Decision № 36417233, 17.12.2013, Commercial Court of Sevaspotol City

Approval Date
17.12.2013
Case No.
919/1326/13
Document №
36417233
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року справа № 919/1326/13

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Богуслав Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32 офіс 49)

до товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" в особі його ліквідаційної комісії (99005, м.Севастополь, вул. Леніна, 19)

про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 12 000 000,00 грн та визнання кредиторських вимог

Суддя Плієва Н.Г.

за участю:

представника позивача - Тазієва Р.М., довіреність №01-302/13 від 12.12.2013;

представника відповідача - не з'явився.

Суть спору:

13.11.2013 товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Богуслав Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу звернулось до господарського суду міста Севастополя з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" в особі його ліквідаційної комісії про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 12 000 000,00 грн та визнання кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду міста Севастополя від 15.11.2013 позовна заява прийнята до розгляду, порушено провадження у справі та справу призначено до судового розгляду на 27.11.2013. Крім того, ухвалою суду від 15.11.2013 заяву позивача про забезпечення позову задоволено частково, заборонено державним реєстраторам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ленінського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Севастополі здійснювати дії, направлені на державну реєстрацію припинення товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" (99005, м. Севастополь, Ленінський район, вулиця Леніна, 19, код ЄДРПОУ 34031432) у тому числі в результаті його ліквідації, зокрема, вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записів про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Відповідно до положень статті 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладався у зв'язку із неявкою у судове засідання представника відповідача.

В судовому засіданні, яке відбулося 17.12.2013, представник позивача підтримав позовні вимоги, просив суд позов задовольнити.

Відповідач в судове засідання явку уповноваженого представника жодного разу не забезпечив, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 15.11.2013, 27.11.2013 не виконав, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений за адресою: 99005, м.Севастополь, вул. Леніна, 19.

В матеріалах справи містяться поштові повернення ухвал суду з відміткою "за закінченням терміну зберігання", які були надіслані відповідачу за адресою: 99005, м.Севастополь, вул. Леніна, 19, яка відповідає відомостям, що містяться у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (арк.с.69-70).

Відповідно до підпункту 3.9.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" (зі змінами та доповненнями від 16.01.2013), в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за належною адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та повернуто підприємством зв'язку із відміткою про закінчення терміну зберігання, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Таким чином про час та місце розгляду справи відповідач був повідомлений належним чином.

Згідно зі статтею 22 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов'язані добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами. Оскільки явка в судове засідання представників сторін - це право, а не обов'язок, справа може розглядатись без їх участі, якщо нез'явлення цих представників не перешкоджає вирішенню спору.

Відповідач не скористався правом, наданим йому статтею 59 Господарського кодексу України: не надав суду відзив на позовну заяву та документи, що підтверджують заперечення проти позову.

У зв'язку з викладеним, суд розглядає справу відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України, за наявними у справі матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши надані докази, перевіривши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

28.07.2008 між товариством з обмеженою відповідальністю "БАНК БОГУСЛАВ" (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "БАНК БОГУСЛАВ" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" (далі - Позичальник) був укладений кредитний договір №15/01-КР-24/2008 (надалі - Кредитний договір), відповідно до умов якого (п. 1.1. Договору) Банк на умовах, передбачених цим Договором, відкриває Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію з загальним лімітом в сумі у період:

- з 28.07.2008 по 27.07.2010 - 12 500 000, 00 грн;

- з 28.07.2010 по 27.08.2010 - 11 538 461, 53 грн;

- з 28.08.2010 по 27.09.2010 - 10 576 923, 06 грн;

- з 28.09.2010 по 27.10.2010 - 9 615 384, 59 грн;

- з 28.10.2010 по 27.11.2010 - 8 653 846, 12 грн;

- з 28.11.2010 по 27.12.2010 - 7 692 307, 65 грн;

- з 28.12.2010 по 27.01.2011 - 6 730 769, 18 грн;

- з 28.01.2011 по 27.02.2011 - 5 769 230, 71 грн;

- з 28.02.2011 по 27.03.2011 - 4 807 692, 24 грн;

- з 28.03.2011 по 27.04.2011 - 3 846 153, 77 грн;

- з 28.04.2011 по 27.05.2011 - 2 884 615, 30 грн;

- з 28.05.2011 по 27.06.2011 - 1 923 076, 83 грн;

- з 28.06.2011 по 27.07.2011 - 961 538, 36 грн;

в межах якої надає Позичальнику в користування грошові кошти (далі - Кредит) для ведення статутної діяльності, зі сплатою 20% (двадцять) відсотків річних за користування сумою Кредиту (надалі - Відсотки) (пункт 1.1. Договору) (арк.с.9-13).

Пунктом 1.3. Кредитного договору визначено строк повернення Кредиту - 27 липня 2011 року або строк, встановлений у відповідності з п.2.7., 2.8. цього Договору (далі - Строк погашення).

Відповідно до пункту 2.2 Кредитного договору Банк видає Кредит Позичальнику у безготівковій формі шляхом перерахування суми Кредиту згідно з пунктом 1.2. цього Договору на рахунок Позичальника згідно з заявою Позичальника. При цьому днем надання Кредиту вважається дата зарахування суми Кредиту повністю або частково на рахунок Позичальника згідно з Заявою Позичальника.

Згідно зі статтями 212, 1050, 1052 Цивільного кодексу України сторонами узгоджено, що зобов'язання Позичальника повернути Банку Кредит раніше календарної дати, визначеної пунктом 1.3 Кредитного договору, виникає у Позичальника в разі, зокрема, несплати або часткової несплати Позичальником в передбачений цим Договором строк Відсотків; та/або при несплаті або частковій несплаті Позичальником в строк штрафних санкцій; при цьому Строком погашення кредиту є десятий календарний день за останнім днем строку, в який Позичальник повинен був виконати зазначені в цьому пункті Договору зобов'язання (п.п.2.8, 2.8.1 Кредитного договору).

Пунктом 2.9. Кредитного договору передбачено, що виникнення зобов'язання позичальника повернути банку суму Кредиту згідно з п. 2.8. цього договору тягне за собою виконання всіх передбачених цим Договором зобов'язань Позичальника в строки, передбачені пунктом 2.8. цього договору для повернення Кредиту.

Згідно з пунктом 4.2.2. Кредитного договору, Банк має право вимагати від Позичальника сплати заборгованості за нарахованими за користування Кредитом Відсотками, за Кредитом, а також сум штрафних санкцій, збитків, у випадках, передбачених умовами цього Договору.

Відповідно до пунктів 5.1.1., 5.1.2. Кредитного договору, Позичальник зобов'язується повернути Банку Кредит в Строк погашення Кредиту, сплатити Банку в строки, передбачені цим Договором суму нарахованих Банком Відсотків, сплатити Банку штрафні санкції та відшкодувати збитки у розмірі, строки та у порядку, які передбачені цим Договором. Своєчасно сплачувати відсотки за користування Кредитом у порядку, передбаченому цим Договором.

Пунктом 7.2. Кредитного договору визначено, що цей договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

Сторонами Кредитного договору укладено ряд додаткових договорів, якими вносились зміни до розділів 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 кредитного договору (арк.с.14-32).

Згідно з пунктами 5, 6 Договору від 01.12.2010 про внесення змін та доповнень до Кредитного договору, сторони домовились, що позичальник зобов'язаний сплатити Банку частину відсотків за користування кредитом, що нараховані Банком, згідно договору, за період з жовтня 2009 року по листопад 2010 року (включно) в сумі - 3 068 036,67 грн в строк - по 01.02.2011 включно, а також за грудень 2010 року та січень 2011 року в той самий строк.

21.02.2011 між публічним акціонерним товариством "БАНК БОГУСЛАВ" (Первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Богуслав Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, в порядку та на умовах, передбачених цим договором, Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає на себе всі без виключення права вимоги Первісного кредитора та стає кредитором у зобов'язанні за Кредитним договором №15/01-КР-24/2008 (про надання відновлювальної кредитної лінії в національній валюті) від 28.07.2008, із змінами та доповненнями до нього, укладеним Первісним кредитором з товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР", в обсязі та на умовах, що існують на момент укладання Сторонами цього Договору, в загальній сумі 16 107 003,04 грн, що складається з заборгованості за кредитом в сумі 12 499 600,00 грн та заборгованості по нарахованим відсоткам за користування кредитом у сумі 3 607 403,04 грн (пункт 1.1. договору про відступлення права вимоги).

Відповідно до пункту 5 договору про відступлення права вимоги, сторони домовились, що новий кредитор в день укладання сторонами цього Договору зобов'язаний повністю сплатити вартість прав, вимоги, що встановлена Сторонами в п.4 цього Договору на рахунок Первісного кредитора.

Згідно з пунктом 6 договору про відступлення права вимоги, в день укладення цього договору на виконання статті 517 Цивільного кодексу України, Первісний кредитор передає Новому кредитору документи, які засвідчують права вимоги що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, на підставі акту прийому - передачі.

Відповідно до пунктів 7, 14 договору про відступлення права вимоги, право вимоги за Кредитним договором переходять від Первісного кредитора до Нового кредитора з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін цього Договору та нотаріального посвідчення договору про відступлення права вимоги за Іпотечним договором. Цей договір вступає в силу з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Враховуючи ринкову вартість предмету Іпотеки сторони дійшли згоди, що передбачені в п.1 Договору про відступлення права вимоги за Кредитним договором відступаються Первісним кредитором Новому кредитору за вартістю 12 000 000,00 грн (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) (п. 4 Договору про відступлення права вимоги).

Позивачем було сплачено на рахунок Первісного кредитора суму, передбачену пунктом 4 договору про відступлення права вимоги, що підтверджується платіжним дорученням №2 від 21.02.2011 (арк.с.34, 35).

26.04.2011 за вих. №01-047/11, позивачем на адресу відповідача було направлено письмову вимогу про усунення порушення, з вимогою погасити заборгованість за Кредитним договором, яка була залишена відповідачем без реагування (арк.с.36-38).

19.09.2013 в Бюлетені Державної реєстрації №260 було опубліковано оголошення про ліквідацію ТОВ "АГРО ОЙЛ-КР" на підставі рішення засновників (учасників) юридичної особи, або уповноваженого ним органу щодо припинення юридичної особи, та зазначено, що заяви кредиторів приймаються в строк до 18.11.2013.

16.10.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заварницькою І.П. було надіслано на адресу відповідача рекомендованим листом з повідомленням заяву позивача з вимогами кредитора в розмірі 12 000 000,00 грн від 15.10.2013 за вих. № 01-227/13. Зворотне повідомлення про вручення поштового відправлення нотаріусом не отримано.

06.11.2013 позивачем повторно на адресу відповідача кур'єрською службою доставки направлена заява з вимогами кредитора у розмірі 12 000 000,00 грн від 05.11.2013 вих. № 01-264/13 08.11.2013 кур'єрською службою вказана заява повернена ТОВ "АГРО ОЙЛ-КР" з доданими до неї документами, у зв'язку з відсутністю ліквідаційної комісії за адресою місцезнаходження (м. Севастополь, вул. Леніна, 19).

Несплата заборгованості за кредитним договором та ухилення відповідача від прийняття та розгляду кредиторських вимог стало підставою для звернення позивача до суду із цим позовом.

Оцінюючи наявні у матеріалах справи докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступних мотивів.

Згідно з частиною першою статті 175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони, або утримуватися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Спірні правовідносини виникли між сторонами з приводу виконання умов кредитного договору та регулюються главою 71 Цивільного кодексу України, загальними положеннями про зобов'язання, визначеними Цивільним та Господарським кодексами України, а також умовами самого договору.

Згідно зі статтею 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити кошти тощо), або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до частини першої статті 173 Господарського кодексу України, господарським судом визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до частини другої статті 11 Цивільного кодексу України, підставою виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

В силу пункту 1 статті 179 Господарського кодексу України майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і не господарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями. Пункт 7 цієї ж статті передбачає, що господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Згідно з частиною першою статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до частини другої статті 345 Господарського кодексу України кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі; у кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Статтею 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до частини першої статті 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

У разі відсутності іншої домовленості сторін, проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно з частиною другою статті 1046 Цивільного кодексу України договір позики є укладеним з моменту передавання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Частиною першою статті 1049 Цивільного кодексу України передбачений обов'язок повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій же сумі) у строк та в порядку, встановлені договором.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічне положення міститься в частині першій статті 193 Господарського кодексу України, якою визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

В силу статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено імперативне правило: договір є обов'язковим для виконання сторонами договору.

За змістом статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (частина перша статті 612 Цивільного кодексу України).

Судом встановлено, що на виконання умов кредитного договору № 15/01-КР-24/2008 товариство з обмеженою відповідальністю "БАНК БОГУСЛАВ" відкрило відповідачу відновлювальну відкличну кредитну лінію та надала йому грошові кошти у розмірі 12 499 600 грн.

Строк повернення кредиту за умовами договору - 27.07.2011.

Відповідно до пунктів 5, 6 Договору № 19 від 01.12.2010 про внесення змін та доповнень до Кредитного договору відповідач зобов'язався сплатити частину процентів за користування кредитом за період з жовтня 2009 по листопад 2010 в сумі 3 068 036,67 грн в строк до 01.02.2011, а також за грудень 2010 року та січень 2011 року в той самий строк.

Згідно з положеннями пункту 2.8.1 Кредитного договору - зобов'язання відповідача повернути кредит виникає в разі несплати або часткової несплати відповідачем в передбачений Кредитним договором строк відсотків, при цьому строк погашення кредиту є наступний календарний день за останнім днем строку, в який відповідач повинен був сплатити відсотки з користування Кредитом.

У зв'язку з несплатою відповідачем частини процентів, у відповідності до умов Договору № 19 в строк до 01.02.2011, у відповідача виникло зобов'язання погасити всю суму кредиту в строк до 02.02.2011.

Однак, в обумовлені договором строки сума кредитних коштів відповідачем повернута в повному обсязі не була, а також позичальник належним чином не виконував покладених на нього за договором зобов'язань, не сплачував проценти за користування кредитом.

Як вже зазначалось, 21.02.2013 між Банком та позивачем у справі було укладено Договір про відступлення права вимоги, за умовами якого Публічне акціонерне товариство "БАНК БОГУСЛАВ" відступило позивачу право вимоги у зобов'язанні за Кредитним договором у розмірі 12 000 000,00 грн.

Згідно із частиною першою статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до статті 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено законом або договором. При цьому заміна кредитора здійснюється без згоди боржника (ст. 516 Цивільного кодексу України).

Таким чином на підставі договору відступлення права вимоги позивачем отримано право вимоги від відповідача 12 000 000,00 грн.

Як свідчать матеріали справи - письмову вимогу позивача про погашення заборгованості від 26.04.2013 відповідачем отримано 10.05.2013 (а.с. 36-38).

Відповідно до положень статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Всупереч наведеним нормам, позивачем не надано належних та допустимих доказів виконання свого зобов'язання зі сплати заборгованості за кредитним договором у розмірі 12 000 000,00 грн, а тому позовні вимоги про стягнення цієї суми на користь позивача підлягають задоволенню.

Стосовно вимог позивача щодо зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" в особі його ліквідаційної комісії визнати його кредиторські вимоги у розмірі 12 000 000,00 грн, суд зазначає наступне:

Умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Поняття кредитор наведено у статті першій вказаного Закону, відповідно до якої кредитор - це юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство. До конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство.

Згідно з частиною дев'ятою статті 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" про визнання вимог кредитора та їх розмір зазначається в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до частини другої статті 41 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Суд звертає увагу, що дана справа розглядається судом в порядку позовного провадження, провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" не порушувалось, а тому підстави для задоволення позовних вимог про визнання кредиторських вимог відсутні.

Рішенням про стягнення 12 000 000, 00 грн з відповідача судом визнано наявність у нього заборгованості у зазначеній сумі перед позивачем та вказане рішення у разі набрання ним законної сили є обов'язковим для виконання та підлягає виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" (статті 4-5, 116 Господарського процесуального кодексу України).

Витрати по сплаті судового збору покладаються судом на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 43, 49, 75, 82-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" (99005, м. Севастополь, вул. Леніна, 19, ідентифікаційний код 34031432, р/р 260033027601 у ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ», код банку 380322 або з будь-якого іншого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Богуслав Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 32 офіс 49, ідентифікаційний код 32977421, ЄДРІСІ 2331114, р/р 265063027906 у ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ», код банку 380322, або на будь який інший рахунок вказаний стягувачем) заборгованість у розмірі 12 000 000,00 грн (дванадцять мільйонів грн 00 коп) а також витрати зі сплати судового збору у розмірі 68 820,00 грн (шістдесят вісім тисяч вісімсот двадцять гривень).

3. В решті позовних вимог відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 23.12.2013.

Суддя підпис Н.Г. Плієва

Розсилка:

1. ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Богуслав Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу

(01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32 офіс 49) - простим

2. ТОВ "АГРО ОЙЛ-КР" в особі його ліквідаційної комісії

(99005, м.Севастополь, вул Леніна, 19) - рекомендованим з повідомленням

Previous document : 36417225
Next document : 36417287