Decision № 39994197, 27.06.2014, Zhovtnevyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
27.06.2014
Case No.
477/595/14-ц
Document №
39994197
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД

Миколаївської області

Справа № 477/595/14-ц

Провадження 2/477/503/14

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року Жовтневий районний суд Миколаївської області у складі: головуючого у справі судді - Глубоченка С.М.

при секретарі судового засідання - Чирковій А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві цивільну справу за первісним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог - Жовтнева державна нотаріальна контора Миколаївської області,

про визнання права власності в порядку спадкування,

та

зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог - Жовтнева державна нотаріальна контора Миколаївської області

про визнання права власності в порядку спадкування за законом,

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2014 року позивач ОСОБА_1 звернулась до суду з позовною заявою, в якій просить суд визнати за нею в порядку спадкування за законом після смерті матері ОСОБА_3, померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 року та батька ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 року право власності на земельну ділянку, площею 5,37 га в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області.

В обґрунтування позову вказувала, що ІНФОРМАЦІЯ_1 року померла її матір ОСОБА_3, яка при житті одержала у власність спірну земельну ділянку площею 5,37 га, розташовану в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області. Після смерті матері вона і її батько ОСОБА_4 фактично прийняли спадщину, оскільки володіли і користувались спірною земельною ділянкою за її цільовим призначенням, хоча не оформили спадкових прав. Вказала, що ІНФОРМАЦІЯ_2 року її батько, ОСОБА_4, помер та після його смерті відкрилась спадщина, яка складається, в тому числі, й зі спірної земельної ділянки. Крім неї, спадкоємцем за законом першої черги є її брат, відповідач по справі. У встановлений законом строк позивач подала заяву про прийняття спадщини до Жовтневої державної нотаріальної контори, однак в видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на спірне спадкове майно їй було відмовлено через наявність виправлень в правовстановлюючому документі на спірну земельну ділянку та наявність іншого спадкоємця, який прийняв фактично спадщину, без її подальшого нотаріального оформлення.

13 червня 2014 року відповідач ОСОБА_2 звернувся з зустрічним позовом, в якому просив суд визнати за ним в порядку спадкування за законом після смерті матері ОСОБА_3, померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 року та смерті батька ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 року право власності на спірну земельну ділянку, загальною площею 5,37 га в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області.

В обґрунтування зустрічного позову вказував, що ІНФОРМАЦІЯ_1 року померла його матір ОСОБА_3, а ІНФОРМАЦІЯ_2 року помер його батько ОСОБА_4. Зазначив, що він фактично прийняв спадщину після смерті батьків, оскільки проживав з ними на момент смерті за однією адресою, а тому має право на спадщину за законом.

Ухвалою суду від 13 червня 2014 року зустрічний позов прийнятий до спільного розгляду з первісним позовом, вимоги об'єднані в одне провадження з первісним позовом.

В судове засідання сторони не з'явились, надіслали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Третя особа - Жовтнева державна нотаріальна контора Миколаївської області в судове засідання свого представника не направила, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Відповідно до частини 2 статті 197 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши в сукупності докази по справі, суд встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини.

ІНФОРМАЦІЯ_1 року померла ОСОБА_3, що об'єктивно підтверджується свідоцтвом про смерть від 25 грудня 2002 року серії НОМЕР_1 (а.с.12).

На підставі державного акту на право приватної власності на землю серії НОМЕР_2, виданого 20 березня 2001 року Первомайською селищною радою Жовтневого району Миколаївської області, за ОСОБА_3 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 5,37 га в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (а.с.13).

Згідно роз'яснень, що містяться в пункті 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року «Про судову практику у справах про спадкування» у разі відкриття спадщини до 01 січня 2004 року застосовується чинне на той час законодавство.

З огляду на частину 1 статті 525 ЦК УРСР від 18 липня 1963 року (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) (далі - ЦК УРСР) день смерті спадкодавця ОСОБА_3, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 року, є часом відкриття спадщини.

Спадкоємцями першої черги за законом, у відповідності до частини 1 статті 529 ЦК УРСР є, в рівних частках, діти (у тому числі усиновлені), дружина і батьки (усиновителі) померлого.

Згідно приписів частини 1 статті 548 ЦК УРСР для придбання спадщини необхідно, щоб спадкоємець її прийняв.

Відповідно до статті 549 ЦК УРСР спадкоємець визнається таким, що прийняв спадщину, якщо він фактично вступив в управління або володіння спадковим майном та якщо він подав державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Спадкодавець ОСОБА_3 перебувала в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_4, що підтверджується копією запису акту по шлюб від 16 жовтня 1965 року №63 та повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 15 лютого 2014 року №00013469734 (а.с.51,52).

Сторони, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, згідно свідоцтв по народження серії НОМЕР_3 від 05 червня 1970 року та серії НОМЕР_4 від 27 серпня 1966 року відповідно, є рідними дітьми померлої ОСОБА_3 (а.с.8,10).

Згідно довідки Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області від 25 листопада 2013 року №4121 на час смерті ОСОБА_3 з нею проживали та були зареєстровані чоловік ОСОБА_4 та син ОСОБА_2 (а.с.35).

У відповідності до Інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) від 18 квітня 2014 року №37198834 спадкова справа після смерті ОСОБА_3 не заводилась (а.с.52).

Відповідно до абзацу 2 пункту 113 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Мін'юсту України від 14 червня 1994 року № 18/5, зареєстрованого в Мін'юсті України 07 липня 1994 року за № 152/361, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин, доказом вступу в управління чи володіння спадковим майном може бути наявність у спадкоємців ощадної книжки, іменних цінних паперів, квитанцій про здані в ломбард речі, свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта, реєстраційного талону) на автотранспортний засіб чи іншу самохідну машину або механізм, державного акта на право приватної власності на землю та інших документів, виданих відповідними органами на ім'я спадкодавця на майно, користування яким можливе лише після належного оформлення прав на нього.

У відповідності до частини 3 статті 10, частини 1 статті 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Жодних належних та допустимих доказів вступу в управління чи володіння спадковим майном після смерті спадкодавця ОСОБА_3 позивач за первісним позовом ОСОБА_1 суду не надала, не містяться такі докази і в матеріалах справи.

Стосовно заяви відповідача за первісним позовом ОСОБА_2 від 12 грудня 2013 року, яка посвідчена секретарем виконкому Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області Головенко Н.В. про відмову від прийняття спадщини після смерті ОСОБА_3 на користь позивача за первісним позовом ОСОБА_1, суд зазначає наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 553 ЦК УРСР спадкоємець за законом або за заповітом вправі відмовитись від спадщини протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

ОСОБА_2 відмовився від спадщини після смерті матері після сплину шестимісячного строку з дня відкриття спадщини, тобто лише 12 грудня 2013 року, тоді як останнім днем відмови від спадщини, з урахуванням положень статті 533 ЦК УРСР, було 23 червня 2013 року.

Нормами ЦК УРСР не передбачалось відмови від прийняття спадщини після сплину строку, передбаченого статтею 553 ЦК УРСР.

Отже, з урахуванням загального принципу безумовності та беззастережності відмови від прийняття спадщини та приписів частини 1 статті 553, 549 ЦК УРСР, заява відповідача за первісним позовом ОСОБА_2 від 12 грудня 2013 року про відмову від спадщини судом не приймається, оскільки правового значення в даних правовідносинах не має.

Таким чином, в силу статті 549 ЦК УРСР, спадкоємцями першої черги за законом, які фактично прийняли спадщину після смерті ОСОБА_3 в рівних долях та придбали право на спадкове майно, що складається з спірної земельної ділянки, є її чоловік ОСОБА_4 та син ОСОБА_2.

ІНФОРМАЦІЯ_2 року помер ОСОБА_4, що об'єктивно підтверджується свідоцтвом про смерть від 31 березня 2009 року, виданого Первомайською селищною радою Жовтневого району Миколаївської області (а.с.11).

За життя, 16 лютого 2000 року, ОСОБА_4 склав заповіт, посвідчений секретарем виконкому Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області і зареєстрований в реєстрі за №25 на користь позивача за первісним позовом, якій заповів належну йому земельну ділянку (пай) в розмірі 5,38 га в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області (а.с.68).

Позивач за первісним позовом ОСОБА_1 12 грудня 2013 року отримала свідоцтва про право на спадщину за заповітом на земельні ділянки площею 3,8114 га та 1,5718 га, що належали померлому ОСОБА_4 (а.с.100, 102).

В судовому засіданні встановлено, що майно, яке охоплено заповітом померлого ОСОБА_4 та на яке видані позивачу за первісним позовом свідоцтва про право на спадщину за заповітом, не включає спірну частину земельної ділянки, яку померлий ОСОБА_4 фактично успадкував після смерті своєї дружини ОСОБА_3.

При цьому, відповідач за первісним позовом ОСОБА_2, відмовився від прийняття спадщини після смерті батька ОСОБА_4, лише в порядку спадкування за заповітом.

У відповідності до частини 5 статті 1275 ЦК України відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не позбавляє його права на спадкування за законом.

Суд приходить до висновку, що 1/2 частина спірного спадкового майна, яка фактично успадкована ОСОБА_4 після смерті дружини ОСОБА_3, що включена до складу його спадщини, успадковується його спадкоємцями за правилами прийняття спадщини за законом.

Згідно частини 2 статті 1220 ЦК України часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (частина третя статті 46 цього Кодексу).

Відповідно до вимог частини 1 статті 1261 ЦК України у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Як встановлено в судовому засіданні позивач (відповідач за зустрічним позовом) ОСОБА_1 та відповідач (позивач за зустрічним позовом) ОСОБА_2, є дітьми померлого ОСОБА_4.

Згідно частини 1 статті 1269 ЦК України спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Позивач (відповідач за зустрічним позовом) ОСОБА_1 28 вересня 2009 року звернулась до Жовтневої державної нотаріальної контори Миколаївської області з заявою про прийняття всієї спадщини після смерті ОСОБА_4 (а.с.58).

У відповідності до частини 3 статті 1268 ЦК України спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.

Відповідач (позивач за зустрічним позовом) ОСОБА_2 згідно довідки Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області від 25 листопада 2013 року №4122 на день відкриття спадщини був зареєстрований та постійно проживав разом із спадкодавцем в смт. Первомайське Жовтневого району Миколаївської області по вул. Нагорній, 21 (а.с.36).

З огляду на викладене, в силу частини 1 статті 1261, частини 3 статті 1268 та частини 1 статті 1269 ЦК України, сторони є спадкоємцями ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 року, першої черги за законом та такими, що прийняли спадщину після його смерті (в частині спірного нерухомого майна).

Отже, сторони, як спадкоємці ОСОБА_4 першої черги, мають право на спадкування спірної земельної ділянки за законом в рівних частинах.

До складу спадщини, у відповідності до статті 1218 ЦК України, входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, що спадкодавець ОСОБА_4 фактично успадкував та придбав право на 1/2 частину спірної земельної ділянки після смерті дружини ОСОБА_3, зазначена частина земельної ділянки загальною площею 5,37 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області, включається до складу його спадщини.

Згідно витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 04 грудня 2013 року №1201 та №1202 становить 60199,22 грн. та 43329,65 грн. (а.с.26,27).

Згідно частини 1 статті 1225 ЦК України право власності на земельну ділянку, переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення.

Оформлення спадщини сторонами позасудовим шляхом неможливе, що підтверджується постановами державного нотаріуса Жовтневого державної нотаріальної контори Миколаївської області Шевченко К.М. про відмову у вчиненні нотаріальних дій від 24 лютого 2014 року та від 10 червня 2014 року (а.с.15, 123).

Зі змісту вказаних вище постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій вбачається, що у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на спірне нерухоме майно сторонам відмовлено у зв'язку з наявністю виправлень в правовстановлюючому документі на спірне нерухоме майно, а також у зв'язку з відсутністю правовстановлюючого документа спірне нерухоме майно, виданого на ім'я спадкодавця.

З урахуванням встановленої в судовому засіданні обставини, що позивач за первісним позовом, не є спадкоємцем ОСОБА_3, яка прийняла спадщину після її смерті, вимога про визнання за нею права власності на спадкове майно, яке залишилось після смерті спадкодавця ОСОБА_3 є безпідставною.

Разом з тим, підлягає частковому задоволенню вимога позивача за первісним позовом про визнання за нею права власності на спадкове майно за законом, яке залишилось після смерті батька ОСОБА_4 в розмірі половини належної спадкодавцю частки спадкового майна, що встановлена судом.

Зустрічний позов підлягає частковому задоволенню, оскільки, як встановлено в судовому засіданні, позивач за зустрічним позовом ОСОБА_2, в порядку статті 549 ЦК УРСР, фактично успадкував і придбав право на 1/2 частину спадкового майна померлої ОСОБА_3 та в порядку частини 1 статті 1261, частини 3 статті 1268 ЦК України успадкував та придбав право на 1/2 частину спадкового майна померлого ОСОБА_4.

Судові витрати по справі віднести за рахунок сторін.

Керуючись статтями 208-209, 212, 214-215 ЦПК України,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Визнати за ОСОБА_1 в порядку спадкування за законом після смерті батька ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 року право власності на 1/4 частину земельної ділянки, загальною площею 5,37 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області, яка зареєстрована за померлою ОСОБА_3 згідно державного акту на право приватної власності на землю серії НОМЕР_2, виданого Первомайською селищною радою Жовтневого району Миколаївської області 20 березня 2001 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 1816.

В іншій частині - відмовити.

Зустрічний позов задовольнити частково.

Визнати за ОСОБА_2 в порядку спадкування за законом після смерті матері ОСОБА_3, померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 року право власності на 1/2 частину земельної ділянки, загальною площею 5,37 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області, яка належала померлій ОСОБА_3 на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії НОМЕР_2, виданого Первомайською селищною радою Жовтневого району Миколаївської області 20 березня 2001 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 1816.

Визнати за ОСОБА_2 в порядку спадкування за законом після смерті батька ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 року право власності на 1/4 частину земельної ділянки, загальною площею 5,37 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області, яка зареєстрована за померлою ОСОБА_3 згідно державного акту на право приватної власності на землю серії НОМЕР_2, виданого Первомайською селищною радою Жовтневого району Миколаївської області 20 березня 2001 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 1816.

В задоволенні іншої частини зустрічного позову - відмовити.

Рішення може бути оскаржено в апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд Миколаївської області протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

СУДДЯ С.М. ГЛУБОЧЕНКО

Previous document : 39984295
Next document : 40008296