Court decree № 36562905, 25.12.2013, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
25.12.2013
Case No.
б8/037-11
Document №
36562905
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. С.Петлюри, 16тел. 239-72-81

У Х В А Л А

"25" грудня 2013 р. Справа № Б8/037-11

Господарський суд Київської області в складі судді Скутельника П.Ф., без виклику учасників провадження розглянувши матеріали справи № Б8/159-11

за заявою Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області, ідентифікаційний код: 34198983, місцезнаходження: 07400, м. Бровари, вул. Київська, буд. 286,

до боржника, - приватного підприємства "ЕКСІМ-СЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи: 32944642, місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Винниченка, буд. 4,

про банкрутство,

учасники провадження у справі про банкрутство:

ОСОБА_1, місце проживання: АДРЕСА_1;

ліквідатор Банкрута: арбітражний керуючий Климов О.Ю., який діє на підставі ухвали господарського суду Київської області від 24 грудня 2012 року у справі № Б8/037-11, -

ВСТАНОВИВ:

в провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/037-11 за заявою Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області (ідентифікаційний код: 34198983, місцезнаходження: 07400, м. Бровари, вул. Київська, буд. 286) (надалі за текстом: "Кредитор") про банкрутство боржника - приватного підприємства "ЕКСІМ-СЕРВІС" (ідентифікаційний код: 32944642, місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Винниченка, буд. 4) (надалі за текстом: "Банкрут"), порушена ухвалою господарського суду Київської області від 23 травня 2011 року.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20 березня 2012 року затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника; встановлено, що конкурсні вимоги всіх кредиторів, що заявлені до Боржника після 25 листопада 2011 року або не заявлені взагалі по даній справі, відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", - вважаються погашеними.

Постановою господарського суду Київської області від 26 листопада 2012 року приватне підприємство "ЕКСІМ-СЕРВІС" визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором приватного підприємства "ЕКСІМ-СЕРВІС" арбітражного керуючого Дорошенка Я.В.; вирішено інші процедурні питання у справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24 грудня 2012 року усунуто арбітражного керуючого Дорошенка Я.В. від виконання ним обов'язків ліквідатора у справі про банкрутство № Б8/037-11 та припинено його повноваження ліквідатора у справі № Б8/037-11; призначено ліквідатором приватного підприємства "ЕКСІМ-СЕРВІС" арбітражного керуючого Климова О.Ю.; зобов'язано ліквідатора Банкрута до завершення строку ліквідаційної процедури забезпечити виконання дій та заходів, передбачених ст.ст. 25-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; призначено засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута; зобов'язано ліквідатора Банкрута надати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Банкрута; вирішено інші процедурні питання у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Відповідно до п.п. 4, 11 ч. 1 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду, як зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребовує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження; вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Детально дослідивши матеріали справи № Б8/037-11, суд дійшов висновку, що для подальшого провадження у справі з метою повного та об'єктивного встановлення всіх обставин справи, потрібно витребувати додаткові докази, зокрема витребувати від АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) інформацію про рух коштів на рахунках приватного підприємства "ЕКСІМ-СЕРВІС", ідентифікаційний код: 32944642, місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Винниченка, буд. 4: № 26000037210000 (долар США) за період з 08 грудня 2006 року по теперішній час; № 26000037210000 (українська гривня) за період з 17 листопада 2006 року по теперішній час; № 26009037210001 (українська гривня) за період з 13 червня 2007 року по теперішній час, та завірені копії первинних документів Банкрута, які стали підставою для здійснення перерахування коштів.

Частинами 1, 2 ст. 382 Кримінального кодексу України передбачено, що умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені службовою особою, - караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Керуючись ст.ст. 4-1, 32, 65 Господарського процесуального кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд -

УХВАЛИВ:

1. Зобов'язати АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) протягом 10-ти календарних днів з дати отримання цієї ухвали надати господарському суду Київської області письмову інформацію про рух коштів на рахунках приватного підприємства "ЕКСІМ-СЕРВІС", ідентифікаційний код: 32944642, місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Винниченка, буд. 4: № 26000037210000 (долар США) за період з 08 грудня 2006 року по теперішній час; № 26000037210000 (українська гривня) за період з 17 листопада 2006 року по теперішній час; № 26009037210001 (українська гривня) за період з 13 червня 2007 року по теперішній час, та завірені копії первинних документів Банкрута, які стали підставою для здійснення перерахування коштів.

2. Попередити АТ "УкрСиббанк" про матеріальну та кримінальну відповідальність за невиконання вимог суду. Попередити про те, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, приймаючи рішення, має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

3. Копію ухвали надіслати учасникам провадження у справі;

Копію даної ухвали та копію ухвали господарського суду Київської області від 23 травня 2011 року про порушення провадження у справі № Б8/037-11 надіслати АТ "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Суддя Скутельник П.Ф.

Previous document : 36562902
Next document : 36562907