Court decree № 43793353, 23.04.2015, Kyiv Administrative Court of Appeals

Approval Date
23.04.2015
Case No.
826/2742/15
Document №
43793353
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: № 826/2742/15 Головуючий у 1-й інстанції: Кобилянський К.М. Суддя-доповідач: Губська О.А.

У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2015 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого суддіГубської О.А.суддів Парінова А.Б., Грибан І.О.при секретарі судового засіданняНечай Ю.О. за участю представника відповідачаСавчинської В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Олітрейд» на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 березня 2015 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Олітрейд» до Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України про визнання частково недійсним протоколу, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, в якому просив суд:

- визнати частково недійсним протокол Системи електронних торгів арештованим майном "СЕТАМ" від 16.02.2015 № 51064 Державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України в частині: ціна продажу, цінові пропозиції учасників, переможець торгів;

- зобов'язати Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України внести зміни у протокол Системи електронних торгів арештованим майном "СЕТАМ" від 16.02.2015 № 51064: ціна продажу: 2 193 917,71 грн.; цінові пропозиції учасників: ТОВ "Олітрейд" - 2 193 917,71 грн.; відомості про переможця: ТОВ "Олітрейд" код ЄДРПОУ 39443824

- встановити інший термін надання підписаного протоколу та термін сплати майна, що підлягає продажу за протоколом.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 березня 2015 року провадження у справі закрито на підставі 1 частини 1 статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України.

Приймаючи таке рішення, суд першої інстанції виходив з того, що справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просив його скасувати, а справу направити на продовження розгляду до суд першої інстанції.

В судове засідання з'явився представник відповідача, проти апеляційної скарги заперечував та просив відмовити в її задоволенні.

Представник позивача до суду не з'явився, хоча він був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, колегія суддів вважає за можливе розглянути справу у його відсутності, відповідно до ч. 4 ст. 196 Кодексу адміністративного судочинства України.

Заслухавши суддю-доповідача, представника відповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, постанова суду - без змін з таких підстав.

Згідно зі статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України справа адміністративної юрисдикції - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

За вимогами частини 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

З наявних у справі матеріалів судом вірно встановлено, що державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 25287988) діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №80/5 від 02.08.2005 зі змінами. Згідно з положеннями Статуту основною метою діяльності відповідача є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін'юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захист даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів, отримання прибутку від здійснюваної діяльності.

Колегія суддів враховує доводи позивача, що відповідач при здійсненні своїх функцій, наділений певним обсягом повноважень, які йому делеговано Міністерством юстиції України.

Водночас, колегія суддів наголошує, що наявність у відповідача певних делегованих функцій суб'єкта владних повноважень не свідчить про те, що такий суб'єкт у будь-яких правовідносинах, учасником яких він є, виступає носієм владно-управлінських функцій по відношенню до інших учасників правовідносин.

Іншими словами, питання щодо наявності підстав для розгляду даної справи за правилами адміністративного судочинства підлягає дослідженню виходячи з того, чи виконувало державне підприємство, якому делеговано певні функції, у спірних правовідносинах таку владно-управлінську функцію по відношенню до позивача, і чи є юридично значимими для позивача такі дії (бездіяльність) або рішення відповідача, тобто чи спричиняють вони для нього виникнення зміну або припинення прав і/або обов'язків.

Вказані обставини досліджуються в контексті предмета та підстав заявлених позивачем вимог.

Як правильно звернув увагу суд першої інстанції, позивач у даному випадку просить визнати частково недійсним протокол Системи електронних торгів арештованим майном в частині: ціна продажу, цінові пропозиції учасників, переможець торгів, а також просить суд зобов'язати відповідача внести зміни у оскаржуваний протокол.

На думку апеляційного суду, в межах спірних правовідносин відповідач не виступає носієм владно-управлінської функції по відношенню до позивача, а є господарюючим суб'єктом, який здійснює виключно організацію та проведення електронних торгів, забезпечення збереження майна, забезпечує здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, крім того, протокол системи електронних торгів арештованим майном, який просить визнати недійсним в частині позивач, не може вважатися рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні КАС України, а тому дана справа не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції про закриття провадження у справі є законним та обґрунтованим.

Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують і апеляційним судом відхиляються так, як є помилковими.

Відповідно до ст. 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а ухвалу суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Оскільки судове рішення ухвалене судом першої інстанції відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в справі, підтвердженими доказами, а доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують, то колегія суддів апеляційної інстанції підстав для його скасування не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 196, 199, 200, 205, 206, 254 КАС України, суд,-

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Олітрейд» на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 березня 2015 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Олітрейд» до Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України про визнання частково недійсним протоколу - залишити без задоволення, а ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 4 березня 2015 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання ухвали в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддяО.А. Губська СуддіА.Б Парінов І.О. Грибан

Повний текст ухвали виготовлено 24 квітня 2015 року.

Головуючий суддя Губська О.А.

Судді: Парінов А.Б.

Грибан І.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 43793353 ?

Документ № 43793353 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 43793353 ?

Дата ухвалення - 23.04.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 43793353 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 43793353 ?

В Kyiv Administrative Court of Appeals
Previous document : 43793352
Next document : 43793354