№ 53000938, 26.10.2015, Rohatynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Approval Date
26.10.2015
Case No.
349/1206/15-а
Document №
53000938
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 349/1206/15-а

Провадження № 2-а/349/58/15

П О С Т А Н О В А

іменем України

26 жовтня 2015 року м. Рогатин

Суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області Рибій М. Г., розглянувши в порядку скороченого провадження справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в Рогатинському районі Івано-Франківської області про визнання дій протиправними та зобовязання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 звернулася до суду із адміністративним позовом про визнання протиправними дій управління Пенсійного фонду в Рогатинському районі Івано-Франківської області щодо відмови у включенні до розрахунку для обчислення пенсії матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, матеріальної допомоги в розмірі 10 посадових окладів, індексації заробітної плати та про зобовязання здійснити перерахунок пенсії з дня її призначення 28 березня 2014 року в розмірі 80 відсотків від суми заробітку, з врахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутові питань, матеріальної допомоги в розмірі 10 посадових окладів та індексації заробітної плати, і про виплату їй пенсії згідно із зробленим перерахунком.

В обґрунтування позову вказує, що 10 вересня 2015 року звернулася до управління Пенсійного фонду в Рогатинському районі Івано-Франківської області про перерахунок пенсії з врахуванням виплачених їй коштів згідно з довідками служби у справах дітей Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області № 97/25/01-22/09 від 08.09.2015 року за періоди з 01.03.2012 року по 31.12.2013 року та з 01.01.2014 року по 28.02.2014 року, однак отримала відмову в такому перерахунку.

Відповідач подав до суду заперечення проти позову, в якому просить у задоволені позову відмовити з тих підстав, що згідно з ст. 33 Закону України «Про державну службу», заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплат за ранги, надбавки за вислугу років та інших надбавок, а вказані позивачем виплати не входять в структуру заробітної плати.

Розгляд справи проведено у порядку скороченого провадження відповідно до ст. 183-2 КАС України без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про задоволення позову частково.

Так, ст. 37 Закону України «Про державну службу» (у редакції, чинній на час призначення пенсії позивачу) встановлено, що пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

У постанові Верховного Суду України від 28 травня 2013 року викладено висновок, згідно з яким відсотковий розмір заробітної плати державного службовця, з якої призначається пенсія, визначається з урахуванням стажу державної служби, при цьому застосуванню підлягаєстаття 37 Закону України «Про державну службу»у редакції, яка була чинною на час призначення пенсії.

Статтею 33 Закону України «Про державну службу» встановлено, що заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з ст. 37 Закону України «Про державну службу» (у редакції, чинній на час призначення пенсії позивачу) державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.

Відповідно до Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» органи місцевого самоврядування уповноважені надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією Українигарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України визначаєЗакон України «Про індексацію грошових доходів населення», згідно зі статтею 1 якого індексація грошових доходів населення це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Тобто, індексація є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямованою на підтримання їх купівельної спроможності.

У ч. 1 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 2 цього ж Закону визначена структура заробітної плати. Так, заробітна плата включає основну заробітну плату, яка є винагородою за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткову заробітну плату, яка є винагородою за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Крім того, ст. 66 Закону України «Про пенсійне забезпечення» врегульовано види оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 цього ж Закону до заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» нараховується збір на обовязкове державне пенсійне страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, що діяла на день одержання зазначеного заробітку (виплат, доходу).

Стаття 41 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» визначає виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії. Зокрема до такого доходу (заробітної плати) враховуються: суми виплат, отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески; суми виплат, отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

У Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обовязкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затвердженому Постановою КМУ № 697 від 18.05.1998 року (чинній на час призначення пенсії позивачу) визначено вичерпний перелік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсії. У цьому переліку не зазначена матеріальна допомога на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати, грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.

Відповідно до висновку ВСУ у справі № 21-125а13 від 14.05.2013 року отримувані застрахованою особою суми виплат, з яких були фактично нараховані та сплачені страхові внески або збір на обовязкове державне пенсійне страхування, враховуються в заробіток (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, незалежно від того, чи входять вони до структури заробітної плати.

Згідно з довідками служби у справах дітей Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області № 97/25/01-22/09 від 08.09.2015 року за період з 01.03.2012 року по 31.12.2013 року позивачка отримала матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 2808,00 грн., матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі 1768,80 грн., індексацію заробітної плати в розмірі 8749,88 грн., та з 01.01.2014 року по 28.02.2014 року позивачка отримала індексацію заробітної плати в розмірі 960,84 грн., 10 посадових окладів в розмірі 14040,00 грн. На всі виплати, нараховувався внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування (а. с. 19-24).

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових потреб, індексація заробітної плати, грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів, з яких були нараховані та сплачені страхові внески на обовязкове державне пенсійне страхування, входять до складу заробітної плати державного службовця, а, отже, відповідачем безпідставно не включено до розрахунку пенсії позивачки.

Оскільки позивач звернулася до суду з адміністративним позовом 24 вересня 2015 року, то вона пропустила встановлений шестимісячний строк звернення до суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів за період з 28 березня 2014 року до 23 березня 2015 року. За таких обставин, зважаючи на те, що позивач не просить суд поновити встановлений законом строк для подання адміністративного позову і не вказує про причини його пропуску, позовна заява в частині вимог про визнання дій протиправними та зобовязання вчинити дії за період з 28 березня 2014 року до 23 березня 2015 року підлягає залишенню без розгляду.

Вимогу позивача про нарахування та виплату пенсії в подальшому згідно із здійсненим перерахунком суд залишає без задоволення, оскільки захисту в судовому порядку підлягають порушені права позивача, а не ті права, порушення яких може відбутися в майбутньому.

Керуючись ст. ст. 158-162, 183-2 КАС України,

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в Рогатинському районі Івано-Франківської області про визнання дій протиправними та зобовязання вчинити дії задовольнити частково.

Визнати протиправними дії управління Пенсійного фонду України в Рогатинському районі Івано-Франківської області щодо відмови ОСОБА_1 у здійсненні перерахунку пенсії з урахуванням допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових потреб, індексації заробітної плати, грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів.

Зобовязати управління Пенсійного фонду України в Рогатинському районі Івано-Франківської області здійснити перерахунок та виплату з 24 березня 2015 року пенсії, призначеної ОСОБА_1, в розмірі 80 відсотків від суми заробітку, з врахуванням допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових потреб, індексації заробітної плати, грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів згідно з довідками служби у справах дітей Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області № 97/25/01-22/09 від 08.09.2015 року за періоди з 01.03.2012 року по 31.12.2013 року та з 01.01.2014 року по 28.02.2014 року.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Рогатинський районнийсуд Івано-Франківської області протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя М. Г. Рибій

Часті запитання

Який тип судового документу № 53000938 ?

Документ № 53000938 це

Яка дата ухвалення судового документу № 53000938 ?

Дата ухвалення - 26.10.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53000938 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 53000938 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 53000938, Rohatynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast

The court decision No. 53000938, Rohatynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast was adopted on 26.10.2015. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 53000938 refers to case No. 349/1206/15-а

This decision relates to case No. 349/1206/15-а. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 52999718
Next document : 53000942