Decree № 37257395, 20.02.2014, Odessa Commercial Court of Appeals

Approval Date
20.02.2014
Case No.
916/196/13-г
Document №
37257395
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

__________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2014 р.Справа № 916/196/13-гКолегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді Головея В.М.,

Суддів: Мирошниченко М.А., Шевченко В.В.

при секретарі судового засідання: Ляшенко М.І.,

за участю представників сторін:

від позивача - Зуйкова Ю.Р. (за довіреністю);

від відповідача - Чуприна Л.С. (за довіреністю);

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси"

на ухвалу господарського суду Одеської області від 28.01.2014р. про надання Комунальному підприємству „Теплопостачання міста Одеси" розстрочки виконання рішення господарського суду Одеської області від 29.04.2013 р. в порядку ст. 121 ГПК України

по справі № 916/196/13-г

за позовом Публічного акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ"

до відповідача Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси"

про стягнення 55 484 286,01 грн.

В судовому засіданні 20.02.2014р. відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 17.12.2013р. рішення господарського суду Одеської області від 29.04.2013р. залишено без змін.

Вищевказаним рішенням задоволено позов Публічного акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ" (далі - ПАТ „Одеська ТЕЦ", позивач), стягнено з Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси " (далі - КП „Теплопостачання м. Одеси", відповідач) на користь позивача 55 484 286,01 грн. боргу та 68 820,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

18.12.2013р. до господарського суду Одеської області надійшла заява від відповідача в порядку ст. 121 ГПК України про розстрочку виконання рішення господарського суду Одеської області від 29.04.2013р. строком на 3 (три) роки, шляхом сплати заборгованості, щомісяця, відповідно до графіка, який доданий до заяви.

В своїй заяві відповідач посилається на тяжке фінансове становище підприємства, що унеможливлює негайне виконання рішення суду, яке виникло по ряду причин, а саме несвоєчасні розрахунки споживачів теплової енергії та населення за послуги по теплопостачанню. Заборгованість абонентів за спожиту теплову енергію перед КП „Теплопостачання м. Одеси" станом на 01.12.2013р. складає 257 719,10 тис. грн. В зв'язку з тим, що споживачі розраховуються вже за спожиту теплову енергію, тобто після отримання послуг, на підприємстві виникає нестача оборотних коштів для проведення такої передоплати.

Також, відповідач зазначає, що тяжкий фінансовий стан підприємства, який склався на сьогоднішній день є наслідком накопичення збитків минулих років підприємств комунальної теплоенергетики за рахунок різниці тарифів.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.01.2014р. в задоволенні заяви КП "Теплопостачання м. Одеси" про розстрочення виконання судового рішення відмовлено.

Вказаний висновок місцевий суд зробив з посиланням на приписи ст.ст. 33, 121 ГПК України мотивувуючи тим, що боржник належними і достатніми доказами не довів обґрунтованість своєї заяви, вказані ним підстави не є винятковими та такими що, ускладнюють виконання рішення суду чи роблять його неможливим.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду Одеської області, КП „Теплопостачання м. Одеси" звернулось до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу скасувати, постановити постанову, якою надати розстрочення виконання судового рішення строком на 3 роки, оскільки ухвала суду є такою, що винесена з неповним з'ясування фактичних обставин справи, без додержання норм матеріального права.

Скаржник посилається на те, що господарським судом першої інстанції не враховано наявність виняткових обставин щодо неможливості виконання рішення в найкоротші строки, а саме тяжкий фінансовий стан, який склався не з вини відповідача, а на підставі різниці в тарифах, заборгованості споживачів Підприємства та Постанови КМУ №1082, відповідно до якої на рахунках відповідача залишається 40% всіх надходжень від здійснення господарської діяльності.

В судовому засіданні 20.02.2014р. представник відповідача надав усні пояснення, повністю підтримує вимоги апеляційної скарги, представник позивача в судовому засіданні також надав усні пояснення, заперечує в задоволені апеляційної скарги з підстав викладених у запереченнях на скаргу, просить ухвалу місцевого суду залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Розглянувши матеріали справи, доводи апеляційної скарги та заперечення на неї, заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних обставин справи, застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті ухвали, колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 124 Конституції України встановлено, що судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України.

У відповідності до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду, набувши законної сили, виконуються в порядку, встановленому цим Кодексом і Законом України "Про виконавче провадження".

Частиною 1 статті 116 ГПК України передбачено, що виконання рішення господарського суду здійснюється на підставі виданого ним наказу, якій є виконавчим документом.

Згідно приписів ч.1 ст. 121 ГПК України господарський суд має право за заявою сторони, державного виконавця, за поданням прокурора або за власною ініціативою у виняткових випадках залежно від обставин справи відстрочити або розстрочити виконання рішення суду.

Як вбачається зі змісту та суті ст. 121 ГПК України, задоволення заяви про відстрочку або розстрочку виконання рішення можливе у виняткових випадках, які суд визначає виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення. При цьому слід мати на увазі, що ГПК України не визначає переліку обставин, які свідчать про неможливість виконання рішення чи ускладнюють його виконання, а тому суд оцінює докази, що підтверджують зазначені обставини, за правилами ст. 43 ГПК України.

Згідно п.7.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року №9 "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України" підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом. При цьому слід мати на увазі, що згоди сторін на вжиття заходів, передбачених статтею 121 Господарського процесуального кодексу України ця стаття не вимагає, і господарський суд законодавчо не обмежений будь-якими конкретними термінами відстрочки чи розстрочки виконання рішення. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, стосовно юридичної особи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення. Приймаючи оскаржувану ухвалу господарський суд зазначених вимог не врахував.

Пунктом 10 постанови Пленуму Верховного суду України № 14 від 26.12.2003 р. „Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження" передбачено, що при вирішенні заяви сторони про відстрочку або розстрочку виконання рішення судом враховується те, що задоволення вказаних заяв можливе лише у виняткових випадках, які суд визначає, виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення.

Розстрочка означає виконання рішення частками, встановленими господарським судом, з певним інтервалом у часі. При цьому розстрочка можлива при виконанні рішення, яке стосується предметів, що діляться (гроші, майно, не визначене індивідуальними ознаками, декілька індивідуально визначених речей тощо).

Між тим, як випливає зі змісту заяви, в обґрунтування підстав для надання розстрочки виконання рішення суду КП „Теплопостачання міста Одеси" посилається на неможливість своєчасного виконання рішення суду щодо сплати стягнутої суми заборгованості, оскільки відповідач знаходиться у тяжкому фінансовому стані, що є прямим наслідком накоплення збитків минулих років підприємств комунальної теплоенергетики за рахунок різниці у тарифах на теплову енергію. При цьому заявник вказує на те, що при негайному виконанні рішення суду, підприємство не зможе здійснювати закупівлю необхідного товару і послуг та у зв'язку з цим не зможе надавати послуги з опалення населенню міста.

Таким чином, приймаючи до уваги наведені відповідачем обставини в обґрунтування заяви про розстрочку виконання рішення суду, судова колегія вважає, що такі обставини дійсно ускладнюють виконання рішення суду у даній справі з огляду на фінансову неспроможність відповідача виконати рішення суду, що в свою чергу вказує на неможливість виконання вказаного рішення суду заявником на теперішній час разовим платежем.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції не врахував наведених правових норм, не надав належної правової оцінки поясненням відповідача, у зв'язку з чим оскаржувана ухвала підлягають скасуванню, а заява відповідача про розстрочення виконання рішення задоволенню.

Керуючись ст.ст. 99, 101- 106, 121 ГПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси" - задовольнити.

Ухвалу господарського суду Одеської області від 28.01.2014р. - скасувати.

Заяву Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси" про розстрочку виконання рішення господарського суду Одеської області від 29.04.2013р. - задовольнити.

Розстрочити виконання рішення господарського суду Одеської області від 29.04.2013р. за позовом Публічного акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ" до Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси " про стягнення 55 484 286,01 грн. відповідно до графіку погашення заборгованості, а саме:

грудень 2013р. - 500 000, 00 грн.,

січень 2014р. - 1 000 000, 00 грн.,

лютий 2014р. - 2 000 000, 00 грн.,

березень 2014р. - 2 000 000, 00 грн.,

квітень 2014р. - 500 000, 00 грн.,

травень 2014р. - 500 000, 00 грн.,

червень 2014р. - 500 000, 00 грн.,

липень 2014р. - 500 000, 00 грн.,

серпень 2014р. - 500 000, 00 грн.,

вересень 2014р. - 500 000, 00 грн.,

жовтень 2014р. - 1 000 000,00 грн.,

листопад 2014р. - 3 000 000,00 грн.,

грудень 2014р. - 3 000 000,00 грн.,

січень 2015р. - 3 000 000, 00 грн.,

лютий 2015р. - 3 000 000, 00 грн.,

березень 2015р. - 3 000 000, 00 грн.,

квітень 2015р. - 2 000 000, 00 грн.,

травень 2015р. - 1 000 000, 00 грн.,

червень 2015р. - 1 000 000, 00 грн.,

липень 2015р. - 1 000 000, 00 грн.,

серпень 2015р. - 1 000 000, 00 грн.,

вересень 2015р. - 1 000 000, 00 грн.,

жовтень 2015р. - 1 000 000,00 грн.,

листопад 2015р. - 3 000 000,00 грн.,

грудень 2015р. - 3 000 000,00 грн.,

січень 2016р. - 3 000 000, 00 грн.,

лютий 2016р. - 3 000 000, 00 грн.,

березень 2016р. - 3 000 000, 00 грн.,

квітень 2016р. - 1 000 000, 00 грн.,

травень 2016р. - 1 000 000, 00 грн.,

червень 2016р. - 1 000 000, 00 грн.,

липень 2016р. - 1 000 000, 00 грн.,

серпень 2016р. - 1 000 000, 00 грн.,

вересень 2016р. - 1 000 000, 00 грн.,

жовтень 2016р. - 1 000 000,00 грн.,

листопад 2016р. - 984 286, 01 грн.,

Стягнути з Публічного акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ" на користь Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси" судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 609,00 грн.

Зобов'язати господарський суд Одеської області видати наказ відповідно до цієї постанови із зазначенням в ньому всіх необхідних реквізитів сторін.

Постанова, згідно ст. 105 ГПК України, набуває законної сили з дня її оголошення і може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Повний текст постанови виготовлено та підписано 21.02.2014 року.

Головуючий суддя Головей В.М.

Суддя Мирошниченко М.А.

Суддя Шевченко В.В.

Previous document : 37257335
Next document : 37257400