Court decree № 40227493, 20.08.2014, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
20.08.2014
Case No.
15/439-б
Document №
40227493
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

У Х В А Л А

20.08.2014 Справа № 15/439-б

За заявою 1. Приватного підприємства "Група компаній "Шериф", 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "НВП "ТрансЛок" 3. Будівельного управління Державного управління справами До Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" (ідентифікаційний 33348804)Пробанкрутство Суддя Омельченко Л.В.

Представники:

Від кредиторів1. Приватного підприємства "Група компаній "Шериф" - не з'явився; 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "НВП "Транс-Лок" - не з'явився; 3. Будівельного управління Державного управління справами - не з'явився; 4. Подільської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - не з'явився; 5. Київського міського центру зайнятості - не з'явився; 6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Бріз-1" - не з'явився; 7. Управління виконавчої дирекції Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві - не з'явився; 8. Товариства з обмеженою відповідальністю "Райффайзен Лізинг Аваль" - не з'явився; 9. Закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем." - не з'явився; 10. Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва - не з'явивсяЛіквідаторне з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 15/439-б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" на стадії ліквідації боржника, визнаного банкрутом постановою від 19.06.2012 р.

Ухвалою від 05.06.2013 р. строк ліквідаційної процедури, а також строк повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Вязовченка А.М. було продовжено до 05.12.2013 р. (суддя Хоменко М.Г.).

У зв'язку з припиненням у ОСОБА_5 повноважень судді справу № 15/439-б було передано на розгляд судді Омельченку Л.В. внаслідок шляхом автоматичного розподілу.

Зважаючи на описані обставини, приймаючи до уваги факт того, що строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" добігає завершенню та з огляду на відсутність у матеріалах справи звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, ухвалою від 28.11.2013 р. справу № 15/439-б було прийнято до свого провадження суддею Омельченком Л.В. та призначено до розгляду у судовому засіданні на 11.12.2013 р., викликано для участі у засіданні ліквідатора та членів комітету кредиторів, зобов'язано ліквідатора надати суду засвідчену копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), поточний звіт про виконану роботу, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс у порядку ст. 32 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зобов'язано голову комітету кредиторів надати суду примірник останнього протоколу зборів комітету кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2014 р. за клопотанням ліквідатора було продовжено строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на шість місяців, розгляд справи відкладено на 03.02.2014 р., ліквідатора зобов'язано надати поточний звіт про виконану роботу.

03.02.2014 р. розгляд справи було відкладено на 14.04.2014 р. для отримання від ліквідатора звіту з підтверджуючими документами.

14.04.2014 р. зважаючи на неявку у засідання всіх учасників провадження та неподання документів розгляд справи було відкладено на 04.06.2014 р.

Згідно з ухвалою від 04.06.2014 р. за ініціативою суду строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" та повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Вязовченка А.М. було продовжено на шість місяців до 05.09.2014 р., розгляд справи відкладено на 14.07.2014 р., ліквідатора зобов'язано надати суду поточний звіт про виконану роботу з підтверджуючими документами, докази звітування перед комітетом кредиторів, а також зобов'язати голову комітету кредиторів надати суду примірник останнього протоколу зборів комітету кредиторів.

За наслідками судового засідання 14.07.2014 р. судом винесено окрему ухвалу щодо арбітражного керуючого Вязовченка А.М., а також відкладено розгляд справи на 20.08.2014 р. через відсутність звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

У судове засідання 20.08.2014 р. кредитори уповноважених представників не направили.

Ліквідатор банкрута у черговий раз проігнорував вимоги суду, оскільки в засідання знову не прибув, уповноваженого представника також не направив, жодних документів до суду не подав.

Згідно з ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції Закону від 30.06.1999 р. зі змінами та доповненнями з дня свого призначення ліквідатор здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту тощо.

Як встановлено судом, починаючи з грудня 2013 року до матеріалів справи не подаються докази, що свідчать про виконання ліквідатором Вязовченком А.М. перерахованих вище обов'язків.

Так, арбітражний керуючий Вязовченко А.М. з'явився у судове засідання лише 11.12.2013 р., тоді як решту засідань не відвідував особисто, представника не направляв, про причини неявки суд не повідомляв, документи на підтвердження здійснення своїх обов'язків у ліквідаційній процедурі Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" не подавав, так само й документів, необхідних для визначення подальшого ходу процедури банкрутства, незважаючи на закінчення процесуальних строків.

Виходячи з матеріалів справи, арбітражний керуючий Вязовченко А.М. кожного разу належним чином повідомлявся про судові засідання, оскільки отримував копії процесуальних документів суду, які надсилалися йому у встановленому законом порядку.

Отже, матеріалами справи підтверджується, що ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" арбітражний керуючий Вязовченко А.М. з грудня 2013 року до цього часу ігнорує вимоги суду та чинного законодавства про банкрутство, що зумовило значне затягування ліквідаційної процедури та розгляд питання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу та припинення провадження у справі про банкрутство № 15/439-б.

Згідно з ч. 6 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції Закону від 30.06.1999 р. зі змінами та доповненнями при реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів.

За приписами ч. 11 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції Закону від 30.06.1999 р. зі змінами та доповненнями невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого згідно з цим Законом, за відсутності наслідків, передбачених цією статтею, може бути підставою для усунення арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов'язків, про що господарський суд виносить ухвалу.

Таким чином, зважаючи на встановлені судом факти неналежного виконання арбітражним керуючим Вязовченком А.М. обов'язків ліквідатора у справі № 15/439-б, що підтверджується її матеріалами та не спростовано самим арбітражним керуючим, з метою подальшого недопущення вказаних вище порушень вимог закону та суду, суд вважає за необхідне усунути арбітражного керуючого Вязовченка А.М. від виконання його обов'язків у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех".

Виходячи з аналізу приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зокрема, розділу ІІІ така стадія провадження у справі про банкрутство як ліквідаційна процедура безпосередньо пов'язана з особою ліквідатора, на якого покладаються численні обов'язки у такій процедурі, а тому припинення повноважень арбітражного керуюча Вязовченка А.М. вимагає призначення нового ліквідатора банкрута, без якого неможливе проведення ліквідаційної процедури, а також продовження її строку у порядку ч. 2 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями та не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів. Згідно з цим Законом одна і та ж особа може виконувати функції арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Закону.

Арбітражними керуючими не можуть бути призначені особи, які згідно з цим Законом вважаються заінтересованими; особи, які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, за винятком випадків, коли з дня усунення цієї особи від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років, якщо інше не встановлено цим Законом; особи, яким заборонено здійснювати цей вид підприємницької діяльності або займати керівні посади; особи, які мають судимість за вчинення корисливих злочинів.

Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом.

Якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до статті 1 цього Закону і яка має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому законодавством порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. в редакції Закону від 22.12.2011 р. арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Слід зазначити, що оскільки кредитори Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" у судове засідання уповноважених представників на направили, отримання від них пропозицій щодо кандидатури ліквідатора у справі станом на момент призначення нового ліквідатора є неможливим, тоді як вирішення такого питання не підлягає відкладенню в силу обов'язкової наявності особи ліквідатора у ліквідаційній процедурі.

Отже, суд вважає необхідним самостійно обрати арбітражного керуючого з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих, враховуючи принципи територіальності та спеціалізації.

Так, дослідивши відомості, що отримуються від Вищого господарського суду України та Єдиного реєстру арбітражних керуючих, суд вважає за належне призначити новим ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" арбітражного керуючого Боярчукова Сергія Григоровича (київський округ), яка має свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих.

З огляду на необхідність належного виконання новопризначеним ліквідатором своїх обов'язків та отримання від нього звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, суд вважає за належне продовжити строк ліквідаційної процедури і повноважень ліквідатора на три м'ясці та призначити у справі наступне судове засідання у межах продовжених процесуальних строків.

На підставі вищезазначеного, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 22, 32, 53, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Усунути арбітражного керуючого Вязовченка Анатолія Михайловича від виконання обов'язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех".

2. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" (04071, м. Київ, вул. Оболонська, 7, ідентифікаційний код 33348804) арбітражного керуючого Боярчукова Сергія Григоровича (свідоцтво Міністерства юстиції України НОМЕР_2 від 04.02.2013 р., місце проживання: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, поштова адреса: АДРЕСА_2).

3. Зобов'язати арбітражного керуючого Вязовченка Анатолія Михайловича протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання даної ухвали передати арбітражному керуючому Боярчукову Сергію Григоровичу бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех".

4. Продовжити строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" та повноважень ліквідатора банкрута на три місяців до 05.12.2014 р.

5. Розгляд справи призначити на 01.12.2014 р. об 11:10. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7.

6. Викликати у наступне судове засідання ліквідатора та кредиторів.

7. Зобов'язати новопризначеного ліквідатора банкрута завершити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінтех" та у строк до 01.12.2014 р. підготувати, скласти і подати до суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з підтверджуючими документами.

Суддя Л.В. Омельченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 40227493 ?

Документ № 40227493 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 40227493 ?

Дата ухвалення - 20.08.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40227493 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 40227493 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 40227488
Next document : 40227497