Decision № 56059440, 23.02.2016, Commercial Court of Odessa Oblast

Approval Date
23.02.2016
Case No.
916/27/16
Document №
56059440
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2016 р.Справа № 916/27/16

За позовом: Приватного підприємства Видавничий будинок Перлина

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Одеса Білборд

про стягнення 13090,64грн.

Суддя: Малярчук І.А.

Представники сторін

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

В судовому засіданні 23.02.2016р. приймали участь:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

Суть спору: про стягнення з ТОВ Одеса Білборд на користь ПП Видавничий будинок Перлина 9939,52грн. заборгованості за поставлений товар, 3151,12грн. пені за період з 26.01.2015р. по 26.07.2015р.

Позивач позовні вимоги підтримує, подав додаткові письмові пояснення від 25.01.2106р. за вх.№1595/16, в їх обґрунтування зазначає, що на підставі укладеного між сторонами 22.10.2014р. договору на поставку обладнання позивач у строки, обумовлені договором, поставив відповідачу обладнання, вартість якого визначена в доларовому еквіваленті в розмірі 2500 дол.США. Відповідач в свою чергу, здійснив часткову оплату за поставлений товар в сумі 33022,50грн., що в доларовому еквіваленті станом на дату укладення договору становить 2076,14дол.США. З огляду на викладене, різницю між вартістю товару, обумовлену договором поставки, та сумою, яка була сплачена з врахуванням переведення її у доларовий еквівалент, позивач визначає як заборгованість. Крім того, за умови несвоєчасного погашення заборгованості з порушенням порядку розстрочення платежів, передбаченого умовами договору поставки, позивач нарахував до стягнення з відповідача пеню. Також, у позові позивач виклав клопотання про відшкодування йому витрат на адвоката у розмірі 1900грн.

Заява позивача про долучення документів до матеріалів справи від 04.02.2016р. за вх.№2621/16 була судом задоволена.

Відповідач в судові засідання не зявлявся, відзив на позов та витребувані судом документи не надав, у звязку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами у відповідності до вимог ст.75 ГПК України.

Розглянувши наявні в матеріалах справи документи, суд встановив наступне:

22.10.2014р. між ТОВ „ОСОБА_1 білборд (покупець) та ПП „Видавничий будинок Перлина (продавець) було укладено договір на поставку обладнання №22/10/14, відповідно до умов якого постачальник зобовязується передати у власність покупця нове роботоздатне обладнання, найменування, кількість, характеристика, комплектація якого вказані у специфікації №1 (додаток №1 до договору), яка є невідємною частиною договору, а покупець зобовязується його прийняти та оплатити в порядку, строки та на умовах, передбачених цим договором (п.1.1. договору).

Відповідно до умов п.п.2.1., 2.2. договору №22/10/14 від 22.10.2014р. ціна обладнання на день підписання договору складає 33022,50грн., у т.ч. ПДВ 20% 5503,75грн., але не менше суми, що еквівалентна 2500дол.США. Ціна обладнання змінюється пропорційно курсу УМВБ грн./дол.США +2%. На момент підписання даного договору курс складає 12,95грн./1 дол.США +2% (що складає 13,209).

Згідно п.п.3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3, 3.1.4. договору №22/10/14 від 22.10.2014р. обладнання повинно бути поставлено покупцем постачальнику за ціною, визначеною у статті 2 даного договору, у наступному порядку та строки: покупець зобовязується оплатити суму в розмірі 11007,50грн. , у т.ч. ПДВ 20%:1834,58грн., не пізніше 25.11.2014р.; покупець зобовязується оплатити суму в розмірі 11007,50грн. , у т.ч. ПДВ 20%:1834,58грн., не пізніше 25.12.2014р.; покупець зобовязується оплатити суму в розмірі 11007,50грн., у т.ч. ПДВ 20%:1834,58грн., не пізніше 25.01.2015р. Сторони домовились, що сума всіх виплат згідно п.п.3.1.1. 3.1.3. даного договору перераховується згідно п.2.2. цього договору, у випадку якщо курс УМВБ змінився більш, ніж на 2% відсотки. Для обліку зміни курсу грн./дол.США сума платежів згідно п.п.3.1.1. 3.1.3. повинна бути скоригована шляхом множення на коефіцієнт зміни курсу. Коефіцієнт зміни курсу дорівнює відношенню гривні до долару США на день платежу, що розділений на відношення гривні до долару США на момент підписання даного договору.

За умовами п.6.3. договору №22/10/14 від 22.10.2014р. покупець несе відповідальність за несвоєчасну оплату шляхом уплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, від несплаченої суми за кожен день прострочення платежу та не звільняється від виконання зобовязань.

Відповідно до п.12.1 договору №22/10/14 від 22.10.2014р. він діє до повного виконання сторонами своїх зобовязань по договору.

Сторонами до договору №22/10/14 від 22.10.2014р. було підписано специфікацію №1, де визначено постачання позивачем відповідачу висікальну машину.

За накладною №16 від 22.10.2014р. позивачем відповідачу було поставлено висікальну машину на суму 33022,50грн., яку отримано відповідачем на підставі довіреності №59 від 22.10.2014р., поставка здійснювалась за ТТН №3 від 23.10.2014р.

Складений та підписаний сторонами акт приймання-передачі від 24.10.2014р. вказує на те, що відповідачем було отримано від позивача обладнання без жодних зауважень та претензій.

Відповідно до банківських виписок по рахунку позивача у ПАТ „Креді ОСОБА_2 відповідачем було здійснено проплати 28.11.2014р. в сумі 12500грн. (за курсом УМВБ+2% - 13,209грн.), 26.12.2014р. в сумі 12500грн. (за курсом УМВБ+2% - 15,259грн.), 10.02.2015р. в сумі 2000грн. (за курсом УМВБ+2% - 25,336грн.), 25.02.2015р. в сумі 3022,50грн. (за курсом УМВБ+2% - 28,600грн.), 18.03.2015р. в сумі 2000грн. (за курсом УМВБ+2% - 23,755грн.), 10.04.2015р. в сумі 1000грн. (за курсом УМВБ+2% - 23,898грн.), отже, відповідач загалом сплатив за обладнання 33 022,50грн.

Таким чином, з врахуванням передбачення сторонами у договорі №22/10/14 від 22.10.2014р. вартості обладнання в сумі 2500дол. США, а наявна оплата покупцем 33022,50грн., еквівалентна 2076,14грн., розрахована за курсом УМВБ до долару США, у звязку з чим різниця між вартістю товару та доларовим еквівалентом суми оплати склала 423,86грн., що станом на дату подання позову не сплачено та в гривневому еквіваленті складає 9939,52грн.

Проаналізувавши наявні в матеріалах справи документи, подані сторонами докази та викладені ними правові позиції, суд вважає заявлені ПП „Видавничий будинок Перлина позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 9939,52грн. заборгованості за поставлений товар правомірними, такими, що відповідають дійсним обставинам справи, з огляду на наступні положення законодавства.

Відповідно до ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобовязується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не повязаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобовязується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 Цивільного Кодексу України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Пунктом 1 ст.691 Цивільного Кодексу України визначено, що покупець зобовязаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Покупець зобовязаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобовязаний сплатити продавцеві повну ціну товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу. У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами (п.п.1, 2, 3 ст.692 Цивільного Кодексу України).

Згідно ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України зобовязання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається.

Отже, відповідно до вимог наведеного законодавства за наявності у справі належних первинних документів щодо поставки позивачем відповідачу обладнання, його отримання останнім та неоплату вартості товару, у сумі доларового еквіваленту, як то визначено сторонами у договорі №22/10/14 від 22.10.2104р., до стягнення з ТОВ „Одеса Білборд на користь ПП „Видавничий будинок Перлина підлягає основний борг в сумі 9939,52грн. (що еквівалентно 423,86 дол.США).

Також, позивачем заявлено про стягнення з відповідача 3151,12грн. пені, розрахованої за період з 26.01.2015р. по 26.07.2015р.

За положеннями ч.1 ст.199 ГК України виконання господарських зобов'язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу. До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

У відповідності до приписів ст.546 Цивільного кодексу України виконання зобовязань може забезпечуватись неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Пунктом 1 ст. 547 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин, щодо забезпечення виконання зобовязання вчиняється у письмовій формі.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ст.549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовязання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобовязання за кожен день прострочення виконання.

Зі змісту п.п.1, 2 ст.551 Цивільного кодексу України вбачається, що предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Частина 6 статті 223 ГК України передбачає, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Суд, перевіривши розрахунок пені, зроблений позивачем, встановив, що у звязку із застосуванням при розрахунку пені щоденного показника подвійної облікової ставки НБУ, сума пені згідно вказаного позивачем періоду є дещо меншою від суми, розрахованої судом при застосуванні формули: сума боргу*подвійна облікова ставка НБУ*кількість днів прострочення/кількість днів у році*100%. Так, за розрахунком суду сума пені складає 3161,72грн., але за умови того, що позивач заявив позовну вимогу про стягнення пені у меншому розмірі, ніж розраховано судом, стягненню з відповідача підлягає саме пеня в розмірі 3151,12грн., заявлена позивачем за період з 26.01.2015р. по 26.07.2015р., так як мало місце прострочення граничного строку оплати, який у п.3.1.3. договору №22/10/14 від 22.10.2014р. визначений - 25.01.2015р., тоді як фактично останню проплату здійснено 10.04.2015р., а сама оплата здійснювалась періодичними невеликими, порівняно із обумовленими договором, сумами, але несплаченою станом на момент подання позову залишилася сума різниці між оплатою загальної суми поставки та її доларовим еквівалентом.

Згідно ст.32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст.43 ГПК України).

Враховуючи вищевикладене, та те, що позовні вимоги ПП „Видавничий будинок Перлина є доведеними та обґрунтованими, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає 9939,52грн. заборгованості за поставлений товар, 3151,12грн. пені за період з 26.01.2015р. по 26.07.2015р.

Крім того, позивач просить суд стягнути з відповідача витрати на оплату послуг адвоката у розмірі 1900грн. На підтвердження понесення витрат на послуги адвоката позивач надав до суду договір про надання юридичних послуг від 10.12.2015р., укладений між адвокатом ОСОБА_1 та ПП „Видавничий будинок Перлина, додаток до договору №1 „Протокол узгодження вартості робіт, квитанцію про сплату вартості послуг адвоката у розмірі 1900грн., акт надання послуг №1/12 від 10.12.2015р., свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №1615 від 10.12.2008р. на імя ОСОБА_1

Згідно з пунктом 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 11.07.2013 № 6-рп/2013 в аспекті конституційного звернення положення частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України, згідно з яким до судових витрат віднесені, зокрема, витрати, пов'язані з оплатою послуг адвоката, у контексті статті 59 Конституції України слід розуміти так, що до складу судових витрат на юридичні послуги, які підлягають відшкодуванню юридичній особі у господарському судочинстві, належать суми, сплачені такою особою, якщо інше не передбачено законом, лише за послуги адвоката.

Зважаючи на те, що згідно Виписки з ЄДРЮОФОП станом на 17.02.2015р. вид діяльності ПП „Видавничий будинок Перлина: неспеціалізована оптова торгівля, та до предмету діяльності позивача не відносяться здійснення діяльності у сфері надання юридичних послуг, є обґрунтованою доцільність для користування ПП „Видавничий будинок Перлина юридичними послугами, що надаються іншими особами/організаціями, звідси позивач фактично поніс витрати на послуги адвоката, що згідно акту наданих послуг №1/12 від 10.12.2015р. заключались в дослідженні документів, здійсненні їх правового аналізу, надання розгорнутої консультації, складання та подання позову, витрати (канцелярські, поштові), у звязку з чим, з огляду на розумну необхідність витрат на послуги адвоката для даної справи, суд задовольняє вимогу позивача про стягнення з відповідача 1900грн. відшкодування витрат на послуги адвоката.

Позивачу за рахунок відповідача згідно ст.49 ГПК України відшкодовується судовий збір в сумі 1218грн.

Неявка відповідача в судове засідання не є перешкодою для розгляду справи, оскільки, як визначено п.п.3.9.1., 3.9.2. Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. ...В разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

В процесі розгляду даної справи судом було вжито всіх необхідних заходів щодо повідомлення відповідача про судові засідання, в тому числі судове засідання, призначене на 23.02.2016р., особливо з врахуванням того, що ухвали надсилались відповідачу за адресою зазначеною позивачем у позовній заяві, суд приймає рішення за результатами розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст.49, 82- 85 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позов позивача повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ОСОБА_1 білборд (67513, Одеська область, Комінтернівський район, с. Олександрівна, вул. Одеська, 32, код 35226534) на користь Приватного підприємства „Видавничий будинок Перлина (61103, АДРЕСА_1, код 34018010) 9939 (девять тисяч девятсот тридцять девять) грн. 52коп. заборгованості за поставлений товар, 3151 (три тисячі сто пятдесят одна) грн. 12коп. пені, 1900 (одна тисяча девятсот) грн. витрат на послуги адвоката, 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили згідно зі ст.85 ГПК України, після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Наказ видати у відповідності до ст.116 ГПК України.

Повний текст рішення складено 23 лютого 2016 р.

Суддя І.А. Малярчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 56059440 ?

Документ № 56059440 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 56059440 ?

Дата ухвалення - 23.02.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56059440 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56059440 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 56059440, Commercial Court of Odessa Oblast

The court decision No. 56059440, Commercial Court of Odessa Oblast was adopted on 23.02.2016. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 56059440 refers to case No. 916/27/16

This decision relates to case No. 916/27/16. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 56059437
Next document : 56059441