Decision № 36356737, 03.12.2013, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
03.12.2013
Case No.
910/20989/13
Document №
36356737
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/20989/13 03.12.13

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Авер-Тех"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт Принт"

про стягнення 8 994,39 грн.

Суддя Удалова О.Г.

Представники сторін:

від позивача Шиманська Н.В. (за довіреністю)

від відповідача не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авер-Тех" звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт Принт" про стягнення 8 994,39 грн. (7 596,00 грн. основного боргу, 113,94 грн. трьох процентів річних, 524,85 грн. пені, 759,60 грн. штрафу).

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач порушив взяті на себе зобов'язання щодо повноти та своєчасності внесення оплати за договором поставки товару ОС/ОП № 167 від 05.10.2012 р., внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2013 р. порушено провадження у справі № 910/20989/13 та призначено її розгляд на 03.12.2013 р.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідач відзив на позов не надав, представника в судове засідання не направив, про причини неявки не повідомив, про день та час проведення судового засідання був повідомлений належним чином, докази чого містяться в матеріалах справи. Про поважність причин неявки суд не повідомлено. На виконання вимог, викладених в ухвалі суду, надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо відповідача.

За таких обставин, суд вважає за можливе на підставі ст. 75 ГПК України розглянути справу у відсутності відповідача за наявними матеріалами.

Розглянувши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд встановив:

05.10.2012 р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Авер-Тех" (постачальником) та товариством з обмеженою відповідальністю "Експерт Принт" (покупцем) було укладено договір ОС/ОП № 167 про поставку товару (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, постачальник зобов'язується здійснити поставку в Україну і передати у власність покупцю товар, а покупець - прийняти та сплатити вартість такого товару відповідно до накладних.

Згідно з п. 2.2. Договору асортимент, кількість та комплектність товару повинна відповідати заявці покупця, яка акцептована постачальником.

Відповідно до п. 4.1. Договору загальна сума поставленого за цим Договором товару складається з сум вартості отриманих покупцем партій товару, вказаних в накладних на відпуск товару.

Згідно з п. 4.2. Договору покупець оплачує поставлений постачальником товар за цінами, вказаними в накладних на відпуск товару, на умовах відстрочення платежу, з врахуванням п. 4.3., п. 5.3. та п. 5.4. цього Договору.

В ціну товару включено: вартість тари, упаковки, маркування, передбаченого виробником. Крім того, вартість товару за цим Договором включає в себе всі необхідні платежі, а також податки й інші платежі, пов'язані з ввезенням товару в Україну для вільного продажу (п. 4.3.).

Відповідно до п. 5.3. Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати, вказаної в накладній на відпуск товару покупцю, покупець зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок постачальника повну вартість поставленого товару.

Умовами п. 5.6. Договору визначено, що датою здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, зарахована на рахунок постачальника.

Згідно з п. 6.5. Договору приймання-здача товару за кількістю та якістю здійснюється уповноваженими на це представниками сторін при передачі товару.

На виконання умов Договору продавець 01.03.2013 р. передав, а покупець прийняв товар, що підтверджується наявною в матеріалах справи видатковою накладною № АТ-0301013 від 01.03.2013 р. на суму 3 826,80 грн. та довіреністю № 4 від 27.02.2013 р. на отримання поставленого товару.

Крім того, 02.04.2013 р. уповноважений представник покупця за довіреністю № 7 від 02.04.2013 р. прийняв від продавця по видатковій накладній № АТ-0402001 від 02.04.2013р. товар на суму 3 769,20 грн.

Всього постачальник поставив товару за вказаними видатковими накладними по Договору на суму 7 596,00 грн.

Покупець свої обов'язки по оплаті товару не виконав.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог з огляду на наступне.

Статтями 11, 509 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є підставою виникнення цивільних прав і обов'язків (зобов'язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору.

Згідно з приписами статей 526 Цивільного кодексу України та 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, що передбачено ст. 525 Цивільного кодексу України. Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до 1, 3 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Відповідач прийняв товар від позивача, суму заборгованості за поставлений товар не сплатив, тому вимоги позивача про стягнення боргу в сумі 7 596,00 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Дії відповідача є порушенням договірних зобов'язань (ст. 610 Цивільного кодексу України), тому відповідач вважається таким, що прострочив (ст. 612 Цивільного кодексу України), відповідно є підстави для застосування встановленої законом відповідальності.

Згідно зі ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідач не здійснив оплату за поставлений товар, отже, допустив прострочення, що, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, є підставою для стягнення 3% річних в розмірі113,94 грн.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення з відповідача 3% річних в сумі 113,94 грн. підлягають задоволенню як законні та обґрунтовані за розрахунком позивача.

Крім того, позивач на підставі п. 8.3. Договору нарахував 524,85 грн. пені та 759,60 грн. 10% штрафу за прострочення оплати товару.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно зі ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Пунктом 8.3. Договору передбачено, що за порушення строків і порядку розрахунків за поставлений товар, Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від невчасно сплаченої суми, за перші 10 календарних днів прострочення платежу, а у випадку прострочення понад 10 (десять) календарних днів - штраф у розмірі 10% від суми невчасно оплаченої партії товару та пеню у вищевказаному розмірі.

В силу приписів ч. 4 ст. 231 ГК України розмір штрафних санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно з ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

З матеріалів справи вбачається, що позивач нараховує пеню, виходячи з подвійної облікової ставки НБУ, як передбачено п. 8.3 Договору за шість місяців прострочення виконання зобов'язання (за період з 17.04.2013 р. по 17.10.2013 р.), що відповідає вимогам чинного законодавства. Розрахунок штрафу також є обґрунтованим.

За таких обставин, позовні вимоги в цій частині позовних вимог також є обґрунтованими.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог та заперечень, покладається на сторону.

Обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх вимог, належним чином доведені та відповідачем не спростовані, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню як законні та обґрунтовані.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному та об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про те, що заявлені позивачем вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 49, 75, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт Принт" (02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, код 37625456) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Авер-Тех" (04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13-Ж, код 21665318) 7 596 (сім тисяч п'ятсот дев'яносто шість) грн. 00 коп. основного боргу, 113 (сто тринадцять) грн. 94 коп. трьох процентів річних, 524 (п'ятсот двадцять чотири) грн. 85 коп. пені, 759 (сімсот п'ятдесят дев'ять) грн. 60 коп. штрафу, 1 720 (одну тисячу сімсот двадцять) грн. 50 коп. судового збору.

Повне рішення складено 25.12.2013 р.

Суддя О.Г. Удалова

Previous document : 36356733
Next document : 36357599