Court decree № 29899606, 13.03.2013, Commercial Court of Sevaspotol City

Approval Date
13.03.2013
Case No.
919/289/13
Document №
29899606
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

УХВАЛА

про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство

13 березня 2013 року справа № 919/289/13

Суддя господарського суду міста Севастополя Єфременко О.О., розглянувши матеріали заяви

Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД"

(площа Горького, 2, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50069, код ЄДРПОУ 20301175)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР"

(вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005, код ЄДРПОУ 34031432)

про порушення справи про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

11.03.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД" звернулося до господарського суду міста Севастополя із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР".

Заяву вмотивовано неспроможністю Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" виконати свої грошові зобов'язання перед заявником у сумі 550 452,00 грн.

При вирішенні питання про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суддя перевіряє дотримання заявником вимог статей 10-11 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при подачі заяви.

Судом не встановлено підстав, передбачених статтями 14, 15 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 62, 63 Господарського процесуального кодексу України, для відмови у прийнятті або повернення заяви про порушення справи про банкрутство боржника.

За приписами частини першої статті 12 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті або для повернення заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що виносить ухвалу, в якій зазначаються: дата проведення підготовчого засідання суду; прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Для виконання повноважень розпорядника майна для участі у справі про банкрутство боржника автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено арбітражного керуючого Пустовалову Людмилу Євгенівну, ліцензія АВ 547767 від 29.09.2010.

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі.

Керуючись статтями 2, 9, 12, 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 64, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство.

2. Призначити підготовче засідання суду на 25 березня 2013 року о 14 год. 30 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду м. Севастополя за адресою: м. Севастополь, вул. Павліченко, 5, зал судових засідань № 3.

Для пропуску у приміщення представники учасників судового процесу повинні мати з собою документ, який посвідчує їх особу (паспорт), документ, що підтверджує їх повноваження, та цю ухвалу.

3. Зобов'язати арбітражного керуючого Пустовалову Людмилу Євгенівну (ліцензія АВ 547767 від 29.09.2010) в строк до 25.03.2013 надати господарському суду заяву про свою згоду на участь у справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню розпорядником майна, або повідомити суд про відсутність такої згоди.

4. У порядку підготовки справи до розгляду зобов'язати сторони в строк до 25.03.2013 надати суду:

заявника:

- докази наявності безспірних грошових вимог до боржника відповідно до частини третьої статті 10 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для приєднання до матеріалів справи);

- довідку Відділу державної виконавчої служби Криворізького районного управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області про стан виконання виконавчого напису №1450, виданого 22.07.2011 приватним нотаріусом Убієнних Л.М. про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО ОЙЛ-КР" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР ЕГО ЛТД" боргу у сумі 550 452,00 грн із зазначенням суми заборгованості боржника станом на 25.03.2013 та періоду, протягом якого визначена заборгованість не погашена боржником (оригінал для огляду та належним чином засвідчену копію для приєднання до матеріалів справи);

- належні докази того, що заявлені грошові вимоги до боржника не забезпечені заставою майна (оригінали - для огляду; належним чином засвідчені копії - для приєднання до матеріалів справи);

- документи, що підтверджують повноваження осіб, які представлятимуть інтереси заявника у судовому засіданні (оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для приєднання до матеріалів справи);

боржника:

- відзив, відповідно до змісту статті 13 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та докази відправлення копії відзиву заявнику, план погашення боргів чи пропозиції по укладенню мирової угоди;

- належним чином засвідчені копії установчих та реєстраційних документів;

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також строку їх виконання згідно із законом та/або договором;

- фінансову звітність за останній звітний період;

- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також довідку про загальну балансову вартість майна;

- акти, описи, відомості останньої інвентаризації майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційні номери облікової картки платника податків - фізичних осіб (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строки їх виконання згідно із законом та/або договором;

- інформацію (у вигляді довідки) про залишок грошових коштів на банківських рахунках;

- інформацію (у вигляді довідки) про участь в інших юридичних особах, наявність дочірніх підприємств та філій;

- перелік осіб, що мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, терміну виконання та підстав виникнення.

5. Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, Головному управлінню юстиції у місті Севастополі (до відома), Відділу державної виконавчої служби Ленінського районного управління юстиції у м. Севастополі (до відома), Відділу державної виконавчої служби Криворізького районного управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (до відома), Державному реєстратору Ленінської районної державної адміністрації міста Севастополя, арбітражному керуючому.

Копії документів, що надаються до суду, повинні бути засвідчені належним чином, згідно з пунктом 5.27 Держстандарту України №4163-2003 "Уніфікована Система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів", і подаються з супровідним листом.

На підставі пункту 5 частини першої статті 83 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право стягнути на користь державного бюджету штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1 700,00 грн.) за ухилення від вчинення дій, покладених ним на сторону.

Суддя О.О. Єфременко

Previous document : 29889997
Next document : 29904432