Decision № 33823438, 27.09.2013, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
27.09.2013
Case No.
812/9171/12
Document №
33823438
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №333/9171/13-ц

Провадження №2/333/352/1

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2013 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого суддіМихайлової А.В.,

при секретаріШудрик К.О. ,

за участю позивачаОСОБА_1,

представника позивачаОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкон Трейд», третя особа: директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкон Трейд» ОСОБА_3 про визнання незаконним наказу про звільнення, визнання формулювання причини звільнення неправильною та її зміну, зміну дати звільнення, стягнення заробітної плати за весь час затримки виплати заробітної плати по день фактичного розрахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з позовом, в якому просить визнати незаконним наказ про звільнення, визнати формулювання причини звільнення неправильною та її зміну, зміну дати звільнення, стягнення заробітної плати за весь час затримки виплати заробітної плати по день фактичного розрахунку.

Позивач подавав уточнену позовну заяву, від 19.07.2012 року.

В судовому засіданні позивач та представник позивача підтримали позовні вимоги, та просили задовольнити позов в повному обсязі, а саме: Визнати незаконним наказ №01/08/2012 від 01.08.2012 директора ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» ОСОБА_3 щодо розірвання трудового договору між мною та власником ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» на підставі п.2 ст. 40 КЗпП України.

Визнати формулювання причини звільнення на підставі п.2 ст.40 КЗпП України неправильною, змінити її на наступну: «Звільнений з посади керівника представництва ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» в місті Запоріжжя за сумісництвом на підставі частини 3 статті 38 Кодексу законів про працю України», і змінити дату звільнення з 01 серпня 2012 року на день вирішення справи в суді.

Стягнути з розрахункового рахунку ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» на мою користь 64421 грн. 13 коп., а саме: суму заборгованості по заробітній платі з урахуванням нарахувань за час невикористаної відпустки за період з 03.10.2011 року по 01.08.2012 року в розмірі 31831,09 грн.; суму середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати з 02.08.2012 року по 19.07.2013 року в розмірі 32590 грн. 04 коп. В обґрунтування позову пояснили, 03 жовтня 2011 року, позивача у справі, було прийнято на роботу до Товариства з обмеженою відповідальністю «АНКОН ТРЕЙД», на посаду керівника регіонального представництва в місті Запоріжжя за сумісництвом, з окладом згідно з штатним розкладом. Відповідно до штатного розкладу ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» розмір посадового окладу складав 3000 гривень, що підтверджується витягом з штатного розпису товариства. Протягом всього періоду роботи з моменту приймання до 31 липня 2012 року позивачу не сплачували заробітну плату. Це стало підставою для його звернення до відповідача з вимогою щодо надання довідки про нараховану та сплачену суму заробітної плати за період роботи та виплати заборгованості по заробітній плати за весь період прострочення.

Представник відповідача в судове засідання не зявився, про час, день і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, в звязку з чим суд ухвалив розглянути справу за його відсутності.

Третя особа також в судове засідання не зявився, про час, день і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, в звязку з чим суд ухвалив розглянути справу за його відсутності.

Суд вважає можливим розглянути справу у відсутності відповідача на підставі наявних у ній доказів, та на підставі ст.224 ЦПК України, за згодою представника позивача, ухвалити заочне рішення.

Вислухавши пояснення позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

16 серпня 2012 р. позивач звернувся до відповідача з вимогою, щодо надання довідки про нараховану та сплачену суму заробітної плати за період роботи та виплати заборгованості по заробітній плати за весь період прострочення.( а.с.7)

TOB «АНКОН ТРЕЙД» надано лист від 11.09.2012 № 09/12 -4029, до якого була додана довідка, відповідно до змісту якої товариство не має заборгованості по заробітній платі перед позивачем ( а.с.11,15).

Наказом №01/08/2012 від 01.08.2012 року ОСОБА_4, звільнено з посади керівника представництва ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» в м. Запоріжжя, відповідно до п. 2 ст.40 КЗпП України. (а.с14)

Згідно ч.1 ст.24 ЗУ «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Відповідно до ст.40 КЗпП України звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. В порушення зазначеної норми пропозиції з боку товариства щодо переведення на іншу посаду позивачу не надходили. Відповідно до вимог ст. 44 КЗпП України роботодавець повинен був виплатити вихідну допомогу в розмірі не менш середнього місячного заробітку.

Відповідно до ч.1 ст.47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Відповідно до ч.1 ст.117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено Постановою КМУ №100 від 08.02.1995р. в якій ч.1, ч.2 п.8 зазначено, що нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Станом на 19 липня 2013 року заборгованість по заробітній платі починаючи з 03.10.2011 по 01.08.2012 (включно) складає 9 місяців та 29 днів (274 дні), що становить 3000 х 9 + 3000 : 31 х 29 = 29806 гри. 45 коп.

Нарахування за час невикористаної відпустки пропорційно відпрацьованому часу складає: (274 дні х 100 : 365) х 24 : 100 = 18 днів невикористаної відпустки

Заробіток за відпрацьований час з 03.10.2011 по 01.08.2012 - 29806 грн. 45 коп.

Всього сума заборгованості по заробітній платі з урахуванням невикористаної відпустки складає 29806,45 + 2024,64 = 31831,09 грн.

Сума середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати з 02.08.2012 року по 19.07.2013 року кількість робочих днів - 239

239 роб. дн. х 136,36 = 32590 грн. 04 коп.

Розрахунок проведено у відповідності з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

Таким чином, загальна сума боргу складає 64421 грн. 13 коп.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.47, 115, 116, 117 КЗпП України, ст.ст.10, 11, 60, 88, 208, 209, 212, 214-215, 224 ЦПК України ст.24 ЗУ «Про оплату праці», Постановою КМУ №100 від 08.02.1995р., -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкон Трейд», третя особа: директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкон Трейд» ОСОБА_3 про визнання незаконним наказу про звільнення, визнання формулювання причини звільнення неправильною та її зміну, зміну дати звільнення, стягнення заробітної плати за весь час затримки виплати заробітної плати по день фактичного розрахунку - задовольнити.

Визнати незаконним наказ №01/08/2012 від 01.08.2012 року директора ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» ОСОБА_3 щодо розірвання трудового договору між ОСОБА_1 та власником ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» на підставі п.2 ст. 40 КЗпП України.

Визнати формулювання причини звільнення на підставі п.2 ст.40 КЗпП України неправильною, змінити її на наступну: «Звільнений з посади керівника представництва ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» в місті Запоріжжя за сумісництвом на підставі частини 3 статті 38 Кодексу законів про працю України», і змінити дату звільнення з 01 серпня 2012 року на день вирішення справи в суді.

Стягнути з розрахункового рахунку ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» на користь ОСОБА_1 64421 грн. 13 коп., а саме: суму заборгованості по заробітній платі з урахуванням нарахувань за час невикористаної відпустки за період з 03.10.2011 по 01.08.2012 в розмірі 31831,09 грн.;суму середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати з 02.08.2012 по 19.07.2013 в розмірі 32590 грн. 04 коп.

Рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача поданою протягом десяти днів після отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя А.В. Михайлова

Часті запитання

Який тип судового документу № 33823438 ?

Документ № 33823438 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33823438 ?

Дата ухвалення - 27.09.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33823438 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 33823438 ?

В Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 33823432
Next document : 33831800