Decree № 41041604, 25.09.2014, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

Approval Date
25.09.2014
Case No.
804/13052/14
Document №
41041604
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 р. Справа № 804/13052/14 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі судді Кучми К.С., розглянувши в порядку письмового провадження у місті Дніпропетровську адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИОС ГРУП» до Державної податкової інспекції у Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про визнання протиправним наказу, -

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2014 року позивач звернувся до адміністративного суду із вищезазначеним позовом посилаючись на те, що згідно наказу ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області № 555 від 23.07.2014 р. призначено проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРИОС ГРУП». Видання керівником податкового органу наказу про проведення документальної позапланової перевірки безпосередньо призводить до виникнення певних обов'язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки, а тому він вимушений був звернутися до суду з даним позовом. За таких обставин, позивач просив суд: визнати протиправним наказ ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області № 555 від 23.07.2014 р. про призначення проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Триос Груп» та стягнути з відповідача понесені ним судові витрати.

Представник позивача пред'явлені позовні вимоги підтримав та пояснив, що надав суду всі докази в обґрунтування заявлених позовних вимог та не заперечував проти подальшого розгляду справи в порядку письмового провадження.

Відповідач в судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, заперечень проти позову не надав.

Відповідно до ч.4 ст.128 КАС України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Згідно ч.6 ст.128 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Таким чином, частина 6 статті 128 КАС України, надає суду можливості проводити подальший розгляд справи в порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що начальником Державної податкової інспекції у Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області Бойцовим С.В. видано наказ від 23.07.2014 року № 555 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРИОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32366246).

Як вбачається з матеріалів справи, в даному наказі зазначено, що документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ «ТРИОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 32366246) призначена з 24.07.2014 року тривалістю 5 робочих днів, щодо дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість по взаємовідносинам з платниками податків ТОВ «Екотест» (код ЄДРПОУ 35544847) за період березень-грудень 2011 р., грудень 2012 р., січень-червень 2013 р., ТОВ «Еверест-Системна Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38180313) за період липень 2013 р., ТОВ «Дніпрометалінвест» (код 37620717) за період січень 2012 р., на підставі пп.78.1.1. п.78.1. ст.78 ПК України.

Позивач в позові зазначив, що на адресу ТОВ «ТРИОС ГРУП» до прийняття рішення про проведення позапланової перевірки надійшов запит відповідача «про надання пояснень та їх документального підтвердження» за вих. № 3256/10/22-125 від 25.02.2014 р. Позивач своїм листом від 25.02.2014 р. за вих. № 22 надав відповідачу вичерпну інформацію на всі поставлені питання в запиті. До вказаної відповіді позивачем додано засвідчені належним чином листи (з відмітками про прийняття податковою) від 28.08.2013 р. за вих. № б/н, від 03.09.2013 р. за вих. № 76 та від 07.11.2013 р. за вих. № 91.

Позивач, пов'язує порушення своїх прав з виданням керівником податкового органу наказу про проведення документальної позапланової перевірки, та вважає, що цей факт, безпосередньо призводить до виникнення певних обов'язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки, тому зазначений наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні п.1 ч.2 ст.17 КАС України.

Аналізуючи виниклі між сторонами правовідносини, суд приходить до наступного.

Згідно п.п.75.1.2. п.75.1. ст.75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Пунктом 78.1. статті 78 ПК України визначені обставини, за наявності хоча б однієї з яких здійснюється документальна позапланова виїзна перевірка.

Відповідно до п.п.78.1.1. п.78.1. ст.78 ПК України за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Так, у зв'язку з тим, що за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, відповідачем виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області було направлено запит вих.№ 3256/10/22-125 від 25.02.2014 р. на адресу позивача.

У даному запиті, відповідач звернув увагу платника податків, що у випадку надання документів або надання документів не в повному обсязі, ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська набуває право проведення документальної позапланової виїзної перевірки, відповідно до пп.78.1.1. п.78.1. ст.78 Податкового кодексу України. Відповідно до матеріалів справи, відповідачем до ТОВ «ТРИОС ГРУП» запит направлявся, на який позивачем запитуваних документів надано не було, а тільки надана відповідь, що дані документи вже раніше надавалися відповідачу та надані відповідні листи із відмітками податкового органу про їх прийняття.

За правилами п.78.4. ст.78 ПК України про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Таким чином, приймаючи оскаржуваний наказ, відповідач діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України.

Суд критично ставиться до доводів позивача стосовно того, що у вказаному запиті не було зазначено законних підстав для отримання податкової інформації, відсутнє посилання на конкретне порушення відповідних норм податкового законодавства. Крім того, позивачем не наведено жодних доказів, які б свідчили про те, що саме по собі видання наказу про проведення документальної позапланової виїзної перевірки безпосередньо порушило права та інтереси ТОВ «ТРИОС ГРУП» і у чому конкретно це проявилось.

Згідно пп.73.3. ст.73 ПК України, контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

- за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

- в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Порядок отримання інформації контролюючими органами за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п.14 Порядку у разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту.

Так, у зазначеному запиті, причиною його направлення було отримання відповідачем суперечливою податкової інформації.

За таких обставин, видання керівником податкового органу наказу про призначення документальної позапланової виїзної перевірки «ТРИОС ГРУП» не створює небезпеки інтересам позивача, оскільки сам по собі факт проведення перевірки не може безпосередньо заподіяти майнову чи іншу шкоду особі, не призводить до настання невідворотних негативних наслідків. Проведення перевірки є лише процедурою встановлення обставин, які необхідні для контролю за правильністю нарахування і сплати податків та інших обов'язкових платежів. Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову у позові.

В силу ч.3 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ст.11 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу, а суд згідно ст.86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Таким чином, у задоволенні позову ТОВ «ТРИОС ГРУП» до ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області про визнання протиправним наказу слід відмовити, з викладених вище підстав.

Відповідно до ст.94 КАС України судові витрати у справі покладаються на сторону, проти якої ухвалена постанова.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.10, 11, 69, 71, 94, 122, 128, 158 - 163, 167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИОС ГРУП» до Державної податкової інспекції у Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про визнання протиправним наказу - відмовити.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст.254 КАС України та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку та строки, передбачені ст.186 КАС України.

Суддя Кучма К.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 41041604 ?

Документ № 41041604 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 41041604 ?

Дата ухвалення - 25.09.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 41041604 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 41041604 ?

В Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court
Previous document : 41041603
Next document : 41041606