Decree № 30523182, 02.04.2013, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
02.04.2013
Case No.
826/3178/13-а
Document №
30523182
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Київ

02 квітня 2013 року 13:30 №826/3178/13-а

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Літвінової А.В. розглянув в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовомзаступника прокурора Дарницького району міста Києва в інтересах держави в особі управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києвадо приватного акціонерного товариства «Трансімпекс»простягнення заборгованості у розмірі 9 135,63 грн.,ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник прокурора Дарницького району міста Києва в інтересах держави в особі управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києва звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про стягнення з приватного акціонерного товариства державної акціонерної компанії «Трансімпекс» заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 9 135,63 грн.

Позовні вимоги мотивовано тим, що відповідачем не сплачено суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у строки, встановлені частиною восьмою статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.03.2013 в адміністративній справі №826/3178/13-а відкрито скорочене провадження та встановлено відповідачеві строк для подання заперечення проти позову та всіх доказів на їх підтвердження, а також повідомлено, що у разі визнання позову він може у десятиденний строк з дня одержання ухвали подати до суду відповідну заяву про визнання позову.

Ухвалу про відкриття скороченого провадження від 13.03.2013№826/3178/13-а вручено відповідачеві 15.03.2013, що підтверджується повідомленням пошти про вручення поштового відправлення. Відповідач заперечень на позовну заяву та доказів в спростування позовних вимог до суду не надіслав.

Відповідно до статті 1832 Кодексу адміністративного судочинства України скорочене провадження застосовується в адміністративних справах, зокрема, щодо стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження. Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини справи, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство державної акціонерної компанії «Трансімпекс» зареєстровано в управлінні Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києва як платник внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Станом на час звернення позивача до суду за відповідачем обліковувалась заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску у розмірі 9 135,63 грн.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку визначено Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі за текстом - Закон).

Згідно з пунктом 3 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону з дня набрання чинності цим Законом платники страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються платниками єдиного внеску.

Одночасно з викладеним, перелік осіб, які є платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування також визначено статтею 4 Закону.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону платник єдиного внеску зобов'язаний, зокрема, своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Так, відповідно до абзацу 1 частини восьмої статті 9 Закону платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

Згідно з абзацом 3 частини восьмої статті 9 Закону платники єдиного внеску, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Відповідно до частини одинадцятої статті 9 Закону у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону обчислення єдиного внеску територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється на підставі актів перевірки правильності нарахування та сплати єдиного внеску, звітності, що подається платниками до територіальних органів Пенсійного фонду, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суми виплат (доходу), на суми яких (якого) відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону територіальний орган Пенсійного фонду у порядку, за формою і в строки, встановлені Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом Пенсійного фонду в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

У разі якщо згоди з органом Пенсійного фонду не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти робочих днів з дня надходження рішення відповідного органу Пенсійного фонду або оскаржити вимогу до органу Пенсійного фонду вищого рівня чи в судовому порядку.

У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом Пенсійного фонду, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, територіальний орган Пенсійного фонду надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки.

У випадках, зазначених в абзаці шостому цієї частини, територіальний орган Пенсійного фонду також має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки. При цьому заходи досудового врегулювання спорів, передбачені законом, не застосовуються.

Процедура нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати фінансових санкцій органами Пенсійного фонду України, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів визначена Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 №21-5 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за №994/18289 (далі за текстом - Інструкція).

Так, відповідно до пункту 6.3 розділу VI Інструкції органи Пенсійного фонду надсилають платникам вимогу про сплату недоїмки в таких випадках:

а) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника або інформація територіальних органів органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики про суми доходу (прибутку) фізичних осіб - підприємців чи осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, свідчать про донарахування (зменшення) сум єдиного внеску або органами Пенсійного фонду у повідомленнях-розрахунках визначено суми єдиного внеску, які підлягають доплаті;

б) якщо платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску;

в) якщо платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

У випадку, передбаченому підпунктом "а" цього пункту, вимога надсилається одночасно з актом документальної перевірки платника єдиного внеску, або актом про суми розбіжностей щодо сум доходу (прибутку), заявлених у звітності до Пенсійного фонду та задекларованих у річній податковій декларації фізичними особами - підприємцями чи особами, які забезпечують себе роботою самостійно, або повідомленням-розрахунком на всю суму донарахованого (зменшеного) єдиного внеску.

У випадках, передбачених підпунктами "б" та/або "в" цього пункту, вимога надсилається:

платникам, зазначеним у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, протягом п'яти робочих днів, наступних за календарним місяцем, у якому виникла або зросла недоїмка зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій);

платникам, зазначеним у підпунктах 2.1.3 та 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, протягом п'ятнадцяти робочих днів, наступних за календарним місяцем, у якому виникла або зросла недоїмка зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій).У свою чергу, відповідно до пункту 6.4 розділу VI Інструкції вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо її передано службовій особі такого платника під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Як вбачається з матеріалів справи, управлінням Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києва на підставі облікових даних з картки особового рахунку приватного акціонерного товариства «Трансімпекс» - платника єдиного внеску, сформовано та надіслано на адресу відповідача вимогу від 02.01.2013 №Ю-927-УП.

Вимога від 02.01.2013 №Ю-927-УП вручена приватного акціонерного товариства «Трансімпекс» 10.01.2013, про що свідчить повідомлення пошти про вручення поштового відправлення.

Враховуючи зазначене та те, що відповідачем не надано суду доказів її оскарження ані в адміністративному, ані в судовому порядку, не надано доказів щодо погашення заборгованості по сплаті недоїмки, суд дійшов висновку про узгодженість боргу за вказаною вимогою.

Відповідно до облікових даних з картки особового рахунку приватного акціонерного товариства «Трансімпекс» відповідач має недоїмку у заявленому позивачем розмірі.

Згідно з довідкою управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києва від 26.02.2013 №475/05 заборгованість у розмірі 9 135,63 грн. приватним акціонерним товариством «Трансімпекс» не погашено.

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску; здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску.

За результатами аналізу всіх наведених обставин у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги заступника прокурора Дарницького району міста Києва є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Статтею 121 Конституції України на органи прокуратури України покладено обов'язок представництва інтересів громадян та держави в судах.

Відповідно до статті 361 Закону України «Про прокуратуру», підставою для представництва органами прокуратури України в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави.

Керуючись статтями 35, 69, 70, 71 та 158-163, 1833 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з приватного акціонерного товариства «Трансімпекс» (код ЄДРПОУ 32660255, 02140, місто Київ, вулиця Мішуги, будинок 3В, квартира 20) на користь управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києва заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 9 135,63 грн. (дев'ять тисяч сто тридцять п'ять гривень 63 копійки).

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною. Постанова суду, прийнята в порядку скороченого провадження виконується негайно.

Суддя Літвінова А.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 30523182 ?

Документ № 30523182 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 30523182 ?

Дата ухвалення - 02.04.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30523182 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 30523182 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 30523171
Next document : 30524618