Court decree № 48340162, 12.08.2015, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
12.08.2015
Case No.
927/825/15
Document №
48340162
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

=====

УХВАЛА

"12" серпня 2015 р. Справа № 927/825/15

Позивач: Державне підприємство "Український державний геологорозвідувальний інститут", вул. Автозаводська, 78-А, м. Київ, 01014

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧМГ-Продакшн",вул. Шевченка, 42, м. Чернігів, 14013

Третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області, проспект Миру, 43, м. Чернігів, 14000.

про стягнення 7543,57 грн.

Суддя Бобров Ю.М.

Представники сторін:

від позивача: Гапон В.П. - завідувач відділу з управління майном, довіреність № 2312 від 13.11.2014

від відповідача: Миланич А.М., довіреність № 1 від 08.07.2015

від третьої особи: участі не взяв.

Позивачем - Державним підприємством "Український державний геологорозвідувальний інститут" подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧМГ-Продакшн" про стягнення 7543,57 грн.

В судовому засіданні оголошувалася перерва, розгляд справи відкладався, строк розгляду спору продовжувався.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач в позовній заяві посилається на те, що відповідач, в порушення умов договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 03-13 від 08.01.2013 та договору про відшкодування витрат Балансоутримувача та утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю № КА0451-00 від 08.01.2010, своєчасно та в повному обсязі не виконав свої зобов'язання щодо відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням орендованого майна, в зв'язку з чим у відповідача виникла перед позивачем заборгованість в сумі 4076,10 грн. Позивач просить суд стягнути з відповідача 4076,10 грн основного боргу, 276,88 грн пені, 407,61 грн штрафу, 2553,08 грн інфляційних втрат та 229,90 грн 3% річних, всього - 7543,57 грн.

Представник відповідача у письмовому відзиві на позов позовні вимоги визнає частково. Розрахунки позивача в частині сплати відшкодування витрат з оплати комунальних послуг співпадають з позицією відповідача, окрім непогоджених та необґрунтованих статей витрат з забезпечення пропускного режиму, витрат на вивіз сміття, планових накопичень для проведення поточних ремонтів, витрат на утримання будівлі, прилеглої території, місць загального призначення, обслуговування будівлі (заробітна плата прибиральниць з нарахуваннями), заробітна плата з нарахуваннями загального виробничого персоналу, обслуговування ліфтів, витрати на технічне обслуговування комунікацій та систем забезпечення, витрат на поточний ремонт, податку на землю, накладних витрат (заробітна плата персоналу, пов'язаного з забезпеченням оренди).

З вище переліченими витратами відповідач не погоджується та просить відмовити в задоволенні позовних вимог, зазначених у розрахунках витрат.

Разом з тим, представник відповідача надав власний розрахунок, в якому наведені суми, які, на думку відповідача, є вірними та ним визнаються.

Представник позивача в запереченнях на відзив представника відповідача, зокрема, зазначив, що обов'язок відшкодування вищезазначених витрат прямо передбачений умовами Договору № КА0451-00 від 08.01.2013.

Ухвалою про порушення провадження у справі від 09.06.2015 судом залучено до участі у справі як третю особу на стороні позивача, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області.

Третя особа в письмових поясненнях по справі підтримала позовні вимоги позивача та просить їх задовольнити в повному обсязі.

Крім того, від третьої особи надійшло письмове клопотання про розгляд справи без участі представника РВ Фонду держмайна України по Чернігівській області.

У процесі розгляду справи у суда виникли сумніви щодо сплати позивачем судового збору за подання позовної заяви, оскільки позивачем на підтвердження сплати судового збору за подання позовної заяви від 08.06.2015 додано платіжне доручення № 1979 від 09.12.2014.

На цей факт звернуто увагу і відповідачем у відзиві на позовну заяву (а.с. 191).

У зв'язку з цим, судом, ухвалами від 28.07.2015 (а.с. 253) та від 03.08.2015 (а.с. 260), було зобов'язано позивача надати суду підтвердження (довідку) органу Державної казначейської служби України, якому перераховано платіжним дорученням № 1979 від 09.12.2014 1827,00 грн судового збору, про зарахування цього судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України, саме за подачу до господарського суду Чернігівської області ДП "Український державний геологорозвідувальний інститут" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧМГ-Продакшн" позовної заяви від 08.06.2015 про стягнення 7543,57 грн.

У п. 2.20 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» роз'яснено, що чинним законодавством не встановлено якихось спеціальних вимог щодо оформлення платіжних документів, за якими перераховуються суми судового збору. Отже, таке перерахування здійснюється за загальними правилами згідно з вимогами Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в України» і відповідних нормативно-правових актів Національного банку України.

Платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою додаються до позовної заяви (заяви, скарги) і мають містити відомості про те, яка саме позовна заява (заява, скарга, дія) оплачується судовим збором (п. 2.21 цієї постанови пленуму ВГСУ).

Згідно п. 3.8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованої в Мін'юсті України 29.03.2004 за № 377/8976, реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

Відповідно до роз'яснення, наданого у п. 2.23 вищевказаної постанови пленуму ВГСУ № 7 від 21.02.2013, у разі неподання доказів оплати судового збору, суд, залежно від конкретних обставин справи, може, зокрема, залишити позов (заяву, скаргу) без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України.

Надана позивачем копія довідки Головного управління Державної казначейської служби України від 04.08.2015 № 06-11/547/5993 (а.с. 263) свідчить (є доказом) лише про зарахування 09.12.2014 1827,00 грн судового збору, сплаченого платіжним дорученням № 1979 від 09.12.2014, до державного бюджету на рахунок 31217206783002, відкритий в ГУ ДКСУ у Чернігівській області.

Отже, це довідка не є належним , допустимим доказом сплати судового збору саме за подачу до господарського суду Чернігівської області ДП "Український державний геологорозвідувальний інститут" до ТОВ «ЧМГ-Продакшин» позовної заяви від 08.06.2015 про стягнення 7543,57 грн.

За таких обставин, враховуючи наведене вище, суд доходить висновку про залишення позову без розгляду.

Відповідно до приписів п. 5.2 вищевказаної постанови пленуму ВГСУ № 7 від 21.02.2013, поданий заявником документ, що підтверджує сплату судового збору, повертається заявнику, а до матеріалів справи приєднується копія цього документа. Ухвала про залишення позову без розгляду виготовляється у двох примірниках (оригіналах), один з яких залишається у матеріалах справи, а інший надсилається особі, яка сплатила судовий збір до державного бюджету України.

Суд звертає увагу позивача, що відповідно до ч. 4 ст. 81 ГПК України, після усунення обставин справи, що зумовили залишення позову без розгляду, позивач має право знову звернутися до господарського суду в загальному порядку.

Керуючись ст.ст. 33, 34, п.5 ч.1 ст.81, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Позов залишити без розгляду.

2. Повернути Державному підприємству "Український державний геологорозвідувальний інститут" оригінал платіжного доручення № 1979 від 09 грудня 2014 року про сплату 1827,00 грн - документ, що підтверджує сплату підприємством до державного бюджету судового збору.

4. Дана ухвала є підставою для повернення судового збору з державного бюджету.

5. Ухвала набирає законної сили в день її винесення.

Суддя Ю.М. Бобров

Previous document : 48340159
Next document : 48340166