Court decree № 34165158, 09.10.2013, Odessa Administrative Court of Appeals

Approval Date
09.10.2013
Case No.
815/966/13-а
Document №
34165158
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

----------------------

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2013 р.Справа № 815/966/13-а

Категорія: 8.1.1 Головуючий в 1 інстанції: Цховребова М. Г

Одеський апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого Золотнікова О.С.,

суддів: Осіпова Ю.В. та Скрипченка В.О.,

при секретарі Василенко І.Ю.,

за участю представника позивача Слабенка І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 05 березня 2013 року по справі за адміністративним позовом приватного підприємства «Ліс України» до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби про визнання протиправними дій, -

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2013 року приватне підприємство «Ліс України» (далі ПП «Ліс України») звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби (далі ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС) про визнання протиправними дій щодо складання акта про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, від 08 січня 2013 року за № 1/15-218/35993137 та скасування зазначеного акта перевірки.

Ухвалою судді Одеського окружного адміністративного суду від 06 лютого 2013 року відмовлено у відкритті провадження в частині позовних вимог про скасування акта про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, від 08 січня 2013 року № 1/15-218/35993137.

В обґрунтування позову зазначалось, що 27 листопада 2012 року позивачем до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС подано уточнюючий розрахунок до податкових декларацій з податку на додану вартість за січень, лютий, березень, квітень 2011 року. 08 січня 2013 року посадовою особою відповідача було проведено камеральну перевірку уточнюючого розрахунку, за результатами якої складено акт від 08 січня 2013 року № 1/15-218/35993137. На думку позивача, камеральну перевірку відповідачем проведено з порушенням ст. 76 та п. 200.10 ст. 200 ПК України, а саме після спливу 30 днів, що настали за днем подачі розрахунку.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 05 березня 2013 року позовні вимоги ПП «Ліс України» задоволено. Визнано протиправними дії ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС щодо складання акта про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, від 08 січня 2013 року за № 1/15-218/35993137.

Не погоджуючись з постановленим по справі судовим рішенням, представник ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС в апеляційній скарзі зазначає, що судом першої інстанції неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, і, крім того, порушено норми матеріального та процесуального права. Так, судом не прийнято до уваги, що в ході камеральної перевірки встановлено фактичну відсутність об'єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) у січні - квітні 2011 року, що відповідно до ст. ст. 198 та 201 Податкового кодексу України виключає можливість формування підприємством податкового зобов'язання та податкового кредиту за такими фіктивними угодами. Крім того, судом не враховано, що в уточнюючому розрахунку позивачем повторно віднесено до складу податкового кредиту податкові накладні, які були відображенні раніше. У зв'язку з викладеним в апеляційній скарзі ставиться питання про скасування постанови суду першої інстанції з винесенням нової постанови про відмову у задоволенні позовних вимог.

В запереченнях на апеляційну скаргу представник позивача просить залишити постанову суду першої інстанції без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, виступ представника позивача про залишення оскарженого судового рішення без змін, розглянувши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про відсутність підстав для її задоволення.

Судом встановлено, що 27 листопада 2012 року ПП «Ліс України» до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС подано уточнюючий розрахунок до податкових декларацій з податку на додану вартість за січень, лютий, березень, квітень 2011 року.

08 січня 2013 року посадовою особою відповідача проведено камеральну перевірку уточнюючого розрахунку, за результатами якої складено акт від 08 січня 2013 року № 1/15-218/35993137.

Задовольняючи позовні вимоги ПП «Ліс України» про визнання протиправними дій відповідача щодо складання акта про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, від 08 січня 2013 року за № 1/15-218/35993137, суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, що камеральну перевірку проведено відповідачем з порушенням строків, встановлених п. 200.10 ст. 200 Податкового кодексу України.

Так, відповідно до положень п. 48.1 ст. 48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання.

Згідно п. 50.1 ПК України у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Як вбачається з матеріалів справи, 27 листопада 2012 року позивачем до податкового органу подано уточнюючий розрахунок до податкових декларацій з податку на додану вартість за січень, лютий, березень, квітень 2011 року, який відповідачем прийнято та зареєстровано.

Пунктом 75.1 ст. 75 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Пунктом 200.10 ст. 200 ПК України встановлено, що протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.

Крім того, пунктом 5 розділу XII Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 25 листопада 2011 року № 1492 (в редакції, чинній на час подання позивачем уточнюючого розрахунку), камеральну перевірку даних, заявлених у податковій звітності з податку на додану вартість, орган державної податкової служби проводить протягом 30 днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації.

Як встановлено матеріалами справи та не спростовується відповідачем, посадовою особою ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Одеської області ДПС камеральну перевірку уточнюючого розрахунку позивача проведено 08 січня 2013 року, тобто з порушенням тридцятиденного строку, встановленого Податковим кодексом України.

Відповідно до п. 21.1 ст. 21 названого Кодексу посадові особи контролюючих органів зобов'язані: дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій; забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.

Із врахуванням викладеного, висновок суду першої інстанції про задоволення вимог позивача є правильним.

Доводи апелянта щодо правомірності висновків посадової особи податкового органу, викладених в акті перевірки, не впливають на правильність оскарженого судового рішення, оскільки позивачем оскаржені виключно дії відповідача щодо складання акта про результати камеральної перевірки, проведеної за межами встановленого чинним законодавством строку для її проведення.

Враховуючи, що судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи та ухвалено судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, суд апеляційної інстанції на підставі ст. 200 КАС України залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову окружного адміністративного суду - без змін.

Керуючись ст. ст. 195, 196, 198, 200, 205, 206, 254 КАС України, апеляційний суд, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби залишити без задоволення, а постанову Одеського окружного адміністративного суду від 05 березня 2013 року - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено 11 жовтня 2013 року.

Головуючий:

Судді:

Previous document : 34165156
Next document : 34165287