Court decree № 35351785, 15.11.2013, Commercial Court of Sevaspotol City

Approval Date
15.11.2013
Case No.
919/1326/13
Document №
35351785
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

УХВАЛА

15 листопада 2013 року справа № 919/1326/13

Суддя господарського суду міста Севастополя Плієва Н.Г., розглянувши заяву про забезпечення позову у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Богуслав Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32 офіс 49)

до товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" в особі його ліквідаційної комісії (99005, м.Севастополь, вул Леніна,19)

про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 12 000 000,00 грн та визнання кредиторських вимог

представники сторін не викликались

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Богуслав Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу звернулось до господарського суду міста Севастополя з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" в особі його ліквідаційної комісії про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 12 000 000,00 грн та визнання кредиторських вимог.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач на підставі договору про відступлення права вимоги від 21.02.2011, укладеного з публічним акціонерним товариством "Банк Богуслав" отримав право вимоги за кредитним договором № 15/01-КР-24/2008 від 28.07.2008 у розмірі 12 000 000,00 грн.

Відповідачем зобов'язання за кредитним договором не виконано, 19.09.2013 в Бюлетені Державної Реєстрації (260) було опубліковано оголошення про ліквідацію ТОВ "АГРО ОЙЛ-КР" на підставі рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в якому зазначено, що заяви кредиторів приймаються в термін до 18.11.2013.

Ухилення відповідача від прийняття та розгляду кредиторських вимог позивача стало підставою для звернення до суду з посиланням на положення статі 112 Цивільного кодексу України.

Ухвалою суду від 15.11.2013 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі та справу призначено до розгляду у судовому засіданні на 27.11.2013.

Разом з позовною заявою позивачем подано заяву про забезпечення позову в якій позивач просить заборонити будь-яким державним реєстраторам, в тому числі, але не виключно, державним реєстраторам відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Севастополі проводити будь-які дії, направлені на державну реєстрацію припинення товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР", у тому числі, в результаті його ліквідації, зокрема, але не обмежуючись, вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записів про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Заява мотивована тим, що відповідач ухиляється від прийняття кредиторських вимог та має можливість провести припинення юридичної особи при наявності невиконаних грошових зобов'язань перед позивачем. Невжиття заходів до забезпечення позову, на думку позивача, утруднить чи зробить неможливим виконання рішення господарського суду міста Севастополя, прийнятого за наслідками розгляду справи.

Дослідивши матеріали позову та заяву про забезпечення позовних вимог суд дійшов наступних висновків.

Статтею 66 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або із своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Виходячи з приписів статей 1, 2 Господарського процесуального кодексу України, головним завданням господарського судочинства є забезпечення ефективності захисту порушених чи оспорюваних прав і законних інтересів суб'єктів господарських відносин. Одним із засобів захисту та забезпечення поновлення порушених прав і законних інтересів є забезпечення позову, головною метою якого є гарантування можливості реалізації позовних вимог (можливість виконання рішення суду, а також сприяння збереженню певного існуючого стану відповідача до винесення судового рішення).

Забезпечення позову є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №16 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

- наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

- запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Згідно з частиною першою статті 67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується, зокрема, забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що предметом позову є вимога позивача до відповідача про стягнення заборгованості у розмірі 12 000 000,00 грн та зобов'язання визнати кредиторська вимоги на вказану суму.

Як вбачається з наданих матеріалів 15.10.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округ Затварницькою І.П. було надіслано на адресу голови ліквідаційної комісії ТОВ "АГРО ОЙЛ-КР" (99005, м. Севастополь, Ленінський район, вул. Леніна, 19) заяву з вимогами кредитора у розмірі 12 000 000,00 грн за вих № 01-227/13. Вказана вимога відповідачем не отримана.

06.11.2013 позивачем повторно засобами кур'єрського зв'язку направлено на адресу відповідача заяву з вимогами кредитора, однак 08.11.2013 кур'єрська служба повернула позивачу вказану заяву з доданими документами у зв'язку з відсутністю ліквідаційної комісії відповідача за адресою місцезнаходження.

Не отримання відповідачем заяви позивача з вимогами кредитора свідчить про ухилення ТОВ "АГРО ОЙЛ-КР" від прийняття та розгляду цих кредиторських вимог.

Згідно з положеннями частини п'ятої статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у разі якщо після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому законом порядку органом доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.

Розглянувши подане позивачем клопотання, зважаючи на фактичні обставини справи, суд дійшов висновку, що невжиття заходів до забезпечення позову може привести до припинення юридичної особи ТОВ "АГРО ОЙЛ-КР", що зробить неможливим виконання рішення у даній справі, у разі задоволення позову.

В той же час, оскільки відповідач зареєстрований у Ленінському районі міста Севастополя (вул.Леніна, 19), реєстраційна справа перебуває у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ленінського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Севастополі, та адекватним заходом до забезпечення позову суд вважає заборону саме державним реєстраторам цієї службі здійснювати дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записів про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

На підставі наведеного, керуючись статтями 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву про задоволення позову задовольнити частково.

Заборонити державним реєстраторам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ленінського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Севастополі (99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2) здійснювати дії, направлені на державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" (99005, м. Севастополь, Ленінський район, вулиця Леніна, 19, код ЄДРПОУ 34031432) у тому числі в результаті його ліквідації, зокрема, вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записів про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Суддя підпис Н.Г. Плієва

Згідно з оригіналом

Помічник судді Г.С. Фаришева

15.11.2013

Розсилка - всім рекомендованим з повідомленням :

1. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ленінського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Севастополі

(99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2)

2. товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду "Богуслав Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу

(01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32 офіс 49)

3. товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР"

(99005, м.Севастополь, вул Леніна,19)

Previous document : 35351773
Next document : 35351892