Decision № 39988642, 01.08.2014, Starobeshivskyi Raion Court of Donetsk Oblast

Approval Date
01.08.2014
Case No.
245/1519/14
Document №
39988642
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Старобешівський районний суд Донецької області

№ 245/1519/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2014 року Старобешівський районний суд Донецької області у складі: головуючого - судді Дехти Р.В., при секретарі Дмитрієві С.О., розглянувши у судовому засіданні в смт. Старобешеве цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду із позовом до відповідача, посилаючись на те, що на підприємство ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» покладені завдання здійснювати постачання електроенергії населенню та контролювати оплату за її використанням. Відповідач є споживачем електричної енергії та ним неодноразово проводилися перерахування грошових коштів за спожиту електричну енергію, таким чином між енергопостачальником та споживачем є зобов'язання.

При перевірці дотримання вимог ЗУ «Про електроенергетику» та ПКЕЕН (Правила користування електричною енергією для населення) представниками заявника у відповідача було виявлено порушення ст.ст. 26, 27 даного закону та п.п. 42, 48 ПКЕЕН, що виразилося у зриві пломби енергопостачальної організації на приладі обліку електроенергії, про що був складений Акт про порушення ПКЕЕН.

На підставі зазначеного акту про порушення ПКЕЕН відповідачу було визначено обсяг та вартість спожитої, але неврахованої електричної енергії, внаслідок порушення.

Позивач просив стягнути з відповідача заборгованість за спожиту електричну енергію та судовий збір.

Представник позивача, який діє на підставі довіреності, в судовому засіданні не з'явився, надав суду заяву, в якій на позовних вимогах наполягав у повному обсязі, просив справу розглянути в його відсутність та проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідач у судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, місце та час розгляду справи, про причини своєї неявки суд не повідомив, тому суд за заявою позивача ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає що позов підлягає задоволенню.

Судом встановлено що на підприємство ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» покладені завдання здійснювати постачання електроенергії населенню та контролювати оплату за її використанням. Боржник зобов'язаний здійснювати плату за спожиту електричну енергію, а ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» - безперебійно її відпускати.

Відповідач ОСОБА_1 є споживачем електричної енергії (особовий рахунок НОМЕР_1. Боржником неодноразово проводилися перерахування грошових коштів за спожиту електричну енергію, таким чином між енергопостачальником та споживачем є зобов'язання.

У відповідності зі ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов'язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно п.1 ч.2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно рішення Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 4 червня 2008 року підключення електроенергії за заявою наймача (власника квартири) і відкриття особового рахунку слід вважати фактичним укладенням договору на умовах, передбачених Законом України «Про електроенергетику» та Правилами користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357.

Споживання споживачем електричної енергії можливе лише через прилад обліку електричної енергії, який захищено відповідними пристроями та пломбами постачальника та Держспоживстандарту. Порушення цього правила та обов'язку є протиправною поведінкою з боку споживача. Відповідно до ст.ст. 26, 27 ЗУ «Про електроенергетику» споживач зобов'язаний виконувати умови договору, ПКЕЕН та інших НПА та технічних документів, а у разі їх порушення несе відповідальність згідно з законодавством України.

При перевірці дотримання вимог ЗУ «Про електроенергетику» та ПКЕЕН (Правила користування електричною енергією для населення), 20.04.2006 року представниками заявника у відповідача було виявлено порушення ст.ст. 26, 27 даного закону та п.п. 42, 48 ПКЕЕН, що виразилося у зриві пломби енергопостачальної організації на приладі обліку електроенергії, про що був складений Акт про порушення ПКЕЕН № 077593 від 20.04.2006 року (копія Акту додається).

Відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ України), на підставі зазначеного акту про порушення ПКЕЕН відповідачу було визначено обсяг та вартість спожитої, але неврахованої електричної енергії, внаслідок порушення, на загальну суму 1308,90 грн. Розрахунок обсягу та вартості не облікованої електричної енергії здійснювався за тарифами, встановленими постановами НКРЕ України для споживачів відповідної групи та класу напруги, які діяли під час порушення боржником ПКЕЕН та в порядку, передбаченому Методикою.

Згідно ст. 27 Закону України «Про електроенергетику» - правопорушеннями в електроенергетиці є: пошкодження приладів обліку, порушення правил користування енергією.

Відповідно до статей 25 і 26 Закону № 575/97-ВР та пунктів 48 і 53 Правил споживач несе відповідальність згідно із законодавством за розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку. У випадку виявлення представником енергопосточальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, зокрема фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопосточальника і споживачем.

Відповідно до п. 20 Правил користування електричною енергією для населення - споживач несе відповідальність за порушення правил користування електричною енергією, а також розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку.

Згідно п. 53 ПКЕЕН у разі відмови споживача від сплати вартості необлікованої електричної енергії енергопостачальник звертається з позовом до суду та має право припинити постачання електричної енергії після прийняття судом рішення на користь енергопостачальника (крім випадку виявлення факту самовільного підключення).

Якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

На підставі складеного акту, у відповідності з Методикою обчислення розміру відшкодування збитків, завданих енергопосточальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.05.2006 року за № 562, споживачу обґрунтовано нараховані до сплати збитки.

Представлений позивачем розрахунок суми відшкодування збитків відповідає чинним нормативним актам і визнається судом правильним.

Проаналізувавши встановлені по справі конкретні обставини, оцінивши надані в силу вимог ст. 60 ЦПК України докази в їх сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» та необхідність їх задоволення.

Також, на підставі вимог ст. ст. 79, 88 ЦПК України підлягають стягненню з відповідача судові витрати по справі по сплаті судового збору у розмірі 243 грн. 60 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 11, 60, 79, 88, 169, 209, 212, 214-215, 218, 224-226, 228, 233 ЦПК України, ст. 11, 14, 15, 16, 509, 526, 530, 610, 611, 625, 903 ЦК України, ст. 26, 27 Закону України «Про електроенергетику», Правилами користування електричною енергією для населення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» суму заборгованості за спожиту електричну енергію у сумі 1308 грн. 90 коп. на рахунок із спеціальним режимом користування № 260313051560 Ощадбанка України Донецького обласного управління, МФО 335106, ЄДРПОУ 00131268.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» витрати по сплаті судового збору у розмірі 243,60 грн. на р/р № 260061256 у банку ПАТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 00131268, МФО 334851.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі відмови у задоволенні цієї заяви відповідач може оскаржити заочне рішення до апеляційного суду в загальному порядку.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Донецької області через Старобешівський районний суд протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя:

01.08.2014

Часті запитання

Який тип судового документу № 39988642 ?

Документ № 39988642 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 39988642 ?

Дата ухвалення - 01.08.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39988642 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 39988642 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 39988642, Starobeshivskyi Raion Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 39988642, Starobeshivskyi Raion Court of Donetsk Oblast was adopted on 01.08.2014. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 39988642 refers to case No. 245/1519/14

This decision relates to case No. 245/1519/14. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 39970997
Next document : 39988643