Court decree № 31630501, 28.05.2013, Sevastopol Administrative Court of Appeals

Approval Date
28.05.2013
Case No.
801/114/13-а
Document №
31630501
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Копія

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Іменем України

Справа № 801/114/13-а

28.05.13 м. Севастополь Севастопольський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Дугаренко О.В.,

суддів Омельченка В. А. ,

Мунтян О.І.

секретар судового засідання Антонова М.О.

за участю сторін:

представник позивача- Товариства з обмеженою відповідальністю "Чайка 93"- Шемет Зоя Вікторівна, довіреність № б/н від 01.11.12,

представник відповідача- Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби- не з'явився,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Чайка 93" на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим (суддя Котарева Г.М. ) від 31.01.13 у справі № 801/114/13-а

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Чайка 93" (вул. Лермонтова, 14 в, Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95034)

до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби (вул. М. Залки, 1/9, Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95053)

про визнання протиправним та скасування наказу, визнання протиправними дій,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 31.01.13 у справі № 801/114/13-а у задоволені позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з постановою суду, представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Чайка 93" звернувся до Севастопольського апеляційного адміністративного суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції.

В судовому засіданні представник позивача заперечував проти задоволення апеляційної скарги, просив залишити без змін рішення суду першої інстанції.

Відповідач явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.196 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

З матеріалів справи вбачається, що 13.12.12 відповідачем видано наказ №3250 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Чайка 93» з питань дотримання вимог податкового законодавства при визначенні єдиного податку та податку на додану вартість по взаємовідносинам з КП «Альянс», ПП «Пан Буд», ТОВ «Строитель плюс» за період з грудня 2009 року по лютий 2012 року, з 17.12.12р. тривалістю 5 робочих днів (а.с.15).

На підставі наказу, посадовими особами ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «Чайка 93» з питань дотримання вимог податкового законодавства при визначенні єдиного податку та податку на додану вартість по взаємовідносинам з КП «Альянс», ПП «Пан Буд», ТОВ «Строитель плюс» за період з грудня 2009 року по лютий 2012 року, за результатами якої складено акт від 28.12.12 №10579/15-2/20696558 (а.с. 39-40).

Вивчивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши правову оцінку обставин у справі та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, судова колегія вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно ст. 75 Податкового Кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до п.75.1.2. ст. 75 ПК України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.

При апеляційному перегляді справи встановлено. що згідно Наказу від 13.12.12 №3250 відповідачем вирішено провести документальну позапланову невиїзну перевірку, яка регламентована ст.ст. 78, 79 Податкового Кодексу України.

Згідно із пунктом 79.1 статті 79 ПК України документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Відповідачем в Наказі від 13.12.12 №3250 не було конкретизовано, відповідно до якого саме п.78.1. ст. 78 ПК України було призначено проведення перевірки, проте, аналіз фактичних обставин, що були зазначені в мотивувальній частині виданого наказу, на підставі наявних у справі заперечень відповідача суд робить висновок про те, що проведення перевірки було зумовлено п.п.78.1.1 ст.78 ПК України, тобто за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

08.11.12 за вих. №54786/10/15-2 на адресу позивача направлено запит відповідно до п.п.20.1.6 п.20.1 ст.20 та п.73.3. ст.73 Податкового кодексу України.

Відповідач просив надати інформацію та її документальне підтвердження (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися) для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах, тощо) результатів операцій по господарських відносинах із з КП «Альянс» та ТОВ «Строитель плюс» за період 01.08.09р. по 31.08.12р., для чого пропонувався перелік необхідних документів.

На поданий запит позивачем направлено відповідь 16.11.12 за вих. №3, відповідно до якого позивач, посилаючись на суперечність направленого запиту п.73.3. ст.73 ПК України, відмовився надавати необхідну інформацію (а.с.20-21).

Аналіз норми п.п.78.1.1. ст.78 ПК України, дає можливість зробити висновок про наявність сукупності обставин, які надають право органам державної податкової служби проводити позапланові документальні перевірки, а саме: наявність інформації за результатами проведених перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства; не надання платником податків пояснень та їх документального підтвердження на обов'язків письмовий запит протягом 10-ті днів з дня отримання запиту.

Тобто, відповідач повинен був керуватись або результатами перевірок інших платників податків, або податковою інформацією.

Відповідно до п. 1.3 Наказу ДПА України №213 від 14.04.11 обґрунтовані пропозиції щодо необхідності проведення документальної позапланової або фактичної перевірки оформлюються доповідною запискою (висновком) за підписом керівника структурного підрозділу, який відповідно до функціональних обов'язків має інформацію, що може слугувати підставою для проведення документальної позапланової або фактичної перевірки відповідно до чинного законодавства. Доповідна записка (висновок) надається на розгляд керівника органу ДПС, який приймає рішення про доцільність проведення такої перевірки та визначає підрозділ, який буде проводити (очолювати) цю перевірку, відповідати за її організацію та координацію дій залучених працівників інших структурних підрозділів, а також реалізацію матеріалів.

Згідно п.п.73.3. ст.73 ПК України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Відповідно до п.п.9,10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1245(зі змінами та доповненнями) органи державної податкової служби мають право звернутися до суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації. В окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису органу державної податкової служби.

Запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу.

В листі від 08.11.12 за вих. №54786/10/15-2 відповідачем зазначено посилання на норми закону, підстави для надіслання запиту (встановлення сумнівності господарських операцій з контрагентами позивача - КП «Альянс», ПП «Пан Буд» та ТОВ «Строитель плюс») та опис необхідної інформації.

Фактично при організації проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Чайка 93», відповідачем виконані всі вимоги, передбачені п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78, п. 79.2 ст. 79 ПК України, а також Наказу ДПА України від 14.04.11р. №213 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків».

Відсутність посилання на конкретний акт перевірки не впливає на правомірність дій податкового органу з витребування необхідної інформації у позивача.

Отже, в даному випадку підставами для звернення відповідача до позивача з запитом від 08.11.12 були обставини, передбачені п.п.1,6 ч.3 п.73.3. ст.73 ПК України.

Відповідач мав підстави для направлення на адресу позивача запиту від 08.11.12р. за вих. №54786/10/15-2, а позивач, відповідно - обов'язок надання необхідних пояснень та витребуваної інформації.

Колегія суддів зазначає, що надання відповіді будь-якого змісту (відмова від надання інформації та пояснень) в розумінні ст.78 ПК України не може свідчити про виконання платником податків обов'язку, передбаченого п. 78.1.1. ст.78 ПК України, і як наслідок є підставою для проведення перевірки, яка була призначена відповідачем відповідно до Наказу від 13.12.12р. №3250.

Відповідно до п. 79.2 ст. 79 ПК України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Виконання умов цієї статті надає посадовим особам органу державної податкової служби право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

Тобто, відповідачем дотримані необхідні умови, що передували проведенню перевірки, у зв'язку із чим, у його посадових осіб були усі підстави для її проведення.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що судове рішення першої інстанції ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, доводами апеляційної скарги висновки, викладені у судовому рішенні, не спростовуються, підстави для скасування постановленого по справі судового рішення відсутні.

Керуючись статтями 195, 198, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Чайка 93" на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 31.01.13 у справі № 801/114/13-а залишити без задоволення.

2. Постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 31.01.13 у справі № 801/114/13-а залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України у порядку та в строки, встановлені статтею 212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст судового рішення виготовлений 03 червня 2013 р.

Головуючий суддя підпис О.В.Дугаренко

Судді підпис В.А.Омельченко

підпис О.І. Мунтян

З оригіналом згідно

Головуючий суддя О.В.Дугаренко

Previous document : 31630490
Next document : 31630545