Decree № 38037677, 01.04.2014, Lviv Circuit Administrative Court

Approval Date
01.04.2014
Case No.
813/1006/14
Document №
38037677
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2014 року № 813/1006/14

16 год. 59 хв. зал судових засідань № 8

Львівський окружний адміністративний суд в складі колегії:

головуючої судді Братичак У.В.,

секретар судового засідання Хміль Х.З.,

за участю:

представника позивача Семенка І.Я.,

представника відповідача Хильченко Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Рубікон-Сервіс» до Державної податкової інспекції у Пустомитівському районі Львівської області про визнання протиправною та скасування податкової вимоги, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Рубікон-Сервіс» до Державної податкової інспекції у Пустомитівському районі Львівської області про визнання протиправною та скасування податкової вимоги від 27.11.2013 року №229-15.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачу не було вручено акт за результатами проведеної податковим органом камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з ПДВ ТОВ «Рубікон-Сервіс» , чим відповідач порушив належне право позивача на оскарження прийнятого за наслідками перевірки рішення контролюючого органу. Стверджує, що порядок оскарження рішення та вимог податкового органу регламентовано податковим законодавством, яким визначено, що податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання, натомість жодного обґрунтування, доказів, чи належного пояснення спірна вимога не містить. На цих підставах, просить позов задовольнити.

Відповідач подав до суду заперечення на позов від 27.02.2014р., в якому проти позову заперечив та зазначив, що ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області 14.11.2011р. було проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності з ПДВ ТОВ «Рубікон-Сервіс», якою встановлено порушення пп.7.4.1, пп. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», завищено податковий кредит по нікчемних операціях на загальну суму 14049,00 грн. На підставі акту перевірки прийнято податкове повідомлення-рішення від 22.11.2011р., яке позивач оскаржив у судовому порядку. Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 06.06.2012р. у задоволенні позову ТОВ «Рубікон-Сервіс» про скасування згаданого податкового повідомлення-рішення було відмовлено, ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 09.07.2013р. апеляційну скаргу ТОВ «Рубікон-Сервіс» залишено без задоволення, а постанову Львівського окружного адміністративного суду від 06.06.2012р. без змін. Пояснив, що у зв'язку із несплатою узгоджених податкових зобов'язань, нарахованих згідно з податковим повідомленням-рішенням від 22.11.2011р. у позивача виник борг з ПДВ на суму 17561,00 грн., у зв'язку з чим, податковим органом в порядку ст. 59 Податкового кодексу України була надіслана податкова вимога. Таким чином, вважає, що податковим органом була дотримана процедура узгодження податкових зобов'язань, а тому спірна податкова вимога є законною. На цих підставах, просив у позові відмовити.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав з підстав, викладених у позовній заяві та в письмових поясненнях від 25.02.2014р.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечив з підстав, наведених у запереченні на позов.

Заслухавши думку представників сторін, дослідивши подані документи і матеріали справи, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області 14.11.2011р. було проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності з ПДВ за січень 2010р., березень 2010р., квітень 2010р., травень 2010р., червень 2010р., липень 2010р. ТОВ «Рубікон-Сервіс» за результатами якої складено акт № 1125/152/33457538.

Перевіркою встановлено порушення пп. 3.1.1 п.3.1 ст.3, п.4.1 ст. 4, п.7.3.1 п.7.3, пп.7.4.1, п.7.4.5 п.7.4, пп. 7.5.1 п.7.5 ст.5 «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями, в результаті чого позивачем завищено податковий кредит по нікчемним операціям з контрагентами, всього на загальну суму 17561,00 грн.

На підставі акту перевірки прийнято податкове повідомлення-рішення від 22.11.2011р. №0001151552, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання за платежем: податок на додану вартість на суму 17561,00 грн., в т.ч. 14049,00 грн. основного платежу, 3512,00 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, позивач оскаржив його у судовому порядку.

Так, постановою Львівського окружного адміністративного суду від 06.06.2012р. у справі №2а-2683/12/1370 за позовом ТОВ «Рубікон-Сервіс» до ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області про скасування податкового повідомлення-рішення від 22.11.2011р. №0001151552 у задоволенні позову відмовлено.

Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 09.07.2013р. у справі №137733/12 апеляційну скаргу ТОВ «Рубікон-Сервіс» на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 06.06.2012р. у справі №2а-2683/12/1370 залишено без задоволення, податкове повідомлення-рішення від 22.11.2011р. №0001151552 - без змін.

Відповідно до пунктів 3, 5 ст. 254 КАС України, у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.

Таким чином, постанова Львівського окружного адміністративного суду від 06.06.2012р. у справі №2а-2683/12/1370 набрала законної сили - 09.07.2013р.

Разом з цим, згідно з абз. 4 п. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Відповідно до абз. 2 п. 57.3 Податкового кодексу України, у разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

З аналізу наведених вище норм закону та встановлених обставин справи, суд робить висновок, що визначене контролюючим органом грошове зобов'язання з ПДВ згідно податкового повідомлення-рішення від 22.11.2011р. №0001151552 є узгодженим з моменту набрання законної сили ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 09.07.2013р. у справі №137733/12, тобто - 09.07.2013р.

За визначенням, наведеним у пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання у встановлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкову вимогу

На виконання вимог п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області направила на адресу позивача податкову вимогу від 27.11.2013р. №229-15, у зв'язку із несплатою ТОВ «Рубікон-Сервіс» узгодженого грошового зобов'язання згідно податкового повідомлення-рішення від 22.11.2011р. №0001151552, на загальну суму 17561,00 грн., в т.ч. 14049,00 грн. основного платежу, 3512,00 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Системно проаналізувавши приписи законодавства України, що були чинними на момент виникнення спірних правовідносин між сторонами, зважаючи на взаємний та достатній зв'язок доказів у їх сукупності, та враховуючи, що податковим органом доведено законність та обґрунтованість прийнятої спірної податкової вимоги від 27.11.2013р. №229-15, суд дійшов висновку, що адміністративний позов не підлягає задоволенню.

Натомість, на думку суду, інші аргументи, викладені у позовній заяві не спростовують наявності підстав щодо формування ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області податкової вимоги від 27.11.2013р. №229-15 та не можуть бути підставою для її скасування.

Відповідно до ст. 94 КАС України, судові витрати стягненню зі сторін не підлягають.

Керуючись ст.ст.7-14, 69-71, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні позову відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення. В разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили в строк та в порядку, передбаченому ст. 254 КАС України.

Повний текст постанови складений та підписаний 04.04.2014 року.

Суддя Братичак У.В.

З оригіналом згідно

Суддя Братичак У.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38037677 ?

Документ № 38037677 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38037677 ?

Дата ухвалення - 01.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38037677 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38037677 ?

В Lviv Circuit Administrative Court
Previous document : 38037676
Next document : 38037690