Court decree № 54982717, 11.01.2016, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
11.01.2016
Case No.
913/1264/15
Document №
54982717
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022, м. Харків, проспект Леніна, б.5, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________

УХВАЛА

11 січня 2016 року Справа № 913/1264/15

Провадження №6/913/1264/15

За позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк м. Дніпропетровськ,

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Автоцентр Бизон",

м. Алчевськ Луганської області,

про стягнення 155 099 грн. 06 коп.

Суддя Василенко Т.А.

Секретар судового засідання Жданова Е.А.

У засіданні брали участь:

від позивача ОСОБА_2, довіреність № 8416-К-О від 04.11.2014 року;

від відповідача - представник не прибув.

ВСТАНОВИВ:

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення з відповідача заборгованості за договором банківського обслуговування № б/н від 12.04.2011 року в розмірі 155 099 грн. 06 коп., в тому числі: заборгованість за кредитом 51 470 грн. 81 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом 53 902 грн. 30 коп., пеня за несвоєчасність виконання зобовязань за договором 49 725 грн. 95 коп.

Суд перейшов до розгляду справи по суті.

Представником позивача в судовому засіданні надані письмові пояснення з додатковими доказами.

Позивач зазначає, що 12.04.2011 відповідач через систему Приват 24 приєднався до Умов та правил надання банківських послуг та подав заявку на гарантований платіж в адрес третіх осіб.

Операції виконуються відповідно до розділу 3.2.2 Умов та правил надання банківських послуг "Гарантований платіж".

Відповідно до Умов та правил клієнт зобов'язаний при незгоді зі змінами правил та/або Тарифів банку надати банку письмову вимогу про розірвання цього договороу та погасити заборгованість перед банком. Жодної письмової вимоги про незгоду з умовами та правилами на адресу позивача від відповідача не надходило.

Згідно заяви відповідач приєднався до Умов та правил надання банківських послуг, тарифів банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua., які разом із заявою складають Договір банківського обслуговування №б/н від 12.04.2011.

Умови надання, використання та обслуговування кредиту, а також будь - які операції з ним, визначені в розділі 3.2.2 умов та правил.

Послугу "Гарантований платіж" позивач надає, для виконання грошових зобов'язань за господарськими договорами, що укладаються між клієнтом та його контрагентами, а також між клієнтом та ПАТ КБ "ПриватБанк". Послуга надається у вигляді виконання позивачем заявок на договірне списання коштів, згідно якої клієнт платник доручає позивачу зарахувати кошти на рахунок отримувача, в сумі і в дату, зазначені при створенні заявки.

Пунктом 3.2.2.1 умов та правил банк за наявності вільних грошових коштів зобов'язується надати клієнту кредит у вигляді відновлюваної кредитної лінії, з лімітом та на цілі, зазначені, в заявці на договірне списання коштів, в обмін на зобов'язання клієнта по поверненню кредиту, сплаті відсотків, винагороди в обумовлені договором строки. Відновлювальна кредитна лінія надається банком для виконання клієнтом платежів за заявками на договірне списання коштів з датою виконання в майбутньому за господарськими договорами, яка не перевищує терміну повернення кредиту, та може бути змінена або скасована позичальником за згодою одержувача, шляхом перерахування банком кредитних коштів на рахунок 3648, з подальшим перерахуванням в дату виконання на поточний рахунок одержувачів, що вказані в заявці.

Пункт 3.2.2.2 умов передбачає, що під датою виконання заявки сторони погодили дату зарахування кредитних коштів на поточний рахунок одержувача, зазначеного у заявці. Клієнт погашає заборгованість по кредиту в розмірі, зазначеному в заявці клієнта, в строк до 30 днів з дати виконання заявки. За користування кредитом клієнт сплачує винагороду за надання фінансового інструменту в розмірі 4 відсотків річних (але не менше ніж 5 гривень) від розміру кредиту, зазначеного у черговій заявці.

У разі непогашення заборгованості клієнтом за кредитом у строк до 30 днів, включно, на 31-й день заборгованість по кредиту стає простроченою, при цьому за користування кредитом клієнт платить відсотки в розмірі 56 відсотків річних від суми заборгованості.

Відповідно до п. 3.2.2.10.1 умов та правил при порушенні клієнтом будь якого з обов'язків щодо сплати відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 3.2.2.6.2, 3.2.2.9.1-3.2.2.9.3, строків повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.2.2, 3.2.2.6.3, 3.2.2.6.16, 3.2.2.7.2, винагороди, передбаченої п.п. 3.2.6.5, 3.2.2.9.4- 3.2.2.9.6 клієнт виплачує банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який виплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

Загальна заборгованість відповідача за послугою "Гарантований платіж" станом на 09.12.2015 становить 155 099 грн. 06 коп., в тому числі: 51 470,81 грн. заборгованість за кредитом за період з 03.04.2014 по 09.12.2015, 53 902,30 грн. заборгованість по процентам за користування кредитом за період з 18.02.2014 по 09.12.2015, 49 725,95 грн. пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором за період з 01.08.2014 по 09.12.2015.

Судом надані пояснення прийняті до розгляду, відповідні документи долучені до матеріалів справи.

Відповідач відзив на позовну заяву та інші витребувані судом документи не представив, правом на участь свого представника у судовому засіданні не скористався, хоча про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Враховуючи а також неявку представника відповідача а також ненадання відповідачем витребуваних доказів, розгляд справи слід відкласти.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1.Розгляд справи відкласти на 25.01.2016 року об 11 годині 15 хвилин.

2. Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 5, в каб. № 204 /суддя Василенко Т.А./.

3.Зобовязати позивача надати:

-заперечення на відзив відповідача, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування заперечень;

- докази сплати відповідачем заявлених до стягнення сум (у разі наявності).

4. Зобовязати відповідача надати:

- відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу, документальне підтвердження та нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів;

- у випадку сплати заявлених до стягнення сум надати суду відповідні докази (в оригіналах - для огляду в судовому засіданні, у засвідчених копіях до матеріалів справи);

- прийняти участь у звіренні розрахунків з позивачем, у разі незгоди з сумою позову надати контррозрахунок;

- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, статут (оригінали до огляду у судовому засіданні, належним чином посвідчені копії до справи).

Явка у судове засідання повноважних та компетентних представників учасників процесу на їх розсуд.

Не зявлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Суддя Т.А.Василенко

Previous document : 54982707
Next document : 54982722