Decision № 51652656, 17.05.2010, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
17.05.2010
Case No.
18/73-10
Document №
51652656
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.05.10р. Справа № 18/73-10

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Натан", м. Київ

до Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний

завод", м. Дніпропетровськ

про стягнення 279 836, 41 грн.

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 дов. №3 від 06.04.09р.

від відповідача: ОСОБА_2 дов. № 19/6 від 26.12.09 року

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом до господарського суду Дніпропетровської області, в якому просить стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Натан" заборгованість у розмірі 279 836,41 грн., в тому числі: 255 000,00 грн. - основного боргу та 24 836,41 грн. - штрафних санкцій.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Натан" договору поставки №19/945т від 06.04.09р., позивачем у 2009 році передано у власність відповідачу товар (систему конденсаторного пуску для дизельних двигунів тепловозів ЧМЕ -3), в кількості, асортименті і за ціною, зазначеними в видаткових накладних, складеними на підставі специфікації. Відповідачем прийнято товар, але у встановлений розділом 7 договору термін не здійснено оплату за поставлений товар в повному обсязі.

Відповідач позов визнає та просить у зв"язку з тяжким фінансовим станом підприємства зменшити розмір пені та відстрочити виконання рішення у даній справі терміном на 2 місяця.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В :

06.04.2009 року між Відкритим акціонерним товариством "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Натан" (постачальник) укладений договір поставки №19/945т, відповідно до якого постачальник зобовязався поставити і передати у власність замовника товар, відповідно до специфікацій даного договору, а замовник зобовязався прийняти та оплатити за поставлений товар на умовах даного договору. Найменування товару: система конденсаторного пуску для дизельних двигунів тепловозів ЧМЕ -3. (п.п.1.1., 1.2. договору).

Відповідно до п.5.1. договору поставка товару здійснюється на протязі 30 календарних днів тільки в разі письмового повідомлення (згоди) замовника.

Відповідно до п.5.3. договору датою поставки товару вважається дата підписання накладної на приймання товару.

Підтвердженням про одержання товару замовником є накладна, підписана уповноваженими представниками сторін (п.9.2. договору).

Як вбачається з матеріалів справи, позивач поставив, а відповідач прийняв товар, що підтверджується доданими до справи документами (а.с.14-19) (згідно видаткових накладних: № РН 0000003 від 06.04.09р. на підставі довіреності № 506 від 06.04.09р. ОСОБА_3 отримано дві системи конденсаторного пуску для дизельних двигунів тепловозів ЧМЕ -3 на суму 102,00 грн.; № РН 0000008 від 28.04.09р. на підставі довіреності № 688 від 28.04.09р. ОСОБА_3 отримано одну систему конденсаторного пуску для дизельних двигунів тепловозів ЧМЕ -3 на суму 51 000,00 грн.; № РН 0000014 від 06.08.09р. на підставі довіреності № 1242 від 06.08.09р. ОСОБА_4 отримано дві системи конденсаторного пуску для дизельних двигунів тепловозів ЧМЕ - 3 на суму 102 000,00 грн.) на загальну суму 255 000,00 грн.

Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК України зобовязання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від виконання зобовязання не допускається.

Відповідно до ч. 3 ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обовязку не встановлений або визначений моментом предявлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обовязок у семиденний строк від дня предявлення вимоги, якщо обовязок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно ч.1 ст. 692 ЦК України покупець зобовязаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до п.7.2. договору замовник здійснює оплату товару протягом 20 календарних днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками накладної.

У встановлений договором термін відповідач за поставлений позивачем товар в повному обсязі не розрахувався.

Відповідно до ч.2 ст.222 ГК України у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій субєкт господарювання чи інша юридична особа - учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутись до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч.1 ст. 7 ГПК України, ч.6 ст. 22 ГК України та п.9.4. договору претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії .

З метою безпосереднього врегулювання спору, у звязку з невиконанням відповідачем зобовязань по оплаті боргу за договором поставки №19/945т від 06.04.09р., ВАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" направлено претензію (а.с.20-22) з вимогою в добровільному порядку в місячний строк з дня її отримання погасити заборгованість у розмірі 288 792,75 грн.

Станом на момент вирішення спору відповідач відповідь на претензію, отриману 28.12.09р., що підтверджено повідомленням „Укрпошта № 02235533 (а.с.25-26), не надав, заборгованість за договором не сплатив.

За розрахунком позивача заборгованість відповідача за поставлений товар станом на день звернення позивача з позовом до суду складає 255 000,00 грн. основного боргу.

Оскільки відповідач не подав суду доказів сплати заборгованості за поставлений товар в сумі 255 000,00 грн., вимоги позивача щодо стягнення зазначеної суми підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.1 с. 216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції (ч. 2 ст. 217 ГК України).

За частиною 1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

У разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки (п.3 ч.1 ст. 611 ЦК України).

Частиною 2 статті 343 ГК України передбачено, що платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або iнше майно, якi боржник повинен передати кредиторовi у разi порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у вiдсотках вiд суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме i нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмiр встановлюється договором або актом цивiльного законодавства. Розмiр неустойки, встановлений законом, може бути збiльшений у договорi (ст.ст. 549, 551 ЦК України).

Відповідно до п.5.2. договору за несвоєчасне перерахування коштів згідно п.7.2. даного договору замовник виплачує постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

Пеня за несвоєчасне виконання грошового зобов"язання по договору становить 21 856,05 грн.

Крім того, позивач просить на підставі ст. 625 ЦК України стягнути з відповідача 2 980,36 грн. - 3-х % річних (розрахунок (а.с.36).

За положеннями статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити три проценти річних від простроченої суми.

Суд вважає, що вимоги позивача щодо стягнення 2 980,36 грн. - річних підлягають задоволенню.

Відповідно до п.3, п.6 ч. 1 ст. 83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобовязання, відстрочити або розстрочити виконання рішення.

Відповідно до ч. 3 ст. 551 ЦК України розмір неустойки (пені) може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Приймаючи до уваги фактичні обставини справи, подане клопотання відповідача щодо зменшення розміру пені та відстрочки виконання рішення, у звязку з тяжким фінансовим станом підприємства, суд вважає можливим зменшити розмір пені до 10 000,00 грн. та відстрочити виконання рішення терміном на два місяця.

Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню в загальній сумі 267980,36 грн., яка складається з сум: 255 000,00 грн. - основного боргу, 10 000,00 грн. - пені, 2 980,36 грн. - 3 % річних.

Судові витрати підлягають стягненню з відповідача, оскільки спір виник внаслідок неправильних його дій.

Керуючись ст.ст. 49, 82-84 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Задовольнити позов в сумі 267 980,36 грн.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 7, р/р 26004105342004 в ЦВ ЗАТ КБ „ПриватБанку, ЄДРПОУ 00659101, МФО 305299, ІПН 006591004029, свідоцтво № 40375272) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Натан" (01103, м. Київ -103, Залізничне шосе, 4, р/р 26005301361321 в філії "Залізничного відділення ПІБ в м. Київ", МФО 322153, ЄДРПОУ 30263299, свідоцтво 36036068, ІПН № 302632926059) 255 000,00 грн. (двісті п"ятдесят п"ять тисяч) основного боргу, 10 000,00 грн. (десять тисяч) штрафних санкцій, 2 980, 36 грн. (дві тисячі дев"я тсот вісімдесят грн. 36 коп.) 3 % річних та судові витрати в розмірі 2 798,36 грн. (дві тисячі сімсот дев"яносто вісім грн. 36 коп.) державного мита та 236,00 (двісті тридцять шість) грн. на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В іншій частині позову відмовити.

Відстрочити виконання рішення терміном на два місяця.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Суддя ОСОБА_5

Часті запитання

Який тип судового документу № 51652656 ?

Документ № 51652656 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 51652656 ?

Дата ухвалення - 17.05.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 51652656 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 51652656 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 51652656, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 51652656, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 17.05.2010. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 51652656 refers to case No. 18/73-10

This decision relates to case No. 18/73-10. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 51652655
Next document : 51652657