Court decree № 51421120, 23.09.2015, Kyiv City Court of Appeals

Approval Date
23.09.2015
Case No.
752/284/15-ц
Document №
51421120
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 22-ц/796/8708 Головуючий у 1 інстанції - Плахотнюк К.Г .

2015 рік

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі :

головуючого - Шахової О.В.

суддів Головачова Я.В.,Невідомої Т.О.

при секретарі Бугай О.О.

розглянула в відкритому судовому засіданні у м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ПАТ «Київсільелектро» про стягнення дивідендів за апеляційними скаргами ОСОБА_7,подану його представником ОСОБА_8 та ОСОБА_9,подану в інтересах ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 6 квітня 2015 року,

В С Т А Н О В И Л А :

В січні 2015 року позивачі звернулися до суду з зазначеним позовом,який обґрунтовують тим, що кожний з них є власниками певної кількості акцій ПАТ «Київсільенерго» і згідно рішення загальних зборів товариства №18 від 17 квітня 2014 року прийнято рішення про виплату дивідендів за 2013 рік протягом шести місяців. Проте,відповідач до 17 жовтня 2014 року дивіденди не виплатив. Після уточнення позовних вимог просили стягнути з відповідача на користь кожного дивіденди,нараховані згідно рішення зборів від 17 квітня 2014 року, а саме: ОСОБА_10 31 092,15 грн. (207 281х0,15); ОСОБА_2 14 062,50 грн.( 93 750х0,15); ОСОБА_3 15 000 грн.(10 000х0,15); ОСОБА_4 20 497,50 грн. (136 650х0,15); ОСОБА_5 140 607,30 грн. (937 382х0,15); ОСОБА_6 7 031,25 грн. (46 875х0,15).

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 6 квітня 2014 року в задоволені позову відмовлено, з підстав того,що згідно рішення ПАТ «Київсільенерго» від 29 січня 2015 року рішення загальних зборів від 17 квітня 2014 року скасовано та прийнято рішення про не виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства 2013 рік. При цьому суд виходив з того,що позивачі були обізнані про рішення позачергових зборів від 29 січня 2015 року.

Не погодившись з рішенням суду представники позивачів ОСОБА_5,ОСОБА_1, ОСОБА_2,ОСОБА_11 та ОСОБА_4 подали апеляційні скарги та посилаючись на невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, неправильне застосування норм матеріального і порушення норм процесуального права просить рішення суду скасувати та ухвалити нове про задоволення позовних вимог.

На обґрунтування доводів апеляційної скарги посилаються, зокрема,що висновки суду не відповідають обставинам справи, оскільки рішення позачергових зборів про скасування рішення про виплату дивідендів прийнято після їх звернення до суду і в судовому засіданні вони заперечували свою обізнаність щодо рішення про скасування рішення про виплату дивідендів.

Заслухавши доповідь судді Шахової О.В., пояснення осіб, які брали участь у справі, перевіривши матеріали справи та обговоривши апеляційну скаргу, в межах її доводів, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. ст. 97,98 ЦК України, управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариства є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

Частиною 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що до виключної компетенції загальних зборів належить, в тому числі: розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Згідно ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства, а частиною 1 ст. 25 цього Закон}' визначено, що за кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, позивачі ОСОБА_1. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 є акціонерами ПАТ «Київсільелектро», що підтверджено даними виписок про стан рахунку в цінних паперах на 16.01.2015 року виданих 16.01.2015 року депозитарною установою ТОВ «НВП «Магістр» (а.с.39-44).

Відповідно до Статуту ПАТ «Київсільелектро», затвердженого загальними зборами товариства 17.04.2014 року за організаційно-правовою формою - акціонерне товариство, тип товариства - публічне. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та підзаконних актів. Загальні збори є вищим органом товариства. Товариство зобов‛язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори) які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші загальні збори крім річних, вважаються позачерговими. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить і питання щодо затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Згідно протоколу загальних зборів ПАТ «Київсільелектро» від 17 квітня 2014 року №18 прийнято рішення про затвердження фактичного використання чистого прибутку у 2013 році на виплату дивідендів за 2012 рік - 3750,00 тис.грн., встановлені норми використання чистого прибутку на 2014 рік на виплату дивідендів за 2013 рік - 3750,00 тис.грн. Вирішено нарахувати та виплатити акціонерам товариства дивіденди на одну просту акцію за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 0,15 грн. та забезпечити отримання чистого прибутку від усіх видів діяльності товариства у 2014 році в сумі не менше - 2025.00 тис.грн. (а.с.97-111).

23.12.2014 року Наглядовою радою ПАТ «Київсільелектро» прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства за поданням генерального директора товариства 29 січня 2015 року, які провести у приміщенні адмінбудинку ПАТ «Київсільелектро» за адресою: АДРЕСА_1, роботу розпочати об 11 00 год.; встановлено дату обліку (дату складання зведеного облікового реєстру та переліку акціонерів) для повідомлення власників іменних акцій про скликання зборів - 30 грудня 2014 року; встановлено дату обліку (дату складання зведеного облікового реєстру та переліку акціонерів), які мають право брати участь у позачергових загальних зборах 23 січня 2015 року; внесено до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 січня 2015 року питання - відміна рішення загальних зборів товариства від 17 січня 2014 року про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи товариства у 2013 році (п.п. 8.3.2.,8.3.3.,9.3.1. Протоколу №18 від 17 квітня 2014 року), (а.с.112-115).

Заданими протоколу загальних зборів ПАТ «Київсільелектро» від 29 січня 2015 року №19 одноголосно прийнято рішення про скасування рішення загальних зборів товариства від 17.04.2014 року та не нарахування та невиплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

Відмовляючи позивачам в задоволені позову суд першої інстанції виходив з того, що позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Київсільелектро» у встановленому законом порядку було прийнято рішення про скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київсільелектро» від 17.04.2014 року про нарахування та виплату акціонерам товариства дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2013 році та не нарахування і не виплату дивідендів за вказаний період.

Таких висновків суд першої інстанції дійшов після повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин справи, перевірки доводів і заперечень сторін, належної правої оцінки зібраним у справі доказів, з огляду на що рішення суду відповідає матеріалам справи та вимогам закону, є законним та обгрунтованим і підстав для його скасування не вбачається.

Доводи апеляційних скарг стосовно необізнаності відповідачів про рішення прийняте позачерговими загальними зборами ПАТ «Київсільелектро» від 29 січня 2015 року колегія суддів не приймає та погоджується з доводами відповідача про те, що з 6 січня по 8 січня 2015 року депозитарна установа НВП «Магістр», у відповідності до протоколу Наглядової ради №30 від 23.12.2014 року, зробила розсилку акціонерам листів з повідомленням про проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 29.01.2015 року, окрім цього, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства було також розміщено 29.12.2014 року на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет - www.Kievselektro.com.ua., що відповідає абз.З п.4 ст.30 ЗУ «Про акціонерні товариства», п.12.4. статуту ПАТ «Київсільелектро» та п. 7.14 Положення про загальні збори публічного акціонерного товариства «Київсільелектро».

03 лютого 2015 року інформація про рішення позачергових загальних зборів відповідача була також розміщена на його Інтернет-сторінці.

Зауваження на журнал судового засідання в частині пояснень про необізнаність позивачів про рішення зборів від 29 січня 2015 року позивачами не подавались.

Рішення загальних зборів ПАТ «Київсільелектро» від 29 січня 2015 року на теперішній час не визнано незаконним та є чинним і доводи про те, що зазначене рішення прийнято після звернення позивачів до суду не мають правового значення.

Стосовно посилань на скрутне фінансового становище відповідача та встановлення порушень в його діяльності, колегія суддів вважає,що ці обставини не відносяться до предмету даного спору і на правильність висновків суду першої інстанції не впливають, їх не спростовують та не є такими,що тягнуть за собою безумовне його скасування чи зміну.

Відповідно до ст. 308 ЦПК апеляційний суд відхиляє апеляційну с каргу і залишає рішення без змін,якщо визнає,що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 303,304, 307,308, 313-315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_7,подану його представником ОСОБА_8 та апеляційну скаргу ОСОБА_9,подану в інтересах ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відхилити.

Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 6 квітня 2015 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів.

Головуючий

Судді

Часті запитання

Який тип судового документу № 51421120 ?

Документ № 51421120 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 51421120 ?

Дата ухвалення - 23.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 51421120 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 51421120 ?

В Kyiv City Court of Appeals
Previous document : 51421112
Next document : 51421123