Decision № 39512064, 24.06.2014, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
24.06.2014
Case No.
922/1409/14
Document №
39512064
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2014 р.Справа № 922/1409/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жигалкіна І.П.

при секретарі судового засідання Кісельовій С.М.

розглянувши справу

за позовом Харківської міської ради, м. Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Сатурн", м. Харків про внесення змін до договору за участю представників:

позивача - не з'явився

відповідача - не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Харківська міська рада, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом про внесення змін до договору оренди землі від 08.11.2006 р. за №440667100117 шляхом визнання укладеною додаткової угоди. А також просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Сатурн" (надалі - Відповідач) судовий збір за подання позовної заяви.

Представник Позивача у судове засідання не з'явився. Про причини своєї неявки суд не повідомив. Відомості щодо належного повідомлення про день та час розгляду справи, на момент слухання, в матеріалах справи відсутні.

Представник Відповідача у судове засідання не з'явився. Про причини своєї неявки суд не повідомив. Про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином. Відомості щодо належного повідомлення про день та час розгляду справи, на момент слухання, в матеріалах справи відсутні.

Судом виконано процесуальний обов'язок щодо повідомлення учасників процесу про дату, час та місце розгляду справи відповідно до вимог пункту 2.6. Інструкції з діловодства в господарських судах України, погодженої листом Вищого господарського суду України від 19.02.2013 р. та затвердженої наказом Державної удової адміністрації України від 20.02.2013 р. № 28, а тому суд вважає можливим розглядати справу за наявними в ній матеріалами, як це передбачено статтею 75 Господарського процесуального кодексу України.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.09.97 № 02 - 5/289 із змінами "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

Крім того, в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 14.08.2007р. № 01-8/675 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року" (пункт 15) зазначено, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 54 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, місцезнаходження сторін (для юридичних осіб).

У пункті 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007р. N 01-8/123 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році" зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Водночас законодавство України, в тому числі Господарський процесуальний кодекс України (надалі - ГПК України), не зобов'язує й сторону у справі, зокрема позивача, з'ясовувати фактичне місцезнаходження іншої сторони (сторін) у справі (якщо воно не співпадає з її місцезнаходженням, визначеним згідно із статтею 93 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) та зазначати таке фактичне місцезнаходження в позовній заяві чи інших процесуальних документах.

В разі коли фактичне місцезнаходження юридичної особи - учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

Беручи до уваги, що відповідно до статті 33 ГПК України обов'язок доказування і подання доказів покладено на сторони, суд згідно за статтею 75 ГПК України розглядає справу за наявними матеріалами.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, вислухавши присутніх представників сторін, всебічно і повно дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

ТОВ "Добровіт", створене шляхом зміни назви ТОВ фірми "Сатурн", у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, і є правонаступником всіх прав та обов'язків ТОВ фірми "Сатурн".

На підставі рішення Харківської міської ради від 06.03.2006 р. №61/06 "Про припинення та надання у користування земельних ділянок юридичним та фізичним особам земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель та споруд" Харківською міською радою укладено наступний договір оренди землі (надалі за текстом - Договір).

Відповідно до п. 1 Договору ТОВ "Добровіт" було передано в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення - землі житлової та громадської забудови, яка знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 136/8.

Відповідно до п. 2. Договору в оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,4134 га.

В п. 5 Договору сторони визначили, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будівництва становить 1478212,00 гривень. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період експлуатації становить 73910062,00 гривень.

Згідно з п. 8 Договору його було укладено строком на період експлуатації до 01.07.2056 року.

В пункті 13 Договору сторони визначили, що розмір орендної плати переглядається у разі: а) зміни умов господарювання, передбачених договором; б) зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів; в) внаслідок інфляції - щорічно; г) погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами; д) в інших випадках, передбачених законом.

У відповідності до п. 36 Договору зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

Згідно з рішенням Харківської міської ради від 03.07.2013р. № 1209/13 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Харкова станом на 01.01.2013 року", рішеннями Харківської міської ради від 25.09.2013р. № 1269/13 "Про затвердження "Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель м. Харкова станом на 01.01.2013 року" та рішенням № 960/12, яким затверджено порядок оформлення договорів оренди землі у м. Харкові, змінюється базова вартість 1 кв.м. земель м. Харкова та запроваджується новий порядок визначення розміру орендної плати за користування земельними ділянками.

Так, рішенням Харківської міської ради "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Харкова станом на 01.01.2013 року" від 03.07.2013р. № 1209/13 затверджено базову вартість одного квадратного метра земель міста Харкова у сумі 291,18 грн., яка отримана на підставі витрат на освоєння і облаштування території міста станом на 01.01.2013р. та підлягає в подальшому індексації в порядку, встановленому законодавством України.

Також встановлено, що плата за землю на підставі даних "Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013р." вводиться в дію з 01 січня 2014 року.

Рішенням 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008р. №42/08 затверджено Положення про впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2007 р.

Рішенням Харківської міської ради від 25.09.2013р. № 1269/13 "Про затвердження "Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013р." встановлено, що плата за землю на підставі даних "Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013р." вводиться в дію з 01.01.2014р.

На підставі вказаних документів Департаментом підготовлено проект додаткової угоди до договору оренди землі від " 08" листопада 2006 року за № 440667100117, який разом із листами-пропозиціями від 06.12.2013р. №4104/0/255-13 та 04.12.2013 року №3891/0/225-13 рекомендованим поштовим відправленням направлено на адресу Відповідача.

Вказані вимоги Виконавчого комітету Харківської міської ради відповідачем були проігноровані, у встановлений термін відповідь на лист-пропозицію до Харківської міської ради направлено не було.

Станом на момент звернення позивача до суду з позовною заявою додаткову угоду до договору оренди землі між сторонами не підписано.

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення прав та охоронюваних законом інтересів держави і є підставою для їх захисту у судовому порядку.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши присутніх представників сторін, повністю, всесторонньо, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши надані сторонами докази та надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог учасників судового процесу, користуючись принципом об'єктивної істини, принципами добросовісності, розумності та справедливості суд вважає, що позовні вимоги Позивача підлягають задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1 Господарського кодексу України (надалі - ГК України), підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених ГПК України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

На підставі ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків виникають з договорів та інші правочини. Господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать ст. 174 Господарського кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться на території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень міських рад у галузі земельних відносин на території міст належить: здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.

Згідно п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України до розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.

Отже, земельна ділянка відповідно до якої виник спір, знаходиться у віданні Харківської міської ради.

Відповідно до ст. 189 Земельного кодексу України самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами.

Згідно п.1.4. рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 04.07.2007 р. № 146/07 "Про внесення змін до рішення 22 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 23.06.2004р. № 87/04 "Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Харкові" основними завданнями самоврядного контролю за використанням та охороною земель є запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Відповідно до розділу 3. Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Харкові, затвердженого рішенням 22 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 23.06.2004р. № 87/04 посадові особи відділу самоврядного контролю за використанням та охороною земель мають право обстежувати земельні ділянки, передбачені пунктом 1.2. цього Положення, щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України та укладених договорів оренди (тимчасового користування, тимчасового користування на умовах оренди). Складати Акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок та за фактом виявлення порушень законодавства подавати матеріали до відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

Загальні умови укладення договорів визначені статтею 179 Господарського кодексу України, частиною 3 якої, зокрема, передбачено, що укладення господарського договору є обов'язковим для сторін, у випадку, якщо існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладання договору для певних категорій суб'єктів господарювання.

Згідно ст. 792 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов'язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Статтею 93 Земельного кодексу України передбачено, що право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

У відповідності до ст. 125 Земельного кодексу України право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється. Згідно ч. 2ст. 126 Земельного кодексу України право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону.

З урахуванням наведених положень чинного законодавства України суд приходить до висновку про те, що взаємовідносини між позивачем та відповідачем щодо оренди землі врегульовані відповідним господарським договором - договором оренди, зареєстрованим в державному реєстрі. При цьому укладення цього договору є обов'язковим у разі використання відповідачем земельної ділянки за адресою:

Згідно ст. 187 ГК України спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом.

У відповідності до ст. 649 ЦК України розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування та в інших випадках, встановлених законом, вирішуються судом.

З урахуванням викладеного, на підставі матеріалів справи, суд приходить до висновку про те, що укладення договору оренди землі може відбуватися в судовому порядку (оскільки укладення договору наразі є обов'язковим в силу приписів чинного законодавства України). При цьому наразі вбачається, що позивачем додержаний встановлений досудовий порядок укладання договорів в судовому порядку, запропонована додаткова угода до договору відповідає вимогам чинного законодавства та не порушує прав та охоронюваних законом інтересів сторін.

Всупереч вимог ст. 4-3 та ст. 33 ГПК України (судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності; сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень) відповідач доказів на спростування викладених обставин не надав. У зв'язку з цим суд приходить до висновку про наявність у справі достатніх правових підстав для задоволення позовних вимог у повному обсязі, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України та ст.188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Згідно от. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін, у випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Згідно ст. 30 Закону України "Про оренду землі" у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Вказані норми щодо умов зміни договору оренди землі знайшли своє відображення у пункті 36 договору оренди землі від 08 липня 2006 р. за №440667100117.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про плату за землю" використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Згідно ст. 15 Закону України "Про оренду землі", ст. 284 Господарського кодексу України однією із істотних умов договору оренди землі є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Відповідно до п. 13 договору оренди землі від 08 липня 2006 р. за №440667100117 сторони передбачили, що розмір орендної плати переглядається у разі: а) зміни умов господарювання, передбачених договором; б) зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів; в) внаслідок інфляції - щорічно; г) погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами; д) в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно до ст. 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчинюється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Ст. 13 Закону України "Про оцінку земель" передбачено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Згідно із ст. 15 цього Закону підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 18 вказаного Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.

Так, рішенням Харківської міської ради "Про затвердження "Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013р." від 03.07.2013р. № 1209/13 затверджено базову вартість одного квадратного метра земель міста Харкова у сумі 291,18 грн., яка отримана на підставі витрат на освоєння і облаштування території міста станом на 01.01.2013р. та підлягає в подальшому індексації в порядку, встановленому законодавством України.

Також встановлено, що плата за землю на підставі даних "Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013р." вводиться в дію з 01.01.2014р.

Рішенням Харківської міської ради від 25.09.2013р. № 1269/13 затверджено Положення про порядок впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013р.

Відповідно до п. 1.1. Положення регламентує надання підприємствам, установам та організаціям міста, фізичним особам інформації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для обчислення земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та здійснення цивільно-правових угод із земельними ділянками та оплати за договором суперфіцію.

Пунктом 2 встановлюються обов'язки суб'єктів процесу встановлення плати за землю.

Відповідно до п. 3.3. Положення, підготовка додаткової угоди здійснюється Департаментом земельних відносин відповідно до Порядку укладання договорів оренди землі у м. Харкові.

Отримання Департаментом земельних відносин витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремих земельних ділянок, наданих у користування на підставі договорів оренди, укладених протягом 1994-1998 років та 1999-2003 років, без проведення їх державної реєстрації, здійснюється після виконання орендарями цих земельних ділянок приписів п. 4 рішення Харківської міської ради "Про затвердження "Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова, станом на 01.01.2013" та повідомлення Департаменту земельних відносин про здійснення державної реєстрації відповідних земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів.

Згідно ст. 21 Закону України "Про інформацію" інформація державних органів та органів місцевого самоврядування - це офіційна документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого та регіонального самоврядування. Основними джерелами інформації органів місцевого і регіонального самоврядування є акти органів місцевого та регіонального самоврядування.

Інформація органів місцевого самоврядування доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом опублікування її в офіційних друкованих виданнях, опублікування її в інших засобах масової інформації або публічного оголошення через аудіо та аудіовізуальні засоби масової інформації.

Згідно вимог ст. 21 Закону України "Про інформацію" рішення Харківської міської ради та її органів розміщуються на офіційному сайті Харківської міської ради, публікуються в газеті "Харьковские известия", Бюлетенях міської ради.

За таких умов, вищевказані рішення Харківської міської ради опубліковані та вважаються такими, що доведені до відома зацікавлених осіб.

Згідно ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення Харківської міської ради є обов'язковими для виконання на території міста Харкова.

Пунктом 2.19. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 17.05.2011, № 6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин" судам роз'яснено, що у разі прийняття уповноваженим органом рішення про внесення змін щодо ставок орендної плати за землю та затвердження нових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку орендної плати за земельні ділянки, такі обставини можуть бути не взяті судом до уваги лише у разі скасування такого рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування в установленому законом порядку.

Так, рішення Харківської міської ради від 03.07.2013р. № 1209/13, від 25.09.2013р. № 1269/13 та від 29.12.2012р. № 960/12 є діючими, в судовому чи адміністративному порядку не скасовані, приписи прокурора на дані рішення не вносилися, відповідачем таких доказів суду не надано, відсутні вони і в матеріалах справи.

В матеріалах справи наявні листи Департаменту земельних відносин від 04.12.2013р. за № 4012/0/225-13 та від 06.12.2013р. за № 4110/0/225-13, якими відповідача було повідомлено про обов'язковість укладення додаткової угоди щодо приведення у відповідність розміру орендної плати.

Крім того, суд зазначає, що в матеріалах справи наявний Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 834від 24.09.2013., розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена станом на № 263/14 від 17.10.2013, відповідно до якого розмір орендної плати в місяць за оренду земельної ділянки площею 1,4134 га. за адресою: пр. Героїв Сталінграда, 136/8 становить 70065,06 грн. (сімдесят тисяч шістдесят п'ять гривень 06 копійок)."

За таких підстав, відповідачу було відомо про необхідність укладення додаткової угоди щодо приведення у відповідність розміру орендної плати.

Враховуючи вищевикладене, оскільки сторонами в договорі оренди передбачена можливість збільшення розміру орендної плати, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

Згідно з ч. 3 ст. 653 ЦК України та ч. 5 ст. 188 ГК України якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

У відповідності до Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові згідно рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про затвердження "Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові" від 27.02.2008 р. № 41/08 визначено порядок розрахунку орендної плати де визначено що оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду. Нормативна грошова оцінка земель м. Харкова проводиться у відповідності з чинним законодавством України і підлягає затвердженню Харківською міською радою. Показники оцінки підлягають щорічного станом на 1 січня уточнення на коефіцієнт індексації відповідно до порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Річна орендна плата (О) за земельну ділянку розраховується за формулою:

О=Ц*Б* К1* К2, де: Ц нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн.; Б єдина для м. Харкова базова ставка орендної плати (частка одиниці); К1 - коефіцієнт, який враховує наявність складних інженерно-геологічних умов земельної ділянки, визначається згідно з додатком до цього Положення; К2 - коефіцієнт, який враховує розмір земельної ділянки, визначається згідно з додатком до цього Положення.

Застосування коефіцієнтів складних інженерно-геологічних умов (К1) та обмеженого використання (К2) здійснюється за ініціативою орендаря на підставі наданих ним документів, які свідчать про наявність обставин, що дають право на використання вказаних коефіцієнтів (експертні висновки територіальної організації в галузі інженерних вишукувань для будівництва, спеціалізованих установ та організацій, довідки державних та інших уповноважених органів, висновки (довідки) підприємств, установ та організацій, які експлуатують об'єкти, навколо (уздовж) яких встановлені охоронні зони, тощо).

Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові, право розпорядження якими має Харківська міська рада (надалі - Положення) розроблено з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки, орендодавцями яких згідно із земельним законодавством виступає Харківська міська рада. Положення розроблено відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України "Про плату за землю", "Про оренду землі", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради №1214 від 20.12.2006 року було надано дозвіл відповідачу на коригування робочого проекту на будівництво торговельного комплексу по пр. Г. Сталінграду, 136/8.

20.07.2009 року було видано свідоцтво на право власності на завершений будівництвом об'єкт з-а № 1291.

У зв'язку зі складними наявними інженерно-геологічними умовами наявність ґрунтів із специфічними властивостями в зоні активної взаємодії для будівель і споруд при будівництві, відповідач поніс значні фінансові навантаження для забезпечення безпеки нежитлових будівель та споруд.

ТОВ "Добровіт" було отримано експертний висновок про інженерно - геологічних умов використання земельної ділянки наданий УКР НДІІНТВ № 72/09 від 09.12.2009 року, а саме застосування коефіцієнтів складних інженерно-геологічних умов (К1) та обмеженого використання (К2) Договір оренди укладений між сторонами на строк 01.07.2056 року.

Орендна плата з урахуванням нової нормативно грошової оцінки складає 53249,44грн. на місяць.

Річна орендна плата (О) за земельну ділянку розраховується за формулою:

О=Ц(17516266)*Б(0,08)* К1(0,76)* К2*(1) * строк дії договору (0,6) у відповідності до пункту 2,6 положення :12 місяців=53249,44грн на місяць де: Ц нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн.; Б єдина для м. Харкова базова ставка орендної плати (частка одиниці); К1 - коефіцієнт, який враховує наявність складних інженерно-геологічних умов земельної ділянки, визначається згідно з додатком до цього Положення; К2 - коефіцієнт, який враховує розмір земельної ділянки, визначається згідно з додатком до цього Положення.

Суд враховує, що аналогічна правова позиція, що законодавча зміна розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору оренди землі (Постанови Верховного Суд України від 06.12.2010 року № 2-1/10068-2008, від 27.12.2010 р. № 27/15-10).

Відповідно до ст. 111-28 Господарського процесуального кодексу України, суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного суду України.

Відповідно статей 55 Конституції України, статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до вимог ст. 32 Господарського процесуального кодексу України: доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ч. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи з загальних засад і змісту законодавства України. Мотивувальна частина рішення повинна містити встановлені судом обставини, а також оцінку всіх доказів. Визнаючи одні і відхиляючи інші докази, суд має це обґрунтувати. Мотивувальна частина рішення повинна мати також посилання на закон та інші нормативні акти матеріального права, на підставі яких визначено права і обов'язки сторін у спірних правовідносинах.

Статтею 129 Конституції України зазначено, що судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкорюються лише закону. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості - є однією з основних засад судочинства.

За таких обставин, справа розглядається за наявними в ній матеріалами у порядку передбаченому ст. 75 ГПК України.

Відповідно до статей 44-49 Господарського процесуального кодексу України, при частковому задоволенні позову сума судового збору покладається на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, на підставі ст.ст. 13, 144 Конституції України, ст.ст. 12, 93, 125, 126, 189 Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 179, 187, 284 Господарського кодексу України, ст.ст. 649, 651, 653, 654, 792 Цивільного кодексу України, ст.ст. 15, 30 Закону України "Про оренду землі", ст.ст. 13, 15,18 Закону України "Про оцінку землі", ст. 2 Закону України "Про плату за землю", ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись ст.ст. 1, 4, 4-3, 12, 33, 43,47, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Внести зміни до договору оренди землі від 08» листопада 2006 року за № 440667100117 шляхом визнання договору про зміну до вказаного договору оренди землі укладеним у такій редакції:

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору оренди землі,

зареєстрованого «08» листопада 2006 року за № 440667100117

у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»

«____» ______20

Харківська міська рада Харківської області (Орендодавець) в особі міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича з одного боку та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОВИТ» (Орендар) в особі керівника ________ з другого боку, домовились про нижченаведене:

І. Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», рішення 25 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 03.07.2013 № 1209/13 «Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013», рішення 26 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 25.09.2013 № 1269/13 «Про затвердження «Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013», рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008 № 41/08 «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру орендної плати, плати за суперфіцій, земельний сервітут при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові» (з відповідними змінами та доповненнями), рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 960/12 «Про Порядок оформлення договорів оренди землі у місті Харкові» пункти 5., 9., 13., 14. договору оренди землі, зареєстрованого «08» листопада 2006 року за № 440667100117 змінити, доповнити пункт 2. словами та пункт 28. підпунктом д) і викласти у такій редакції:

«2. (редакція по договору). Кадастровий номер земельної ділянки 6310136900:06:007:0068.»

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки відповідно до витягу з технічної документації № 834 від 24.09.2013 становить 17516266 грн. (сімнадцять мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч двісті шістдесят шість гривень).

При змінах в нормативній грошовій оцінці земель за рішенням міської ради Орендар за свій рахунок виконує розрахунок оновленої грошової оцінки земельної ділянки і направляє один екземпляр відповідному органу державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки.»

«9. Орендна плата за земельну ділянку вноситься Орендарем щомісячно у грошовій формі на рахунок управління Державної казначейської служби України у м. Харкові Харківської області. Інформація щодо реквізитів отримується у відповідному органі державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки.

Розмір орендної плати за земельну ділянку згідно з розрахунком № 263/14 від 17.10.2013 на рік становить 3,6 % від її нормативної грошової оцінки і складає 638 993,28 грн. (шістсот тридцять вісі тисяч дев'ятсот дев'яносто три гривні 28 копійок), або в місяць - 53 249,44 грн. (п'ятьдесят три тисячі двісті сорок дев'ять гривень 44 копійки).»

«13. Розмір орендної плати переглядається у разі:

а) зміни умов господарювання, передбачених договором;

б) зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

в) зміни нормативної грошової оцінки;

г) внаслідок інфляції - щорічно;

д) погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

е) в інших випадках, передбачених законом.»

«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені законодавством, справляється пеня згідно діючого законодавства.»

«28. д) в разі ухилення Орендаря від перерахунку орендної плати при настанні умов, передбачених п. 13 договору, Орендодавець має право звернутися до суду для визнання додаткової угоди до договору оренди землі укладеною в зміненій редакції.»

ІІ. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору оренди землі, зареєстрованого «08» листопада 2006 року за № 440667100117 у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» і складена та підписана в трьох примірниках, один з яких залишається у органі, що провів їх державну реєстрацію, а два інших видаються сторонам по договору.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

Харківська міська рада ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

Харківської області ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОВІТ»

м. Харків, м-н Конституції, 7 61162, м. Харків,

код 04059243 пр. Героїв Сталінграду, буд. 136/8

код 24480648

В особі міського голови В особі керівника

_______ Г.А. Кернес ___/ПІБ/

/підпис/ /підпис/

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Добровіт" (61162, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, буд. 136/8, код ЄДРПОУ 32564567) на користь Харківської міської ради (61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, код ЄДРПОУ 04059243) суму судового збору у розмірі 1218,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 27.06.2014 р.

Суддя І.П. Жигалкін

Previous document : 39512061
Next document : 39514403