Court decree № 36782068, 22.01.2014, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
22.01.2014
Case No.
913/3400/13
Document №
36782068
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________

УХВАЛА

22 січня 2014 року Справа № 913/3400/13

Провадження № 7пд/913/3400/13

За позовом Прокурора Артемівського району м. Луганська в інтересах держави в особі Олександрівської міської ради, м. Олександрівськ м. Луганськ

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Техагро-ЛТД", м. Луганськ

про внесення змін до договору оренди землі від 21.07.2005, державна реєстрація від 03.08.2005 № 040540200008.

Суддя Демидов В.О.

Секретар судового засідання Мартинцева Н.М.

У засіданні брали участь:

від прокурора - Голоденко К.О., посвідчення № 020155 від 03.09.2013;

від позивача - Гущін М.В., представник за довіреністю № 03-07/29 від 13.01.2014;

від відповідача - Крисан О.В., представник за довіреністю № 161/12 від 25.12.2013; Мальцева О.О., представник за довіреністю № 1/01 від 03.01.2014.

Суть спору: прокурором в інтересах позивача заявлено вимогу про внесення змін до договору оренди землі від 21.07.2005, державна реєстрація від 03.08.2005 № 040540200008, який укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю "Техагро-ЛТД", відносно земельної ділянки загальною площею 1,8258 га, (18258 кв.м), під розміщення будівель та споруд за адресою м. Олександрівськ, кв. Гагаріна, номер 11, Артемівського району, м. Луганська, терміном на 49 років, а саме:

викласти п. 8 "Орендна плата" вказаного договору у новій редакції: "8. Річна орендна плата встановлюється у розмірі земельного податку із застосуванням до нього договірного коефіцієнту 3".

Датою внесення змін вважати дату набрання чинності рішення суду.

На підставі ст. 2-1 Господарського процесуального кодексу України 17.12.2013 автоматизованою системою документообігу суду здійснено автоматичний розподіл даної позовної заяви та її розгляд призначено судді Демидову В.О.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 17.12.2013 було порушено провадження у справі та справу призначено до розгляду на 08.01.2014.

Ухвалою суду від 08.01.2014 розгляд справи відкладено на 22.01.2014.

У судовому засіданні 22.01.2014 були присутні прокурор та повноважні представники сторін.

Прокурор надав заперечення на відзив відповідача на позовну заяву № 388 вих. 14 від 22.01.2014, у яких не погоджується з доводами відповідача з підстав, викладених у відзиві.

Представник позивача звернувся із клопотанням від 22.01.2014 у якому просить припинити провадження у справі у зв'язку з внесенням змін до договору оренди землі від 21.07.2005, державна реєстрація від 03.08.2005 № 040540200008.

Прокурор у судовому засіданні не заперечив проти припинення провадження у справі про що було зроблено запис у протоколі судового засідання від 22.01.2014.

Відповідач звернувся із заявою від 22.01.2014 у якій повідомив про те, що між сторонами укладено договір від 15.01.2014 про внесення змін до договору оренди землі.

Оцінивши матеріали справи, вислухавши доводи прокурора та представників позивача та відповідача, суд вважає наступне.

Відповідно до п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі у разі відсутності предмету спору.

У зв'язку з внесенням змін до договору оренди землі від 21.07.2005, державна реєстрація від 03.08.2005 № 040540200008 та укладення договору від 15.01.2014 про внесення змін до договору оренди землі, яким річна сума платежу за оренду землі встановлюється у розмірі трикратного розміру земельного податку, у гривнях, між сторонами по справі відсутній предмет спору.

З урахуванням викладеного вище, суд доходить висновку про задоволення клопотання позивача та припинення провадження у даній справі на підставі приписів п. 1-1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Що стосується судового збору, суд зазначає наступне.

Згідно п.п.4.6. та п.п.4.7. п.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" приймаючи рішення зі справи, провадження в якій порушено за заявою прокурора, господарський суд у разі повного або часткового задоволення позову (скарги) стягує судовий збір з відповідача (повністю або пропорційно задоволеним вимогам), якщо він не звільнений від сплати судового збору; у разі ж повної або часткової відмови в позові судовий збір стягується з визначеного прокурором позивача (так само повністю або пропорційно задоволеним вимогам), за винятком випадків, коли останнього звільнено від сплати судового збору та коли позивачем у справі є сам прокурор. Стягнення відповідних сум судового збору здійснюється в доход державного бюджету України у розмірі, визначеному згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про судовий збір", виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня того календарного року, в якому відповідна заява або скарга подавалася до суду.

Частиною другою статті 49 ГПК передбачено, що в разі коли спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору. Зазначена норма виступає процесуальною санкцією, яка застосовується господарським судом незалежно від того, чи заявлялося відповідне клопотання заінтересованою стороною.

У такому застосуванні суду слід виходити з широкого розуміння даної норми, маючи на увазі, що передбачені нею наслідки можуть наставати і в разі неправомірної бездіяльності винної особи, яка не вжила заходів до поновлення порушених нею прав і законних інтересів іншої особи (зокрема, ухилялася від задоволення її заснованих на законі вимог), що змусило останню звернутися за судовим захистом.

Враховуючи викладене, судовий збір покладається на позивача відповідно до приписів ч.2 ст.49 Господарського процесуального кодексу України, та враховуючи наступне.

Як зазначено в позові, на момент подачі позову до суду зміни в договір відповідачем не внесені, проте, як свідчать матеріали справи, відповідач 18.01.2011 звернувся до позивача, Олександрівської міської ради, із листом № 12/01 про внесення змін до п. 8 договору оренди землі від 21.07.2005, державна реєстрація від 03.08.2005 № 040540200008 (а.с. 29) на підставі ст. 288 Податкового кодексу України.

Рішенням Олександрівської міської ради від 28.02.2011 № 6/19-32 «Про внесення змін до договорів оренди землі» було вирішено внести зміни в договір оренди землі, 21.07.2005 року посвідчений приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області Бойко Г.Г., за реєстровим номером 2538, державна реєстрація від 03.08.2005 № 040540200008, який укладений на підставі рішення Олександрівської міської ради від 15.06.2005 року № 20/8 та викласти пункт 8 розділу «Орендна плата» у новій редакції: «Річна сума платежу за оренду землі встановлюється у розмірі трикратного розміру земельного податку, у гривнях» - п . 1 зазначеного рішення (а.с. 30).

Враховуючи приписи ст.ст.33, 34 Господарського процесуального кодексу України суд вважає що саме відповідач звернувся до позивача з пропозицією внести зміни у договір оренди, а позивач не прийняв належних заходів для внесення змін у договір оренди земельної ділянки від 21.07.2005, державна реєстрація від 03.08.2005 № 040540200008.

Керуючись ст.49, п.1.1 ч.1 ст.80, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Луганської області

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Олександрівської міської ради про припинення провадження у справі задовольнити.

2. Провадження у справі за позовом Прокурора Артемівського району м. Луганська в інтересах держави в особі Олександрівської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Техагро-ЛТД" про внесення змін до договору оренди землі від 21.07.2005, державна реєстрація від 03.08.2005 № 040540200008, припинити.

3. Стягнути з Олександрівської міської ради, 91484, м. Луганськ, м. Олександрівськ, Красная Площа, 16, ідентифікаційний код 04051655, в доход державного бюджету України на поточний рахунок 31214206783006, банк отримувача: ГУ ДКСУ в Луганській області, одержувач - УДКСУ у м.Луганську, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 37991503, код класифікації доходів (ККД): 22030001, назва "Судовий збір" (Державна судова адміністрація України, 050); символ звітності банку: 206, судовий збір у сумі 1147 грн. 00 коп., видати наказ.

Суддя В.О. Демидов

Previous document : 36782066
Next document : 36782069