 грн.

Доводи відповідача, викладені у письмових запереченнях проти позову, суд вважає безпідставними та такими, що не спростовують обґрунтованість заявлених позивачем вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 6 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Таким чином, із системного аналізу вище викладених норм та з'ясованих обставин суд прийшов до висновку, що позов Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сортіс Естет Менеджмент" про стягнення з відповідача коштів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Згідно з ч. 1 ст. 256 КАС України, негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5, 6 ч. 1 ст. 183-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 257 КАС України, судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 69-71, 86, 158-163, 167, 183-2, 256, 257 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути із товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сортіс Естет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 35195889; місцезнаходження: 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 119) до Державного бюджету України на рахунок, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", по коду бюджетної класифікації за доходами 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ звітності 106) штраф у розмірі 3400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень 00 копійок).

3. Постанова підлягає негайному виконанню та є підставою для її виконання.

Згідно зі ст.ст. 185, 186 КАС України, постанова може бути оскаржена шляхом подання до Київського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Київського апеляційного адміністративного суду.

Відповідно до ст. 254 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя В.М. Данилишин

Часті запитання

Який тип судового документу № 56675137 ?

Документ № 56675137 це

Яка дата ухвалення судового документу № 56675137 ?

Дата ухвалення - 01.03.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56675137 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56675137 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 56675137, Circuit Administrative Court of Kyiv City

The court decision No. 56675137, Circuit Administrative Court of Kyiv City was adopted on 01.03.2016. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 56675137 refers to case No. 826/25316/15

This decision relates to case No. 826/25316/15. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 56675125
Next document : 56675146