Court decree № 53158953, 12.10.2015, Kyiv City Court of Appeals

Approval Date
12.10.2015
Case No.
759/1549/14-ц
Document №
53158953
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А [1]

12 жовтня 2015 року суддя Апеляційного суду м. Києва Прокопчук Н.О., вирішуючи питання відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 від імені та в інтересах ОСОБА_2 на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 03 квітня 2014 року у цивільній справі за позовом

Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_2, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором, ―

В С Т А Н О В И ЛА:

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 03 квітня 2014 року відкрито провадження у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_2, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою суду, ОСОБА_1, діючи від імені та в інтересах ОСОБА_2, 30.09.2015 направив до суду апеляційну скаргу.

Однак апеляційне провадження в даній справі не може бути відкрите виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 294 ЦПК України апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Статтею 73 ЦПК України передбачено, що суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин.

Порушуючи в апеляційній скарзі питання про поновлення строку представник апелянта посилається на те, що його як нового представника було повідомлено про оскаржувану ухвалу та надано її копію 29.09.2015, тому вважає, що строк на оскарження даної ухвали не пропущено.

Як убачається із матеріалів справи, 05.05.2014 ОСОБА_2 подана апеляційна скарга на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 03 квітня 2014 року та клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження (а.с. 53, 54).

Відповідно до ухвали Апеляційного суду м. Києва від 30 травня 2014 року клопотання ОСОБА_2 про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03 квітня 2014 року задоволено, поновлено останній строк на апеляційне оскарження зазначеної ухвали та залишено апеляційну скаргу без руху для усунення недоліків - сплати судового збору та оформлення апеляційної скарги відповідно до вимог ст. 295 ЦПК України (а.с. 57)

Згідно ухвали Апеляційного суду м. Києва від 15 липня 2014 року апеляційна скарга ОСОБА_2 на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 03 квітня 2014 року визнана неподаною та повернута скаржнику, у зв'язку з не усуненням недоліків апеляційної скарги (а.с. 60).

Апеляційна скарга ОСОБА_1, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_2, на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 03 квітня 2014 року до суду першої інстанції була направлена 30.09.2015, тобто з пропуском строку на апеляційне оскарження.

Враховуючи викладене, причини пропуску строку на апеляційне оскарження, порушені в апеляційній скарзі представником апелянта, слід визнати неповажними, оскільки факт попереднього звернення апелянта з апеляційною скаргою на зазначену ухвалу свідчить про те, що остання була обізнана про наявність даної ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст. 297 ЦПК України апеляційна скарга залишається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених ст. 294 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали особа має право звернутись до апеляційного суду з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

Таким чином, протягом тридцяти днів з моменту отримання даної ухвали апелянту необхідно подати до апеляційного суду заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження із обґрунтуванням інших підстав для поновлення строку.

До апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції додаються документи, що підтверджують оплату судового збору.

Представником ОСОБА_2 подана заява про відстрочення сплати судових витрат, посилаючись на те, що у зв'язку з підвищенням ставок судового збору та за відсутності коштів, остання не може на даний час сплатити судовий збір.

За змістом викладених у пункті 29 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №10 від 17 жовтня 2014 року «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», відповідно до статті 8 Закону № 3674-VIта статті 82 ЦПК єдиною підставою для відстрочення або розстрочення сплати судового збору є врахування судом майнового стану сторони, тобто фізичної або юридичної особи (наприклад, довідка про доходи, про склад сім'ї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сім'ї, банківські документи про відсутність на рахунку коштів, довідка податкового органу про перелік розрахункових та інших рахунків тощо). Клопотання про відстрочення або розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, згідно зі статтею 10 ЦПК повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі.

Між тим, апелянт, порушуючи питання в своїй заяві про відстрочення сплати судового збору, не навела доводів та не подала жодних доказів, які б підтверджували те, що її майновий стан перешкоджає сплаті судового збору.

Відповідно до Закону України від 08 липня 2011 року № 3674 - VI „Про судовий збір" зі змінами внесеними відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 484-VIII від 22 травня 2015 року, при подачі фізичною особою апеляційної скарги на ухвалу суду, розмір судового збору становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» у 2015 році установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 01 січня - 1218 грн.

Отже апелянту, необхідно мплатити судовий збір у розмірі 243 грн. 60 коп. на р\р (Одержувач: УДК в Солом'янському районі м. Києва, Код ЄДРПОУ: 38050812, розрахунковий рахунок: 31210206780010, МФО банку: 820019, Банк отримувача ГУ ДКСУ у м. Києві).

Оригінал квитанції про сплату судового збору необхідно подати до Апеляційного суду м. Києва.

Згідно з п. 2 ст. 297 ЦПК України, до апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 295 ЦПК України, застосовується положення статті 121 ЦПК України.

За таких обставин апеляційна скарга підлягає залишенню без руху для усунення недоліків апеляційної скарги (оплати судового збору) та надання стороні права на звернення до апеляційного суду із заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції із зазначенням інших підстав для поновлення строку та подання належних доказів на підтвердження поважності причин пропуску процесуального строку.

Керуючись ст. 121, 294, 295, 297 ЦПК України, суддя, −

У Х В А Л И ЛА:

Відмовити ОСОБА_1, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_2 у задоволенні заяви про відстрочення сплати судового збору.

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 поданої від імені та в інтересах ОСОБА_2 на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 03 квітня 2014 року - залишити без руху.

Роз'яснити апелянту, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 121 ЦПК недоліки апеляційної скарги (оплатити судовий збір) необхідно усунути протягом п'яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Попередити, що у разі невиконання у визначений судом термін недоліків апеляційної скарги, вона буде вважатись неподаною і буде повернута.

Роз'яснити скаржнику, що відповідно до вимог ч. 3 ст.297 ЦПК України він має право протягом тридцяти днів з моменту отримання копії цієї ухвали подати до суду апеляційної інстанції заяву про поновлення строку апеляційного оскарження із зазначенням підстав для його поновлення.

Попередити апелянта - якщо у визначений судом п'ятиденний строк він усуне недоліки своєї апеляційної скарги (оплатить судовий збір), однак протягом тридцяти днів не подасть до суду заяву про поновлення строку, або вказані ним підстави для поновлення строку будуть визнані неповажними, йому буде відмовлено у відкритті апеляційного провадження.

Суддя Н.О. Прокопчук

Справа № 759/1549/14-ц

№ апеляційного провадження: 22-ц/796/14288/2015

Головуючий у суді першої інстанції: Макаренко В.В.

Доповідач у суді апеляційної інстанції: Прокопчук Н.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 53158953 ?

Документ № 53158953 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 53158953 ?

Дата ухвалення - 12.10.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53158953 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 53158953 ?

В Kyiv City Court of Appeals
Previous document : 53158948
Next document : 53158955