Decree № 32453887, 04.07.2013, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

Approval Date
04.07.2013
Case No.
804/7159/13-а
Document №
32453887
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

копія

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2013 р. Справа № 804/7159/13-а Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіІльков В.В. при секретаріМофі І.В., за участю: представників позивача представника відповідача Анастасова Г.В., Попової О.М., Прасола О.Л., Гармаш О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Богдан-Авто Дніпропетровськ" до Лівобережної об"єднаної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 22.01.2013р. за № 0000102301, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетровськ» звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (з урахуванням ухвали про заміну первісного відповідача на належного у зв'язку із реорганізацією), у якому просить:

- визнати протиправними дії Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби, які полягають у необґрунтованому висновку про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетровськ» п.п. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14, п. 200.1, п.200.4 ст. 200 ПК України за результатами перевірки показників р. 24 декларації підлягають зменшенню у сумі 142662,50 грн., що викладені у акті «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування ТОВ «Богдан-Авто Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 37806383) від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту за липень 2012 року» від 09.01.2013р. за № 71/22-7/37806383, що складений Лівобережною міжрайонною державною податковою інспекцією м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби та зобов'язати Лівобережну міжрайонну державну податкову інспекцію м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби утриматись від вчинення дій - прийняття податкових повідомлень-рішень, що ґрунтуються на висновку про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетровськ» п.п.14.1.18 п. 14.1. ст. 14, п.200.1, п.200.4 ст. 200 ПК України у зв'язку із не проведеною повністю або частково звіркою згідно п. 73.5 ст. 73 ПК України за період березень - липень 2012 року;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0000102301 від 22.01.2013р. за формою «В4», що прийняте Лівобережною міжрайонною державною податковою інспекцією м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетовськ» (ідентифікаційний код 37806383, місцезнаходження: 49074, м.Дніпропетровськ, проспект Газети правди, б.125) щодо зменшення розміру від'ємного значення суми податку на додану вартість у розмірі 142662 гривень.

У обґрунтування позову зазначено, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення винесені на підставі висновків акту перевірки від 09.01.2013р. за № 71/22-7/37806383. Зокрема, за викладеними у акті висновками встановлено порушення підприємством п.п. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14, п. 200.1, п.200.4 ст. 200 ПК України і за результатами перевірки р. 24 декларації підлягають зменшенню у сумі 142662,50 гривень. Позивач зазначає, що відповідачем зроблено зазначені висновки на підставі неможливості проведення зустрічних звірок із постачальниками товарів (послуг), проте, фактично відповідач запити для проведення звірки контрагентам не направляв.

На підставі вищевикладених обставин, оскаржуване податкове повідомлення-рішення підлягає скасуванню.

Представники позивача в судовому засіданні підтримали позовні вимоги та просив позов задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні заперечив проти позову та просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, надав до суду заперечення проти позову, у яких зазначив, що крім обов'язкових підстав виникнення у платника податку права на податковий кредит з податку на додану вартість є така обов'язкова підстава як сплата платником податку у звітному періоді відповідних сум податку. При відсутності надмірної сплати податку як надмірного надходження коштів до бюджету немає права на відшкодування ПДВ з бюджету. Доказів того, що суми ПДВ, які позивач сплатив постачальникам по ланцюгу в ціні придбання товарів, надійшли до бюджету немає.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані до суду докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи, суд встановив таке.

Відповідно до п.п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 ПК України органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно із п. 75.1 ст. 75 ПК України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.

Підпунктом 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПК України встановлено, що документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та, яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.

Згідно із п.п. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 ПК України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності такої обставини - платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Відповідно до п. 78.8 ст. 78 ПК України порядок оформлення результатів документальної позапланової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

Згідно із п. 86.1 ст. 86 ПК України результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

Підпунктом 86.3 ст. 86 ПК України встановлено, що акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що визначено статтями 77 і 78 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

Згідно із п. 86.10 ст. 86 ПК України у акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов'язань платника.

Уповноваженою особою Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби на підставі п.п. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 ПК України та відповідно до п.200.11 ст. 200 ПК України проведено документальну позапланову перевірку правомірності нарахування ТОВ «Богдан-Авто Дніпропетровськ» від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту у розмірі 145659,00 грн., відображених у податковій декларації з ПДВ, поданій за липень 2012 року.

За результатами перевірки складено акт від 09.01.2013р. за № 71/22-7/37806383.

У ході перевірки відповідачем встановлено, що підприємством порушено п.п. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14, п. 200.1, п.200.4 ст. 200 ПК України і за результатами перевірки р. 24 декларації підлягають зменшенню у сумі 142662,50 гривень.

Згідно з п. 86.8 ст. 86 ПК України податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки податкове повідомлення-рішення приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

За результатами перевірки та із врахуванням поданих позивачем заперечень на акт перевірки відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення від 22.01.2013р. за №0000102301, яким за порушення п.п. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14, п. 200.1, п.200.4 ст. 200 ПК України ТОВ «Богдан-Авто Дніпропетровськ» зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість у розмірі 142662,00 гривень.

У акті перевірки від 26.02.2013р. за №760/227/37213380 в обґрунтування встановлених порушень відповідач посилається на наступні обставини: з метою документального підтвердження господарських постачальників ТОВ «Богдан-Авто Дніпропетровськ», а також підтвердження відносин, виду, обсягу та якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків за перевіряє мий період відповідно до п.73.5 ст. 73 ПК України 08.10.2012р. направлено запити на проведення зустрічних звірок з основними постачальниками сировини та послуг ТОВ «Богдан-Авто Дніпропетровськ». На момент закінчення перевірки №4478/22-7/37806383 від 24.10.2012р. по направленим зустрічним звіркам відповідей не отримано, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ ЛИСЕНКО ТА СМІРНОВ» (код ЄДРПОУ 34316569), ТОВ «СП «КОЛУМБ» (код ЄДРПОУ 13399860), ТОВ «КД БУДАВТОДОР» (код ЄДРПОУ 36980731), ДП «АСЗ № 2» АТ «БОГДАН МОТОРС» (код ЄДРПОУ 21751779), АТ «УКРАВТОВАЗ» (код ЄДРПОУ 22965525), ТОВ «КАФ «БОГДАН» (код ЄДРПОУ 35511680), ТОВ «АВТОТІМ» (код ЄДРПОУ 36593338), ТОВ «ПРОМ-ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 32944160), ТОВ «ЛС-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 35848826), ТОВ «ЮАВТО» (код ЄДРПОУ 35135683), ТОВ «САМЕКС ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 34539087), ТОВ «ВВС МОТОР» (код ЄДРПОУ 20268220), ТОВ «РЕКЛАМНА ГРУПА «АКВАРЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 32299400), ТОВ «БОГДАН-АВТО ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 37726528), ТОВ «БОГДАН-ІНДУСТРІЯ» (код 33104370), ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 19199961), ТОВ «АСД-ЕКСПРЕС С.Т.І.» (код ЄДРПОУ 33890415), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 35946375), ПП «МІЛЛАЙН» (код ЄДРПОУ 33159503), ТОВ «БОГДАН «АГ» (код ЄДРПОУ 32347815), ТОВ «ХЮМЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33639109), ТОВ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «СЕРДОЛІК» (код ЄДРПОУ 34891928), ТОВ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33261252), ТОВ «РИМ2000» (код ЄДРПОУ 23646710), УДСО при ГУМВС України у Дніпропетровській області» (код ЄДРПОУ 8596854), ТОВ «ХАРЧЕПРОМ» (код ЄДРПОУ 30838195).

З огляду на неможливість проведення зустрічних звірок з постачальниками товарів (послуг), крім ПП «АЛЬТ ІНДЕКС» неможливо, як встановлено у акті перевірки? підтвердити суму у розмірі 142662,50 грн. з податку на додану вартість за липень 2012 року, що пов'язано із відсутністю підтвердженого факту надмірної сплати податку на додану вартість до Державного бюджету, тому за результатами перевірки показники р.24 декларації підлягають зменшенню у сумі 142662,50 гривень.

Досліджуючи правомірність викладених у акті перевірки обставин та висновків, суд встановив таке.

Відповідно до положень статті 200 ПК, сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

У п.п.14.1.18. п. 14.1 ст. 14 ПК надано визначння податкового кредиту, як суми, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Так, згідно п. 198.1 ПК - право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу. У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної (п. 198.6 ст. 198 ПК).

Відповідно до п.п.4.6.6 п.4.6 розділу 5 Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 року №1492 залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 24 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Позивачем було подано 20.08.2012р. до Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби декларацію з ПДВ за липень 2012 року, у р. 24 якої підприємством задекларовано від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту за липень 2012 у розмірі 145659,00 гривень.

У подальшому за результатами перевірки було підтверджено господарські взаємовідносини позивача із контрагентом ПП «АЛЬТ ІНДЕКС» на суму ПДВ у розмірі 2996,50 гривень. Інша частина задекларованої суми у розмірі 142662,50 гривень, за висновками, викладеними у акті перевірки, залишається не підтвердженою.

Надаючи правову оцінку оскаржуваним діям податкового органу, суд керувався положеннями Конституції України, Податкового кодексу України, Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого постановою КМУ № 1232 від 27.12.10 р. (далі -Порядок №1232), Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених наказом ДПА України, від 22.04.2011, № 236 (далі - Методичні рекомендації).

Так, положенням п. 73.5 ст. 73 ПК України передбачено, що органи державної податкової служби мають право з метою отримання податкової інформації проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платників податків. Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами ДПС з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

Правовідносини з приводу проведення податковими органами зустрічних звірок платників податків деталізовані нормами Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок (затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010р. №1232; далі за текстом - Порядок №1232), пунктом 3 якого передбачено, що з метою проведення зустрічної звірки орган державної податкової служби (ініціатор) надсилає органу державної податкової служби (виконавцю), на обліку в якому перебуває суб'єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження отриманих від платника податків та зборів даних. Зустрічна звірка може бути проведена органом державної податкової служби (ініціатором) самостійно у разі, коли суб'єкт господарювання перебуває на обліку в тому ж органі державної податкової служби, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.

В п. 2 Порядку №1232 визначені підстави для проведення зустрічних звірок, а саме встановлено, що зустрічні звірки проводяться у суб'єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з ПДВ показників податкового кредиту та податкових зобов'язань. В п. 4 цього Порядку передбачено, якщо запитуваної органом ДПС (ініціатором звірки) інформації не буде, орган ДПС (виконавець звірки) надсилає суб'єкту господарювання завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження. Запит має бути надісланий на адресу суб'єкта господарювання (місце розташування, податкову адресу) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручатися такому суб'єкту (його законному чи уповноваженому представникові) під розписку. А в разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження (протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту до суб'єкта господарювання) орган ДПС проводить зустрічну звірку.

Також статтею 73.3 Податкового кодексу України встановлено, що запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Вимоги щодо направлення запитів органами державної податкової служби до платників податків чітко визначені п. 73.3 ст. 73 Податковою кодексу України, зокрема, органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків: 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної: 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Проведення зустрічних звірок передбачає направлення податковим органом до платника податків відповідного запиту для надання інформації та підтверджуючих її документів.

У акті перевірки податковий орган зазначає, що з метою документального підтвердження господарських постачальників ТОВ «Богдан-Авто Дніпропетровськ», а також підтвердження відносин, виду, обсягу та якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків за перевіряє мий період відповідно до п.73.5 ст. 73 ПК України 08.10.2012р. здійснювались запити на проведення зустрічних звірок з основними постачальниками сировини та послуг ТОВ «Богдан-Авто Дніпропетровськ», проте, відповідно до листів-відповідей від контрагентів, наданих на листи-запити товариства з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетровськ» про отримання/неотримання запиту від податкового органу про надання інформації та її документального підтвердження, контрагенти ТОВ «КАФ «БОГДАН» (код ЄДРПОУ 35511680), ТОВ «БОГДАН-АВТО ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 37726528), ТОВ «БОГДАН-ІНДУСТРІЯ» (код 33104370), ТОВ «АСД-ЕКСПРЕС С.Т.І.» (код ЄДРПОУ 33890415), ПП «МІЛЛАЙН» (код ЄДРПОУ 33159503), ТОВ «БОГДАН «АГ» (код ЄДРПОУ 32347815), ТОВ «ХЮМЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33639109), ТОВ «РИМ2000» (код ЄДРПОУ 23646710). Зазначені листи містяться у матеріалах справи.

Тобто, контрагенти фактично були позбавлені можливості надати первинні документи на адресу ДПІ.

Таким чином, відповідачем був порушений встановлений законом порядок вручення письмових запитів про подання інформації органам державної податкової служби.

Отже, враховуючи те, що у акті перевірки податковий орган зазначає, що направляв запити у тому числі і вищезазначеним контрагентами, але доказів відповідних направлень до суду надано не було, суд критично ставиться до висновків перевірки з огляду на їх необґрунтованість - не підтвердження відповідними доказами.

Згідно з ч.1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Враховуючи вищенаведені обставини та зазначені норми законодавства, суд вважає, що висновок відповідача про те, що підприємством порушено п.п. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14, п. 200.1, п.200.4 ст. 200 ПК України і за результатами перевірки р. 24 декларації підлягають зменшенню у сумі 142662,50 гривень є передчасними та такими, що не відповідають встановленим судом обставинам справи.

Згідно з ч.1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти тільки на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до положень ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. У адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Розглядаючи спір по суті, суд дійшов висновку, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення від 22.01.2013р. за № 0000102301 прийняте на підставі висновків акту перевірки від 09.01.2013р. за № 71/22-7/37806383 без урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, не пропорційно, зокрема, без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КАС України при вирішенні справи по суті суд може задовольнити адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково.

Частиною 2 ст. 162 КАС України встановлено, що у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову, зокрема, про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

Щодо позовних вимог про визнання протиправними дій Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби, які полягають у необґрунтованому висновку про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетровськ» п.п. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14, п. 200.1, п.200.4 ст. 200 ПК України за результатами перевірки показників р. 24 декларації підлягають зменшенню у сумі 142662,50 грн., що викладені у акті «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування ТОВ «Богдан-Авто Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 37806383) від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту за липень 2012 року» від 09.01.2013р. за № 71/22-7/37806383, що складений Лівобережною міжрайонною державною податковою інспекцією м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби та зобов'язати Лівобережну міжрайонну державну податкову інспекцію м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби утриматись від вчинення дій - прийняття податкових повідомлень-рішень, що ґрунтуються на висновку про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетровськ» п.п.14.1.18 п. 14.1. ст. 14, п.200.1, п.200.4 ст. 200 ПК України у зв'язку із не проведеною повністю або частково звіркою згідно п. 73.5 ст. 73 ПК України за період березень - липень 2012 року, то суд не вбачає підстав для їх задоволення з огляду на те, що відповідно до п. 10.3 постанови пленуму ВАС України «Про судове рішення в адміністративній справі» від 20.05.2013р. за № 7 у разі визнання судом неправомірними дій чи бездіяльності відповідача суд може зобов'язати його вчинити чи утриматися від вчинення певних дій у спосіб, визначений чинним законодавством, яким може бути захищено/відновлено порушене право. Резолютивна частина рішення не повинна містити приписів, що прогнозують можливі порушення з боку відповідача та зобов'язання його до вчинення чи утримання від вчинення дій на майбутнє. Одночасно вимога щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення підлягають задоволенню.

Зважаючи на сукупність викладених обставин та висновків, позовні вимоги підлягають задоволенню частково, а податкове повідомлення-рішення від 22.01.2013р. за № 0000102301 - визнанню протиправним та скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

Таким чином, відшкодуванню із Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетовськ» підлягають здійснені ним і документально підтверджені судові витрати відповідно до частини задоволених позовних вимог у розмірі 730,52 гривень.

Керуючись статтями 14, 70, 71, 86, 94, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адмінстративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетровськ» до Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 22.01.2013р. за № 0000102301 задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0000102301 від 22.01.2013р. за формою «В4», що прийняте Лівобережною міжрайонною державною податковою інспекцією м.Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетовськ» (ідентифікаційний код 37806383, місцезнаходження: 49074, м.Дніпропетровськ, проспект Газети правди, б.125) щодо зменшення розміру від'ємного значення суми податку на додану вартість у розмірі 142662 гривень.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Стягнути з Державного бюджету України на користь товариства з обмежною відповідальністю «Богдан-Авто Дніпропетовськ» (ідентифікаційний код 37806383, місцезнаходження: 49074, м.Дніпропетровськ, проспект Газети правди, б.125) судові витрат у розмірі 730,52 гривні.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі складення постанови у повному обсязі, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі якщо справа розглядалась судом за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, але його було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо у суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови складено 09 липня 2013 року

Суддя (підпис) З оригіналом згідно Постанова не набрала законної сили на 09.07.2013р. СуддяВ.В Ільков В.В. Ільков

Previous document : 32453884
Next document : 32456136