Decision № 31968107, 17.06.2013, Commercial Court of Sevaspotol City

Approval Date
17.06.2013
Case No.
919/450/13
Document №
31968107
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2013 року справа № 919/450/13

Господарський суд міста Севастополя у складі колегії судів: головуючого судді Лотової Ю.В., суддів - Грицай О.С., Архипенка О.М. розглянувши господарську справу за позовом

Севастопольської міської Ради

(вул. Леніна, 3, м. Севастополь, 99011),

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промснабсервіс"

(вул. Хрустальова, буд. 84, м. Севастополь, 99040),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Управління з питань земельних, водних відносин та містобудування Севастопольської міської Ради

(вул. Леніна, 3, м. Севастополь, 99011)

про зміну умов договору оренди земельної ділянки,

за участю представників сторін:

від позивача - Лужанська Альона Олександрівна головний спеціаліст - юрисконсульт Управління СМР, довіреність від 07.12.2013 № 03-15/5881;

від відповідачів - Бойко Ірина Валеріївна - представник, довіреність від 20.03.2013 № 2;

від третьої особи - не з'явився.

Севастопольська міська Рада (далі по тексту позивач або СМР) звернулась до господарського суду міста Севастополя із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Промснабсервіс" (далі по тексту відповідач або товариство) про зміну умов укладеного між сторонами договору оренди земельної ділянки від 21.11.2007, реєстраційний номер 040765900193 та викладення пунктів договору у новій редакції, запропонованій позивачем. Зокрема позивач просив суд змінити умови Договору оренди земельної ділянки, укладеного між позивачем та відповідачем виклавши пункти договору у наступній редакції:

Преамбулу договору викласти у наступній редакції:

«Севастопольська міська Рада, іменована надалі - орендодавець, розташована за адресою: м. Севастополь, вул. Леніна, 3, в особі голови міської Ради Дойнікова Юрія Васильовича, який діє на підставі рішення Севастопольської міської Ради від 16.11.2010 №4, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про оренду земельних ділянок, затвердженого рішенням Севастопольської міської Ради від 14.10.2003 №1343 (зі змінами та доповненнями), з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «Промснабсервіс», іменоване надалі - орендар, розташоване за адресою: м. Севастополь, вул. Гоголя, 2, офіс 325, яке діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №719992, зареєстроване Ленінською районною державною адміністрацією у м. Севастополі 04.07.2003 (дата заміни свідоцтва 20.04.2011) реєстраційний номер 10771070012001431, в особі директора Лісейцева Сергія Олексійовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:»

Пункт 2.3. договору викласти у наступній редакції:

2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнтів індексації за 2007-2011 роки складає:

а) на період будівництва до здачі об'єкта до експлуатації:

1 588 527,00 х 1,028 х 1,152 х 1,059 х 1,0 = 1 992 214,77 грн. (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дві тисячі чотирнадцять грн. 77 коп.), що підтверджується випискою з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1235/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів у м. Севастополі 10.10.2007;

б) на наступний період:

7 942 637 х 1,028 х 1,152 х 1,059 х 1,0 = 9 961 076,34 грн (дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят одна тисяча сімдесят шість грн. 34 коп.), що підтверджується випискою з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1234/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів у м. Севастополі 10.10.2007;

- з 01.01.2012:

15 962 100,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі сто грн. 00 коп.), що підтверджується випискою з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №460-3.1/5, виданої Головним управлінням Держкомзему у м. Севастополі 01.02.2012.»

Розділ 3 договору викласти у наступній редакції:

« 3. Строк дії договору

3.1. Договір укладений строком на 25 років.

3.2. По закінченню строку, на який укладено договір оренди земельної ділянки, орендар, який належно виконує зобов'язання у відповідності з умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк (поновлення договору оренди землі).

3.3. Орендар, який має намір скористуватись переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця у встановленому порядку не пізніше ніж за два місяці до спливу строку дії договору оренди землі.

3.4. При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені. У разі недосягнення домовленості відносно орендної плати та інших істотних умов договору, переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.»

Розділ 4 договору викласти у наступній редакції:

« 4. Оренда плата та порядок розрахунків

4.1. Річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється з 01.01.2011 у відповідності з Методикою визначення розмірів орендної плати при укладенні договорів оренди землі, затвердженою рішенням міської Ради від 14.10.2003 №1348 (зі змінами та доповненнями) (надалі - методика), у розмірі 5,0% (п'яти відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.2. Розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням його цільового використання та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формах, які заповнюються підчас укладення (поновлення) чи зміни умов договору оренди.

4.3. Величина річної орендної плати за користування земельною ділянкою визначається за формулою:

Нормативна грошова оцінка х Ставку орендної = Сума річної

земельної ділянки (грн.) плати (%) орендної плати (грн.)

Величина річної орендної плати за користування земельною ділянкою згідно розрахунку складає:

- на період з 01.01.2011 до 02.05.2011:

1 992 214,77 х 0,05 : 365 х 121 = 33 021,64 грн;

- на період з 02.05.2011 по 01.01.2012:

9 961 076,34 х 0,12 (0,05 х 2,5) : 365 х 244 = 799 069,36 грн.

- з 01.01.2012:

15 962 100,00 х 0,12 (0,05 х 2,5) = 1 915 452,00 грн.

При цьому нормативна грошова оцінка земельної ділянки для періоду будівництва береться до уваги не довше, ніж до 02.05.2011 від дати прийому-передачі земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка для наступного періоду приймається з моменту введення до експлуатації об'єкту будівництва, але не пізніше 02.05.2011 від дати прийому-передачі земельної ділянки відповідно до рішення міської Ради від 12.09.2012 №4220.

4.4. Наведений розрахунок величини річної орендної плати щорічно корегується у відповідності з п. 4.6. даного договору.

4.5. Орендна плата за землю оплачується орендарем у строки та порядку, визначених Податковим кодексом України.

4.6. Нарахування розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

Величина річної орендної плати підлягає щорічному перерахунку у строк до першого лютого поточного року залежно від щорічно індексованої грошової оцінки земельної ділянки.

Щорічний розрахунок орендної плати здійснюється орендарем у відповідності з умовами даного договору та вимогами чинного законодавства та погоджується орендодавцем.

У разі внесення змін до Методики, щорічний розрахунок розміру орендної плати здійснюється у відповідності зі знову затвердженою Методикою.

4.7. У строк до 20 лютого поточного року щорічний розрахунок орендної плати, узгоджений з орендодавцем, представляється орендарем державній податковій інспекції за місцем розташування земельної ділянки.

4.8. У разі порушення строків освоєння (забудови) орендованої земельної ділянки, визначених проектною документацією, розробленою та затвердженою у встановленому порядку, та встановлених у договорі оренди, річна орендна плата до моменту введення до експлуатації об'єкту капітального будівництва, передбаченого даним договором, стягується у трикратному розмірі, але не більш ніж 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.9. Розмір орендної плати переглядається у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором, у тому числі зміни цільового використання земельної ділянки;

- зміни розміру земельного податку, збільшення цін та тарифів нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- зміни розмірів ставок орендної плати за землю, визначених Методикою;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено актом, складеним за участю орендодавця;

- в інших випадках, передбачених законом.

Періодичність перегляду: рішення про зміни, вказані у пункті 4.9., має бути прийнято до 15 липня року, який передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких змін (плановий період). В іншому випадку, норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, який настає за плановим періодом.

4.10. Розмір орендної плати не залежить від результатів господарської діяльності орендаря.

4.11. У разі припинення права користування земельною ділянкою орендна плата сплачується за фактичний період перебування земельної ділянки у користуванні у поточному році.

4.12. За несвоєчасне внесення орендної плати стягується пеня у розмірі ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку відповідно до законодавства України.

4.13. Контроль за нарахуванням, перерахуванням до бюджету, стягненням заборгованості по орендній платі здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.»

Пункт 9.1.1. розділу 9 договору доповнити пунктом ж) наступного змісту:

«ж) дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються.»

Підпункт б) пункту 9.2.2. розділу 9 договору викласти у наступній редакції:

«б) виконувати зобов'язання землекористувача відповідно до умов даного договору, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України.»

7. Підпункт г) пункту 9.2.2. розділу 9 договору викласти у наступній редакції:

«г) завершити забудову земельної ділянки, згідно з передбаченим у пункті 5.2. цільовим призначенням у строк до 02.05.2011 відповідно до рішення міської Ради від 12.09.2012 №4220.»

Пункт 9.2.2. розділу 9 договору доповнити пунктами р), с) наступного змісту:

«р) у разі переходу права власності на розташований на земельній ділянці об'єкт нерухомого майна до іншої особи, у десятиденний строк надати орендодавцю копію документа, який підтверджує перехід права власності на об'єкт нерухомого майна (договір купівлі-продажу, дарування і т. ін.) та у найкоротший строк вжити заходів до оформлення переходу права користування права користування земельною ділянкою набувачу об'єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці;

с) здійснювати оплату послуг з винесення відомостей про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки та додаткових угод до нього.»

Пункт 12.4 розділу 12 викласти у наступній редакції:

« 12.4. Орендодавець може відмовитись в односторонньому порядку від договору зі звільненням орендодавця від відповідальності, згідно з Цивільним кодексом України без укладення додаткової угоди до даного договору з моменту прийняття рішення про відмову від договору у наступних випадках:

- використання орендарем земельної ділянки не за цільовим призначенням (використанням);

- використання земельної ділянки з порушенням екологічних вимог;

- систематичної несплати орендної плати (протягом 3 місяців);

- не здійснення щорічного перерахунку розміру орендної плати за землю у строк, встановлений даним договором;

- порушення строків будівництва, встановлених даним договором без згоди орендодавця;

- передача чи відчуження права оренди третім особам.»

Решту пунктів договору оренди землі, зареєстрованого Севастопольською міською філією ДП «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» у Державному реєстрі земель 21.11.2007 за №040765900193, залишаються незмінними та сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

Позовні вимоги мотивовані невідповідністю умов договору вимогам законодавства в частині визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміру орендної плати і порядку її сплати.

Ухвалою суду від 11.04.2013 порушено провадження у справі, до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача залучено управління з питань земельних, водних відносин та містобудування Севастопольської міської Ради (далі по тексту третя особа або управління), справа призначена до судового розгляду.

Ухвалою від 29.05.2013 вирішено здійснювати розгляд справи №919/450/13 колегіально у складі трьох суддів.

Ухвалою суду від 29.05.2013 року справа прийнята до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Лотова Ю.В., судді - Грицай О.О., Архипенко О.М., призначена до судового розгляду.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала та просила їх задовольнити у повному обсязі з підстав, які зазначені у позові. Позовні вимоги мотивовані тим, що СМР були внесені зміни до Методики визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі, а 20.11.2011 року прийняте рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінці земель в адміністративних межах міста Севастополя та введення її в дію», ці рішення відповідно до статей 288, 289 Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі» Закону «Про оцінку землі» та Закону України «Про місцеве самоврядування» є підставою для внесення змін до договору оренди земельної ділянки. До того ж, представник позивача вважає, що додатковою угодою від 03.02.2010 року було неправомірно продовжено строк будівництва, а тому орендна плата повинна визначатись без врахування зазначеної угоди. Крім того зазначила, що рішенням СМР від 13.09.2011 року був затверджений примірний договір оренди земельної ділянки, а тому, з метою приведення договорів оренди землі до відповідності із зазначеним договором запропоновано внести зміни і до деяких інших пунктів.

Представник третьої особи в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник відповідача в судовому засіданні зі змінами до розділу 3, пунктів 4.2., 4.4-4.13, підпункту ж) пункту 9.1.1, підпунктів б), р), с) пункту 9.2.2, пункту 12.4. погодилась, зміни до преамбули договору залишила на розсуд суду, проти змін до пунктів 2.3., 4.1, 4.3, підпункту г) пункту 9.2.2 заперечувала з підстав зазначених у відзиві на позов та додаткових письмових поясненнях. Зокрема зазначила, що внесення змін до Методики визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі не є підставою для перегляду орендної плати по договорам оренди, укладеним до внесення таких змін, норми таких рішень застосовуються не раніше бюджетного періоду, який настає за плановим періодом (через рік), а тому вимога про застосування нового розміру з 01.01.2011 року є протиправною, крім цього така вимога суперечить рішенню позивача № 4220 від 12.09.2012 року. Представник відповідача вважає необґрунтованим не прийняття до уваги позивачем додаткової угоди від 03.02.2010 року та доказів того, що будівництво об'єкту закінчено. (т. 1 арк.с. 121-125, т. 2 арк.с. 72-73)

Суд дійшов висновку, що матеріали справи у достатній мірі характеризують правовідносини сторін у справі, у зв'язку з чим вважає можливим розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні у справі докази, суд

ВСТАНОВИВ :

02.11.2007 між Севастопольською міською Радою (Орендодавець) та товариства з обмеженою відповідальністю "Промснабсервіс" (Орендар) укладено договір оренди земельної ділянки, за умовами якого Орендодавець відповідно до рішення Севастопольської міської Ради № 2760 від 12.09.2007 року надав, а Орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування торгового комплексу з об'єктами соцкультбиту, з віднесенням цих земель до категорії земель житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: м. Севастополь, вул. Т.Шевченко, 55 (далі по тексту Договір). Договір зареєстрований у Севастопольській міській філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 21.11.2007 за №040765900193. (т. 1 арк.с. 28-36)

Згідно з пунктом 2.1. Договору в оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,5000 га.

Пунктом 3.1 Договору визначено, що він укладений строком на 25 років.

Актом прийому-передання земельної ділянки від 02.11.2007 року був засвідчений факт передання орендованої земельної ділянки відповідачу. (т. 1 арк.с. 40)

Згідно з пунктом 2.3. Договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає:

а) на період будівництва, до здачі об'єкта в експлуатацію 1 588 527 грн., що підтверджується випискою з технічної документації по нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1235/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів в м. Севастополі 10.10.2007 року;

а) на наступний період 7 942 637 грн., що підтверджується випискою з технічної документації по нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1235/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів в м. Севастополі 10.10.2007 року.

Пунктом 4.1. Договору передбачалось, що річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється відповідно до Методики визначення розмірів орендної плати при укладенні договорів оренди землі, затвердженої рішенням міської Ради № 1348 від 14.10.2003 року (в редакції 12.09.2007 року) у розмірі 2,5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Пункт 4.2. Договору встановлював, що розмір річної орендної плати за користування земельною згідно з розрахунком складає:

а) на період будівництва - 1 588 527*0,025 = 39713,18 грн.;

б) на наступний період - 7 942 637*0,025 = 198 565,93 грн.

При цьому, нормативна грошова оцінка земельної ділянки для періоду будівництва приймається до уваги не довше, ніж протягом двох років від дати прийому-передачі земельної ділянки. Грошова оцінка для наступного періоду приймається з моменту введення в експлуатацію об'єкта будівництва, але не пізніше двох років від дати прийому-передачі земельної ділянки. У разі внесення в цій договір змін у частині збільшення строків будівництва зміни вносяться також в п. 4.2. договору.

Підпунктом г) пункту 9.2.2 договору передбачалось, що Орендар зобов'язаний почати освоєння земельної ділянки та закінчити забудову згідно з передбаченим у пункті 5.2. договору цільовим призначенням протягом двох років з моменту підписання акту прийому-передачі земельної ділянки. При цьому, якщо у належним чином затвердженої проектної документації передбачений інший строк будівництва, то за клопотанням Орендаря в договір вносяться відповідні зміни у частині збільшення цього строку.

03.02.2010 року сторонами була укладена додаткова угода про внесення змін до договору оренди землі, відповідно до якої деякі пункти Договору викладені в новій редакції (далі по тексту Додаткова угода). Додаткова угода зареєстрована у Севастопольській міській філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.12.2010 за №041088400015. (т. 1 арк.с. 41-44)

Згідно з пунктом 2.3 Договору в редакції Додаткової угоди нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2007-2009 роки складає:

а) на період будівництва, до здачі об'єкта в експлуатацію:

1588527х1,028х1,152х1,059 = 1 992 214,77 грн., що підтверджується випискою з технічної документації по нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1235/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів в м. Севастополі 10.10.2007 року;

а) на наступний період :

7942637х1,028х1,152х1,059 = 9 961 076,34 грн., що підтверджується випискою з технічної документації по нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1235/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів в м. Севастополі 10.10.2007 року.

Відповідно до пунктів 4.1, 4.2 Договору в редакції Додаткової угоди річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки: а) на період будівництва - 1 992 214,77*0,03 = 59 766,44 грн.; б) на наступний період - 9 961 076,34*0,03 = 298 832,30 грн. При цьому, нормативна грошова оцінка земельної ділянки для періоду будівництва приймається до уваги не довше, ніж до 02.08.2014 року від дати прийому-передачі земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка для наступного періоду приймається з моменту введення в експлуатацію об'єкта будівництва, але не пізніше 02.08.2014 р. від дати прийому-передачі земельної ділянки.

Підпунктом г) пункту 9.2.2 договору з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою передбачалось, що Орендар зобов'язаний почати освоєння земельної ділянки та закінчити забудову згідно з передбаченим у пункті 5.2. договору цільовим призначенням в строк до 02.08.2014 р. з моменту підписання акту прийому-передачі земельної ділянки. При цьому, якщо у належним чином затвердженої проектної документації передбачений інший строк будівництва, то за клопотанням Орендаря в договір вносяться відповідні зміни у частині збільшення цього строку.

Методикою визначення розмірів орендної плати при укладенні, продовженні та поновленні розмірів орендної плати договорів оренди землі з урахуванням внесених змін, зокрема рішенням СМР від 13.02.2008 року № 3701, встановлені розміри орендної плати (далі по тексту Методика). (т.2 арк.с. 6-20)

20.11.2011 року Севастопольською міською Радою було прийняте рішення № 2163 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в адміністративних межах міста Севастополя та введення її в дію (далі по тексту рішення № 2163). (т. 1 арк.с. 50)

07.02.2012 року СМР прийняте рішення № 2318 «Про проведення заходів по введення в дію нормативної грошової оцінки земель в адміністративних межах міста Севастополя» (далі по тексту рішення № 2318). (т. 1 арк.с. 51)

12.09.2012 року відповідачем прийняте рішення № 4220 «Про внесення змін до договору оренди від 02.11.2001 року, зареєстрованого 21.11.2007 під № 040765900193, земельної ділянки загальною площею 1,5000 га. що розташована по вул. Т.Шевченко, 55, наданої ТОВ «Промснабсервіс» для будівництва та обслуговування торгового комплексу з об'єктами соцкультбиту» (далі по тексту рішення № 4220). (т. 2 арк.с. 60)

На виконання зазначених рішень та з метою приведення Договору до відповідності з діючими нормами права СМР на адресу товариства направлений проект додаткової угоди про внесення змін у Договір. Однак, товариство з проектом додаткової угоди не погодилось, направило на адресу позивача протокол розбіжностей. (т. 1 арк.с. 62-86)

Вказані обставини стали підставою для звернення позивача з позовом.

Спірні правовідносини сторін виникли із договору оренди землі, тобто є земельними правовідносинами, а тому підпадають під правове регулювання як загальних норм Цивільного кодексу України, так і спеціальних норм Земельного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про оренду землі».

Відповідно до частин 1 та 2 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, зміна правовідношення.

Статтею 20 Господарського кодексу України передбачено, що держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів. Кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом, у тому числі, установлення, зміни і припинення господарських правовідносин. Порядок захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів визначається цим Кодексом, іншими законами.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до частин 1,2, 3 та 4 статті 188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Статтею 30 Закону України "Про оренду землі" встановлено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року N 15-рп/2002 (справа про досудове врегулювання спорів) визначено, що положення ч. 2 ст. 124 Конституції України стосовно поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі, необхідно розуміти так, що право особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами. Встановлення законом або договором досудового врегулювання спору за волевиявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий захист.

З урахуванням зазначених норм суд вважає, що позивач мав право звернутись до суду із зазначеним позовом, а спосіб захисту вибраний СМР відповідає діючому законодавству.

Суд не може прийняти до уваги посилання представника відповідача на те, що СМР не мало право на звернення до суду, оскільки у пункті 2.2. рішення № 4220 передбачено, що підставою для такого звернення повинно бути відсутність повідомлення товариства про результати розгляду пропозиції про внесення змін до Договору, у той час як таке повідомлення було надіслано позивачу.

Обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов'язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує. Отже, надсилання відповідачу пропозицій про внесення змін до спірного договору оренди є виключно правом, а не обов'язком позивача, тому недотримання позивачем вимог ч. 2 ст. 188 ГК України щодо надсилання іншій стороні пропозицій про зміну умов договору оренди земельної ділянки, а також одержання від відповідача повідомлення про результати розгляду такої пропозиції не позбавляє його права звернутися до суду з позовом до відповідача про зміну умов договору за наявності спору, тобто відсутності згоди на зміну умов договору.

Оскільки товариством згоди на зміну умов Договору надано не було, то суд дійшов висновку про наявність спору, якій підлягає розгляду у суді.

Відповідно до частини першої статті 93 Земельного кодексу України та статті 1 Закону України «Про оренду землі» право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Статтею 13 Закону України «Про оренду землі» визначено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Істотними умовами договору оренди землі є: об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об'єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки. (частина 1 статті 15 Закону України «Про оренду землі»)

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. (частина 1 статті 21 Закону України «Про оренду землі»).

Відповідно до умов Договору земельна ділянка відповідачу надавалась для будівництва та обслуговування торгового комплексу, а тому розмір орендної плати залежить від того, чи здійснюється будівництво торгового комплексу або його обслуговування та чи дотримується товариство строків такого будівництва (пункт 2.3., розділ 4 та підпункт г) пункту 9.2.2. Договору).

Позивачем запропоновано змінити строк забудови земельної ділянки, а саме викласти останній абзац пункту 4.3. наступним чином: «При цьому нормативна грошова оцінка земельної ділянки для періоду будівництва береться до уваги не довше, ніж до 02.05.2011 від дати прийому-передачі земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка для наступного періоду приймається з моменту введення до експлуатації об'єкту будівництва, але не пізніше 02.05.2011 від дати прийому-передачі земельної ділянки у відповідності з рішенням міської Ради від 12.09.2012 №4220.», а підпункт г) пункту 9.2.2 Договору у такій редакції: «г) завершити забудову земельної ділянки, згідно передбаченого у пункті 5.2. цільового призначення у строк до 02.05.2011 відповідно до рішення міської Ради від 12.09.2012 №4220.»

Як зазначалось вище, згідно з умовами Договору у первісної редакції товариство повинно було почати освоєння земельної ділянки та закінчити забудову згідно з цільовим призначенням земельної ділянки протягом двох років з моменту підписання акту прийому-передачі земельної ділянки. При цьому, якщо у належним чином затвердженої проектної документації передбачений інший строк будівництва, то за клопотанням відповідача в договір могли бути внесені відповідні зміни у частині збільшення цього строку.

Відповідно до Додаткової угоди такі зміни були внесені, строк забудови земельної ділянки продовжений до 02.08.2014 р. Підставою для внесення таких змін стали проектна документація, висновок Управління містобудування та архітектури Севастопольської міської державної адміністрації від 21.04.2009 року № С-54/09, локальний експертний висновок № Э-27-009-09 по розділу ПОС проекту СМФ ДП «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 18.06.2009 року ( т. 1, арк..с. 45-49, 130-134)

Представник позивача вважає, що строк забудови об'єкту був продовжений неправомірно, оскільки нормативна тривалість будівництва (без урахування строків проектування) згідно з проектною документацією складає 42 місяця, а тому строк забудови мав скінчитись 02.05.2011 року, крім того, відповідне рішення СМР, як це передбачено рішенням СМР № 388 від 22.02.2011 року не приймалось. На підставі цих обставин позивач вважає, що в Договір повинні бути внесені зміни щодо строків забудови земельної ділянки з дати 02.08.2014 р. на дату 02.05.2011 р. та відповідні зміни щодо визначення розміру орендної плати.

Відповідно до ст. 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Тобто чинне цивільне законодавство встановлює презумпцію правомірності укладеного правочину.

Судом встановлено та сторонами не оспорювався той факт, що вищевказана додаткова угода недійсною не визнана, що унеможливлює поставлення її під сумнів в силу вищевказаних приписів закону.

До того ж, як було встановлено статтею 23 Закону України "Про планування і забудову територій", яка діяла на момент укладення Додаткової угоди, забудова територій полягає в розміщенні та здійсненні будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств. Суб'єкти містобудування зобов'язані додержуватися містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки при проектуванні і здійсненні будівництва об'єкта містобудування. Будівництво об'єктів містобудування здійснюється згідно з вимогами законодавства та відповідно до затвердженої проектної документації.

Відповідно до статті 26 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності", яка діє на час розгляду справи, забудова територій здійснюється шляхом розміщення об'єктів будівництва. Проектування та будівництво об'єктів здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку: 1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних; 2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи; 3) затвердження проектної документації; 4) виконання підготовчих та будівельних робіт; 5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 6) реєстрація права власності на об'єкт містобудування.

Виходячи зі змісту вищезазначених норм закону проектування є необхідною умовою здійснення будівельних робіт та етапом забудови земельної ділянки, а тому строки проектування повинні включатись в строки забудови земельної ділянки.

Оскільки, згідно з проектною документацією, висновком Управління містобудування та архітектури Севастопольської міської державної адміністрації від 21.04.2009 року № С-54/09 та локальним експертним висновком № Э-27-009-09 по розділу ПОС проекту СМФ ДП «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 18.06.2009 року загальна тривалість проектно-будівельних робіт встановлена в 80,9 місяців, строк забудови земельної ділянки, визначений у Додаткової угоді відповідає діючому законодавству та умовам Договору.

Суд не може прийняти до уваги посилання представника позивача на порушення під час укладення Додаткової угоди рішення СМР № 388 від 22.02.2011 року «Про врегулювання процедури продовження строків освоєння земельних ділянок по договорам оренди землі та особливостях нарахування та сплати орендної плати у зв'язку з недотриманням строків будівництва об'єктів» (т. 2, арк.с. 21-22), оскільки на час укладення вказаної угоди цього рішення взагалі не існувало.

З урахуванням вищезазначеного, суд вважає, що позовні вимоги у цій частині задоволенню не підлягають.

У своїй позовній заяві СМР просило суд внести зміни до пункту 2.3. Договору виклавши його у наступній редакції:

«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнтів індексації за 2007-2011 роки складає:

а) на період будівництва до здачі об'єкта до експлуатації:

1 588 527,00 х 1,028 х 1,152 х 1,059 х 1,0 = 1 992 214,77 грн. (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дві тисячі чотирнадцять грн. 77 коп.), що підтверджується випискою з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1235/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів у м. Севастополі 10.10.2007;

б) на наступний період:

7 942 637 х 1,028 х 1,152 х 1,059 х 1,0 = 9 961 076,34 грн (дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят одна тисяча сімдесят шість грн. 34 коп.), що підтверджується випискою з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1234/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів у м. Севастополі 10.10.2007;

- з 01.01.2012:

15 962 100,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі сто грн. 00 коп.), що підтверджується випискою з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №460-3.1/5, виданої Головним управлінням Держкомзему у м. Севастополі 01.02.2012.»

Суд вважає, що вимоги позивача у цій частині підлягають задоволенню частково з огляду на наступне.

Статтею 1 Закону України «Про оцінку земель» встановлено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Відповідно до частини 5 статті 5 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Частиною 1 статті 15 цього закону передбачено, що підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

20.11.2011 року Севастопольською міською Радою було прийняте рішення № 2163 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в адміністративних межах міста Севастополя та введення її в дію». Згідно із зазначеним рішенням було затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель в адміністративних межах міста Севастополя, нормативну грошову оцінку земель в адміністративних межах міста Севастополя введено в дію з 01.01.2012 року, Головне управління Держкомзему України в м. Севастополі зобов'язано забезпечити надання виписок з технічної документації з нормативної грошової оцінки.

Згідно з пунктом 1 рішення СМР № 2318 «Про проведення заходів по введення в дію нормативної грошової оцінки земель в адміністративних межах міста Севастополя» від 07.02.2012 управління зобов'язано після надання орендарями виписок з технічної документації про нормативну грошову оцінку внести відповідні зміни в діючи договори.

Як було встановлено під час розгляду справи товариством було одержано два витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку, зокрема, на період будівництва нормативна грошова оцінка була встановлена у розмірі 3 192 450,00 грн. (витяг № 2711-3.1/5 від 05.03.2012 року), на наступний період - у розмірі 15 962 100,00 грн. (витяг № 460-3.1/5 від 01.02.2012 року). (т. 1, арк.с. 128-129).

Згідно з декларацією про готовність об'єкту до експлуатації будівництво об'єкту закінчилось у грудні 2012 року (т. 1, арк. с. 135-138)

Таким чином, у 2012 році повинна була діяти нормативна грошова оцінка згідно з витягом № 2711-3.1/5 від 05.03.2012 року, а в 2013 році згідно з витягом № 460-3.1/5 від 01.02.2012 року.

Відповідно до наданих представником відповідача розрахунків розміру орендної плати за 2012-2013 роки, орендна плата у ці періоди визначалась та сплачувалась саме виходячи із вищевказаних витягів.(т. 1. арк.с. 139-141)

З урахуванням зазначеного, суд вважає правомірною вимогу позивача про внесення змін до пункту 2.3 Договору щодо зазначення у ньому нормативної грошової оцінки в розмірі 15 962 100,00 грн. Разом з тим, вимога позивача щодо дії цієї оцінки з 01.01.2012 року є неправомірною, оскільки протягом 2012 року відбувалась забудова земельної ділянки, а тому діяла нормативна грошова оцінка в розмірі 3 192 450,00 грн. (витяг № 2711-3.1/5 від 05.03.2012 року).

Вимоги позивача щодо встановлення у пункті 2.3. нормативної грошової оцінки земельної ділянки згідно з випискою з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №1234/1, виданої Головним управлінням земельних ресурсів у м. Севастополі 10.10.2007 з урахування індексу інфляції взагалі є необґрунтованими, оскільки на час розгляду справи ця виписка втратила свою силу.

СМР була заявлена вимога про викладення пункту 4.1. розділу 4 у новий редакції, а саме «Річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється з 01.01.2011 у відповідності з Методикою визначення розмірів орендної плати при укладенні договорів оренди землі, затвердженою рішенням міської Ради від 14.10.2003 №1348 (зі змінами та доповненнями) (надалі - методика), у розмірі 5,0% (п'яти процентів) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.» Тобто позивач просив суд збільшити розмір орендної плати з 3 % до 5 %.

Суд вважає, що ця вимога підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України. (Частина 2 статті 21 Закону України «Про оренду землі»)

Підпунктом 9.1.10 пункту 9.1. статті 9 Податкового кодексу України встановлено, що плата за землю відноситься до загальнодержавних податків та зборів.

Відповідно до статті 288 Податкового кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 цього розділу.

Згідно зі статтею 274 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 цього Кодексу.

Підпунктами 288.5.1 та 288.5.2 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України передбачено, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом, тобто трьох відсотків від нормативної грошової оцінки землі. Не може перевищувати - 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Пунктом 4.8 Договору визначено, що розмір орендної плати переглядається у випадках: зміни умов господарювання, передбачених договором;зміни розмірів земельного продатку, у тому числі внаслідок інфляційних процесів; погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено актом, складенним з участю Орендодавця; в інших випадках, передбачених законом.

Позовні вимоги про внесення змін до п. 4.1 Договору обґрунтовані невідповідністю умов договору Методики.

Судом встановлено, що рішенням Севастопольської міської Ради від 14.10.2003 року за № 1348 була затверджена Методика визначення розмірів орендної плати при укладенні, продовженні та поновленні розмірів орендної плати договорів оренди землі. Відповідно до рішення СМР від 13.02.2008 року (тобто після укладення договору) був викладений у новий редакції розділ 3 додатку до рішення № 1348. Зокрема розмір орендної плати за земельні ділянки, на яких розташовані торговельні комплекси встановлений у розмірі 5 %. (т. 2 арк.с. 6-20)

Пунктом 1.3 рішення № 2318 було передбачено, що за результатом інвентаризації договорів оренди земельних ділянок необхідно привести ставки орендної плати до відповідності з діючим законодавством та Методикою шляхом внесення відповідних змін у договори оренди.

12.09.2012 року відповідачем прийняте рішення № 4220 «Про внесення змін до договору оренди від 02.11.2001 року, зареєстрованого 21.11.2007 під № 040765900193, земельної ділянки загальною площею 1,5000 га. що розташована по вул. Т.Шевченко, 55, наданої ТОВ «Промснабсервіс» для будівництва та обслуговування торгового комплексу з об'єктами соцкультбиту», згідно з яким, зокрема, запропоновано встановити для відповідача розмір орендної плати за землю 5 %.

Статтею 632 Цивільного кодексу України передбачено застосування у встановлених законом випадках цін (тарифів, ставок тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. При цьому зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Сторони у договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо зазначено про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами (стаття 6 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської ради віднесені питання вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин та затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України.

Частиною 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні передбачено, що акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

З урахуванням зазначеного, суд дійшов висновку, що орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, а тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору, як і невідповідність її розміру діючим нормативним актам. А тому, наявні підстави для зміни розміру орендної плати у договорі через його невідповідність розміру, встановленому законодавством, як на момент виникнення спору між сторонами, так і на момент його вирішення судом, а відтак і наявність у позивача права вимагати від відповідача приведення цього договору у відповідність до вимог законодавства шляхом внесення відповідних змін з метою усунення порушення сторонами договору вимог законодавства, обов'язкового для позивача і відповідача.

Разом з тим, позивач зазначив, що такій розмір орендної плати повинен застосовуватись з 01.01.2011 року, але не надав суду будь-яких доказів та обґрунтування чому новий розмір має діяти саме з цієї дати.

Відповідно до частини 3 статті 653 Цивільного кодексу України у разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Враховуючи цю норму права новий розмір орендної плати повинен застосовуватись саме з моменту набрання цим рішенням законної сили.

Те саме зазначено і у пункті 2.19 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 № 6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин".

Позивач просив суд також внести зміни у Договір та викласти абзаці 1 та 2 пункту 4.3 (в діючої редакції договору пункт 4.2) в наступній редакції: «4.3. величина річної орендної плати за користування земельною ділянкою визначається за формулою:

Нормативна грошова оцінка х Ставку орендної = Сума річної

земельної ділянки (грн.) плати (%) орендної плати (грн.)

Величина річної орендної плати за користування земельною ділянкою згідно розрахунку складає:

- на період з 01.01.2011 до 02.05.2011:

1 992 214,77 х 0,05 : 365 х 121 = 33 021,64 грн;

- на період з 02.05.2011 по 01.01.2012:

9 961 076,34 х 0,12 (0,05 х 2,5) : 365 х 244 = 799 069,36 грн.

- з 01.01.2012:

15 962 100,00 х 0,12 (0,05 х 2,5) = 1 915 452,00 грн.»

Суд вважає, що ця вимога підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Згідно з пунктом 2.3 Методики розмір річної орендної плати визначається в залежності від цільового призначення земельної ділянки та інших факторів у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Такий принцип визначення річної орендної плати за землю відповідає статтям 274, 285-288 Податкового кодексу України. Таким чином, формула визначення річної орендної плати, що передбачена у першому реченні запропонованої редакції пункту 4.3 відповідає вимогам діючого законодавства, а тому позовні вимоги у цій частині підлягають задоволенню.

Разом з тим, відповідно до статті 33, 34 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

СМР не доведено, що розрахунок величини орендної плати, визначений у пункті 4.3 запропонованої редакції Договору відповідає вимогам діючого законодавства та обставинам справи. Зокрема, позивач не довів правильність встановлення розміру нормативної грошової оцінки, правомірність застосування штрафного коефіцієнту (2,5%) та обґрунтованість перерахунку орендної плати за попередні періоди, а тому суд вважає вимоги позивача про внесення цих змін до договору необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Що стосується позовних вимог щодо змін до преамбули договору, розділу 3, викладення у новий редакції пунктів 4.2., 4.4-4.13, підпункту ж) пункту 9.1.1, підпунктів б), р), с) пункту 9.2.2, пункту 12.4, то судом при вирішенні цих вимог врахована позиція представника відповідача, яка у судовому засіданні погодилась з такими змінами, а щодо преамбули договору вирішення питання залишила на розсуд суду.

Відповідно до статей 626, 627 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Стаття 179 Господарського кодексу України встановлено, що майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями. При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству; примірного договору, рекомендованого органом управління суб'єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст; типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови; договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб'єктів, коли ці суб'єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту. Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

13.09.2011 року СМР прийняте рішення «Про внесення змін до рішення Севастопольської міської Ради №1343 від 14.10.2003 року «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення», яким був затверджений примірний договір оренди земельної ділянки.

Зазначені вище зміни до Договору відповідають вимогам діючого законодавства та вказаному примірному договору оренди земельної ділянки та фактично узгоджені сторонами.

З урахуванням зазначених вище обставин у суду відсутні підстави для відмови у цих позовних вимогах, а тому вони підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо господарським судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін.

У пункті 4.1. постанови пленум Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" встановлено, що судовий збір у справах зі спорів, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, покладається на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття обґрунтованих пропозицій другої сторони. Якщо розбіжності між сторонами вирішено частково на користь однієї із сторін і частково на користь другої сторони, то витрати, пов'язані зі сплатою судового збору, розподіляються між обома сторонами з урахуванням кількості та змісту прийнятих господарським судом пропозицій кожної із сторін (зокрема, у залежності від кількості пунктів спірного договору, прийнятих судом у редакції позивача і відповідача).

Таким чином, судовий збір підлягає стягненню з відповідача на користь позивача пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись статтями 32, 33, 34, 49, 75, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Змінити умови укладеного між Севастопольською міською Радою (вул. Леніна, 3, м. Севастополь, 99011, ідентифікаційний код 24872845) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Промснабсервіс"(вул. Хрустальова, буд. 84, м. Севастополь, 99040, ідентифікаційний код 32561550) договору оренди земельної ділянки від 02.11.2007 року, зареєстрованого 21.11.2007, реєстраційний номер 040765900193, та виклавши пункти договору у новій редакції, запропонованій позивачем:

2.1. Преамбулу договору викласти у наступній редакції:

«Севастопольська міська Рада, іменована надалі - орендодавець, розташована за адресою: м. Севастополь, вул. Леніна, 3, в особі голови міської Ради Дойнікова Юрія Васильовича, який діє на підставі рішення Севастопольської міської Ради від 16.11.2010 №4, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про оренду земельних ділянок, затвердженого рішенням Севастопольської міської Ради від 14.10.2003 №1343 (зі змінами та доповненнями), з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «Промснабсервіс», іменоване надалі - орендар, розташоване за адресою: м. Севастополь, вул. Гоголя, 2, офіс 325, яке діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №719992, зареєстроване Ленінською районною державною адміністрацією у м. Севастополі 04.07.2003 (дата заміни свідоцтва 20.04.2011) реєстраційний номер 10771070012001431, в особі директора Лісейцева Сергія Олексійовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:»

2.2. Пункт 2.3. договору викласти у наступній редакції:

2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає:

15 962 100,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі сто грн. 00 коп.), що підтверджується випискою з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки №460-3.1/5, виданої Головним управлінням Держкомзему у м. Севастополі 01.02.2012.»

2.3.Розділ 3 договору викласти у наступній редакції:

« 3. Строк дії договору

3.1. Договір укладений строком на 25 років.

3.2. По закінченню строку, на який укладено договір оренди земельної ділянки, орендар, який належно виконує зобов'язання у відповідності з умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк (поновлення договору оренди землі).

3.3. Орендар, який має намір скористуватись переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця у встановленому порядку не пізніше ніж за два місяці до спливу строку дії договору оренди землі.

3.4. При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені. У разі недосягнення домовленості відносно орендної плати та інших істотних умов договору, переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.»

2.4. Розділ 4 договору викласти у наступній редакції:

« 4. Оренда плата та порядок розрахунків

4.1. Річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється у відповідності з Методикою визначення розмірів орендної плати при укладенні договорів оренди землі, затвердженою рішенням міської Ради від 14.10.2003 №1348 (зі змінами та доповненнями) (надалі - методика), у розмірі 5,0% (п'яти відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.2. Розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням його цільового використання та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формах, які заповнюються підчас укладення (поновлення) чи зміни умов договору оренди.

4.3. Величина річної орендної плати за користування земельною ділянкою визначається за формулою:

Нормативна грошова оцінка х Ставку орендної = Сума річної

земельної ділянки (грн.) плати (%) орендної плати (грн.)

4.4. Наведений розрахунок величини річної орендної плати щорічно корегується у відповідності з п. 4.6. даного договору.

4.5. Орендна плата за землю оплачується орендарем у строки та порядку, визначених Податковим кодексом України.

4.6. Нарахування розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

Величина річної орендної плати підлягає щорічному перерахунку у строк до першого лютого поточного року залежно від щорічно індексованої грошової оцінки земельної ділянки.

Щорічний розрахунок орендної плати здійснюється орендарем у відповідності з умовами даного договору та вимогами чинного законодавства та погоджується орендодавцем.

У разі внесення змін до Методики, щорічний розрахунок розміру орендної плати здійснюється у відповідності зі знову затвердженою Методикою.

4.7. У строк до 20 лютого поточного року щорічний розрахунок орендної плати, узгоджений з орендодавцем, представляється орендарем державній податковій інспекції за місцем розташування земельної ділянки.

4.8. У разі порушення строків освоєння (забудови) орендованої земельної ділянки, визначених проектною документацією, розробленою та затвердженою у встановленому порядку, та встановлених у договорі оренди, річна орендна плата до моменту введення до експлуатації об'єкту капітального будівництва, передбаченого даним договором, стягується у трикратному розмірі, але не більш ніж 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.9. Розмір орендної плати переглядається у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором, у тому числі зміни цільового використання земельної ділянки;

- зміни розміру земельного податку, збільшення цін та тарифів нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- зміни розмірів ставок орендної плати за землю, визначених Методикою;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено актом, складеним за участю орендодавця;

- в інших випадках, передбачених законом.

Періодичність перегляду: рішення про зміни, вказані у пункті 4.9., має бути прийнято до 15 липня року, який передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких змін (плановий період). В іншому випадку, норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, який настає за плановим періодом.

4.10. Розмір орендної плати не залежить від результатів господарської діяльності орендаря.

4.11. У разі припинення права користування земельною ділянкою орендна плата сплачується за фактичний період перебування земельної ділянки у користуванні у поточному році.

4.12. За несвоєчасне внесення орендної плати стягується пеня у розмірі ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку відповідно до законодавства України.

4.13. Контроль за нарахуванням, перерахуванням до бюджету, стягненням заборгованості по орендній платі здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.»

2.5. Пункт 9.1.1. розділу 9 договору доповнити пунктом ж) наступного змісту:

«ж) дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються.»

2.6. Підпункт б) пункту 9.2.2. розділу 9 договору викласти у наступній редакції:

«б) виконувати зобов'язання землекористувача відповідно до умов даного договору, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України.»

2.7. Пункт 9.2.2. розділу 9 договору доповнити пунктами р), с) наступного змісту:

«р) у разі переходу права власності на розташований на земельній ділянці об'єкт нерухомого майна до іншої особи, у десятиденний строк надати орендодавцю копію документа, який підтверджує перехід права власності на об'єкт нерухомого майна (договір купівлі-продажу, дарування і т. ін.) та у найкоротший строк вжити заходів до оформлення переходу права користування права користування земельною ділянкою набувачу об'єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці;

с) здійснювати оплату послуг з винесення відомостей про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки та додаткових угод до нього.»

2.8. Пункт 12.4 розділу 12 викласти у наступній редакції:

« 12.4. Орендодавець може відмовитись в односторонньому порядку від договору зі звільненням орендодавця від відповідальності, згідно з Цивільного кодексу України без укладення додаткової угоди до даного договору з моменту прийняття рішення про відмову від договору у наступних випадках:

- використання орендарем земельної ділянки не за цільовим призначенням (використанням);

- використання земельної ділянки з порушенням екологічних вимог;

- систематичної несплати орендної плати (протягом 3 місяців);

- не здійснення щорічного перерахунку розміру орендної плати за землю у строк, встановлений даним договором;

- порушення строків будівництва, встановлених даним договором без згоди орендодавця;

- передача чи відчуження права оренди третім особам.»

Решта пунктів договору оренди землі, зареєстрованого Севастопольською міською філією ДП «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» у Державному реєстрі земель 21.11.2007 за №040765900193, залишаються незмінними та сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

3. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Промснабсервіс"(вул. Хрустальова, буд. 84, м. Севастополь, 99040, ідентифікаційний код 32561550) на користь Севастопольської міської Ради (вул. Леніна, 3, м. Севастополь, 99011, ідентифікаційний код 24872845) 997,89 грн. (дев'ятсот дев'яносто сім грн. 89 коп.) судового збору.

Видати накази після набрання рішенням суду законної сили.

Повне рішення складено 21.06.2013.

Головуючий суддя Ю.В. Лотова

Суддя О.О. Грицай

Суддя О.М. Архипенко

Previous document : 31968103
Next document : 31968248