Court decree № 33206130, 23.08.2013, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
23.08.2013
Case No.
826/13344/13-а
Document №
33206130
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

23 серпня 2013 року м. Київ№ 826/13344/13-аСуддя Окружного адміністративного суду міста Києва Погрібніченко І.М., ознайомившись із позовною заявою і доданими до неї матеріалами

Товариства з обмеженою відповідальністю «НЬЮ ВОРЛД ГРЕЙН ЮКРЕЙН»до Міжрегіонального Головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Міністерства доходів і зборів України про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000213720 від 09 серпня 2013 року, - визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі

Керуючись ст.ст. 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі. Справу буде розглядати суддя Погрібніченко І.М.

2. Закінчити підготовче провадження і призначити справу до судового розгляду на 25 вересня 2013 року о 10 год. 00 хв.

3. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. вул. Командарма Каменєва, 8, І поверх, зал судового засідання № 38.

4. Явку представників сторін в судове засідання визнати обов'язковою.

5. Витребувати від позивача: власне письмове підтвердження того, що у провадженні адміністративних чи господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору; усі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення із зазначенням поважних причин їх відсутності; документи, на підстав яких діє позивач (установчий договір, статут, положення, свідоцтво про державну реєстрацію тощо); довідку про взяття на облік, як платника податку; свідоцтво про реєстрацію позивача як платника податку на додану вартість.

Вказані документи надати безпосередньо в судове засідання в оригіналах та належним чином засвідчених копіях.

6. Запропонувати відповідачу подати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача до 23 вересня 2013 року до канцелярії суду.

7. Витребувати від відповідача: акт перевірки з усіма додатками до нього та інші документи, які послугували винесенню податкового повідомлення-рішення № 0000213720 від 09 серпня 2013 року, з приводу якого подано позов.

Вказані документи надати безпосередньо в судове засідання в оригіналах та належним чином засвідчених копіях.

Ухвала набирає чинності з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Погрібніченко

Витяг про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Відповідно до ст. ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Previous document : 33206122
Next document : 33206145