Decision № 39514403, 19.06.2014, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
19.06.2014
Case No.
922/2013/14
Document №
39514403
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2014 р.Справа № 922/2013/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кухар Н.М.

при секретарі судового засідання Руденко О.О.

розглянувши справу

за позовом Харківського міжрайонного прокурора, м.Харків, до Харківської районної державної адміністрації, м.Харків, 3-я особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фізична особа - підприємець ОСОБА_1, м.Мерефа Харківського району Харківської області, про визнання розпоряджень незаконними за участю представників:

прокурор - Кріцина Н.Г. (посвідчення № 006801 від 28.09.2012р.);

відповідач - Клименко В.В. (довіреність № 01-15/1389 від 30.04.2014р.);

третя особа - ОСОБА_3 (довіреність № 512 від 10.06.2014р.);

ВСТАНОВИВ:

Харківський міжрайонний прокурор звернувся до господарського суду з позовною заявою про визнання незаконними розпоряджень голови Харківської районної державної адміністрації № 262 від 10.02.2012р. "Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП ОСОБА_1." та № 263 від 10.02.2012р. "Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП ОСОБА_1.". Прокурор просить скасувати зазначені розпорядження, судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.05.2014р. за вищевказаним позовом було порушено провадження у справі № 922/2013/14 та розгляд справи призначено на 10.06.2014р. о 12:10 год. Даною ухвалою до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача було залучено Фізичну особу - підприємця ОСОБА_1, м.Мерефа Харківського району Харківської області.

У судовому засіданні, яке відбулося 10.06.2014р., було розпочато розгляд справи по суті.

Ухвалою господарського суду від 10.06.2014р. розгляд справи відкладено на 19.06.2014р. об 11:00 год.

У судовому засіданні, яке відбулося 19.06.2014р., прокурор підтримала заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача проти позову заперечувала, посилаючись на те, що дозволи на розробку проектів відведення земельних ділянок, надані 12.10.2006р., втратили чинність 14.10.2010р., відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву". На вимогу суду представник відповідача надала відзив на позовну заяву, який було долучено судом до матеріалів справи.

Присутній у судовому засіданні представник третьої особи на стороні відповідача зазначив, що даний позов не є підвідомчим господарському суду, оскільки предметом оскарження за цим позовом є розпорядження голови Харківської РДА, тобто акти, видані в межах реалізації наданих відповідачу згідно з законодавством владних повноважень. На думку представника третьої особи, вказаний спір є підвідомчим Харківському окружному адміністративному суду, у зв'язку з чим провадження у даній справі підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1. ст. 80 ГПК України.

Суд не погоджується з такими доводами третьої особи з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема, спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності (п.1 ч.2 ст.17 КАС України).

Термін "суб'єкт владних повноважень" розуміється, як орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень (п.7 ч.І ст.З КАС України).

При цьому, частиною 3 статті 22 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин.

Зміст господарських правовідносин визначений у статті 1 Господарського кодексу України, відповідно до якої, господарськими правовідносинами є правовідносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

У земельних відносинах держава та територіальні громади через свої органи можуть брати участь як для реалізації влади у публічно-правових відносинах згідно з повноваженнями щодо управління в галузі використання і охорони земель, закріпленими в розділі VII Земельного кодексу України, так і з метою реалізації цивільних та інших прав у приватноправових відносинах, зокрема, прав власника земельних ділянок відповідно до положень ст.ст. 13, 14, 140, 142, 143 Конституції України, стст. 11, 16, 167, 169, 374 Цивільного кодексу України, ст.ст. 2, 8, 48, 133, 148, 152, 197, 283 Господарського кодексу України, ст.ст. 80, 84, 123, 124, 127, 128 Земельного кодексу України.

Крім того, відповідно до п.1.2.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 17.05.2011 року (далі - Постанова), органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у правовідносинах щодо розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності (наданні земельних ділянок громадянам та юридичним особам у власність або в користування, відчуженні земельних ділянок державної або комунальної власності, укладенні, зміні, розірванні договорів купівлі- продажу, ренти, оренди земельної ділянки та інших договорів щодо земельних ділянок, встановленні сервітуту, суперфіцію, емфітевзису, в тому числі прийнятті державними органами та органами місцевого самоврядування відповідних рішень) діють як органи, через які держава або територіальна громада реалізують повноваження власника земельних ділянок.

Реалізуючи відповідні повноваження, державні органи або органи місцевого самоврядування вступають з юридичними та фізичними особами у цивільні та господарські правовідносини. Отже, у таких відносинах держава або територіальні громади є рівними учасниками земельних відносин з іншими юридичними та фізичними особами, у тому числі з суб'єктами підприємницької діяльності.

Таким чином, справи у спорах за участю державних органів та органів місцевого самоврядування, що виникають з правовідносин, у яких державні органи та органи місцевого самоврядування реалізують повноваження власника землі, а також в інших спорах, які виникають із земельних відносин приватноправового характеру, за відповідності складу сторін спору статті 1 ГПК підвідомчі господарським судам.

З огляду на викладене, у вирішенні питання щодо підвідомчості спору, що виник із земельних відносин, слід аналізувати не лише предмет та склад сторін спору, але і його підставу, яка розкриває характер спірних правовідносин між сторонами і вказує на рівність або адміністративне підпорядкування сторін спору.

У пункті 1.2.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду від 17.05.2011р. № 6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин" зазначено, що за змістом статей 13,14 Конституції України, статті 11 ЦК України, статей 123,124,127,128 ЗК України рішенням органу місцевого самоврядування або державної адміністрації про надання земельної ділянки господарюючому суб'єкту у власність або в користування здійснюється волевиявлення власника землі і реалізуються відповідні права у цивільних правовідносинах з урахуванням вимог ЗК України, спрямованих на раціональне використання землі як об'єкта нерухомості (власності). Індивідуальні акти органів держави або місцевого самоврядування, якими реалізовуються волевиявлення держави або територіальної громади як учасника цивільно-правових відносин і з яких виникають, змінюються, припиняються цивільні права і обов'язки, не належать до правових актів управління, а спори щодо їх оскарження мають приватноправовий характер, тобто справи у них підвідомчі господарським судам, розглядаються в порядку господарського судочинства.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про те, що спірні розпорядження стосуються господарських правовідносин, а відтак, клопотання про припинення провадження у справі про визнання незаконними та скасування розпоряджень голови Харківської районної державної адміністрації № 262 від 10.02.2012р. і № 263 від 10.02.2012р. "Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП ОСОБА_1." є безпідставним та таким, що не відповідає вимогам чинного процесуального законодавства.

За таких обставин, господарський суд дійшов висновку про необхідність розгляду даного позову по суті.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення учасників судового процесу, суд встановив наступне.

22.04.2014р. до Харківської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали перевірки Державної інспекції сільського господарства в Харківській області, проведеної за зверненням громадянина ОСОБА_4, стосовно незаконного, на його думку, прийняття головою Харківської районної державної адміністрації розпоряджень про надання в користування (оренду) ФОП ОСОБА_1 земельних ділянок, які розташовані за межами населеного пункту, на території Мереф'янської міської ради Харківської області, та подальшого їх використання.

Перевіркою, проведеною Державною інспекцією сільського господарства в Харківській області, було встановлено, що розпорядженням голови Харківської РДА від 12.10.2006р. № 1708 ФОП ОСОБА_1 було надано згоду на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зі зміною її цільового призначення, орієнтовною площею 0,0551 га полезахисних лісових смуг, за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення несільськогосподарських угідь, розташованої за межами населеного пункту на території Мереф'янської міської ради, з подальшим віднесенням її до категорії промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення літнього майданчика кафе.

Розпорядженням голови Харківської РДА від 10.02.2012р. № 262 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та переданої ФОП ОСОБА_1 в оренду строком на 49 років земельну ділянку площею 0,0574 га для розміщення літнього майданчика кафе, за рахунок земель запасу категорії сільськогосподарського призначення несільськогосподарських угідь (полезахисні лісові смуги), яка розташована за межами населеного пункту (автошлях Харків-Сімферополь) на території Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області, з віднесенням її до земель категорії промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Пунктом 3.1 даного розпорядження ФОП ОСОБА_1 зобов'язано в місячний термін, з дня видання розпорядження, укласти договір оренди на земельну ділянку.

Розпорядженням голови Харківської РДА від 23.03.2006р. № 463 ФОП ОСОБА_1 надано згоду на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, із зміною її цільового призначення, орієнтовною площею 0,1266 га ріллі, за рахунок земель сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь, розташованої за межами населеного пункту на території Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області для будівництва та обслуговування комплексу пришляхового сервісу.

Розпорядженням голови Харківської РДА від 10.02.2012р. № 263 ФОП ОСОБА_1 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передано в оренду строком на 49 років земельну ділянку площею 0,1266 га, для будівництва та обслуговування комплексу пришляхового сервісу, за рахунок земель запасу категорії сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь (рілля), яка розташована за межами населеного пункту (Автошлях Харків - Сімферополь) на території Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області, з віднесенням її до земель категорії промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Пунктом 3.1. даного розпорядження ФОП ОСОБА_1 зобов'язано в місячний термін, з дня видання розпорядження, укласти договір оренди на земельну ділянку.

Проектом землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки ФОП ОСОБА_1 для будівництва та обслуговування комплексу пришляхового сервісу зі зміною цільового призначення за рахунок категорії земель сільськогосподарського призначення з подальшим віднесенням її до земель категорії промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, розрахунковою відомістю, яка затверджена ДП "Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", передбачено відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва на освоєння нових земель, у зв'язку з відведенням сільськогосподарських угідь.

За інформацією Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області (лист від 17.02.2014р. № 512), потягом 2012 - 2013 років надходження коштів щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва від ФОП ОСОБА_1 до бюджету Мереф'янської міської ради не було.

Факт ненадходження коштів до міського бюджету у період з 01.01.2006р. по 01.05.2014р. також підтверджується листом Фінансового управлінням Харківської районної державної адміністрації від 13.05.2014р. за № 01-39/278.

Відповідно до ст. 13 Конституції України, ст. 373 Цивільного кодексу України, ст. 1 Земельного кодексу України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією (ст. 14 Конституції України).

Згідно ст. 116 Земельного кодексу України (в редакції, що діяла станом на момент винесення відповідачем спірних розпоряджень), громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Згідно ст. 124 Земельного кодексу України, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними ст. 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених ч. ч. 2, 3 ст. 134 цього Кодексу.

Громадянам, юридичним особам, визначеним у частинах 2, 3 ст. 134 Земельного кодексу України, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється в порядку, встановленому ст. 123 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України, не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі передачі громадянам земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

Тобто, земельним законодавством передбачено виключення із правила щодо необхідності проведення земельних торгів, і це виключення поширюється лише на оформлення земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

Таким чином, у даному випадку вказане виключення не діє, адже відповідачем надані землі третій особі для будівництва та обслуговування комплексу пришляхового сервісу.

Також слід зазначити, що, відповідно до вимог п. 1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, у разі прийняття відповідними органами рішення про погодження місця розташування об'єкта або про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки до 01.01.2008р. передача в оренду таких земельних ділянок із земель державної та комунальної власності здійснюється без проведення земельних торгів (аукціонів). (Пункт 1 розділу X доповнено абзацом третім, згідно із Законом № 509-VІ (509-17) від 16.09.2008р. - діє протягом двох років з дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" від 16.09.2008р. № 509-VI). Згідно п. 1 розділу II цього Закону, даний Закон набирає чинності з дня опублікування, а саме з 2008 року (згідно відомостей Верховної ради 2008, № 48, ст. 358). Даний Закон також опубліковано в офіційних друкованих органах "Голос України" 14.10.2008р. № 195, "Урядовому кур'єрі 15.10.2008р. № 192, Офіційному віснику України 20.10.2008р.

Таким чином, розпорядження про передачу в оренду земельних ділянок ФОП ОСОБА_1 повинні були прийняті Харківською обласною державною адміністрацією в термін до 2 років з дня набрання чинності вищезазначеного Закону, тобто до 14.10.2010р.

Тобто, після закінчення даного терміну, передача в оренду вказаних земельних ділянок повинна була здійснюватися за результатами проведення земельних торгів (аукціону).

На момент перевірки та пред'явлення вказаного позову договір оренди земельної ділянки між районною державною адміністрацією та ФОП ОСОБА_1 не укладено.

Суд не приймає доводів третьої особи щодо відсутності своєї вини у неукладанні вказаних договорів, встановленої постановою Харківського окружного адміністративного суду від 26.03.2014р. у справі № 820/1035/14, яку було залишено без змін рішенням Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.06.2014р.

Як зазначає третя особа, вказаною постановою було зобов'язано Харківську РДА вчинити дії щодо оформлення та укладення договору оренди земельних ділянок розміром 0,1266 га та 0,0574 га із земель промисловості, транспорту зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та обслуговування комплексу пришляхового, сервісу та розміщення літнього майданчику кафе, розташованих за межами населеного пункту на території Мереф'янської міської ради між Харківською РДА та ФОП ОСОБА_1, переданих в оренду на підставі розпоряджень голови Харківської РДА №№ 262, 263 від 10.02.2012р.

Суд не має можливості надати відповідну оцінку викладеним вище обставинам, оскільки постанову Харківського окружного адміністративного суду від 26.03.2014р. по справі № 820/1035/14, на яку посилаються відповідач та третя особа на стороні відповідача в обґрунтування своїх заперечень проти позову, суду для огляду надано не було.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації № 262 та № 263 від 10.02.2012р. є незаконними, оскільки суперечать вимогам п. 1 розділу X Перехідних положень, ст.ст. 20, 122, 124, 134, 186-1, 207 Земельного кодексу України, у зв'язку з чим підлягають скасуванню, а позовні вимоги Харківського міжрайонного прокурора - задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 6, 8, 13, 14, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 1, 116, 122, 123, 124, 134, р. Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України, ст. 373 Цивільного кодексу України, ст. 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст.ст. 1, 4, 12, 33, 34, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Визнати незаконними розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 04058775) № 262 від 10.02.2012р. "Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП ОСОБА_1." та № 263 від 10.02.2012р. "Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП ОСОБА_1.".

Скасувати розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 04058775) № 262 від 10.02.2012р. "Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП ОСОБА_1." та № 263 від 10.02.2012р. "Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП ОСОБА_1.".

Стягнути з Харківської районної державної адміністрації (61034, м.Харків, Комсомольське шосе, 52; код ЄДРПОУ: 04058775) на користь державного бюджету України (одержувач коштів - Управління державної казначейської служби у Дзержинському районі м. Харкова, вул. Бакуліна 18, м. Харків, 61166, код ЄДРПОУ 37999654, рахунок 31215206783003, банк одержувача - Головне управління державної казначейської служби України у Харківській області, МФО 851011, код бюджетної класифікації 22030001) - 1218,00 грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 24.06.2014 р.

Суддя Н.М. Кухар

Previous document : 39512064
Next document : 39514408