Decision № 44538687, 04.06.2015, Rubizhanskyi Town Court of Luhansk Oblast

Approval Date
04.06.2015
Case No.
425/1280/15-ц
Document №
44538687
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

04.06.2015 року Провадження №2/425/627/15

Справа №425/1280/15-ц

місто Рубіжне Луганської області

Рубіжанський міський суд Луганської області у складі:

головуючого судді Мирошникової О.Ш.,

за участю секретаря Кулішової О.С.,

за відсутністю сторін, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

встановив:

Відповідно до Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції» та розпорядження № 27/0/38-14 від 02.09.2014 року голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про визначення територіальної підсудності справ» визначено, що розгляд цивільних справ, підсудних Первомайському міському суду Луганської області здійснюється Рубіжанським міським судом Луганської області.

22 квітня 2015 року Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» звернулося до Рубіжанського міського суду Луганської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. В обґрунтування позову ПАТ «Дельта Банк» зазначає, що 23.12.2011 року ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_1 уклали договір № 010-20517-231211 (надалі - договір) на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки. Відповідно до п. 1.2 договору, Банк відкриває відповідачеві картковий рахунок в національній валюті України - гривні, оформляє та надає в користування ОСОБА_1 (за договором - держателю) платіжну картку, а також ПІН-код до картки. У відповідності до п. 1.3. договору Банк відкриває держателю відновлювальну відкличну кредитну лінію на загальну суму 30000,00 гривень та на день укладення цього договору встановлює ліміт кредитної лінії на рахунку в сумі 10000,00 гривень. Кредитні кошти та власні кошти держателя використовуються для розрахунків за товари, які придбані держателем у суб'єктів господарювання, зняття готівки, виконання держателем своїх зобов'язань перед банком за договором, та вчинення інших операцій передбачених договором. Відповідно до п. 2.1 договору моментом надання Банком держателю кредиту є день здійснення операції за допомогою картки або день утримання платежів за умови відсутності на рахунку власних коштів держателя. У відповідності до договору, держатель картки зобов'язаний щомісяця в строки, визначені Правилами, здійснювати погашення заборгованості у вигляді за кредитною лінією. Відповідач станом на 11.03.2015 року належним чином не виконує зобов'язання за кредитним договором, в результаті чого виникла прострочена заборгованість у розмірі 9002,83 гривень, яку ПАТ «Дельта Банк» просить стягнути з ОСОБА_1.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку, в позовній заяві зазначив, що просить розглядати справу за відсутністю представника позивача, позовні вимоги підтримує, не заперечує проти заочного розгляду справи.

Відповідач в судове засідання не з'явилася, причин неявки в судове засідання відповідач суду не повідомила, заяви про розгляд справи в її відсутності суду не надала, заперечень на позов не надала. В зв'язку з нездійсненням пересилання пошти УДППЗ «Укрпошта» до міста Первомайськ Луганської області, яке не підконтрольне українській владі, де зареєстрований відповідач, виклики відповідачу було розміщено на офіційному веб-порталі «Судова влада України» http://court.gov.ua/ на веб-сторінці Рубіжанського міського суду Луганської області у розділі «Список справ, призначених до розгляду» та «Виклик до суду учасників по справі. Інших відомостей про місце роботи або фактичне місце проживання відповідача суд не має.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Враховуючи неявку в судове засідання належним чином повідомленого відповідача, відсутності заяви відповідача про розгляд справи за його відсутності та згоду позивача на ухвалення заочного рішення у справі, суд вважає за можливе розглядати цивільну справу у відсутності відповідача та ухвалити заочне рішення по даній справі в порядку ст.ст. 224, 225 ЦПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 ЦПК України особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Відповідно до ч. 2 ст. 158 ЦПК України особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Враховуючи, що сторони не скористалися правом брати участь у судовому засіданні та представник позивача заявив клопотання про розгляд справи за його відсутності, суд розглядає цивільну справу за наявними у справі матеріалами.

Суд, розглянувши цивільну справу в межах заявлених позовних вимог, об'єктивно оцінивши докази, які містяться в матеріалах справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 23.12.2011 року між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_1 було укладено договір № 010-20517-231211 (надалі - договір) на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки, копія якого є в матеріалах справи (а.с. 2-3).

Відповідно до п. 1.2 договору, Банк відкриває відповідачеві картковий рахунок в національній валюті України - гривні № НОМЕР_1, оформляє та надає в користування ОСОБА_1 (за договором - держателю) платіжну картку, а також ПІН-код до картки. У відповідності до п. 1.3. договору Банк відкриває держателю кредитну лінію на загальну суму 30000,00 гривень та на день укладення цього договору встановлює ліміт кредитної лінії на рахунок в сумі 10000,00 гривень.

Згідно з п. 1.6. договору кошти кредитної лінії та власні кошти держателя використовуються для розрахунків за товари, що придбаваються держателем у суб'єктів господарювання, та зняття готівки, виконання держателем своїх зобов'язань перед банком за цим договором, та вчинення інших операцій, які не заборонені законодавством України.

Згідно п. 3.6. договору держатель картки зобов'язаний щомісяця в строки, визначені Правилами здійснення операцій за картковими рахунками, здійснювати погашення заборгованості у вигляді обов'язкового мінімального платежу (ОМП), складові якого зазначаються у тарифах. Обов'язковими складовими ОМП є частка погашення заборгованості, овердрафт та прострочена заборгованість попередніх періодів.

У п. 3.7. зазначено, що у разі порушення держателем строків сплати заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом та процентів за користування ними, держатель сплачує банку пеню у розмірі, в строки та порядку, які визначені правилами та тарифами.

Судом встановлено, що відповідач порушив умови кредитного договору і має прострочену заборгованість, яка відповідно до розрахунку, що міститься в матеріалах справи, станом на 11.03.2015 року становить 9002,83 гривні, яка складається з тіла кредиту (а.с. 6).

У відповідності до статей 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту, або інших вимог, що звичайно ставляться, і одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається. Під виконанням зобов'язання розуміються вчинення кредитором і боржником дій зі здійснення прав та виконання обов'язків, що випливають із зобов'язання. Належне виконання зобов'язання передбачає виконання зобов'язання в належний строк.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) - зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно зі ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 ЦК України. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Судом встановлено, що згідно договору на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки позивач відкрив відповідачу картковий рахунок та надав платіжну картку з кредитними коштами, тобто виконав свої зобов'язання за договором. Відповідач у відповідності до умов договору була зобов'язана щомісяця в строки, визначені Правилами здійснення операцій за картковими рахунками, здійснювати погашення частини суми заборгованості за кредитною лінією.

З моменту укладення договору та до грудня 2013 року відповідач частково виконувала обов'язки за договором, проте з січня 2014 року відповідач припинила сплачувати заборгованість за кредитом та станом на 11.03.2015 року виникла заборгованість у розмірі 9002,83 гривні.

Жодних доказів виконання умов кредитного договору та погашення заборгованості повністю або частково відповідачем до суду не надано, також не надано доказів, які спростовують обставини, на які посилається представник позивача у позовній заяві.

За таких обставин, з врахуванням порушення ОСОБА_1 умов кредитного договору щодо своєчасного і повного погашення заборгованості, ненадання відповідачем доказів про погашення заборгованості за кредитним договором, суд вважає позовні вимоги ПАТ «Дельта Банк» про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором у загальному розмірі 9002,83 гривень такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, судовий збір у сумі 243,60 гривень підлягає стягненню з відповідача на користь Держави Україна.

Керуючись ст.ст. 10, 11, 88, 212-215, 224-225 ЦПК України, Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції», суд, -

вирішив:

Позов Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, місце проживання: 93200, АДРЕСА_1, на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», місцезнаходження: 01133, місто Київ, вулиця Щорса, будинок 36-Б, ідентифікаційний код юридичної особи 34047020, заборгованість за кредитним договором № 010-20517-231211 від 23.12.2011 року станом на 11.03.2015 року у загальному розмірі 9002,83 гривень (дев'ять тисяч дві гривні 83 копійки).

Стягнути з ОСОБА_1, місце проживання: 93200, АДРЕСА_1, на користь Держави Україна (отримувач: УДКСУ у м. Рубіжне, код отримувача 37904431, банк отримувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, п/р 31211206700071, код класифікації доходів бюджету: 22030001), судовий збір у сумі 243,60 гривень (двісті сорок три гривні 60 копійок).

Заочне рішення може бути переглянуто судом, який постановив рішення за письмовою заявою відповідача, яка може бути подана до суду першої інстанції протягом десяти днів з моменту отримання копії заочного рішення. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Луганської області через Рубіжанський міський суд Луганської області протягом десяти днів з дня його проголошення. Строк, протягом якого розглядатиметься заява відповідача про перегляд заочного рішення, не включається до строку на апеляційне оскарження.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення до Апеляційного суду Луганської області через суд першої інстанції.

Заочне рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя О.Ш. Мирошникова

Previous document : 44538629
Next document : 44538690