Decree № 54332217, 10.12.2015, Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeals

Approval Date
10.12.2015
Case No.
804/3370/14
Document №
54332217
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

10 грудня 2015 рокусправа № 804/3370/14 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Прокопчук Т.С.

суддів: Божко Л.А. Лукманової О.М.

за участю секретаря судового засідання: Сонник А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа - К»

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 квітня 2014 року по справі

за позовом Державної податкової інспекції в Амур - Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа - К» про стягнення податкового боргу,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач Державна податкова інспекція в Амур - Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (далі - ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська) звернулася до суду з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа - К» (далі - ТОВ «Альфа - К»), в якому просить стягнути з відкритих рахунків у банках, обслуговуючих ТОВ «Альфа - К» кошти для погашення суми податкового боргу позивача з податку на прибуток та податку на додану вартість у загальній сумі 164 077,77 грн.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29.04.2014 року позов задоволено частково, стягнуто з відкритих рахунків у банках, обслуговуючих ТОВ «Альфа - К», грошові кошти для погашення суми податкового боргу відповідача в розмірі 164 007,59 грн.

Не погодившись з постановою суду першої інстанції, ТОВ «Альфа - К» подано апеляційну скаргу, в якій апелянт просить постанову скасувати та закрити провадження у справі.

В судове засідання апеляційного суду сторони не з'явилися, про день розгляду справи повідомлені належним чином, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно ст.41 КАС України не здійснювалося.

Перевіривши матеріали справи, законність і обґрунтованість постанови суду в межах доводів апеляційної скарги і заявлених позовних вимог, а також правильність застосування судом норм матеріального права та правової оцінки обставин у справі, суд приходить до висновку що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.11 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

П. 59.1. ст.59 ПК України визначено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до п. 95.1., п. 95.2, п.95.3 ст.95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Із матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Альфа - К» перебуває на обліку в ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська, до якої ним подано податкові декларації з податку на додану вартість за листопад та грудень 2013 року, проте податковим органом встановлено, що задекларовані відповідачем суми податку на додану вартість у встановлені строки відповідачем самостійно не погашені.

На виконання вимог ст. 59 ПК України ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська направлено на адресу відповідача податкову вимогу №35-22 від 12.12.2013 року, в зазначену вимогу включені грошові зобов'язання, що донараховані позивачем ТОВ «Альфа - К» за податковими повідомленнями - рішеннями від 26.09.2013 року № 0004132203, № 0004122203, які ,за висновком податкового органу , відповідачем не оскаржувались, а отже є узгодженими.

Не погодившись з даною вимогою, ТОВ «Альфа - К» оскаржив її в судовому порядку.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20.04.2015 року по справі №804/8788/14 у задоволенні позовних вимог ТОВ «Альфа - К» до ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська про визнання протиправною та скасування вимоги про сплату податкового боргу №35-22 від 12.12.2013 року відмовлено.

Зазначена постанова суду першої інстанції скасована постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 13.10.2015 року, що набрала законної сили, позовні вимоги ТОВ «Альфа - К» задоволені, вимога №35-22 від 12.12.2013 року про сплату податкового боргу ,винесена ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська ,визнана протиправною та скасована.

Відповідно до ч.1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Оскільки податкова вимога ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська №35-22 від 12.12.2013 року щодо сплати відповідачем податкового боргу з податку на додану вартість та податку на прибуток скасована в судовому порядку, вимоги позивача щодо стягнення з відповідача боргу в примусову порядку є неправомірними.

Так як судом першої інстанції при винесенні оскаржуваного рішення неповно з'ясовані обставини, що мають значення для справи,постанова прийнята з порушенням норм матеріального права, це є підставою для скасування судового рішення та прийняття нової постанови про відмову у задоволенні позовних вимог податкового органу про стягнення з підприємства податкового боргу у загальній сумі 164 077,77 грн.

Керуючись ч.3 ст.198, ст. ст. 202, 205, 207 КАС України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа - К» - задовольнити частково.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 квітня 2014 року скасувати та прийняти нову постанову.

У задоволенні позовних вимог Державної податкової інспекції в Амур - Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області - відмовити.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту постановлення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня набрання чинності.

Головуючий: Т.С. Прокопчук

Суддя: Л.А. Божко

Суддя: О.М. Лукманова

Previous document : 54332214
Next document : 54332220