Decision № 43763043, 16.04.2015, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
16.04.2015
Case No.
911/781/15
Document №
43763043
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. С.Петлюри, 16тел. 239-72-81

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2015 р. Справа № 911/781/15

Розглянувши матеріали справи за позовом Яготинської житлово-експлуатаційної контори, м.Яготин

до Приватного підприємства «Сільхозтехпостач», м.Бориспіль

про стягнення 8565,51 грн.

Суддя А.Ю.Кошик

Представники:

Від позивача: Карпенко Я.В.

Від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Яготинської житлово-експлуатаційної контори (далі - позивач) до Приватного підприємства «Сільхозтехпостач» (далі - відповідач) про стягнення 8565,51 грн.

Провадження у справі №911/781/15 порушено відповідно до ухвали суду від 03.03.2015 року та призначено справу до розгляду на 02.04.2015 року.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у судове засідання 02.04.2015 року не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не подав. Розгляд справи відкладався до 16.04.2015 року.

В судовому засіданні 16.04.2015 року позивач позовні вимоги підтримав в повному обсязі

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у судове засідання 16.04.2015 року повторно не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не подав.

На підставі статті 75 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення прийнято господарським судом за результатами оцінки доказів, поданих сторонами, у нарадчій кімнаті.

Згідно ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, після закінчення розгляду справи у судовому засіданні було оголошено рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та дослідивши надані сторонами докази та пояснення, судом встановлено наступне.

Як вбачається з викладених у позові обставин та підтверджується матеріалами справи, 06.10.2011 року між Яготинською житлово-експлуатаційною конторою (позивач) та Приватним підприємством «Сільхозтехпостач» (відповідач) було укладено Договір № 11а оренди майна (далі - Договір), що перебуває у власності територіальної громади міста Яготин Київської області, відповідно до якого позивач (орендодавець) передав, а відповідач (орендар) прийняв у строкове, платне користування приміщення в будівлі за адресою м. Яготин вул. Вокзальна, 11.

Відповідач користувався приміщенням за Договором загальною площею 91,74м2 з метою організації закладу громадського харчування. Приміщення було передано згідно Акту приймання-передачі нежитлового приміщення від 06.10.2011 року.

12.12.2012 року було проведено обстеження виконання умов Договору оренди № 11а та складено акт обстеження виконання умов Договору оренди, яким встановлено, що в займаному приміщенні відсутній заклад громадського харчування, при цьому здійснюється торгівля промисловими товарами; в орендованому приміщенні перебували особи, які відмовилися надати документи, що встановлюють особу та правовстановлюючі документи, на підставі яких здійснюється торгівля товарами непродовольчої групи в обстежуваному приміщенні.

Таким чином, відповідачем були допущені порушення п.п.1.1 п. 1 та п. п. 6.4 п. 6 Договору оренди від 06.10.2011 року № 11а. Відповідно до ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про оренду державного комунального майна», однією з істотних умов договору оренди нерухомого майна, що перебуває в комунальній, є орендна плата з урахуванням її індексації.

Згідно з п. 3.1 Договору орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Яготин Київської області, затвердженої в установленому порядку рішенням Яготинської міської ради, або за результатами конкурсу на право оренди без ПДВ за базовий місяць розрахунку 1 480,62 грн. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

Відповідно до вимог п. 5.3 Договору оренди, відповідач зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

Відповідно до п. 3.4 Договору орендна плата перераховується позивачу на розрахунковий рахунок щомісячно не пізніше 15-го числа наступного місяця.

Приміщення було повернуто відповідачем згідно з Актом приймання-передачі нежитлового приміщення від 14.01.2013 року, що свідчить про припинення орендних відносин, однак не звільняє орендаря від виконання своїх зобов'язань, які виникли під час дії Договору.

Однак, відповідач в порушення умов Договору своєчасно та в повному обсязі не здійснював орендні платежі з листопада 2012 року (сплачував частково), як вбачається з Відомості аналітичного обліку розрахунків з орендарями Яготинської ЖЕК (розрахунок заборгованості), за відповідачем утворилась заборгованість в сумі 8565,51 грн. Відповідачем відповідні обставини не заперечені та не спростовані.

Претензійні листи щодо сплати заборгованості, що було вручено особисто представнику з довіреністю ПП «Сільхозтехпостач» Помазуну A.A., відповідач залишив без відповіді та задоволення.

Згідно з ч.1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч.2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п. 1 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з нормою ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог і заперечень.

За наслідками розгляду спору суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивачем доведені та обґрунтовані, відповідачем не спростовані, тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відшкодування судових витрат відповідно до статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються судом на відповідача в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Київської області, -

вирішив:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Приватного підприємства «Сільхозтехпостач» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 5, кв. 20, код 30977959) на користь Яготинської житлово-експлуатаційної контори (07700, Київська обл., м.Яготин, вул. Шевченка, 204, код 05447970) 8 565,51 грн. заборгованості з орендної плати та 1827 грн. витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Суддя А.Ю. Кошик

Previous document : 43763037
Next document : 43763046