Court decree № 30578076, 10.04.2013, Commercial Court of Sevaspotol City

Approval Date
10.04.2013
Case No.
919/289/13
Document №
30578076
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

УХВАЛА

про відмову в порушенні провадження у справі про банкрутство

10 квітня 2013 року справа № 919/289/13

Господарський суд міста Севастополя у складі судді Єфременко О.О., розглянувши матеріали заяви

Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД"

(площа Горького, 2, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50069, код ЄДРПОУ 20301175)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР"

(вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005, код ЄДРПОУ 34031432)

про порушення справи про банкрутство,

представники сторін не з'явилися;

ВСТАНОВИВ:

11.03.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД" звернулося до господарського суду міста Севастополя із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР".

Заяву вмотивовано неспроможністю Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" виконати свої грошові зобов'язання перед заявником у сумі 550 452,00 грн.

Для виконання повноважень розпорядника майна для участі у справі про банкрутство боржника автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено арбітражного керуючого Пустовалову Людмилу Євгенівну, ліцензія АВ 547767 від 29.09.2010.

Ухвалою від 13.03.2013 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД" про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР"; призначено підготовче засідання суду на 25.03.2013; зобов'язано арбітражного керуючого Пустовалову Людмилу Євгенівну надати господарському суду заяву про свою згоду на участь у справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню розпорядником майна, або повідомити суд про відсутність такої згоди.

25.03.2013 від арбітражного керуючого Пустовалової Людмили Євгенівни надійшла заява про участь у справі № 919/289/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР". При цьому, при наданні згоди на призначення її розпорядником майна зазначила, що управління боржником раніше не здійснювала, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (вх. № 2776/13).

Ухвалою від 25.03.2013 підготовче засідання було відкладено через невиконання заявником (кредитором) та боржником вимог суду, викладених в ухвалі від 13.03.2013.

Заявник (кредитор), боржник та арбітражний керуючий у судове засідання явку уповноважених представників не забезпечили, про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином та своєчасно.

Враховуючи, що явка представників сторін обов'язковою не визнавалась, а матеріали справи достатньо характеризують спірні правовідносини, суд вважає за можливе провести підготовче засідання за відсутності представників сторін.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, суд не знаходить підстав для порушення провадження у справі про банкрутство, виходячи з наступного.

Законом України № 4212-VI від 22.12.2011 "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який набрав чинності 19.01.2013, внесено зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", викладено його в новій редакції.

Пунктом 11 Перехідних положень Закону України № 4212-VI від 22.12.2011 визначено, що положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом.

Враховуючи, що ухвалою від 13.03.2013 заява Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД" про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „АГРО ОЙЛ-КР" прийнята до розгляду, судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції Закону України № 4212-VI від 22.12.2011, яка діє з 19.01.2013 (далі - Закон).

Відповідно до положень частини першої-третьої статті 16 Закону перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Законом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи. Якщо справа порушується за заявою кредитора, господарський суд перевіряє обґрунтованість його вимог, їх безспірність, вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

В обґрунтування безспірності своїх грошових вимог до боржника, Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕР ЕГО ЛТД» посилається на виконавчий напис приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Убієнних Л.М. від 22.07.2011, зареєстрованим в реєстрі за № 1450, про стягнення на підставі протесту векселя про неоплату від 14.07.2011 за реєстровим № 1947 з Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ОЙЛ-КР» 544952,00 грн., а також витрат, пов'язаних з опротестуванням векселя у сумі 5500,00 грн., усього 550452,00 грн. на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬТЕР ЕГО ЛТД» (а.с.9) та постановою державного виконавця Відділу Державної виконавчої служби Криворізького районного управління юстиції від 22.07.2011 про відкриття виконавчого провадження за виконавчим написом № 1450, виданим приватним нотаріусом Убієнних Л.М. 22.07.2011 (а.с.10).

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Отже, саме лише судове рішення за відсутності виданого на його підставі виконавчого документа та постанови органу Державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження не може бути підтвердженням безспірності грошових вимог. При цьому виконавчий напис нотаріуса не може вважатися доказом безспірності грошових вимог.

Аналогічний висновок міститься у пункті 8 Інформаційного листа Вищого господарського суду України № 01-06/606/2013 від 28.03.2013 «Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)».

Частиною шостою статті 16 Закону передбачено, що за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про: порушення провадження у справі про банкрутство; відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону суд відмовляє в порушенні провадження у справі про банкрутство, зокрема, якщо: заявником не доведено наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство; вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; відсутня хоча б одна з підстав, передбачених частиною третьою статті 10 цього Закону.

Зазначений перелік підстав для відмови в порушенні провадження у справі є вичерпним.

Враховуючи все вищевикладене, суд відмовляє Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД" у порушенні провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР", оскільки заявником не доведено наявність підстав для порушення провадження у справі та факту безспірності заявлених до боржника грошових вимог в розумінні статті 10 Закону.

При цьому, суд звертає увагу заявника на те, що відповідно до частини восьмої статті 16 Закону відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про порушення справи про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Законом.

Керуючись частино третьою статті 10, статтею 16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД" в порушенні провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" (вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005, код ЄДРПОУ 34031432).

2. Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, арбітражному керуючому, Головному управлінню юстиції у місті Севастополі, Відділу державної виконавчої служби Ленінського районного управління юстиції у м. Севастополі, Відділу державної виконавчої служби Криворізького районного управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, Державному реєстратору Ленінської районної державної адміністрації міста Севастополя, прокуратура міста Севастополя (до відома).

Суддя О.О. Єфременко

Previous document : 30572378
Next document : 30578205