Court decree № 39020943, 29.05.2014, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
29.05.2014
Case No.
826/6280/14
Document №
39020943
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

29 травня 2014 року м. Київ№ 826/6280/14Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Дегтярьова О.В., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Кушнір, Яким'як та Партнери» Товариства з обмеженою відповідальністю «Тантьєма»

до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва про скасування податкового повідомлення-рішення від 28 жовтня 2013 року № 0006122201, - скасування податкового повідомлення-рішення від 05 березня 2013 року № 0002812250, - В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Кушнір, Яким'як та Партнери» (далі - позивач, ТОВ «ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери») з позовом до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві (далі - відповідач, ДПІ) про скасування податкового повідомлення-рішення від 28 жовтня 2013 року № 0006122201.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 травня 2014 року позовну заяву ТОВ «ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери» було залишено без руху та позивачу наданий певний строк для усунення недоліків позову.

27 травня 2014 року до суду через канцелярію на виконання вимог вказаної ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 травня 2014 року позивачем поданий супровідний лист від 23.05.2014р. б/н із доданими до нього оригіналом документу про сплату судового збору та завіреними копіями документів, які витребовувались судом.

Згідно із нормою ч. 2 ст. 108 Кодексу адміністративного судочинства України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду.

Враховуючи вищевикладене суд прийшов до висновку, що наразі подана позовна заява ТОВ «ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери» в цілому відповідає вимогам, встановленим ст. 104, ст. 105, ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 4, ст. 6, ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України позов належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява підсудна Окружному адміністративному суду міста Києва згідно ст. 18, ст. 19, ст. 20 Кодексу адміністративного судочинства України.

Підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

В порядку підготовки справи до судового розгляду суд прийняв рішення про витребування від сторін необхідних документів та інших матеріалів.

Враховуючи, що судом в порядку підготовки справи до судового розгляду проведені всі необхідні процесуальні дії, передбачені ст. 110 Кодексу адміністративного судочинства України, для забезпечення всебічного, об'єктивного розгляду і вирішення справи протягом розумного строку, суд дійшов висновку про можливість закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 105-107, ч. 2 ст. 108, ст. 110, ст. 121, ст. 160, ст. 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись суддею Дегтярьовою О.В.

2. Зобов'язати відповідача подати суду до визначеної дати судового засідання письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача (оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для приєднання до матеріалів справи).

3. Витребувати від позивача:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;

- належним чином завірені копії усіх наявних у позивача первинних і розрахункових документів, документів бухгалтерського та податкового обліку, документів організаційно-розпорядчого характеру, що були оформлені/отримані ТОВ «ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери» на підставі та на виконання письмового договору про юридичні та консультаційні послуги від 10.07.2012р. № 1/07-12, укладеного ним з контрагентом - ТОВ «Айпі-Сервіс» (додатково до вже наданих, якщо такі наявні), або письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх надання;

- документально підтверджені детальні письмові пояснення по суті укладення і виконання кожного із спірних правочинів підряду із зазначенням місць, часу, способу виконання тих чи інших господарських операцій, конкретних кола осіб - учасників господарських операцій (фізичних та/або юридичних осіб), приладів, обладнання, приміщень, спецтехніки та джерел і носіїв інформації, які були використанні при здійсненні таких господарських операцій;

- оригінал виписок по особовому рахунку позивача, завірених відповідною банківською установою, з відомостями про перерахування ТОВ «ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери» вартості наданих послуг на користь підприємства ТОВ «Айпі-Сервіс», а також відповідно про отримання позивачем коштів від контрагентів-замовників після використання результатів спірних господарських операцій;

- документальні докази наявності у позивача та його контрагента матеріально-технічної бази (в тому числі власних/орендованих складських і офісних приміщень, виробничого і спеціального технічного обладнання, транспортних засобів, інших основних засобів), кваліфікованих трудових ресурсів, дозвільних документів, необхідних для здійснення господарської діяльності (у вигляді письмових пояснень з доданими до первинними і розрахунковими документами, внутрішньо-організаційними документами, документами бухгалтерського обліку і звітності, податкової звітності, тощо)(якщо такі наявні);

- документальні докази пов'язаності спірних операцій з господарською діяльністю позивача та використання результатів спірних операцій у його власній господарській діяльності (у вигляді письмових пояснень по суті фінансово-господарської операцій з кожним контрагентом-покупцем з посиланням на вже надані документи, та надання додаткових первинних і розрахункових документів, внутрішньо-організаційних документів, документів бухгалтерського обліку і звітності, податкової звітності, тощо);

- усі оригінали вищевказаних та доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення із зазначенням поважних причин їх відсутності.

5. Витребувати від відповідача:

- усі матеріали, що були або мали бути взяті ним до уваги при прийнятті рішень, вчиненні дії, допущенні бездіяльності, з приводу яких подано позов (оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для приєднання до матеріалів справи);

- податкову звітність ТОВ «Айпі-Сервіс» за формою № 1ДФ за ІІ- ІІІ-му кварталах 2012 року;

- документально підтверджені відомості про порушення кримінальних справ (проваджень) відносно посадових осіб ТОВ «Айпі-Сервіс» або за фактами порушень що стосуються цього підприємства, а в разі порушення таких кримінальних справ (проваджень) - додатково інформацію про стан їх розгляду та чи передані вони до суду (додатково до вже наданих, якщо такі наявні).

6. Закінчити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду на 10 червня 2014 року о 17 год. 00 хв. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1, блок В, 4 поверх, зал судових засідань № 70.

7. В судове засідання викликати повноважних представників сторін.

8. Копії ухвали невідкладно надіслати особам, які беруть участь у справі, разом з витягом про їхні процесуальні права і обов'язки. Відповідачу надіслати також копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Дегтярьова

Витяг про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені ст. 49, ст. 51 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України, позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитись від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39020943 ?

Документ № 39020943 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 39020943 ?

Дата ухвалення - 29.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39020943 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39020943 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 39020940
Next document : 39020946