№ 51000886, 21.09.2015, Zhytomyr Circuit Administrative Court

Approval Date
21.09.2015
Case No.
806/4507/15
Document №
51000886
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Житомир справа № 806/4507/15

категорія 10.1

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Романченка Є.Ю.,

розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області про визнання протиправною відмову з подальшим поверненням помилково сплачених коштів в сумі 3185,24 грн, зобов'язання вчинити дії,

встановив:

Позивач звернулася до суду з вказаним позовом, у якому просила визнати протиправною відмову Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області звільнити її від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з подальшим поверненням помилково сплачених коштів, стягнутих за договором купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 від 22.07.2015 в сумі 3185 грн 24 коп.; зобов'язати відповідача звернутися з поданням до Головного управління державного казначейства України у Житомирській області або до його відповідного підрозділу щодо повернення їй помилково зарахованого до бюджету збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 3185,24 грн, що передбачено п. 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевого бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 787 від 03.09.2013; звільнити її від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 3185,24 грн.

В обґрунтування своїх позовних вимог зазначала, що за договором купівлі - продажу від 22.07.2015 придбала квартиру АДРЕСА_1. При нотаріальному оформленні вказаного договору була змушена сплати збір на державне обов'язкове пенсійне страхування в сумі 3185,24 грн - 1% від вартості придбаного нерухомого майна. 06 серпня 2015 року позивач звернулася до Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області із заявою, в якій просила винести рішення та звільнити її від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, зобов'язати відповідні органи повернути їй помилково сплачені кошти, оскільки житло придбано нею вперше. Однак, Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області листом від 13.08.2015 № 4706/07 у поверненні коштів відмовило. Позивач вважає, що відмова є протиправною, а зазначена сума збору стягнута безпідставно у зв'язку з чим підлягає поверненню.

Сторони до суду не прибули, просили розглядати справу за їх відсутності, про що позивач надіслала відповідну заяву, а представник відповідача - клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження. Від Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області також надійшли письмові заперечення проти позову, в яких відповідач просить відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Суд вважає за можливе розглянути справу у письмовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 122 КАС України, на підставі наявних у ній доказів.

В силу приписів ст. 41 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог з таких підстав.

Судом встановлено, що позивач - ОСОБА_1 за договором купівлі-продажу квартири від 22 липня 2015 року придбала у власність квартиру АДРЕСА_1, вартістю, за домовленістю сторін, 149900 гривень (ринкова вартість нерухомого майна - 318524 гривні). При купівлі квартири обов'язковою вимогою, необхідною для нотаріального оформлення договору купівлі - продажу, була сплата 1% збору на державне пенсійне страхування від ринкової вартості придбаного нерухомого майна.

На виконання даної вимоги позивачем сплачено 3185,24 грн, отримувач - Новоград - Волинське УДКСУ, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Житомирській області, що підтверджується квитанцією № 5410084 від 21 липня 2015 року. Оригінал останньої зберігається в справах приватного нотаріуса Качан В.О., про що свідчить довідка вказаного нотаріуса від 25.08.2015.

06 серпня 2015 року, вважаючи, що зазначений збір сплачено нею помилково, позивач звернулася із заявою до Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області про повернення суми сплаченого збору в розмірі 3185,24 грн, з тих підстав, що житло нею придбано вперше.

Листом від 13.08.2015 № 4706/07 Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області відмовило позивачу в повернені сплачених коштів. При цьому відповідач посилався на те, що сплачений позивачем збір на обов'язкове державне пенсійне страхування на розрахункові рахунки Управління не надходив. Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами державного казначейства України з відповідних рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України шляхом оформлення розрахункових документів. Також було зазначено, що забезпечення виконання законодавства з повернення платнику помилково сплаченого збору у зв'язку з ненаданням пільг зі звільнення від сплати вищевказаного збору можливе лише за умови надання, зокрема, документів, які підтверджують факт помилкового справляння збору при придбанні житла вперше.

Згідно зі ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Статтею 67 Конституції України встановлено, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом.

Порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування визначає Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 № 400/97-ВР.

У відповідності до пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 № 400/97-ВР, у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, далі - Закон № 400/97-ВР, платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України.

Аналогічні приписи містить пункт 15-1 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740, у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин.

Проаналізувавши вказані норми Закону та Порядку, суд приходить до висновку, що громадяни, які придбавають нерухоме майно, зокрема квартиру, вперше не є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, тобто звільнені від його сплати в розмірі 1 % від вартості нерухомого майна (квартири), зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна.

Таким чином, важливою обставиною для правильного вирішення питання про необхідність сплати фізичною особою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, є встановлення факту придбання особою житла вперше.

Статтею 210 Цивільного кодексу України визначено, що правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації.

Відносини, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулює Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 01.07.2004 № 1952-IV (зі змінами та доповненнями).

У статті 2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 01.07.2004 № 1952-IV, у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єктів цих прав.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію (абз. 3 ч. 5 ст. 3 вказаного Закону).

Із наявних у матеріалах справи витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41035811 від 22.07.2015, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 41031411 від 22.07.2015, сформованих приватним нотаріусом Новоград-Волинського міського нотаріального округу Качан В.О., видно, що у ОСОБА_1 будь-яке інше нерухоме майно, крім придбаної квартири АДРЕСА_1, відсутнє.

Також слід зазначити, що не було зареєстровано право власності на нерухоме майно за ОСОБА_1 станом на 31.12.2012, про що свідчить довідка Комунального підприємства "Новоград-Волинське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації" № 314 від 10.08.2015.

Відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача.

Усупереч наведеним приписам, Управлінням Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області суду доказів придбання позивачем житла не вперше надано не було.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що позивач дійсно 22 липня 2015 року вперше придбала нерухоме майно (квартиру) по вищевказаній адресі за договором купівлі-продажу, відтак у відповідності до пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ОСОБА_1 не була платником зазначеного збору.

Варто зазначити, що в силу п. 8 ст. 2 Закону № 400/97-ВР об'єктом оподаткування для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

Позивачем квартира АДРЕСА_1, придбана за 149500 гривень, тому розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу цієї квартири міг складати 1495 грн, а не 3185,24 грн.

Ураховуючи наведене, суд приходить до переконання, що позивачем при нотаріальному посвідченні договору від 22.07.2015 безпідставно сплачено збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу нерухомого в розмірі 3185,24 грн.

З огляду на викладене, суд вважає, протиправною відмову Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області в повернені позивачу збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 3185,24 грн, сплаченого при укладенні договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1, а позовні вимоги у цій частині обґрунтованими.

Стосовно вимог позивача про зобов'язання відповідача звернутися з поданням до Головного управління державної казначейської служби України у Житомирській області про повернення йому помилково сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 3185,24 грн суд зазначає наступне.

Частиною 3 статті 3 Закону № 400/97-ВР визначено, що платники збору, визначені пунктами 6, 7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України.

Згідно зі абз. 1, 2 пункту 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 03.09.2013 № 787 (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, далі - Порядок), повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка набрала законної сили. Подання подається до органу Казначейства за формою, передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою з найменуванням та ідентифікаційним кодом установи (у разі наявності), з обов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

У відповідності до пункту 7.2 Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2 (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), яким установлено, зокрема, механізм здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, суми помилково сплачених платежів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються платникам на підставі заяви.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що вимога про зобов'язання Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області звернутися з поданням, передбаченим п.5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 787 від 03.09.2013, до Головного управлінням державного казначейства України у Житомирській області про повернення ОСОБА_1 помилково сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за договором купівлі-продажу квартири в сумі 3185,24 грн підлягає до задоволення.

Аналогічна позиція викладене в ухвалах Вищого адміністративного суду України від 25 червня та 20 серпня 2015 року в справах № К/800/17652/15 та № К/800/41597/14 відповідно.

Щодо вимоги позивача про звільнення її від сплати збору, то суд вважає її безпідставною, оскільки таке визнання здійснюється спеціально уповноваженим на те органом, суд такими повноваженнями не наділений.

Підсумовуючи наведене, позов ОСОБА_1 до Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області про визнання протиправною відмови, зобов'язання вчинити дії необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 86, 158-163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України,

постановив:

Позов задовольнити частково.

Визнати протиправною відмову Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області щодо повернення ОСОБА_1 безпідставно сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операції купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, в розмірі 3185,24 грн.

Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в м. Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі Житомирської області звернутися з поданням, передбаченим пунктом 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 № 787, до Головного управління державної казначейської служби України у Житомирській області про повернення ОСОБА_1 помилково сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за договором купівлі-продажу квартири від 22.07.2015 в сумі 3185,24 грн.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга подається до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Є.Ю. Романченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 51000886 ?

Документ № 51000886 це

Яка дата ухвалення судового документу № 51000886 ?

Дата ухвалення - 21.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 51000886 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 51000886 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 51000886, Zhytomyr Circuit Administrative Court

The court decision No. 51000886, Zhytomyr Circuit Administrative Court was adopted on 21.09.2015. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 51000886 refers to case No. 806/4507/15

This decision relates to case No. 806/4507/15. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 51000880
Next document : 51000891