Decision № 29816401, 28.02.2013, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
28.02.2013
Case No.
910/957/13
Document №
29816401
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/957/13 28.02.13

За позовом Прокурора Артемівського району м. Луганська в інтересах держави в

особі Олександрівської міської ради в особі виконавчого комітету

До Дочірнього підприємства «Фірма «Дайленко»

Про стягнення 182 514,18 грн.

Суддя Сівакова В.В.

Представники сторін:

Від прокуратури Некрасов О.М. - посвідчення № 002627 від 05.09.2012

Від позивача не з'явився

Від відповідача не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані вимоги Прокурора Артемівського району м. Луганська в інтересах держави в особі Олександрівської міської ради в особі виконавчого комітету до Дочірнього підприємства «Фірма «Дайленко» про стягнення 182 514,18 грн. боргу по орендній платі за період з 01.01.2010 по 20.04.2011, який виник внаслідок неналежного виконання взятих на себе останнім зобов'язань згідно договору оренди нежитлового приміщення № 12 від 15.10.2007.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2013 порушено провадження у справі № 910/957/13 та призначено справу до розгляду на 07.02.2013.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/957/13 від 07.02.2013, в зв'язку з нез'явленням представників позивача і відповідача в засідання суду та невиконання сторонами вимог суду викладених в ухвалі від 18.01.2013, розгляд справи був відкладений на 28.02.2013.

Прокуратура в судовому засіданні 28.02.2013 позовні вимоги підтримала повністю.

Позивач в судове засідання 28.02.2013 не з'явився, вимог ухвали про порушення провадження у справі від 18.01.2013 та ухвали від 07.02.2013 не виконав.

Позивач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, оскільки

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. (п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»).

Згідно ст. 64 Господарського процесуального кодексу України ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою.

У відповідності до ст. 87 Господарського процесуального кодексу України ухвалу від 07.02.2013 було надіслано позивачу рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу, що зазначена в позовній заяві, а саме : 91484, Луганська область, м. Олександрівськ, Красна площа, 16.

Позивач ухвалу від 07.02.2013, надіслану за вищевказаною адресою отримав 11.02.2013, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відповідач в судове засідання 28.02.2013 не з'явився, письмовий відзив на позов не подав, вимог ухвали про порушення провадження у справі від 18.01.2013 та ухвали від 07.02.2013не виконав.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, оскільки

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. (п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»).

Згідно ст. 64 Господарського процесуального кодексу України ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала направляється за адресою місцезнаходження сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У відповідності до ст. 87 Господарського процесуального кодексу України ухвалу від 07.02.2013 було надіслано відповідачу рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу, що зазначена в позовній заяві, а саме : 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, яка згідно довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, станом на 23.01.2013 є місцезнаходженням відповідача.

Відповідач ухвалу від 07.02.2013, надіслану за вищевказаною адресою, отримав 13.02.2013, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноважного представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засідання 28.02.2013, відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника прокуратури, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» об'єктом оренди є нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) (п. 1 ст. 4 Закону), орендодавцями є Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо нерухомого майна, що є державною власністю (ст. 5 Закону).

15.10.2007 між виконавчим комітетом Олександрівської міської ради (орендодавець) та Дочірнім підприємством «Фірма «Дайленко» (орендар) було укладено договір оренди нежитлового приміщення № 12 (далі - договір).

Відповідно до п. 1.1. договору орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування наступну споруду (далі - об'єкт оренди) :

1.1.1. об'єкт оренди, являє собою приміщення, що стоїть окремо, з підсобними (допоміжними) спорудами.

1.1.2. адреса : м. Олександрівськ, Красна площа, 1.

1.1.3. площа приміщення 2 116,6 кв. м.

1.1.4. вартість об'єкта оренди 978 255,00 грн.

1.1.5. стан об'єкта оренди на момент передачі в оренду задовільний.

1.1.6. нежитлові приміщення перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Олександрівська та знаходиться на балансі виконавчого комітету Олександрівської міської ради.

1.1.7. на об'єкт оренди не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.

Статтею 759 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За приписами ст. 765 Цивільного кодексу України наймодавець зобов'язаний передати наймачеві майно у користування негайно або у строк встановлений договором найму.

Згідно з п. 2.1. договору об'єкт оренди (літ. А загальною площею 1 005,2 кв. м.) передається в оренду під розміщення оздоровчого комплексу та (літ Б площею 392 кв. м., літ Н площею 45 кв. м., літ Г-1, Г2-1 площею 310,4 кв. м., літ Е площею 76.1 кв. м., літ Л-1 площею 154,3 кв. м., літ М-1 площею 115,4 кв. м., літ Р площею 9,2 кв. м., разом 1 111,4 кв. м.) передаються під розміщення іншого призначення.

Розділом 5 договору передбачено, що приймання-передача об'єкта здійснюється двосторонньою комісією, що складається із представників сторін. Об'єкт оренди повинен бути переданий шляхом складання акту здачі-приймання, який є невід'ємною частиною даного договору.

Згідно акту прийому-передачі від 15.10.2007 орендодавець передав, а орендар прийняв в користування нежитлові приміщення загальною площею 2 116,6 кв. м. за адресою : м. Олександрівськ, Красна площа, 1.

У відповідності до приписів ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» термін, на який укладається договір оренди є істотною умовою договору оренди.

Відповідно до ч.1 ст. 763 Цивільного кодексу України договір найму укладається на строк, встановлений договором.

Пунктом 3.1. договору сторонами встановлено, що термін дії договору складає 5 років з моменту прийняття об'єкта оренди, тобто до 15.10.2012.

У відповідності до п. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України з наймача справляється плата, за користування майном, розмір, якої встановлюється договором оренди.

Згідно п. 6.1.2. договору орендар зобов'язався своєчасно здійснювати платежі.

Пунктом 4.1. договору встановлено, що розмір орендної плати за весь об'єкт оренди за перший місяць становить 16 508,94 грн., згідно додатку № 2 - розрахунку орендної плати за користування майном, та є його невід'ємною частиною.

Згідно з п. 4.2. договору ставка річної орендної плати за оренду майна становить 25% (за площу 1 005,2 кв. м.) та 15% (за площу 1 111,4 кв. м.) від вартості орендованого майна згідно Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Олександрівська та протоколу конкурсної комісії від 11.10.2007.

Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням індексів інфляції на кожен поточний місяць (п. 4.5. договору).

Рішенням виконавчого комітету Олександрівської міської ради № 60/2 від 15.07.2009 внесені зміни до договору оренди нежитлового приміщення № 12 від 15.10.2007, зокрема визначено, що на період з 01.08.2009 по 31.12.2009 ставка річної орендної плати за оренду майна становить 11,25% (за площу 1 005,2 кв. м.) та 6,75% (за площу 1 111,4 кв. м.) від вартості орендованого майна.

28.02.2011 виконавчого комітету Олександрівської міської ради прийнято рішення № 37 про розірвання договору № 12 від 15.10.2007 оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою : м. Олександрівськ, Красна площа, 1.

20.04.2011 сторонами укладено додаткову угоду до договору, згідно якої договір, на підставі вищевказаного рішення виконавчого комітету Олександрівської міської ради, вважається розірваним з 20.04.2011 за домовленістю сторін.

За умовами п. 7.6 договору об'єкт оренди вважається фактично переданим орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання.

Згідно акту прийому-передачі від 20.04.2011 орендар передав, а орендодавець прийняв нежитлові приміщення загальною площею 2 116,6 кв. м., що розміщено за адресою: м. Олександрівськ, Красна площа, 1.

Відповідно до п. 4.3. договору орендна плата сплачується орендарем щомісячно в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок орендодавця не пізніше 10 числа кожного місяця.

Згідно п. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 610 Цивільного кодексу України визначає що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Матеріали справи свідчать, що відповідач в порушення умов договору не виконав основного обов'язку орендаря, орендну плату у період з 01.01.2010 по 20.04.2011 повністю не вніс, в результаті чого виникла заборгованість, яка за обґрунтованими розрахунками позивача, що не оспорені відповідачем, становить 182 514,18 грн.

Згідно п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до п. 7 ст. 193 Господарського кодексу України не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 525 Цивільного кодексу України встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п. 3. ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.

Згідно п. 5. ст. 762 Цивільного кодексу України плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Таким чином, позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 182 514,18 грн. боргу по орендній платі обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Згідно з ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем не надав.

Таким чином, позовні вимоги Прокурора Артемівського району м. Луганська в інтересах держави в особі Олександрівської міської ради в особі виконавчого комітету обґрунтовані та підлягають задоволенню повністю.

Судовий збір, відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, підлягає стягненню з відповідача в доход Державного бюджету України.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 49, ст.ст. 82-85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Дочірнього підприємства «Фірма «Дайленко» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, код ЄДРПОУ 22939338) на користь виконавчого комітету Олександрівської міської ради (91484, Луганська область, м. Олександрівськ, Красна площа, 16, код ЄДРПОУ 04051655) заборгованість з орендної плати в розмірі 182 514 (сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот чотирнадцять) грн. 18 коп., перерахувавши ци кошти на рахунок місцевого бюджету м. Олександрівська в УДКСУ м. Луганська Луганської області, МФО 804013, р/р 35416002001418

3. Стягнути з Дочірнього підприємства «Фірма «Дайленко» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, код ЄДРПОУ 22939338) в доход Державного бюджету України 3 650 (три тисячі шістсот п'ятдесят) грн. 28 коп. судового збору.

Повне рішення складено 07.03.2013.

Суддя В.В.Сівакова

Previous document : 29816399
Next document : 29816432