Court decree № 37408855, 25.02.2014, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
25.02.2014
Case No.
908/321/14
Document №
37408855
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

номер провадження справи 13/6/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

про повернення апеляційної скарги

25.02.14 справа № 908/321/14

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Продімпорторг», м. Донецьк

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Век-Агро-Запоріжжя», м. Запоріжжя

про стягнення 84392 грн. 00 коп.

Суддя В.Г Серкіз

Без виклику представників сторін

СУТНІСТЬ СПОРУ:

До Господарського суду Запорізької області було подано позовну заяву ТОВ «Продімпорторг» до ТОВ «Век-Агро-Запоріжжя» від 29 січня 2014р. про стягнення заборгованості по договору № 48/2009 від 22 вересня 2009 року, укладеного між ТОВ «Век-Агро-Запоріжжя» та ТОВ «Трейдєвроінвест» за Правочином про відступлення права вимоги від 09 липня 2012р. у сумі 84 392, 00 грн. (вісімдесят чотири тисячі триста дев'яносто дві гривні 00 копійок). Ухвалою суду від 02.02.2014р. відкрито провадження у справі №908/321/14.

29 січня 2014р. до Господарського суду Запорізької області було також подано заяву про вжиття заходів щодо забезпечення позову ТОВ «Продімпорторг» до ТОВ «Век-Агро-Запоріжжя».

Ухвалою від 07.02.2014р. у справі № 908/321/14 господарський суд Запорізької області відмовив в задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Запорізької області від 07.02.2014р. у справі № 908/321/14 скаржник зазначає, що підстави та порядок вжиття заходів щодо забезпечення позову передбачає ст. 66 Господарського процесуального кодексу України в редакції від 11.08.2013р., згідно якої, господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. У заяві про вжиття заходів щодо забезпечення позову від 29 січня 2014р. читко вказувалося, що для забезпечення позову необхідно накласти арешт на гроші, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Век-Агро-Запоріжжя», тому що невжиття заходів забезпечення позову зробить неможливим виконання рішення Господарського суду у випадку задоволення позову в зв'язку з наступним: по-перше, ТОВ «Век-Агро-Запоріжжя» визнало суму боргу Листом від 30.09.2011р., але до теперішнього часу суму боргу не сплатило. По-друге, ТОВ «Век-Агро-Запоріжжя» не виходить на зв'язок з представниками ТОВ «Продімпорторг», що підтверджує небажання Відповідача виконувати умови договору №48/2009 від 22 вересня 2009 року, укладеним між ТОВ «Век-Агро-Запоріжжя» та ТОВ «Трейдєвроінвест» та Правочину про відступлення права вимоги від 09 липня 2012р.

Розглянувши апеляційну скаргу ТОВ «Продімпортторг» суд дійшов висновку повернути її з огляду на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Ухвали місцевого господарського суду що оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення господарського суду лише у випадках, передбачених статтею 106 цього Кодексу.

Отже, вичерпний перелік ухвал місцевого господарського суду, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення господарського суду, визначений в ч.1 ст. 106 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 106 Господарського процесуального кодексу України визначено, що окремо від рішення місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського суду: про вжиття запобіжних заходів, відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів, зміну чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів; про повернення позовної заяви; про відмову у прийнятті позовної заяви; про передачу справи за підсудністю; про забезпечення позову, скасування забезпечення позову; про зупинення провадження у справі; про припинення провадження у справі; про залишення позову без розгляду; про затвердження мирової угоди; у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; про відмову прийняти додаткове рішення, ухвалу; про роз'яснення чи відмову у роз'ясненні рішення, ухвали; про внесення виправлень у рішення, ухвалу; про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; окрема; додаткова; про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання; про внесення виправлень до наказу, визнання наказу таким, що не підлягає виконанню; про видачу дубліката наказу або відмову у його видачі; про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміни способу та порядку їх виконання; про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби; про відмову у прийнятті заяви про скасування рішення третейського суду; про повернення заяви про скасування рішення третейського суду; про відмову поновити пропущений процесуальний строк; про повернення заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду.

З вищевикладеного вбачається, що Господарський процесуальний кодекс України не містить норм, які б передбачали можливість оскарження ухвали про відмову в задоволенні заяви про вжиття заходів по забезпеченню позову.

Частиною 2 ст. 106 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Відповідно до п. 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України” № 7 від 17.05.2011 р. визначено, що якщо апеляційну скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд згідно з частиною другою статті 106 ГПК повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

На підставі викладеного, суд прийшов до висновку, повернути апеляційну скаргу ТОВ «Продімпорторг» на ухвалу господарського суду Запорізької області від 07.02.2014р. у справі №908/321/14, оскільки зазначена ухвала суду не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Керуючись ст. ст. 86, 106 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Повернути апеляційну скаргу ТОВ «Продімпорторг» на ухвалу господарського суду Запорізької області від 07.02.2014р. у справі № 908/321/14.

Додаток: на 11 аркушах, у тому числі оригінали апеляційної скарги від 18.02.2014р. за вх. № 09-08/182 (на 3-х арк.), платіжного доручення №888 від 18.02.2014 р. про сплату 609 грн.00коп. судового збору за подання апеляційної скарги (на 1 арк.), фіскального чеку від 18.02.2014 р. №3737 (на 1 арк.), копія ухвали від 07.02.2014р. № 908/321/14 (на 3-х арк.), описи вкладення ( на 2 арк).

Суддя Серкіз В.Г.

Previous document : 37408854
Next document : 37408858