Decision № 51832860, 08.09.2015, Rohatynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Approval Date
08.09.2015
Case No.
349/1005/15-ц
Document №
51832860
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 349/1005/15-ц

Провадження № 2/349/364/15

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

08 вересня 2015 року м. Рогатин

Рогатинський районний суд Івано-Франківської області в складі

головуючого судді Рибія М. Г.,

секретар Мартиновська І. П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в :

Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк» (далі - ПАТ «ВіЕйБі Банк») звернулося до суду із позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором банківського обслуговування № BL_NK00013340 від 17 лютого 2011 року в розмірі 77 913,21 грн.

Позов обґрунтований тим, що відповідно до укладеного договору ПАТ «ВіЕйБі Банк» надало ОСОБА_1 кредит в розмірі 20 000,00 грн. з терміном повернення до 17 лютого 2014 року. Відповідно до умов договору встановлено проценти за користування кредитом в розмірі 15,00 % річних, щомісячну плату за управління кредитом в розмірі 1,50 % від суми кредиту, а також відповідальність за невиконання умов договору. ОСОБА_1 свої зобов'язання за договором порушив, внаслідок чого його заборгованість станом на 04 серпня 2015 року становить 77 913,21 грн., з них: 9 331,09 грн. - заборгованість по сплаті кредиту, 3 781,41 грн. - заборгованість по сплаті процентів, 4 453,54 грн. - заборгованість по сплаті комісії, 60 347,17 грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк»в судове засідання не з'явився, однак подав до суду клопотання в якому просить справу розглядати за його відсутності, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, не заперечує щодо заочного розгляду справи.

ОСОБА_1 та його представник в судове засідання не з'явилися, хоча про час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Представник ОСОБА_1, адвокат Гринчишин І. Я., подав до суду письмове заперечення проти позову. Просить залишити позовну заяву без задоволення та визнати кредитний договір недійсним з тих підстав, що ПАТ «ВіЕйБі Банк» вимагає стягнути з ОСОБА_1 штраф і пеню, що, на його думку, суперечить ст. 61 Конституції України та ст. 549 ЦК України, а умови кредитного договору, які передбачають право на таке стягнення, є несправедливими; розмір пені, що підлягає стягненню, перевищує подвійну облікову ставку НБУ, тобто суперечить ст. 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»; в порушення п. 2 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» ОСОБА_1 не була надана в більшому обсязі інформація про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, що ввело його в оману щодо обставин, які мають істотне значення, і, як наслідок, правочин вчинено ним під впливом обману.

Відповідно до ст. ст. 169, 224 ЦПК України суд проводить заочний розгляд справи.

Дослідивши наявні у справі докази, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову з таких підстав.

Так, 17 лютого 2011 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк»та ОСОБА_1 було укладено договір банківського обслуговування № BL_NK00013340, відповідно до умов якого ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 20 000,00 грн. з терміном повернення до 17 лютого 2014 року. Відповідно до умов договору встановлено проценти в розмірі 15,00 % річних, щомісячну плату за управління кредитом в розмірі 1,75 % від суми кредиту, а також відповідальність за невиконання умов договору, якщо прострочення виконання зобов'язань є більше 60 днів, - обов'язок сплатити пеню в розмірі 0,5% від суми невиконаних грошових зобов'язань та штраф в розмірі 25 % від суми кредиту.

Відповідно до положень ст. ст. 526, 527, 530 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Згідно з ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 625 ЦК України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання.

З розрахунку розміру заборгованості ОСОБА_1 вбачається, що станом на 04 серпня 2015 року загальний розмір заборгованості становить 77 913,21 грн., з них: 9 331,09 грн. - заборгованість по сплаті кредиту, 3 781,41 грн. - заборгованість по сплаті процентів, 4 453,54 грн. - заборгованість по сплаті комісії, 60 347,17 грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань.

Відповідно до ч. 3 ст. 551 ЦК України розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають значення для справи.

Суд вважає, що нарахований ПАТ «ВіЕйБі Банк»розмір пені підлягає зменшенню до 3 000,00 грн. у зв'язку з тим, що він значно перевищує розмір заборгованості по сплаті кредиту.

Таким чином, із ОСОБА_1 необхідно стягнути на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк» заборгованість за кредитним договором в розмірі 18 566,04 грн., з них: 9 331,09 грн. - заборгованість по сплаті кредиту, 3 781,41 грн. - заборгованість по сплаті процентів, 4 453,54 грн. - заборгованість по сплаті комісії, 1 000,00 грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань.

Заперечення представника відповідача проти позову в частині вимоги визнання договору недійсним суд не бере до уваги, оскільки така вимога за своїм змістом є позовною, а тому для її пред'явлення необхідно дотримуватись порядку, передбаченого ст. ст. 118-120 ЦПК України.

Водночас, посилання представника відповідача на незаконність вимог позивача щодо стягнення пені та штрафу є необґрунтованими, зважаючи на таке.

По-перше, ПАТ «ВіЕйБі Банк» пред'явило вимогу про стягнення тільки пені, а не пені і штрафу.

По-друге, відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Згідно із правовим висновком Верховного Суду України, викладеним у постанові від 6 листопада 2013 року (справа № 6-116цс13), у разі встановлення у договорі різних видів цивільно-правової відповідальності за різні порушення його умов, одночасне застосування таких заходів відповідальності не свідчить про недотримання положень, закріплених у ст. 61 Конституції України щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і те саме порушення.

По-третє, посилаючись на Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», представник відповідача не звертає увагу на те, що відповідно до преамбули цього Закону, суб'єктами договірних правовідносин, що регулюються ним, є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. А згідно з встановленими судом обставинами ОСОБА_1 уклав кредитний договір не як суб'єкт підприємницької діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 88 ЦПК України, якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі п. 22 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільнено від сплати судового збору, тому з ОСОБА_1 необхідно стягнути на користь держави пропорційно до задоволеної частини вимог 243,60 грн.

Керуючись ст. ст. 88, 209, 213-215, 224-226 ЦПК України,

в и р і ш и в:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк»(код ЄДРПОУ 19017842, номер рахунку 32076420401, банк отримувача - Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, код банку отримувача - 321024), 18 566,04 (вісімнадцять тисяч п'ятсот шістдесят шість) грн. заборгованості за договором банківського обслуговування № BL_NK00013340 від 17 лютого 2011 року, з них: 9 331,09 грн. - заборгованість по сплаті кредиту, 3 781,41 грн. - заборгованість по сплаті процентів, 4 453,54 грн. - заборгованість по сплаті комісії, 1 000,00 грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань.

Стягнути з ОСОБА_1на користь держави судовий збір в розмірі 243,60 грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Рогатинський районний суд Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення може бути переглянуте Рогатинським районним судом Івано-Франківської області за письмовою заявою ОСОБА_1, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя М. Г. Рибій

Часті запитання

Який тип судового документу № 51832860 ?

Документ № 51832860 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 51832860 ?

Дата ухвалення - 08.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 51832860 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 51832860 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 51832860, Rohatynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast

The court decision No. 51832860, Rohatynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast was adopted on 08.09.2015. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 51832860 refers to case No. 349/1005/15-ц

This decision relates to case No. 349/1005/15-ц. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 51832846
Next document : 51832861