Decision № 30025564, 14.03.2013, Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea

Approval Date
14.03.2013
Case No.
901/284/13-г
Document №
30025564
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.03.2013 Справа № 901/284/13-г За позовом Приватного підприємства «ГОРОД ОДИН»

до відповідача Сімферопольської міської ради

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Міськрайонне управління Держземагенства у м. Сімферополі та Сімферопольському районі АР Крим

за участю прокуратури м. Сімферополя

про визнання договору поновленим.

Суддя І.К. Осоченко

Представники:

від позивача - Дініслям Д.С., довіреність № б/н від 16.01.2013, представник, паспорт ЕЕ 945470 виданий 24.05.2005;

від відповідача - Володіна А.Г., довіреність № 24/01-55/408 від 05.03.2013, спеціаліст 1-ої категорії - юрисконсульт, паспорт ЕЕ 995075 виданий 06.12.2005;

від прокуратури - Приймак А.О., посвідчення № 013070 від 14.11.2012;

від третьої особи - не з'явився;

СУТЬ СПОРУ: Приватне підприємство «Город Один» - позивач, звернулося до Господарського суду Автономної Республіки Крим із позовною заявою до Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим - відповідач, в якій просить зобов'язати Сімферопольську міську раду Автономної Республіки Крим поновити Договір оренди земельної ділянки від 11 січня 2006 року, зареєстрований в реєстрі за №3-16, щодо земельної ділянки загальною площею 0,0700 га, яка розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.. Куйбишева, 38, кадастровий номер: 01 101 000 00:02:021:0336, укладений між Сімферопольською міською радою Автономної Республіки Крим та Приватним підприємством «Город Один», на тих же умовах, строком на 3 (три) роки (з 23.12.2011 року по 23.12.2014 року).

Позовні вимоги ґрунтуються на приписах ст. ст. 55, 124, 129 Конституції України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі» та мотивовані тим, що відповідно рішення 35-ї сесії ІV скликання Сімферопольської міської ради №502 від 23 грудня 2005 року було вирішено передати в оренду приватному підприємству «ГОРОД ОДИН» земельну ділянку площею 0,0700 га, розташовану за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38.

На виконання вказаного рішення Сімферопольської міської ради №502 від 23 грудня 2005 року, 11 січня 2006 року між Сімферопольською міською радою, в особі представника за довіреністю, Баженова Володимира Вікторовича (далі - орендодавець) та Приватним підприємством «ГОРОД ОДИН», в особі директора, Глобинця Ігоря Григоровича (далі - орендар), було укладено договір оренди земельної ділянки, за реєстровим № 3-16, який посвідчено державним нотаріусом Першої Сімферопольської державної нотаріальної контори, Романовим І.В.

Відповідно до п. 3.1. Договору, договір укладений терміном на 3 (три) роки, тобто до 23 грудня 2008 року початок дії якого обчислюється згідно чинного законодавства.

Згідно з пунктом 3.2 Договору після закінчення терміну дії договору орендар, що виконував належним чином зобов'язання у відповідності з умовами договору при інших рівних умовах має переважне право на відновлення договору оренди. Про свої наміри укласти договір оренди на новий термін орендар повідомляє орендодавця не менш, ніж за два місяці до закінчення терміну дії цього договору.

27 вересня 2011 року Приватне підприємство «ГОРОД ОДИН» звернулось до Сімферопольської міської ради із заявою за вих. №28, в якій просило поновити Договір оренди земельної ділянки № 3-16 від 11 січня 2006 року, строком на три роки на тих же умовах.

Оскільки жодної відповіді та рішення щодо результатів розгляду поданої заяви №28 від 27 вересня 2011 року з боку Сімферопольської міської ради на адресу Приватного підприємства «ГОРОД ОДИН» не надходило, останній повторно звернувся до Сімферопольської міської ради з відповідним клопотанням за вих. №10м/2012 від 13.12.2012 про поновлення Договору оренди земельної ділянки №3-16 від 11 січня 2006 року. Однак Сімферопольська міська рада не вжила жодних заходів щодо поновлення Договору оренди земельної ділянки №3-16 від 11 січня 2006 року, у зв'язку з чим Приватне підприємство «ГОРОД ОДИН» звернулось до Господарського суду Автономної Республіки Крим.

21.01.2013 до суду від представника позивача надійшла уточнена позовна заява, в якій він змінив предмет позову та просить суд визнати поновленим Договір оренди земельної ділянки від 11 січня 2006 року, зареєстрований в реєстрі за №3-16, щодо земельної ділянки загальною площею 0,0700 га, яка розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38, кадастровий номер: 01 101 000 00:02:021:0336, укладений між Сімферопольською міською радою Автономної Республіки Крим та Приватним підприємством «Город Один», на тих же умовах, строком на 3 (три) роки (з 23.12.2011 року по 23.12.2014 року).

Враховуючи, що суд 21.01.2013 не розпочав розгляд даної справи по суті, вказана уточнена позовна заява була прийнята судом до свого розгляду.

У судовому засіданні 11.02.2013 суд розпочав розгляд даної справи по суті.

21.02.2013 до суду від Прокуратури м. Сімферополя надійшло повідомлення, в якому прокурор зазначив, що покладення обов'язку на Сімферопольську міську раду поновити договір оренди після закінчення строку його дії та без дотримання умов договору щодо порядку його поновлення становить загрозу порушень інтересів державу у сфері земельних відносин, у зв'язку з чим прокурор вступає у дану справу в інтересах держави в особі Сімферопольської міської ради.

28.02.2013 на адресу суду від Міськрайонного управління Держземагенства у м. Сімферополі та Сімферопольському районі надійшли письмові пояснення, які були прийняті судом до розгляду. До пояснень були додані Положення про Міськрайонне управління Держземагенства у м. Сімферополі та Сімферопольському районі АР Крим та Наказ №143 від 29.01.2013, п. 1 якого вбачається, що Управління Держкомзему у м. Сімферополь АР Крим шляхом приєднання було реорганізовано шляхом приєднання до Міськрайонного управління Держземагенства у м. Сімферополі та Сімферопольському районі АР Крим.

Статтею 25 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також тв. інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в процесі до вступу правонаступника, є обов'язковими для нього в такій же мірі, в якій вони були б обов'язковими для особи, яку він замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Розглянувши матеріали справи, суд вважав за необхідне замінити третю особу - Управління Держкомзему в м. Сімферополь АР Крим на її правонаступника - Міськрайонне управління Держземагенства у м. Сімферополі та Сімферопольському районі АР Крим.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників процесу, суд

В С Т А Н О В И В:

На підставі рішення 35-ої сесії IV скликання Сімферопольської міської ради № 502 від 23 грудня 2005 року відповідачем було прийнято рішення про передачу в оренду Приватному підприємству «ГОРОД ОДИН» земельної ділянки площею 0,0700 га, яка розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38.

На виконання даного рішення відповідача 11.01.2006 року між Сімферопольською міською радою як орендодавцем та Приватним підприємством «ГОРОД ОДИН» як орендарем було укладено Договір оренди земельної ділянки, за реєстровим № 3-16, який посвідчено державним нотаріусом Першої Сімферопольської державної нотаріальної контори, Романовим І.В. та який був зареєстрований в Кримській регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України», у Книзі записів реєстрації договорів оренди землі Київського району за № 040600100006.

Відповідно до п. 1 цього Договору орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку для будівництва автозаправочної станції, яка знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38, кадастровий номер: 01 101 000 00: 02:021:0336.

Згідно з п. 2.1. такого Договору оренди, на підставі Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання рішення 35-ої сесії IV скликання Сімферопольської міської ради № 502 від 23 грудня 2005 року в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0700 га, з метою несільськогосподарського використання, а саме: для будівництва автозаправочної станції.

Земельна ділянка вільна від забудов та споруд. Земельна ділянка вільна від будь-яких інженерних комунікацій, про що зазначено у п. п. 2.3., 2.4. Договору оренди.

Відповідно до п. 3.1. Договору оренди - договір укладений терміном на 3 (три) роки до 23 грудня 2008 року (двадцять третього грудня дві тисячі восьмого року), початок дії якого обчислюється згідно чинного законодавства.

Згідно з п. 4.1. Договору оренди, орендна плата встановлюється та вноситься орендарем в розмірі 11 382 (одинадцять тисяч триста вісімдесят дві) грн. 00 копійок за 3 (три) роки, тобто до 23 грудня 2008 року та обчислюється наступним чином: щомісяця до 15 числа за звітним місяцем - 316 (триста шістнадцять) грн. 17 копійок.

Після закінчення терміну дії договору орендар, що виконував належним чином зобов'язання у відповідності з умовами договору, при інших рівних умовах має переважне право на відновлення договору оренди. Про свої наміри укласти договір оренди на новий термін орендар повідомляє орендодавця не менш, ніж за два місяці до закінчення терміну дії цього договору (п. 3.2. Договору).

Судом встановлено, що на виконання умов укладеного між сторонами договору оренди, Сімферопольська міська рада передала у користування Приватного підприємства «ГОРОД ОДИН», земельну ділянку загальною площею 0,0700 га, яка розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38, а позивач прийняв вказану земельну ділянку та сплачував встановлену орендну плату у визначеному порядку та розмірах.

З матеріалів справи вбачається, що з метою продовження дії договору позивач неодноразово звертався до Сімферопольської міської ради з відповідною заявою за № 28 від 27.09.2011 року та клопотанням № 10м/2012 від 13.12.2012 року про поновлення Договору оренди земельної ділянки від 11.01.2006 року, за реєстровим № 3-16.

З боку відповідача суду не було надано належних доказів, які б свідчили про прийняття відповідного рішення Сімферопольською міською радою за підсумками розгляду поданих позивачем звернень - відносно поновлення вказаного договору.

З урахуванням уточнених позовних вимог позивач просить визнати поновленим Договір оренди земельної ділянки від 11 січня 2006 року, зареєстрований в реєстрі за № 3-16, щодо земельної ділянки загальною площею 0,0700 га, яка розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38, кадастровий номер: 01 101 000 00: 02:021:0336, укладений між Сімферопольською міською радою та Приватним підприємством «ГОРОД ОДИН», на тих же умовах, строком на 3 (три) роки (з 23.12.2011 року по 23.12.2014 року).

Суд вважає, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню, при цьому суд виходить з наступного;

Частиною 1 статті 148 Господарського Кодексу України (ГК України) передбачено, що відповідно до Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Відповідно до ст. 151 ГК України суб'єктам господарювання для здійснення господарської діяльності надаються в користування на підставі спеціальних дозволів (рішень) уповноважених державою органів земля та інші природні ресурси (в тому числі за плату або на інших умовах). Порядок надання у користування природних ресурсів громадянам і юридичним особам для здійснення господарської діяльності встановлюється земельним, водним, лісовим та іншим спеціальним законодавством.

Спеціальними законодавчими актами, які регулюють сферу земельних правовідносин, у тому числі, між органами державної влади, місцевого самоврядування та суб'єктами господарської діяльності є, зокрема, Земельний кодекс України, Закон України «Про оренду землі».

Відповідно до ч. 1 ст. 122 Земельного Кодексу України, сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Згідно з ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про оренду землі» орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом.

Отже, Сімферопольська міська рада є органом, який діє в інтересах мешканців Сімферопольської територіальної громади та наділений правом володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності, у тому числі земельними ділянками, що розташовані на території міста і знаходяться у комунальній власності.

Саме тому, оскільки земельна ділянка, яка передавалась у користування Приватному підприємству «ГОРОД ОДИН» на умовах оренди, знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38, тобто у межах міста, то така земельна ділянка належить до комунальної власності, а отже повноваження власника землі здійснює Сімферопольська міська рада Автономної Республіки Крим.

Як вбачається з матеріалів справи, Сімферопольською міською радою була передана у користування Приватного підприємства «ГОРОД ОДИН» земельна ділянка, на умовах короткострокової оренди, строком до 23.12.2008 року, про що і було укладено відповідний Договір оренди земельної ділянки № 3-16 від 11 січня 2006 року, згідно з яким у користування позивача передавалась земельна ділянка, загальною площею 0,0700 га, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про оренду землі» (у редакції, яка діяла станом на грудень 2008 року), після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки відповідно до умов договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору.

Згідно з ч. 3 ст. 33 Закону України «Про оренду землі» ( у редакції, яка діяла станом на грудень 2008 року), у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Письмове заперечення здійснюється листом - повідомленням.

Під час розгляду даної справу у суді відповідачем так і не було надано суду н а л е ж н и х доказів того, що відповідач як орендодавець дійсно надсилав орендарю свої письмові заперечення протягом місяця після закінчення строку дії договору оренди від 11.01.2006 року, тому суд приходить до висновку, що такий Договір оренди від 11.01.2006 року був поновлений на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором оренди, тобто з 23.12.2008 до 23.12.2011 року.

Що стосується посилання представника Сімферопольської міської ради на Лист-повідомлення від 10.01.2009 року за № 24/01-54/27, то представник відповідача так і не надав суду належних доказів дійсного скерування такого листа на адресу позивача; зі свого боку, позивач пояснив суду, що ПП «ГОРОД ОДИН» такого листа від 10.01.2009 року за № 24/01-54/27 ніколи не отримувало і дізналося про такий Лист - Повідомлення вже лише при розгляді даної справи у суді.

У подальшому, виходячи з того, що 23.12.2011 року поновлений строк дії договору оренди земельної ділянки буде закінчуватися, орендар - ПП «ГОРОД ОДИН» - 27.09.2011 року звертався на адресу відповідача із відповідною заявою за вих. № 28 щодо поновлення Договору оренди земельної ділянки від 11.01.2006 року, зареєстрованого за № 3-16, якою фактично підтвердив свій намір надалі продовжити строк дії зазначеного договору.

Згідно з клопотанням за вих. № 10м/2012 від 13.12.2012 року Приватне підприємство «ГОРОД ОДИН» повторно просило Сімферопольську міську раду Автономної Республіки Крим поновити Договір оренди земельної ділянки від 16.01.2006 року, зареєстрованого за № 3-16, яка була залишена поза увагою.

Статтею 33 Закону України «Про оренду землі» (в редакції, яка діяла станом на грудень 2011 року) передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення (ч. 5 ст. 33 Закону України «Про оренду землі).

Відповідно до ч. 6 ст. 33 Закону України «Про оренду землі», у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

З фактичних обставин справи та наданих доказів, долучених учасниками процесу до матеріалів справи, судом вбачається, що Приватне підприємство «ГОРОД ОДИН», починаючи з 16.01.2006 року і по теперішній час, фактично користується земельною ділянкою, яка була передана Сімферопольською міською радою на виконання умов укладеного між сторонами Договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого за № 3 16.

Позивачем систематично сплачується орендна плата та подавались до ДПІ у м. Сімферополі відповідні податкові декларації по оплаті податку з оплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності від 27.01.2010 року; 28.01.2011 року та 12.12.2012 року.

Відповідно до довідки, виданої ДПІ у м. Сімферополі «Про відсутність заборгованості» за вих. № 58525/10/20 від 12.12.2012 року, повідомляється, що Приватне підприємство «ГОРОД ОДИН» є платником земельного податку з юридичних осіб за ділянку по вул. Куйбишева, 38 та про відсутність його заборгованості перед бюджетом.

Отже, аналізуючи наведені норми законодавства та спірні правовідносини, суд приходить до висновку, що Договір оренди земельної ділянки від 11.01.2006 року, який зареєстрований за № 3-16, в силу приписів, передбачених ст. 33 Закону України «Про оренду землі», за згодою сторін (за відсутністю будь-яких заперечень) поновлювався автоматично неодноразово, а саме: з 23.12.2008 року по 23.12.2011 року та з 23.12.2011 року по 23.12.2014 року.

У зв'язку з чим, суд вважає, що Договір оренди земельної ділянки від 11.01.2006 року, зареєстрований за № 3-16, який укладено між Сімферопольською міською радою Автономної Республіки Крим та Приватним підприємством «ГОРОД ОДИН», є чинним до 23.12.2014 року.

Зазначена правова позиція, цілком відповідає роз'ясненням, які містяться у пункті 2.17. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 17.05.2011 року «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин» відповідно до яких, у вирішенні спорів, пов'язаних з поновленням (пролонгацією) договорів оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, судам слід враховувати положення ст. 33 Закону України «Про оренду землі».

Частиною шостою зазначеної статті передбачено, що договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором, у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою і за відсутності протягом місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі. Відтак господарським судам у вирішенні відповідних спорів необхідно з'ясовувати, зокрема, чи повідомляв орендар орендодавця у встановленому порядку про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк та чи заперечував орендодавець у строк, визначений законом, проти поновлення договору.

Статтею 32 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Причому обов'язковою умовою доказів є їх допустимість, під якою, згідно з ч. 2 ст. 34 ГПК України, розуміється, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що загальний характер допустимості доказів полягає в тому, що незалежно від категорії справ слід дотримуватися вимоги про отримання інформації з визначених законом засобів доказування.

Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Зі свого боку, відповідач не надав суду будь-яких належних доказів того, що такий Договір оренди земельної ділянки припинив свою дію, або доказів того, що відповідач вчинив будь-які дії, які б свідчили про припинення дії такого договору оренди.

Навпаки, як зазначило у своїх письмових поясненнях суду від 28.02.2013 року № Б\Н Міськрайонне управління Держземагенства у м. Сімферополі та Сімферопольському районі АР Крим, відповідно до земельно-кадастрового звіту в Управлінні з н а ч и т ь с я Договір оренди земельної ділянки № 3-16 від 11.01.2006, зареєстрований у Комітеті по управлінню земельними ресурсами Сімферопольської міської ради від 12.01.2006 року , земельної ділянки площею 0,0700 га, розташований за адресою вул.. Куйбишева, 38 м. Сімферополь, АР Крим, кадастровий номер 01 101 000 00: 02:021:0336 , укладений між Сімферопольською міською радою та ПП «ГОРОД ОДИН».

Також, як зазначило суду у своїх письмових поясненнях Міськрайонне управління Держземагенства у м. Сімферополі та Сімферопольському районі АР Крим, у Книзі реєстрації договорів оренди земельних ділянок в і д с у т н і й обліковий запис про реєстрацію п р и п и н е н н я або р о з і р в а н н я вказаного Договору оренди земельної ділянки, розташований за адресою вул. Куйбишева, 38 м. Сімферополь, АР Крим, кадастровий номер 01 101 000 00: 02:021:0336.

Надавши правову оцінку всім обставинам та доказам у справі, суд, враховуючи приписи п. 2.17. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 17.05.2011 року «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин» приходить до висновку, що позивач як орендар належним чином повідомляв орендодавця у встановленому порядку про свій намір скористатися своїм переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк; зі свого боку відповідач як орендодавець у строк, визначений законом, проти поновлення такого договору оренди земельної ділянки письмово не заперечував.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що позовна вимога ПП «ГОРОД ОДИН» про визнання договору поновленим є обґрунтованою, підтверджується матеріалами справи, нормами законодавства України, а тому підлягає задоволенню.

Вступна та резолютивна частини рішення оголошені у судовому засіданні 14.03.2013 року.

Повне рішення складено 19.03.2013 року.

Керуючись статтями 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати поновленим Договір оренди земельної ділянки від 11 січня 2006 року, зареєстрований в реєстрі за №3-16, щодо земельної ділянки загальною площею 0,0700 га, яка розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 38, кадастровий номер: 01 101 000 00:02:021:0336, який укладений між Сімферопольською міською радою та Приватним підприємством «ГОРОД ОДИН» (95023, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, Ялтинське шосе, 12; ідентифікаційний код: 30848622), на тих самих умовах, строком на 3 (три) роки (з 23.12.2011 року по 23.12.2014 року).

3. Стягнути з Сімферопольської міської ради на користь Приватного підприємства «ГОРОД ОДИН» судовий збір у розмірі 1 147,00 грн.

Видати наказ після вступу рішення в законну силу.

Суддя І.К. Осоченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 30025564 ?

Документ № 30025564 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 30025564 ?

Дата ухвалення - 14.03.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30025564 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 30025564 ?

В Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea
Previous document : 30025558
Next document : 30028232