№ 42885854, 23.02.2015, Kharkiv Circuit Administrative Court

Approval Date
23.02.2015
Case No.
820/568/15
Document №
42885854
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків

23 лютого 2015 р. Справа № 820/568/15

Харківський окружний адміністративний суд у складі судді Мельникова Р.В., розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області до ОСОБА_1 про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом, у якому просить суд стягнути з ОСОБА_1 заборгованість до бюджету зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в сумі 14059,15 грн. (розрахунковий рахунок №31113029700019, одержувач: Первомайське УДСУ в Харківській області, код отримувача - 37327442, в установі банку ГУДКСУ в Харківській області, МФО банку 851011).

Свої вимоги позивач мотивує тим, що відповідач має заборгованість перед бюджетом у сумі 14059,15 грн. з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У зв'язку з тим, що вказана податкова заборгованість погашена не була, зазначену суму боргу позивач просить стягнути з відповідача в судовому порядку.

Згідно з п.3 ч.1 ст.183-2 Кодексу адміністративного судочинства України ця адміністративна справа розглядається у порядку скороченого провадження.

Копія ухвали про відкриття скороченого провадження отримана відповідачем 10.02.2015 року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

Враховуючи зазначене, відповідач належним чином повідомлений про наслідки неподання до суду заперечення проти позову.

Однак, у десятиденний строк з дня одержання копії ухвали про відкриття скороченого провадження відповідачем не надано до суду заперечення проти позову.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, прийшов до висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.

Відповідно до п.п.19-1.1.1, 19-1.1.2, 19-1.1.7, 19-1.1.10, 19-1.1.34, 19-1.1.45, 19-1.1.46 п.19-1.1 ст.19-1 Податкового кодексу України контролюючі органи виконують такі функції: здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів; контролюють своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів; реєструють та ведуть облік платників податків, осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків; забезпечують ведення обліку податків, зборів, платежів; забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, іншими законами України випадках сум податкових та грошових зобов'язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством; здійснюють інші функції, визначені законами України.

Згідно п. 15.1 ст. 15 Податкового Кодексу України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Перелік платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено статтею 265 Податкового Кодексу України, зокрема: платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Об'єктом оподаткування, податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно пп. 265.2.1 п. 265.2 ст. 265 Податкового Кодексу України, є обєкт житлової нерухомості, в тому числі його частка. Згідно пп. 265.3.1 п. 265.3 ст. 265 Податкового Кодексу України базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

Відповідно до пп. 265.3.п. 265.3 ст. 265 Податкового кодексу України, база оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Відповідно до пп. б пп. 265.4.1 п. 2:4 ст. 265 Податкового кодексу України, база оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується, зокрема для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів.

Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (пп.. 265.5.1 п. 265.5 ст. 265 Податкового Кодексу України).

Ставки податку для фізичних осіб визначені пп. 265.5.2 п. 265.5 ст. 265 Податкового Кодексу України в таких розмірах: а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів; б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів; в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів; г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

Згідно до п. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, . тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку, зокрема: за наявності у власності латника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 ст. 265 Податкового кодексу України, та відповідної ставки податку. Сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості (пп. 265.7.1 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу України).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 265.7.1 пункту 265.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової - -рухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком), відповідно до вимог пп. 265.7.2 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу України.

Відповідно до пп. а пп. 265.10.1 п. 265.10 ст. 265 Податкового кодексу України, податкове зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний рік сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пп. а пп.. 265.10.1 п. 265.10 ст. 265 Податкового кодексу України.

На підставі вищезазначених приписів податкового кодексу, Лозівською ОДПІ обчислено ОСОБА_1 суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.01.2013 року індексний номер 227265, номер запису про право власності 68052, ФО ОСОБА_1 володіє на праві приватної власності 1/4 часткою житлової нерухомості (житловий будинок) за адресою: Харківська область м. Первомайський, мікрорайон 1/2, будинок 55 (а.с. 10-11).

Розмір частки у праві спільної власності, яка належить ФО ОСОБА_1, складає 703.96 кв. м.

Згідно пп. б пп. 6.2 п. 6 Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Первомайський затвердженого Рішенням Первомайської міської ради Харківської області від 10.03.2011 року №86-9/6, ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2013 рік по Первомайську для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м., або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. м. визначена у розмірі 2,7 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року і складає 30,97 грн. (а.с. 12-14).

Відповідно до пп. б пп. 265.4.1 п. 265.4 ст. 265 Податкового кодексу України, при веденні розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за оподаткування нерухомості (житловий будинок), що перебуває у власності ФО ОСОБА_1, зменшено на 250 кв. метрів і становить 453,96 кв.м..

Згідно розрахунку нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сума податку за 2013 рік склала 14059,15 грн. (а.с. 15).

На виконання пп. 265.7.2 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу України Лозівською ДПІ направлена ФО ОСОБА_1 рекомендованим листом із повідомленням про вручення податкове повідомлення - рішення від 20.03.2014 року №1013-00, яким визначено суму податкового зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2013 рік в сумі 14059,15 грн. (а.с. 8).

У встановлений пп. а пп.. 265.10.1 п. 265.10 ст. 265 Податкового кодексу України строк ОСОБА_1 не сплатив до бюджету суму податкового зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Винесене податкове повідомлення - рішення ФО ОСОБА_1, в адміністративному та судовому порядку не оскаржувалося.

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, врахована на суму такого грошового зобов'язання.(пп.14.1.175 п.14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України).

Наведені обставини свідчать про невиконання ОСОБА_1 свого податкового зв'язку щодо сплати податків та зборів в строки та у розмірах, встановлених Податковим Кодексом України (пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16, ст. 36 Податкового кодексу України).

Відповідно п.59.1 ст.59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу.

На виконання вимог ст.59 Податкового кодексу України Лозівською ОДГІІ було винесено податкову вимогу 18.11.2014 року №6423-00, яка вручена ФО ОСОБА_1 особисто (а.с.9).

Згідно з п. 58.3. ст.58, п.59.1 ст.59 Податкового кодексу України податкові вимоги вважаються надісланими (врученими) фізичній особі, якщо їх вручено їй особисто чи її дюнному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання.

Згідно до п. 59.5 ст. 59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, жому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений у повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Згідно ст.67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Суд зазначає, що на час розгляду справи борг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у розмірі 14059,15 грн. у добровільному порядку відповідачем не сплачений, доказів самостійної сплати заборгованості у повному обсязі відповідачем до суду не надано.

Згідно з пп.20.1.19 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, податкова інспекція як контролюючий орган має право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до ст. 87.11 Податкового кодексу України, орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

Враховуючи викладене, суд вважає, що позовні вимоги про стягнення з відповідача податкового боргу в сумі 14059,15 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст.158-163, 183-2, 186, 254, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області до ОСОБА_1 про стягнення податкового боргу - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 заборгованість до бюджету зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на розрахунковий рахунок №31113029700019, одержувач: Первомайське УДСУ в Харківській області, код отримувача - 37327442, в установі банку ГУДКСУ в Харківській області, МФО банку 851011 у розмірі 14059 (чотирнадцять тисяч п'ятдесят дев'ять) гривень 15 коп..

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

Суддя Мельников Р.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 42885854 ?

Документ № 42885854 це

Яка дата ухвалення судового документу № 42885854 ?

Дата ухвалення - 23.02.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 42885854 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 42885854 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 42885854, Kharkiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 42885854, Kharkiv Circuit Administrative Court was adopted on 23.02.2015. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 42885854 refers to case No. 820/568/15

This decision relates to case No. 820/568/15. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 42885853
Next document : 42885855