Court decree № 30609046, 05.04.2013, Mykolayiv Circuit Administrative Court

Approval Date
05.04.2013
Case No.
814/1629/13-а
Document №
30609046
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Миколаївський окружний адміністративний суд вул. Заводська, 11, м. Миколаїв, 54001 У Х В А Л А

про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі

05.04.2013 р. № 814/1629/13-а

Суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Брагар В. С., ознайомившись

з позовомДПІ у Центральному районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби, вул. Потьомкінська, 24, м. Миколаїв, 54030

доПідприємства заснованого на власності Миколаївської обласної профспілки "Солідарність" науково-виробниче об'єднання "Парацельс-Плюс", пр-т Леніна, 55, м. Миколаїв, 54017

проприпинення юридичної особи, ВСТАНОВИВ:

Зазначений спір згідно із ст.17 КАС України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до ч.2 ст.18 КАС України, справа підсудна Миколаївському окружному адміністративному суду.

Адміністративний позов подано з додержанням вимог статей 104-106 КАС України.

Підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду, чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 та ч. 2 ст. 183-2 КАС України адміністративні справи щодо припинення за зверненням суб'єкта владних повноважень юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців у випадках, передбачених законом суд може розглядати в порядку скороченого провадження, якщо такі вимоги не стосуються прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 165, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити скорочене провадження в адміністративній справі.

2. Відповідач у десятиденний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів може подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову. Якщо справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача, то заперечення проти позову чи заява про визнання позову мають бути подані безпосередньо до канцелярії суду. В разі неподання заперечення проти позову або заяви про визнання позову справу буде розглянуто на підставі наявних матеріалів.

3. Справа розглядатиметься суддею в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

4. Копії ухвали направити сторонам по справі.

5. Відповідно до п.6 ст.107 КАС України, роз'яснити сторонам процесуальні права та обов'язки.

Згідно ст. 49 КАС України, особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права та обов'язки. Вони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати по дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні і письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь в дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити з матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

Згідно ст. 51 КАС України, крім прав та обов'язків, визначених ст.49 КАС України, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадій адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. С. Брагар

Previous document : 30609041
Next document : 30609050