Court decree № 48163115, 10.08.2015, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
10.08.2015
Case No.
927/1057/15
Document №
48163115
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

Господарський суд Чернігівської області

____________________

14000 м. Чернігів, проспект Миру 20 Тел. 676-311, факс 77-44-62

УХВАЛА

про порушення провадження у справі

"10" серпня 2015 р. Справа № 927/1057/15

Суддя Федоренко Ю.В., розглянувши матеріали позовної заяви № 19 від 27.07.15

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Коттедж Компані", вул. М. Якубовського, 2 Б, кв.68, м.Київ, 03191

Відповідач: Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, вул. Белінського, 11, м.Чернігів, 14000

про стягнення 150447,59 грн.

признав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду і керуючись ст. ст. 61, 64, 65 Господарського процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

1. Порушити провадження у справі та прийняти заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на "20" серпня 2015 р. о 10:00.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 14000 м. Чернігів, проспект Миру 20, кімната № 19.

3. Зобов"язати позивача надати суду докази щодо настання обставин кінцевого розрахунку відповідача з позивачем за виконані роботи відповідно до ч. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженим Постановою КМУ №1764 від 27.12.2001; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на час розгляду справи у суді щодо державної реєстрації позивача в якості юридичної особи.

4. Зобов'язати відповідача надати суду відзив на позовну заяву та докази на підтвердження викладених у відзиві обставин.

Попередити відповідача, що відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України у разі неподання відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом документів, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

При направленні в судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі оригінали та належним чином засвідчені копії документів, що відповідно до ст.28 Господарського процесуального кодексу України підтверджують їх право представляти сторони в господарському суді та обсяг наданих їм для цього повноважень, а також документи, що посвідчують особу представників.

Попередити сторони, що нез'явлення в судове засідання повноважних представників не є перешкодою для розгляду спору по суті.

Повідомити сторонам, що згідно із ч.2 ст.36 Господарського процесуального кодексу України письмові докази, які вони мають намір надати до матеріалів справи, повинні бути подані або в оригіналі, або в належним чином засвідченій копії.

Відмітка про засвідчення копії має складатися зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та відбитку печатки (за наявності).

У разі невідповідності наданих суду копій документів згаданим вимогам вони не вважаються належними і допустимими доказами і не беруться судом до уваги у вирішенні спору.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України господарський суд має право стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф до 1700 грн. за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

Суддя Федоренко Ю.В.

Previous document : 48163114
Next document : 48163116