Decision № 31202848, 15.05.2013, Commercial Court of Odessa Oblast

Approval Date
15.05.2013
Case No.
916/792/13
Document №
31202848
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2013 р.Справа № 916/792/13

За позовом: Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Центр молодіжного туризму Південна ліга"

про стягнення 78 960,05 грн.

Суддя Малярчук І.А.

В судових засіданнях приймали участь представники:

Від позивача: ОСОБА_2, довіреність від 19.04.2013р.

Від відповідача: не з`явився

В засіданні 15.05.2013 р. приймали участь представники:

Від позивача: ОСОБА_2, довіреність від 19.04.2013р.

Від відповідача: не з`явився

Суть спору: про стягнення з ТОВ „Центр молодіжного туризму Південна ліга" на користь ФОП ОСОБА_1 56 545 грн. основного боргу по договору №14/12 від 28.05.2012р., 16 963,50 грн. заборгованість згідно п.2.2.19. договору №14/12 від 28.05.2012р., 4275,73 грн. пені, 1175,82 грн. три проценти річних.

Позивач підтримує заявлені позовні вимоги, подав до суду обґрунтування заявлених позовних вимог від 13.05.2013р. за вх.№14725/2013 та з врахуванням клопотання про зменшення розміру позовних вимог від 16.04.2013р. за вх.№12449/2013 з огляду на зменшення суми заявленої до стягнення пені через перерахування її у відповідності до ч.6 ст.232 ГК України, просить суд стягнути з відповідача саме 4275,73 грн. пені, решту позовних вимог залишає незмінними.

Первісні позовні вимоги позивача складали: 56 545 грн. основного боргу по договору №14/12 від 28.05.2012р., 16 963,50 грн. заборгованість згідно п.2.2.19. договору №14/12 від 28.05.2012р., 5879,14 грн. пені, 1175,82 грн. три проценти річних.

Так, в обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 28.05.2012р. між ФОП ОСОБА_1. та ТОВ „Центр молодіжного туризму Південна ліга" було укладено договір №14/12, відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_1 провів рекламні кампанії товариства, а останнє прийняло, але не оплатило ці послуги. У зв'язку з простроченням відповідачем оплати отриманих послуг позивач нарахував до стягнення з відповідача пеню, 3% річних та заборгованість згідно п.2.2.19. договору №14/12 від 28.05.2012р.

Відповідач в судові засідання не з`явився, відзив на позов та витребувані судом документи не надав, у зв'язку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст.75 ГПК України.

Розглянувши наявні в матеріалах справи документи, оцінивши пояснення представника позивача та його правову позицію, суд встановив наступне:

28.05.2012р. між ФОП ОСОБА_1 (виконавець) та ТОВ „Центр молодіжного туризму Південна ліга" (замовник) було укладено договір №14/12, за умовами якого виконавець у відповідності з адресною програмою (додаток) приймає на себе зобов'язання проводити рекламні кампанії в інтересах замовника на умовах, передбачених цим договором, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги виконавця (п.1.1. договору).

Згідно п.2.1.1. договору №14/12 від 28.05.2012р. виконавець зобов'язаний розмістити рекламний матеріал замовника на рекламоносіях у відповідності до затвердженої сторонами адресної програми протягом трьох-п'яти робочих днів з дати початку рекламної кампанії, за умови виконання замовником п.п.2.2.2., 2.2.3. договору.

Перед початком рекламної кампанії замовник та виконавець підписують додаток на проведення рекламної кампанії із вказанням адрес рекламоносіїв та присвоєнням їм кодів, їх кількості, строку експонування, сюжету реклами, а також вартості послуг виконавця по проведенню рекламної компанії, яке є невід'ємною частиною цього договору (додаток до договору) (п.2.2.1. договору №14/12 від 28.05.2012р.).

Згідно п.п.3.1., 3.8. договору №14/12 від 28.05.2012р. вартість послуг виконавця по проведенню рекламної кампанії в місяць розраховується послідовним складенням вартості експонування на кожній рекламній площі (з підсвіткою чи без) та узгоджується сторонами в Додатку, який є невід'ємною частиною цього договору. Оплата послуг здійснюється замовником протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку.

Положення п.п.4.1., 4.2. договору №14/12 від 28.05.2012р. передбачають, що в період проведення рекламної кампанії виконавець щомісячно надає замовнику відповідні акти приймання-передачі наданих послуг, підписані зі свого боку. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання актів замовник зобов'язується їх підписати або надати письмову мотивовану відмову, або претензію.

Відповідно до п.5.4. договору №14/12 від 28.05.2012р. у випадку невиконання замовником своїх зобов'язань, передбачених п.п.2.2.10., 3.8. цього договору у встановлені договором строки, виконавець має право протягом 14 календарних днів припинити проведення рекламної кампанії замовника, з повідомленням замовника, та стягнути із замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який платиться пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу (включаючи день оплати). Пеня нараховується до виконання зобов'язання замовником.

У п.7.1 договору №14/12 від 28.05.2012р. цей договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2012р., а в частині розрахунків - до повного їх завершення.

Також, сторонами спору до договору було підписано доповнення №1 „Вартість переклеювання рекламного матеріалу", Додатки №№1, 2, 3 із визначенням адресної програми, сюжету та періоду проведення рекламної компанії та вартості цих послуг.

Позивачем відповідачу були надані послуги з проведення рекламної кампанії на рекламних плоскостях у червні, липні, серпні 2012р., про що сторонами складено, підписано та скріплено печатками акти приймання-здачі від 29.06.2012р. на суму 19 685 грн., від 31.07.2012р. на суму 14 635 грн., від 31.08.2012р. на суму 22 225 грн. та крім того підтверджується доданими позивачем до матеріалів справи фотозвітами.

Позивачем були виставлені відповідачу рахунки №59/1 від 01.08.2012р. на суму 22 225 грн., №28/1 від 01.07.2012р. на суму 14 635 грн., №23/1 від 01.06.2012р. на суму 19 685 грн., про що свідчить відмітка відповідача на актах доставки документів від 04.06.2012р., від 04.07.2012р., від 03.08.2012р.

Позивач неодноразово листами №28 від 25.06.2012р., №39 від 27.07.2012р., №48/1 від 20.08.2012р., претензією №68 від 26.10.2012р., врученими особисто під підпис директору ТОВ „Центр молодіжного туризму Південна ліга", претензією №10 від 15.02.2013р., надісланою кур'єрською доставкою, поставлено до відома відповідачу про необхідність розрахуватись за отримані послуги.

Проаналізувавши наявні в матеріалах справи документи, подані позивачем докази та викладену ним правову позицію, суд, вважає заявлені ФОП ОСОБА_1 позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 56 545 грн. правомірними, такими, що відповідають дійсними обставинам справи з огляду на наступні положення законодавства.

Засадами чинного Цивільного кодексу України в редакції від 16.01.03 р. передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. (ст. 15 ЦК України).

Відповідно до п. 1 ст.901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до п.1 ст. 902 Цивільного кодексу України виконавець повинен надати послугу особисто.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (п.1 ст. 903 Цивільного Кодексу України).

Положеннями ч.1 ст.530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Отже, враховуючи вищевикладені положення чинного законодавства, з огляду на наявні в матеріалах справи первинні документи, а саме, договір, акти, що підтверджують факт набуття відповідачем послуг за договором №14/12 від 28.05.2012р., відсутність доказів проведення відповідачем повної оплати наданих послуг, суд встановив існування заборгованості ТОВ „Центр молодіжного туризму Південна ліга" перед ФОП ОСОБА_1 в сумі 56 545 грн., звідси, є правомірними позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача зазначеної суми боргу.

Крім того, через прострочення відповідачем виконання зобов'язання більш ніж два місяці, позивач розрахував санкції, передбачені п.2.2.19 договору №14/12 від 28.05.2012р., в сумі 16 963,50грн.

Так, у відповідності до п.2.2.19. договору №14/12 від 28.05.2012р. замовник має право відстрочити виплату грошового зобов'язання на строк до 2-х місяців, повідомивши про це виконавця протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку. При цьому розмір грошового зобов'язання збільшиться на суму, яка розраховується за наступною формулою: С=Ц*К, де С - кінцева сума грошового зобов'язання, Ц - вартість проведення рекламної компанії на одній рекламній площі в місяць, К - коефіцієнт збільшення рівний 1,3.

Відповідно до п. 5.5. договору №14/12 від 28.05.2012р. у випадку якщо замовник прострочив оплату по наданому рахунку більш ніж на 20 днів та при цьому не висунув ніяких претензій з приводу наданих виконавцем послуг та не повідомив про бажання взяти відстрочку по оплаті рахунка, то до замовника застосовується п.2.2.19. А у випадку затримки оплати більш ніж на 2 місяці, заборгованість розраховується в наступному порядку: розмір грошового зобов'язання; сума, на яку збільшується зобов'язання згідно п.2.2.19. даного договору; пеня згідно п.5.4. даного договору; індекс інфляції за час прострочення; 3 проценти річних від простроченої суми.

З врахуванням встановлення судом наявності факту прострочення відповідачем оплати вартості послуг позивача більш ніж на два місяці, позовна вимога позивач про стягнення з відповідача 16 963,50грн., розрахованих згідно п.2.2.19. договору №14/12 від 28.05.2012р., підлягає судом задоволенню у повній мірі.

Також, позивачем заявлено до стягнення з відповідача 4275,73 грн. пені.

У відповідності до приписів ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язань може забезпечуватись неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Пунктом 1 ст. 547 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин, щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Зі змісту п.п.1, 2 ст. 551 Цивільного кодексу України вбачається, що предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Частина перша статті 223 ГК України передбачає, що при реалізації в судовому порядку відповідальності за правопорушення у сфері господарювання застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені ЦК України, якщо інші строки не встановлено ГК України. За змістом пункту 1 частини другої статті 258 ЦК України щодо вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) передбачено спеціальну позовну давність в один рік. Поняття позовної давності міститься в статті 256 ЦК України, відповідно до якої позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Відтак частина шоста статті 232 ГК України передбачає строк та порядок, у межах якого нараховуються штрафні санкції, а строк, протягом якого особа може звернутись до суду за захистом свого порушеного права, встановлюється ЦК України.

За вищенаведених умов мало місце звернення позивача із вимогою про стягнення пені із дотриманням строку спеціальної позовної даності, який визначений п.1 ч.2 ст.258 ЦК України, та дотриманням шестимісячного строку нарахування пені, визначеного положеннями ч.6 ст.232 ГК України. Таких висновків суд дійшов ще й з врахуванням постанов Верховного суду України у справі №13/110-11 від 27.04.2012р., у справі №40/117 від 20.03.2012р.

Перевіривши розрахунок пені, зроблений позивачем, суд встановив, що він є правильним та обґрунтованим, у зв'язку з чим задовольняє позовну вимогу позивача про стягнення з відповідача 4275,73 грн. пені.

Одночасно, позивачем було заявлено до стягнення з відповідача 1175,82 грн. три проценти річних, яке обґрунтовано приписами п. 2 ст. 625 ЦК України, згідно яких боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно абз.5, 6 п.2 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 17.07.2012 №01-06/928/2012 „Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права" передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові... Тієї ж позиції дотримується ВСУ у постановах від 04.07.2011 по справі №13/210/10, від 12.09.2011р. по справі № 6/433-42/183 та ВГСУ у постанові від 16.03.2011 по справі № 11/109.

Перевіривши розрахунок 3% річних, здійснений позивачем, суд встановив, що його зроблено позивачем вірно згідно до економічних формул, правила застосування яких, зокрема, визначені листом ВСУ №62-97 від 03.04.1997р. „Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ", п.2 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 17.07.2012 №01-06/928/2012 „Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права".

Отже, з врахуванням викладеного підлягає судом задоволенню повністю позовна вимога позивача про стягнення з відповідача 1175,82 грн. три проценти річних,

Згідно ст.32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст.43 ГПК України).

За таких обставин, суд повністю задовольняє заявлені позивачем позовні вимоги, у зв'язку з чим стягненню з відповідача підлягає 56 545 грн. основного боргу по договору №14/12 від 28.05.2012р., 16 963,50 грн. заборгованість згідно п.2.2.19. договору №14/12 від 28.05.2012р., 4275,73 грн. пені, 1175,82 грн. три проценти річних.

Згідно ст.49 ГПК України судовий збір в сумі 1720,50 грн. підлягає відшкодуванню позивачу за рахунок відповідача.

Неявка відповідача в судове засідання не є перешкодою для розгляду справи, оскільки, як визначено п.п.3.9.1., 3.9.2. Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. ...В разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Крім того, у постанові ВГСУ від 04.11.2010р. у справі № 10-22-3-30/336-07-9260 визначено, що суддя може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередньо доставку судових ухвал відповідачу, якщо виконано наступні умови: ухвала була передана одним із способів, передбачених процесуальним законодавством, не було отримано будь-якого підтвердження, не зважаючи на всі розумні зусилля для отримання, процесуальні документи надсилались за адресою, яка зазначена стороною.

В процесі розгляду даної справи судом було вжито всіх необхідних заходів щодо повідомлення відповідача про судові засідання, в тому числі судове засідання, призначене на 15.05.2013р., особливо з врахуванням того, що ухвали надсилались відповідачу за адресою, вказаною позивачем у позовній заяві, договорі №14/12 від 28.05.2012р., витязі з ЄДРЮФОП станом на 26.04.2013р. суд приймає рішення за результатами розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 49, 82- 85 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позов позивача повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Центр молодіжного туризму Південна ліга" (65009, м. Одеса, вул. Черняховського,20, код 33218055) на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (65000, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) 56 545 (п'ятдесят шість тисяч п'ятсот сорок п'ять) грн. заборгованості, 16 963 (шістнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят три) грн. 50 коп. заборгованості згідно п.2.2.19. договору №14/12 від 28.05.2012р., 4275 (чотири тисячі двісті сімдесят п'ять) грн. 73 коп. пені, 1175 (одна тисяча сто сімдесят п'ять) грн. 82 коп. три проценти річних, 1720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн. 50 коп. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили згідно зі ст. 85 ГПК України, після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Повний текст складено 16.05.2013 р.

Суддя Малярчук І.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 31202848 ?

Документ № 31202848 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 31202848 ?

Дата ухвалення - 15.05.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 31202848 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 31202848 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 31202848, Commercial Court of Odessa Oblast

The court decision No. 31202848, Commercial Court of Odessa Oblast was adopted on 15.05.2013. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 31202848 refers to case No. 916/792/13

This decision relates to case No. 916/792/13. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 31202846
Next document : 31202850