№ 29585728, 14.02.2013, Donetsk Circuit Administrative Court

Approval Date
14.02.2013
Case No.
805/100/13-а
Document №
29585728
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 р. Справа №805/100/13-а

Приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови: 14.40

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

головуючого - судді Бойка М.І.,

при секретарі Кусти Ю.Ф.,

за участі

представника позивача Чейлях Л.І.,

представника відповідача Павлікова Є.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Донецьку адміністративну справу за позовом Управління Пенсійного фону України в Кіровському районі м. Донецька до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортуна - ЛТД» про стягнення збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 5472,50 грн.,-

ВСТАНОВИВ :

Управління Пенсійного фону України в Кіровському районі м. Донецька (далі - позивач) звернулось до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортуна - ЛТД» (далі - відповідач) про стягнення збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 5472,50 грн., мотивуючи свої вимоги тим, що 23 березня 2012 року між відповідачем та ОСОБА_3 був укладений договір купівлі-продажу № 2/Ч/230312, відповідно до якого ОСОБА_3 було придбано автомобіль марки HYUNDAY, модель YF Sonata 2.0 Comfort M/T, 2012 року випуску за ціною 218900,00 грн. При реєстрації зазначеного автомобіля ОСОБА_3 було сплачено збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 5472,50 гривень, що складає 3% від вартості придбаного автомобілю без ПДВ. 7 травня 2012 року ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом до Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі міста Донецька, ВРЕР № 2 м. Донецька при УДАІ ГУ УМВС України в Донецькій області, Управління державної казначейської служби України у Кіровському районі м. Донецька Донецької області про стягнення з Державного бюджету України суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 5472,50 гривень. Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 08.06.2012 року у справі № 2а/0570/5327/2012 адміністративний позов ОСОБА_3 до Управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі міста Донецька, ВРЕР № 2 м. Донецька при УДАІ ГУ УМВС України в Донецькій області, Управління державної казначейської служби України у Кіровському районі м. Донецька Донецької області про стягнення примусово сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 5472,50 грн. при придбанні легкового автомобілю задоволено повністю, стягнуто з Державного бюджету України на користь ОСОБА_3 суму сплаченого збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у зв'язку із придбанням легкового автомобіля, у розмірі 5472,50 коп. Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 16.07.2012 року у зазначеній справі постанова Донецького окружного адміністративного суду від 08.06.2012 року залишена без змін. Згідно виписки з Управління державної казначейської служби в Кіровському районі м. Донецька, 28.09.2012 року ОСОБА_3 було повернуто сплачену суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 5472,50 грн. Позивач вважає, що оскільки примусово сплачений збір було стягнуто з Державного бюджету України в сумі 5472,50 грн., а контролюючим органом з питань сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування від продажу автомобілів є Пенсійний фонд України, ця сума підлягає стягненню з відповідача як продавця та зарахуванню до бюджету.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримала, надала пояснення, аналогічні обставинам, викладеним в позовній заяві. Просила суд задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечував проти задоволення позовних вимог, надав заперечення в яких просив залишити адміністративний позов без розгляду з підстав пропущення позивачем строку звернення до суду. Зазначив, ТОВ «Фортуна - ЛТД»,як торгівельна організація легковими автотранспортними засобами, у своїй діяльності керувалась п.12 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998р. №1740 (далі - Порядок), в редакції що діяла на час спірних правовідносин, яким передбачено, що платниками збору на обов`язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі шляхом, зокрема купівлі легкових автомобілів, в тому числі у виробників або торгівельних організації (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством). Крім того, зазначив, що законодавцем врегульовано протиріччя між Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» та Порядком, оскільки з 28.06.2012 р. набрала чинності нова редакція пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», якою передбачено, що платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону.

Дослідивши вимоги позовної заяви, заслухавши представника позивача та представника відповідача, перевіривши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 48 КАС України здатність мати процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами).

Судом встановлено, що позивач є органом виконавчої влади, який в цих правовідносинах здійснює повноваження, покладені на нього ст. 12 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384/2011.

У відповідності до ст. 12 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у період до перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову самоврядну організацію він функціонує як центральний орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону (крім норм, зазначених в абзаці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення про Пенсійний фонд України, яке затверджує Президент України. Бюджет Пенсійного фонду України в зазначений період затверджує Кабінет Міністрів України.

Згідно зі ст. 1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384/2011, Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики України.

Згідно ст. 15 Положення, Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, та управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.

У відповідності до п. 5 ст. 4 вказаного Положення, Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань організовує, координує та контролює роботу органів Пенсійного фонду України щодо, зокрема, забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про пенсійне забезпечення; забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших надходжень до бюджету Пенсійного фонду України відповідно до законодавства; стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; призначення і виплати пенсій; забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фортуна - ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 31459690, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 319069, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради 11.04.2001 р., дата останньої реєстрації 21.12.2012 р. № 12661070017001006.

У відповідності до п. 3.3 Статуту ТОВ «Фортуна - ЛТД» предметом діяльності товариства є комісійна, оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами та запасними частинами до них. Види діяльності за КВЕД-2010 - 45.11 торгівля автомобілями та легковими транспортними засобами.

Відповідно до пункту 7 статті 1 Закону України від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», в редакції діючій під час виникнення правовідносин, платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та таких автомобілів, які переходять у власність спадкоємця за законом.

Судом встановлено, що відповідно Дилерського договору № ДК-30/12 від 31.12.2011 року, укладеному між Дочірнім підприємством «Автосборочный завод № 2»Публічного акціонерного товариства «Автомобильнаякомпания «Богдан Мотор» (дистриб'ютор) та ТОВ «Фортуна-ЛТД» (дилер), дистриб'ютор надає для реалізації дилеру автомобілі «Хюндай» (далі - продукція), а дилер зобов'язується реалізувати отриману продукцію. За п. 4.3 зазначеного договору право власності на відпущені дилеру автомобілі зберігається за дистриб'ютором до моменту 100% оплати та/або видачі товаророзпорядчих документів на ці авто. Строк дії договору визначений сторонами з 01січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. За видатковою накладною від 30.03.2012 р. № 9000052154 автомобіль марки HYUNDAY, модель YF Sonata 2.0 Comfort M/T, номер кузова НОМЕР_1, поставлений відповідачу.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 23 березня 2012 р. № 2/Ч/230312, укладеному між ТОВ «Фортуна - ЛТД» та ОСОБА_3, останнім31.03.2012 р. було придбано автомобіль марки HYUNDAY, модель YF Sonata 2.0 Comfort M/T, за ціною 218900,00 грн. При реєстрації зазначеного автомобіля ОСОБА_3 було сплачено збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 5472,50 гривень, що складає 3% від вартості придбаного автомобілю без ПДВ.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 08.06.2012 року у справі № 2а/0570/5327/2012 було стягнуто з Державного бюджету України на користь ОСОБА_3 суму сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у зв'язку із придбанням легкового автомобіля, у розмірі 5472,50 коп. Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 16.07.2012 р. у зазначеній справі апеляційна скарга УПФУ у Кіровському районі м. Донецька залишена без задоволення, постанова Донецького окружного адміністративного суду від 08.05.2012р. у справі № 2а/0570/5327/2012 залишена без змін.

Згідно виписки та довідки Управління державної казначейської служби в Кіровському районі м. Донецька від 31.01.2013 р. № 57/02-47/78 вбачається, що 28.09.2012 року ОСОБА_3 було перераховано сплачену ним суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 5472,50 грн. платіжним дорученням № 19 від 05.09.2012 р. на рахунок стягувача в повному обсязі.

З урахуванням приписів ст. 99 КАС України, відповідно до яких для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, суд не може погодитися з доводами відповідача про порушення позивачем строку звернення до суду, оскільки останній дізнався про порушення своїх прав та інтересів після фактичної сплати ОСОБА_3.28.09.2012 р. збору на пенсійне страхування в розмірі 5472,50 грн. та повідомлення Управлінням Державної казначейської служби України у Кіровському районі м. Донецька Донецької області позивача про ці обставини.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про те, що позивачем не порушено строку звернення до суду з даним позовом.

Згідно Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» визначено, що платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в порядку та розмірах, визначених Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування».

Пунктом 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», в редакції, що діяла на час спірних правовідносин, передбачено, що платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом.

Отже, відповідно до цього Закону обов'язок зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування покладається на осіб лише у випадку відчуження, а не при купівлі автомобілів.

З 28.06.2012 р. набрала чинності нова редакція пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», якою передбачено, що платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону

Відповідно до п. 15 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998р. № 1740, суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів сплачується платниками цього збору на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в Управліннях державного казначейства в Автономній республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі, за місцем реєстрації легкового автомобіля.

Отже, відповідно до цього Закону та встановлених судом фактів, обов'язок із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування покладається на осіб лише у випадку відчуження автомобілю, тобто на ТОВ «Фортуна-ЛТД».

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні (ч.1 ст.86 КАС України).

Згідно ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого:1) суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 2) суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, особа, яка придбала автомобіль до набрання чинності нової редакції п. 7 ст. 1 зазначеного Закону не є платником збору, відповідно не повинна сплачувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади й органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Враховуючи приписи Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» та повноваження Пенсійного фонду України щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення і законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску; забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, інших коштів відповідно до законодавства, стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум єдиного внеску, страхових внесків та інших платежів суд приходить до висновку, що у спірних правовідносинах позивач діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, суд приходить до висновку про те, що позов є таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Враховуючи викладене та керуючись Конституцією України, Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», ст. ст. 1-3, 7-12, 17, 69-72, 87-98, 122-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Управління Пенсійного фону України в Кіровському районі м. Донецька до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортуна - ЛТД» про стягнення збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 5472,50 грн. - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортуна - ЛТД»на користь Управління Пенсійного фону України в Кіровському районі м. Донецька збір на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування у розмірі 5472 (п'ять тисяч чотириста сімдесят дві) грн. 50 грн. Отримувач платежу - Державний бюджет Кіровського району м. Донецька, (р/р. 31113155700007, МФО - 834016, ЄДРПОУ - 38033968), установа банку - УДКСУ у Кіровському районі м. Донецька, код класифікації доходів - 211403300.

Постанову ухвалено у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 14 лютого 2013 року у присутності представників сторін. Повний текст постанови складений 19 лютого 2013 року.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Бойко М.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 29585728 ?

Документ № 29585728 це

Яка дата ухвалення судового документу № 29585728 ?

Дата ухвалення - 14.02.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 29585728 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 29585728 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 29585728, Donetsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 29585728, Donetsk Circuit Administrative Court was adopted on 14.02.2013. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 29585728 refers to case No. 805/100/13-а

This decision relates to case No. 805/100/13-а. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 29584626
Next document : 29585744