Decree № 33262594, 29.08.2013, High Commercial Court of Ukraine

Approval Date
29.08.2013
Case No.
901/284/13-г
Document №
33262594
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2013 року Справа № 901/284/13-г Вищий господарський суд України у складі колегії суддів :

головуючого суддіПершикова Є.В.,суддівДанилової Т.Б., Ходаківської І.П. (доповідач),розглянувши касаційну скаргуЗаступника прокурора Автономної Республіки Кримна постанову від 20.06.2013 Севастопольського апеляційного господарського судуу справі№901/284/13-г господарського суду АР Кримза позовомПриватного підприємства "Город один"до 3-тя особа За участюСімферопольської міської ради Міськрайонне управління Держземагентства у місті Сімферополі та Сімферопольському районі АР Крим Прокуратури міста Сімферополяпровизнання договору поновленим За участю представників сторін:

Від позивача - не з'явились

Від відповідача - не з'явились

Від Генеральної прокуратури України - Козакова І.М.

Відповідно до розпорядження Секретаря другої судової палати від 28.08.2013 справа слухається колегією суддів у складі: головуючий - Першиков Є.В., судді -Данилова Т.Б., Ходаківська І.П.

ВСТАНОВИЛА:

Приватне підприємство "Город Один" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим про (з урахуванням уточнень) визнання поновленим Договору оренди земельної ділянки від 11 січня 2006 року, зареєстрованого в реєстрі за №3-16, щодо земельної ділянки загальною площею 0,0700 га, яка розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38, кадастровий номер: 0110100000:02:021:0336, укладеного між Сімферопольською міською радою Автономної Республіки Крим та Приватним підприємством "Город Один", на тих же умовах, строком на 3 роки (з 23.12.2011 по 23.12.2014).

Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 14 березня 2013 року (суддя Осоченко І.К.) позов задоволено, визнано поновленим Договір оренди земельної ділянки від 11 січня 2006 року, зареєстрований в реєстрі за №3-16.

Постановою колегії суддів Севастопольського апеляційного господарського суду від 20.06.2013 у складі: Котлярової О.Л., Проценко О.І., Воронцової Н.В. рішення господарського суду першої інстанції залишено без змін.

Заступник прокурора Автономної Республіки Крим у касаційній скарзі просить рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати, прийняти нове рішення, яким в позові відмовити. Скарга мотивована неправильним застосуванням та порушенням судами норм чинного законодавства, зокрема, ст.ст.116, 124 Земельного кодексу, ст.24 Закону України "Про місцеве самоврядування", ст.33 Закону України "Про оренду землі".

Сімферопольська міська рада у поясненні на касаційну скаргу просить рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати, прийняти нове рішення, яким в позові відмовити.

Розглянувши матеріали справи та касаційної скарги, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом норм матеріального і процесуального права, колегія суддів зазначає наступне.

Господарськими судами встановлено, що на виконання рішення Сімферопольської міської ради за № 502 від 23 грудня 2005 року між Сімферопольською міською радою (орендодавець) та приватним підприємством "Город один" (орендарем) було укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0700 га, з метою несільськогосподарського використання, а саме: для будівництва автозаправної станції.

Договір посвідчено державним нотаріусом. 20 січня 2006 року договір зареєстрований в Кримській регіональній філії ДП "Центр ДЗК при Держкомземі України", у Книзі записів реєстрації договорів оренди землі Київського району зареєстровано за № 040600100006.

Відповідно до пункту 1 цього Договору орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку для будівництва автозаправної станції, яка знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, № 38, кадастровий номер: 01 101 000 00:02:021:0336.

Земельна ділянка вільна від забудов та споруд. Земельна ділянка вільна від будь-яких інженерних комунікацій, про що зазначено у п. п. 2.3., 2.4. Договору оренди.

Строк дії договору визначений на 3 роки до 23 грудня 2008 року.

Орендна плата вноситься орендарем в розмірі 11 382 грн. 00 копійок за 3 роки, тобто до 23 грудня 2008 року та обчислюється наступним чином: щомісяця до 15 числа за звітним місяцем - 316 грн. 17 копійок (п. 4.1. Договору).

Після закінчення терміну дії договору орендар, що виконував належним чином зобов'язання у відповідності з умовами договору, при інших рівних умовах має переважне право на відновлення договору оренди (п. 3.2. Договору).

Судами встановлено, що позивач неодноразово звертався до Сімферопольської міської ради з заявами про поновлення договору оренди №3-16 від 11 січня 2006 року.

Позивач продовжував користуватися земельною ділянкою та сплачував орендну плату, а у зв'язку з відсутністю відповіді відповідача на продовження строку дії договору, звернувся до суду з даним позовом.

Частиною 3 статті 33 Закону України "Про оренду землі" (у редакції, яка діяла станом на грудень 2008 року), у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Письмове заперечення здійснюється листом - повідомленням.

Статтею 33 Закону України "Про оренду землі" (в редакції, яка діяла станом на грудень 2011 року) передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі.

За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняття орендодавцем рішення (ч.5 ст.22 Закону України "Про оренду землі").

Винятком є частини 6-9 ст. 33 Закону України "Про оренду землі", якими встановлено, що у разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із:

- власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);

- уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).

Керівник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, визначається рішенням цього органу.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.

Згідно з пунктом 2.17. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 17 травня 2011 року "Про деякі питання практики розгляду справ спорах, то виникають із земельних відносин" відповідно до яких, у вирішенні спорів пов'язаних з поновленням (пролонгацією) договорів оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, судам слід враховувати положення статті 33 Закону України "Про оренду землі".

Частиною шостою зазначеної статті передбачено, що договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором, у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою і за відсутності протягом місяця після закінчення строку договору листа - повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі. Відтак господарським судам у вирішенні відповідних спорів необхідно з'ясовувати, зокрема, чи повідомляв орендар орендодавця у встановленому порядку про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк та чи заперечував орендодавець у строк, визначений законом, проти поновлення договору.

Як встановлено судами, у відповідності до пункту 3.2. Договору та Закону України "Про оренду землі" ПП "Город один" за 2 місяці до закінчення строку договору було направлено лист до Сімферопольської міської ради із зверненням про бажання продовжити дію Договору оренди землі № 3-16 від 11 січня 2006 року. Сімферопольською міською радою не приймалось рішення щодо припинення права користування спірною земельною ділянкою. Крім того, лист №24/01-54/27 від 10.01.2009 з повідомленням про повернення земельної ділянки за договором, укладеним між позивачем та Сімферопольською міською радою, надісланий виконкомом Сімферопольської міської ради і не містить обгрунтованої відмови. Позивач продовжував користуватись земельною ділянкою та сплачувати орендну плату.

27 вересня 2011 року та 13 грудня 2012року ПП "Город один" зверталось до відповідача з листами щодо поновлення Договору оренди земельної ділянки від 11 січня 2006 року.

Судами встановлено, що Сімферопольською міською радою листи залишені поза увагою.

Судами також встановлено, що позивачем систематично сплачується орендна плата та подавались до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі відповідні податкові декларації по оплаті податку з оплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності від 27.01.2010 року; 28.01.2011 року та 12.12.2012 року.

З урахуванням наведеного, а також положень вищенаведеного законодавства, суди обгрунтовано дійшли висновку про задоволення позову щодо визнання договору поновленим.

Таким чином, постанова апеляційної інстанції відповідає нормам чинного законодавства і має бути залишена без змін.

Керуючись, ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Вищого господарського суду України

ПОСТАНОВИЛА:

Касаційну скаргу Заступника прокурора Автономної Республіки Крим залишити без задоволення.

Постанову від 20.06.2013 Севастопольського апеляційного господарського суду у справі №901/284/13-г господарського суду АР Крим залишити без змін.

Головуючий суддя Є. Першиков

Судді Т. Данилова

І. Ходаківська

Часті запитання

Який тип судового документу № 33262594 ?

Документ № 33262594 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 33262594 ?

Дата ухвалення - 29.08.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33262594 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 33262594 ?

В High Commercial Court of Ukraine
Previous document : 33262592
Next document : 33262595